[Gures Antrenman Modelleri] [Kuvvet Çalışma Sistemleri] [Guresle İlgili Testler]

[Antrenman Plan Modelleri] [Isınma Sistemleri] [Gureste Motivasyon] [Plan Matbu Formları]

 

GÜREŞ VE MOTİVASYON

 

Sporda Yüksek yüksek verimlilik ile fiziki bedensel yetenek arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Bu iki öğe olmadan bir sporcudan uluslar arası düzeyde bir başarı beklemek mümkün değildir,.Özellikle günümüzde sporda ileri düzeyde olan ülkelerde görüldüğü gibi; Eşet bedensel yeteneklere ve çalışma imkanlarına sahip binlerce genç sporculardan bazıları bu başarıyı gösterebilmektedirler. Yani yetenek ve imkanlarını eşit olmasına rağmen kişiler arasında başarı farkı bulunmaktadır.

Bu farklılığın bir çok sebebi vardır. Ancak bu sebeplerin içinde "Bireyin Motivasyonu"en önemli faktörlerden birisini oluşturmaktadır. Ferdin içinde yaşadığı biyolojik ve sosyal ortamda varlığını sürdürmeye yönelik davranışlarının nedenlerine ve motif ve bütünü ile bu olguya MOTİVASYON denir. Buna göre motivasyon,biyolojik ve sosyal motivasyon olarak ikiye ayrılabilir.

  MOTİVASYON:

   A-Biyolojik Motivasyon

   B-Sosyal Motivasyon

   Ferdin organik varlığını sürdürmeye yönelik davranışlarının nedeni biyolojik içgüdüler ,biyolojik motivasyondur. Yemek,içmek,gezmek,uyku gibi buna karşılık fert toplum ile olan ilişkilerini kendi organizma ve yaşamı için rahatsızlık vermeyecek biçimde,sürtüşmelere yol açmayacak bir biçimde  sürdürmek zorundadır. Bu amaçla yapmış olduğu davranışlarda sosyal motifler hakimdir. Sosyal motivasyonlar,öğrenilen şartlı motivasyonlardır. Bütün bunlar toplumda,başı kişileri sanat gibi,spor gibi politika gibi biyolojik ve sosyal varlığı sürdürmek ile direkt bağlantısı olmayan alanlara niçin yöneldiğini açıklamaktadır. Varlığını sürdürmek kişiye yeterli değildir. Kişi bir şeyler üretmek ve insanlara faydalı olabilmek için mutlaka bir uğraş içerisinde olmak zorundadır.

BAŞARI MOTİVASYONU:

Bir insanın sadece kendisi için başarıyı sürdürme isteği başarı motivasyonu olarak bilinir. Spor bağlamında bu hadise yarışmacılığa yakından bağlıdır. Başarı motivasyonu:Başarılı olabileceğimiz şartları aramak veya başarısız olabileceğimiz durumlardan kaçınmak seçimi ile ilgilidir.

Atkinson:1974)

Başarı motivasyonuna etki eden iki kişilik faktörünün varlığından söz eder.

A-Kişilik: :Başarı ihtiyacı ve

B-Başarısızlıktan kaçınma isteği

Kişiliğin bu görünümü bazı insanların niçin başarıyı aradığını diğerlerinin başarısız olabilecekleri şartlardan kaçanlarını açıklar

ŞARTLAR:Başarı ihtimali düşük olduğundan "Misal dünyaca ünlü bir sporcu yada takımla karşı karşıya iseniz" başarının özendirici değeri çok yüksektir. Kazanmak çok heyecan verici olur. Benzer şekilde zayıf rakibe karşı yarışıyorsanız kazanmanın değeri sizin için o kadarda değerli olmaz. Araştırma düşük başarı yönelimli insanların ya çok kolay yada çok zor görevi seçme eğiliminde oldukların gösterir. Bununla birlikte yüksek başarı yönelimli insanlar yarı yarıya (%50) başarı şansının

olduğu görevleri seçme eğilimindedirler.bu nedenle yüksek başarı isteğine sahip sporcular risk almak eğilimindedirler.Bir ata sözümüzde olduğu gibi kazanmanın yarısı cesarettir.Yine bir hadisi şerifte (SAV) in belirttiği gibi Rızkın onda dokuzu ticaret ve cesarettedir.Gibi insanların başarıyı yakalamaları için özendirilmiş ve teşvik edilmişlerdir.elbetteki başarılı bir insan ilk önce kendisine,sonra ailesine,milletine,devletine ve tüm topluma faydalı olacaktır.Bu nedenle kazanılan tüm başarılarda mutlaka fedakarane çalışmalar ve risk unsuru ön planda yer almaktadır.

            PERFONMANSI ETKİLİYEN FAKTÖRLER:

            1-Yükseklik 2-sıcaklık 3-nem 4-beslenme  gibi bir çok faktörü sıralayabiliriz.Sporda çok ileri düzeyde bulunan bir çok ülke yarışmalara bilimsel metod ve sistemlerle hazırlanmaktadırlar.Kısacası sporcuyu etkileyebilecek ve başarıyı engelleyebilecek en küçük birim dahi hesap ve analiz edilerek tedbirler alınmaktadırlar.Başarılı olabilmek için mutlaka çok ciddi planlı çalışma içerisinde bulunmak gereklidir.Ne kadar iyi çalışırsanız çalışın plansız yapılan en iyi çalışma planlı yapılan kötü çalışmadan çok daha kötüdür.Hedef ve amaç tesbit edilmeden yapılan çalışmalarla bu güne kadar bir yere varabilen zaten görülmemiştir.Bil cümle Büyük bir yarışma için aylar öncesi,her türlü  hazırlık yapılmalı ve Mevcut şartların en iyisi temin edilmelidir.Yani kısacası Sporcunun psikolojik pozisyonunu bozacak her türlü engel ortadan kaldırılmalıdır.

 

                                                    

Örnek:

        Şampiyonanın yapılacağı ülkenin iklim ve hava şartları incelenmeli,ve o iklim ve atmosfere uyğun bir kamp yerinde çalışılmalıdır.Kampta,Sağlık-beslenme-malzeme-çalışma zemini-herşeş en ince detayına kadar tahlil edilerek planlama yapılmalıdır.Performansı ve motivasyonu bozacak herşeyin ortadan kaldırılarak ciddi hazırlık yapılması lazımdır.İşte tüm bu şartlar sağlandığında kendisine değer verildiğini ve her türlü olumlu şartların kendisi için hazırlandığını gören sporcunun motive edilmesi de çok daha rahat olacaktır.Ben yaklaşık 13 yıl Milli takımlarımızın tüm kademelerinde antrenör ve Teknik direktör olarak görev yaptım.Yukarıda saydığımız hususlara son birkaç yıldır dikkat edildiğine şahit oldum.Güreş sporunda dünya genelinde alınan çok büyük başarılarda bunu bir bakımada ıspatlamaktadır.1988 Yılında yürürlüğe konan "ÖDÜL YÖNETMENLİĞİ" TÜRK güreşine büyük bir ivme kazandırmış ve uluslar arası bir çok başarının kazanılmasına sebebiyet verdiği bir gerçektir.Trilyonların döndüğü futbol piyasasında büyük rakamların sporculara ödenmesi ve bu rakamlardan 2000 yılına kadar gelir vergisi dahi alınmazken,Öte yandan Avrupa,dünya ve olimpiyat şampiyonu olan sporculara verilen rakamlar arasında dağlar kadar uçurum bulunmaktadır.Medyanın ve basının da aşırı desteği ile Adeta bir umut gibi kamu oyuna lanse edilen Futbol hadisesi Amatör sporları derinden etkilemekte ve ona yönelimi bir hayli azaltmaktadır.tüm bu şartlara rağmen Güreş sporu bundan en az etkilenen Tek spor dalı olarak bu gün göğsümüzü kabartan güzel sonuçlarla karşımızdadır.Uluslar arası arenada tanınmak için bu günümüz dünyasında en etkili araç spor yarışmalarıdır.Bunun bilincinde bulunan bir çok ülke sporun alt yapısı ve üst yapısına çok büyük yatırımlar yapmakta ve bunun karşılığınıda gayet iyi bir şekilde almaktadır.Ülkemizdede amatör sporlardan,Güreş,halter,judo,Takvando,karate ,Boks ve benzer bir çok spor branşındada gözle görülür bir başarı çizgisi yakalanmış bulunmaktadır.Bu çizginin devam etmesi için Soprcuları motive edecek ,onları özendirecek şartların daha cazip hale getirilmesi ve ileriye matuf uzun yıllara yayılmış makro planlar yapılması lazımdır.Günümzde hayatın ne kadar pahalı olduğunu hepimiz yakından bilmekteyiz.Bir takım eşofmanın 30 milyon bir Ayakkabının 25 milyon olduğu bir zamanda dar gelirli ailelerin çocuklarına spor yaptırmalarıda bir hayli zorlaşmış bulunmaktadır.Sporun alt yapısını ele aldığımızda ülke genelinde halı hazırda 15 tane güreş eğitim merkezi bulunmaktadır.Eğer bu merkezlerde olmasa güreşin alt yapısıda son derece zayıflayacak ve birkaç yıl içerisinde çok iyi olmayan bir tablo ile karşı karşıya kalınacaktır.Amatör olan güreş sporunun tüm desteği devletimiz tarafından sağlanmaktadır.Aslında Güreş sporu daha cazip hale getirilerek özel sektörün bu sporun içine çekilmesi çok daha büyük atılımlara vesile olabilceği bir gerçektir.ama maalesef ülkemiz genelinde Güreş sporuna kuruluşların desteklerini ele aldığımızda Özelsektör desteği % 2 bile olmamaktadır.

 

        MOTİVASYONUN GÜREŞ SPORUNDA ÖNEMİ

 

        Bir sporcunun başarılı olabilmesi için mutlaka kendisini çalıştıran eğiticinin

        a-Teknik kapasitesine

        b-Objektifliğine

        c-Dürüstlüğüne

        d-Kendisini sonuca mutlak götüreceğine inanmalıdır.Son derece mütevazi ve tarihi ahlaki değerlerin hüküm sürdüğü güreş sporunda yıllarca  hocalarımızdan gördüğümüz

    a-Çocuklar hadi koşun  b-Böyle yapın şöyle yapın diye uyarılar oldu.Hiç bir zaman panoya antrenman

dizaynı ile pano asıldığını milli takımlarımızda sporcu iken görmedim.Herkeste büyük bir karşılıklı ve sevgi saygı olduğu küçüklerin büyük ağabeylerine karşı saygılı olması nedeni ile hiç bir zaman teknik çalışmalarla ilgili bir yorum yapmak dahi mümkün olmadı.Tabiki bunu derken o zamanın şartları , Antrenman planlaması ve Ülkemizdeki çalıştırıcıların sahip oldukları bilgi ve becerileride belirtmek lazım.Spor akademileri açılana kadar milli takım düzeyinde ciddi planlama kısacası kağıt  üzerinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği bir bilgiye de ulaşmak mümkün değil.Çünkü o zamanki  büyüklerimiz kendi hocalarından görmüş olduğu tarzları bizlerede  uygularlar idi.Onlar  maddi açıdan da hiç bir getirisi olmayan antrenörlük mesleğini büyük sevgi aşk ile yaptılar.Ama ellerinden gelen o idi.Türk güreşi : Nuri Baytorun-Necati Tokbudak- Celal Atik ve Yaşar Doğu antrenör neslinden sonra 1970'li yıllardan 90 lı yıllara kadar dünya da varlığından söz edilemez bir hale düştü.Bu düşüşün nedenleri olarak:

    1-Milli takımlara yapılan politik antrenör tayinleri

    2-Hiç bir plan ve hazırlık yapılmaması

    3-Yurt dışında başarılı ülkeler nezdinde çalıştırıcılar gönderilerek  araştırmalar yaptırılmaması.

    4-Türkiyemizi Dünya ve olimpiyat şampiyonu yapmış büyük tecrübeleri olan antrenörlerimizin sistemlerinin yazılı hale getirilerek günümüz nesline ulaştırılmaması.Şimdi güreş sporunda mücadele eden bir insan olarak Rahmetli Celal Atik ve Yaşar Doğunun sporcuları nasıl motive ettikleri net tür çalışmalar yaptıkları Teknik ve kuvvet çalışmalarını nasıl yaptıklarını ben şahsen çok merak ediyorum.Böylesine tarihe mal olmuş insanların bilgilerinin kaybolması Türk güreşinin ne kadar yanlış yönetildiğinin bana göre bir kanıtı olsa gerek.1993'lü yıllara kadar altı ayda bir federasyon Başkanı değiştiren güreşimiz'de hiç bir taş yerine malesef     oturmadı.Hal böyle oluncada tarihi mirasın nesillere aktarılması Ciddi bir arşiv oluşmaması gibi sıkıntılar malesef oldu.

  

 Güreş ve her türlü spor türünde :

 

    a-Çalışma şartları

    b-Araç ve gereçler

    c-İyi planlayıcı ve çağı takip eden araştırmacı antrenörlerin başta olması

    d-İyi çalışmanı yanı sıra sosyal aktivitelerinde olması

    e-Çok iyi ve planlı çalışma ile birlikte Her türlü testlerin yapılması TIP ile yanyana çalışma

    f-Sporculara yeterli teşvik ve ödülün sağlanması

   

Gibi hususlar motivasyonu çok önemli ölçüde etkilediği kesindir.Türk milletinin ata sporu olan Güreş Cumhuriyet Tarihimiz boyunca her Devlet Büyüğümüz tarafından her türlü iyi imkanlar ve destekle desteklenmişlerdir.Zaten spor tarihimize baktığımızda bizi Dünya da Türk gibi Kuvvetli imajı ile haklı bir kariyer kazandıran bu sporumuz için ne yapılsa azdır.

 

25 Yıllık anterönlük hayatımın 13 yıla yakını Milli takımların her kademesinde görev yaparak geçti.Devletimizin bizlere vermiş olduğu şartlar ölçüsende tevazuyu elden bırakmayarak sporcularımızı yaptıkları işe inandırmaya, başarılı olmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya ben ve benim gibi görev alan bütün teknik insanlar çalıştılar.

    Güreşçi nin motivasyonu

    Kilo düşülen bir ağır spor olan güreş'te bilhassa müsabakalara 15 gün kala sinirlerin çok gergin olduğu bir dönem başlar.Sporcular çok hassaslaşır.O dönemlerde bir anne babanın evladına gösterdiği hassasiyetin çok daha ötesinde antrenörlerin Anlayışlı, sakin sabırlı ve bazı şeyleri duymama görmemesi gerekmektedir.Güzelin nazı çekilir derler o misal.Bir ülkede milyonlarca insan yaşar fakat şampiyon insan çok az bulunur.O nedenle Türkiyemizin Dünya genelinde iyi temsil eden başarıları ile milletimizi gururlandıran bu insanlara gözümüz gibi bakmamız gerekmektedir

ÖRNEK

    MAHMUT DEMİR

    Dünya -Avrupa ve Olimpiyat Şampiyonu

    Türk güreşinin son yıllarda Serbest güreş'te yetiştirmiş olduğu bu büyük şampiyonun müsabakalara nasıl konsantre olduğu ve nasıl motive olduğunu  açıklamak isterim.

1994 İstanbul'daki Dünya şampiyonası sırasında kamp ta Partneri Şenol Karagöz ile ısınma dahil minder'e çıkana kadar her türlü hazırlıklarını beraber yaptı.Mahmut Mindere çıkarken mahmut Nasılsın diye birisi  birkelime etse tüm konsantresi bir anda dağılır.O nedenle o mindere giderken gelirken hiç bir zaman antrenörler dışında hiç bir kimse yanına bırakmadık.Mesala müsabakalara 1 aya kala tüm telefon görüşmelerini kapatan sporcular, Tamamen kendisini şamlpiyonaya konsantre edenler, tabiki uzun yıllar milli takımlarda gözlemleme yaptığımız için  sporcularımızın davranış biçimleri hakkında birhayli bilgi sahibi olduk.Türk insanı yeterki kendisini çalıştıran insanın Dürüstlüğüne , tarafsızlığına ve mesleki ve ahlaki becerisine inansın kesinlikle başarılı olur.Nitekim Tarihimizdeki başarılarda da bunu görmek mümkündür.Biz yıllardır edindiğimiz tecrübeleri gelecek nesillere aktarmak maksadı ile bu web sitesini yapmaya karar verdik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT : Yakında MİLLİ TAKIMLARDA yapmış olduğumuz motivasyon çalışmaları ve şampiyonalarda büyük başarı kazanan güreşçilerimizin motive tarzlarını bu sayfalardan Ülkemiz insanının hizmetine sunacağız.Bundan da büyük bir mutluluk duyacağız.Sitemiz şu an hazırlık aşamasındadır.