guresdosyasi.com

 

  

 

 

 

ULUSLARARASI GÜREŞ FEDERASYONLARI BİRLİĞİ

F I L A

ULUSLARARASI

GÜREŞ

KURALLARI

  ÇEVİRİ

Yrd. Doç. Dr. İbrahim CİCİOĞLU

FILA Inst. Ender BÜYÜKERŞEN

 

Ankara – 2007

SERBEST – GREKO – ROMEN – BAYANLAR

 GİRİŞ

MADDE 1: Konular................................................................ 7

MADDE 2: Tercüme............................................................... 7

MADDE 3: Uygulama Alanı..................................................... 8

 

BÖLÜM 1

GENEL KONULAR

MADDE 4: Minder.................................................................. 9

MADDE 5: Kıyafet................................................................ 10

MADDE 6: Güreşçi Lisansı................................................... 12

MADDE 7: Yaş Kategorileri – Ağırlık Kategorileri –
Müsabakalar....................................................... 13

 

BÖLÜM II

MÜSABAKALAR VE PROGRAMLAR

MADDE 8: Müsabaka Metodu............................................... 16

MADDE 9: Müsabaka Programı............................................. 20

MADDE 10: Ödül Töreni....................................................... 21

 

BÖLÜM III

MÜSABAKALARIN YÜRÜTÜLMESİ

MADDE 11: Tartı.................................................................. 22

MADDE 12: Kura Çekimi...................................................... 23

MADDE 13: Başlangıç Listesi............................................... 23

MADDE 14: Eşlendirme........................................................ 24

MADDE 15: Müsabakalardan Elenme.................................... 24

 

BÖLÜM IV

HAKEMLER

MADDE 16: Yapısı............................................................... 26

MADDE 17: Genel Görevler................................................... 26

MADDE 18: Kıyafet.............................................................. 27

MADDE 19: Orta Hakem...................................................... 28

MADDE 20: Sayı Hakemi..................................................... 30

MADDE 21: Minder Amiri...................................................... 31

MADDE 22: Hakemlerden Sorumlu Kişi................................. 32

MADDE 23: Hakemlerin Cezalandırılması............................... 32

 

 

BÖLÜM V

MÜSABAKA

MADDE 24: Müsabakaların Süresi......................................... 34

MADDE 25: Çağrı................................................................ 34

MADDE 26: Güreşçilerin Takdimi.......................................... 35

MADDE 27: Müsabakaya Başlama........................................ 35

MADDE 28: Müsabakanın Durdurulması ................................ 35

MADDE 29: Müsabakanın Sona Ermesi................................. 36

MADDE 30: Müsabakanın Durdurulması ve Devamı................. 37

MADDE 31: Uzatma (Serbest Stil ve Bayan Güreşinde)........... 38

MADDE 32: Galibiyet Şekilleri............................................... 38

MADDE 33: Antrenör............................................................ 39

MADDE 34: Bireysel Müsabakalarda Takım Sıralaması........... 40

MADDE 35: Takım Müsabakalarında Sıralama Sistemi............ 41

 

 

BÖLÜM VI

HAREKET VE OYUNLARIN PUANLARI

MADDE 36: Hareket ve Oyunların Değerlendirilmesi................ 43

MADDE 37: Tehlikeli Durum.................................................. 44

MADDE 38: Puanların Kaydı................................................. 45

MADDE 39: Grand Teknik..................................................... 45

MADDE 40: Hareketlerin ve Oyunların Değerlendirilmesi.......... 46

MADDE 41: Karar ve Oylama................................................ 48

MADDE 42: Karar Tablosu.................................................... 49

BÖLÜM VII

BİR MÜSABAKADAN SONRA VERİLEN KLASMAN

PUANLARI

MADDE 43: Pozitif Puanlar................................................... 51

MADDE 44: Tuş................................................................... 52

MADDE 45: Teknik Üstünlük................................................. 53

 

BÖLÜM VIII

NEGATİF GÜREŞ

MADDE 46: Müsabaka Süresince Yerde Güreş...................... 54

MADDE 47: Kırmızı Bölge..................................................... 55

MADDE 48: Zorunlu Bağlama................................................ 56

 

BÖLÜM IX

YASAKLAR VE NİZAMİ OLMAYAN OYUNLAR

MADDE 49: Genel Yasaklar.................................................. 61

MADDE 50: Oyundan Kaçma................................................ 61

MADDE 51: Minderden Kaçma.............................................. 63

MADDE 52: Nizami Olmayan Oyunlar.................................... 63

MADDE 53: Minik ve Yıldızlar İçin Yasaklanmış Oyunlar.......... 65

MADDE 54: Özel Yasaklar................................................... 65

MADDE 55: Mücadeleyi Etkileyen Hususlar........................... 66

 

BÖLÜM X

İTİRAZ (PROTESTO)

MADDE 56: İtiraz................................................................. 67

 

BÖLÜM XI

SAĞLIK

MADDE 57: Sağlık Hizmetleri............................................... 68

MADDE 58: Tıbbi Servisin Müdahalesi................................... 68

MADDE 59: Doping.............................................................. 70

 

BÖLÜM XII

BAYANLAR GÜREŞİN ÖZGÜ ULUSLARARASI KURALLAR

MADDE 60: Yaş Kategorileri ve Ağırlık Kategorileri.................. 71

MADDE 61: Kıyafet.............................................................. 72

MADDE 62: Tartı.................................................................. 72

MADDE 63: Müsabaka Süresi............................................... 72

MADDE 64: Teknik Kurallar.................................................. 72

MADDE 65: Yasak Oyunlar.................................................. 72

 

BÖLÜM XIII

                      GÜREŞ KURALLARININ YORUMU     

MADDE 66: Değişiklikler ve Beklenmedik Durumlar:................ 73

 

EKLER

EK 1: .. TEMEL TERİMLER................................................... 74

EK 2: .. GREKO-ROMEN STİL HAKEM REY PUSULASI......... 79

EK 3: .. SERBEST STİL VE BAYAN GÜREŞİ HAKEM REY PUSULASI.................................................... 81

EK 4: .. ÜLKELERİN KISALTMALARI..................................... 83

 


 

 

MADDE l. KONULAR

Federal statülerin ikinci maddesinin kapsamında yerine getirilecek konuları teşkil eder.

Ø     Mali Hükümler

Ø     Disiplin Kuralları,

Ø     Uluslararası   Güreş   müsabaka  organizasyonu   ile   ilgili yönetmelik,

Ø     Uluslararası    Güreş    Kuralları    Yönetmeliği    özellikle aşağıdaki konuları kapsar:

Ø     Müsabakaların   yapılmasında  teknik  ve   pratik   şartları belirlemek,

Ø     Oyunların ve hareketlerin değerlendirilmesini yapmak,

Ø     Pozisyonları ve yasakları sıralamak,

Ø     Hakemlerin   (ve   görevlilerin)   teknik   görevlerini belirlemek

Ø     Katılımcıların sıralanması, cezalandırılmaları ve elenme yönetmeliklerini belirlemek,

Yönetmeliğin bundan sonraki maddeleri, güreşte uyulması gereken genel çerçeveyi belirlemektedir. Bu maddeler uygulamaların, gözlemlerin, araştırma sonuçlarının ışığında yapılacak değerlendirmelerle değiştirilebilir ve güreşlerin yürütülmesi için çatı teşkil edecek dokümanları oluşturur. Geleneksel güreşler kendi stillerine özgü özel kurallarla yönetilir.

 

MADDE 2. TERCÜME

Kuralların tercümesinde anlaşmazlık durumunda FILA İcra Bürosu, anlaşılmayan ilgili kaidelerin tam olarak ne anlama geldiğine karar vermeye yetkilidir. Esas olan Fransızca metindir.

 

 

 

MADDE 3. UYGULAMA ALANI

Bu kurallar Olimpiyat Oyunları, Şampiyonalar ve FILA'nın kontrolü altında organize edilen Uluslararası bütün karşılaşmalarda uygulanmak zorundadır.

Uluslararası turnuvalarda, bütün katılımcı ülkelerin ve FILA'nın onayı alınarak bir başka müsabaka sistemi tatbik edilebilir.

 

 

BÖLÜM I

GENEL KONULAR

 

MADDE 4. MİNDER

FILA'nın belirttiği tipte 9 metre çapındaki minder, aynı kalınlıktaki 1.50 metre genişliğindeki koruma bölgesi ile çevrilidir. Olimpiyat oyunları ve şampiyonlarının bu tip minderlerde yapılması zorunludur. Uluslararası turnuvalar için kullanılacak minderlerde bu özellikte olmalı fakat yeni olmalarına gerek yoktur.

Olimpiyat oyunları ve dünya şampiyonalarında ısınma ve antrenman minderleri FILA’nın kabul ettiği müsabaka minderleri ile aynı kalitede olmalıdır.

Ortada bir metre çapında kırmızı bantla belirlenmiş olan alan güreşe başlama bölgesidir. Minderin değişik kısımlarını belirlemek için aşağıdaki terimler kullanılır;

 

*    Minderin ortasında merkezi daire (1 m. Çapında )

*    Etrafı kırmızı bantlı iç kesim: MERKEZİ GÜREŞ ALANI (7 m. çapında)

*    Kırmızı bant: KIRMIZI BÖLGE (1 m. genişliğinde).

*    1.50 metre genişliğinde alan: KORUNMA BÖLGESİ

Olimpiyat Oyunlarında, dünya şampiyonalarında ve kıta şampiyonalarında minderler, 1.10 metre yüksekliği geçmeyen platforma koyulmalıdır. Kenarlarına kazık çakılması veya kordon
geçirilmesi yasaktır. Eğer minder platformun üzerine konmuş ise, korunma bölgesi 2 metreyi geçmeyecek ve platformun kenarları zeminle 45 derecelik açı yapacak şekilde kurulacaktır.
Korunma bölgesi mutlaka minderden başka renkte olacaktır. Mindere yakın döşemeler yumuşak bir örtü ile kaplanmalıdır. Minder bir örtü ile herhangi bir zararlı etkene karşı muhafaza edilmeli, her seanstan önce yıkanmalı ve mikroptan arındırılmalıdır. Minder üzerindeki branda alta katlanmış ise açılır ve temizlik burada da uygulanır.

Minder ortası 1 metre çapında ve çevresi 10 cm. kalınlığında bir bantla çevrilidir. Bu dairenin ortasında daireyi ikiye bölen 8 cm genişliğinde bir çizgi bulunur. Bunun rengi müsabakanın başlayacağı yer olduğunu belirtmek için kırmızı olmalıdır. Ayrıca çapraz olarak karşılıklı iki köşe, güreşçilerin mayo renginde kırmızı ve mavi olarak işaretlenmelidir. Minderin serileceği alanın, müsabakanın normal seyrine müsaade edecek kadar geniş olması gerekir.

 

MADDE 5. KIYAFET

Her günün başında her güreşçi sakal tıraşı olmak veya birkaç aylık sakala sahip olmak zorundadır.

a- Müsabaka Mayosu

Güreşçiler tek parçalı, mavi veya kırmızı renkli ve FILA tarafından onaylanmış bir mayo ile minder kenarında hazır bulunurlar. Kırmızı mayoların mavi, mavi mayoların kırmızı renkte dizaynı yasaktır.

Güreşçiler aşağıdaki gibi giyinmelidir ;

*      Göğsünde ülkesinin amblemi olmalıdır

*      Mayonun arkasında azami 10 cm x 10 cm ebadında ülke isminin kısaltması yazılmalıdır

*      Hafif ve metal içermeyen dizlikler kullanılabilir

*      Maç sırasında kullanılmak üzere bir bez mendil bulundurmalı ve bunu maçın başında hakeme göstermelidir.

 

b- Önerilen Kıyafet

IOC kurallarının uygulandığı Olimpiyat oyunları hariç güreşçiler mayolarının bacak veya kalça bölümlerinde sponsor ismi taşıyabilirler. Ayrıca eşofmanlarının sırt ve kol kısımlarında sponsor ismi taşıyabilirler.

 

c- Kulak Koruyucular

Bütün güreşçiler için sert maddelerle desteklenmiş kulaklık kullanmak yasaktır. Sadece elastik bez maddelerden yapılmış, metal içermeyen ve yüzeyi sert olmayan kulaklıklara FILA tarafından izin verilmiştir. Bayanlar için her yaş kategorisinde kulaklık kullanımı zorunludur.

Hakem saçı çok uzun olan güreşçiye kulaklık taktırabilir.

 

d- Ayakkabılar

Güreşçiler bileklerini destekleyecek ayakkabı giymelidirler. Kullanılan ayakkabılar; topuklu, pençesi çivili, kopçalı olmamalı, her hangi bir metalik parça içermemeli, bağcıksız olmalıdır. Bağcıklı ayakkabılar müsabaka esnasında çözülmeyecek şekilde bandaj olmalıdır. Her müsabık ayakkabılarının bandajını mindere gelmeden evvel kontrol etmek zorunluluğundadır.

 

e- Yasaklar

Ayrıca şunlar da yasaktır.

*      Diğer ülkelerin amblem ve isim kısaltması yazılı mayo giyilemez.

*      Güreşçiler bileklerine, kollarına veya ayak bileklerine sakatlanma veya doktor müsaadesi haricinde bandaj saramazlar.

*      Vücuda yapışkan bir madde veya yağ süremezler

*      Maçın başında veya ikinci devrede mindere terli gelemezler

*      Güreşçilerin üzerinde rakibini sakatlayabilecek kolye, küpe, yüzük, bilezik gibi şeyler bulunamaz.

Tartı esnasında hakem bu maddede yazılı hususları kontrol ederek eksiklikleri gidermeleri, aksi takdirde müsabakaya alınmayacakları hakkında güreşçileri uyarır. Bu maddede açıklanan bütün şartları haiz olmayan güreşçilere hazırlanması için maksimum 1 dakika müsaade edilir, hazır olamayan müsabakayı terk etmiş sayılır.

 

MADDE 6. GÜREŞÇİ LİSANSI

Büyükler kategorisindeki erkek ve bayan güreşçiler olimpiyat oyunlarında, dünya şampiyonalarında, dünya kupalarında, kıta şampiyonaları ile kupa oyunlarında, bölgesel müsabakalarda ve uluslararası turnuvalarda yürürlükteki kurallara uygun Uluslararası Güreşçi Lisansına sahip olmak zorundadır.

Ayrıca bu lisans, güreşçinin katıldığı bir müsabaka sırasındaki sakatlık durumunda bütün tıbbi ve hastane masrafları için bir sigortadır.

Yıldızlar ve gençler kategorisindeki kota veya dünya şampiyonlarına katılacak herhangi bir bay veya bayan sporcular uluslar arası sporcu lisansına sahip olmak zorundadır.

Veteranlar kategorisinde yarışacak bir sporcuda sigorta içinde kullanılan bu lisansa sahip olmak zorundadır.

Güreşçi tartı sırasında FILA'nın görevlisine lisansını verir. Görevli, daha sonra ekip sorumlusuna iade eder. Lisans, içinde bulunulan senenin FILA pulunu taşıması halinde geçerlidir.

 

MADDE 7. YAŞ  KATEGORİLERİ -  AĞIRLIK KATEGORİLERİ MÜSABAKALAR

a) Yaş Grupları

*      MİNİKLER 14-15 yaş (13 yaş doktor raporu ve aile muvafakati ile)

*      YILDIZLAR 16-17 yaş (15 yaş doktor raporu ve aile muvafakati ile)

*      GENÇLER 18-20 YAŞ (17 yaş doktor raporu ve aile muvafakati ile)

*      BÜYÜKLER 20 yaş ve üstü (19 yaşındaki güreşçi hiçbir belgeye ihtiyaç olmaksızın bu kategoride güreşebilir. 18 yaşındaki güreşçi doktor raporu ile aile muvafakati ile güreşebilir. 17 yaşındaki güreşçi büyükler kategorisinde güreşemez).

*      VETERANLAR: 35 yaş ve üstü

-    Milliyetini değiştiren bir güreşçi yeni ülkesi adına uluslararası müsabakalara katılmak istediği taktidde FILA takviminde yer alan katıldığı en son müsabakadan itibaren 2 yıl beklemek zorundadır.

-    Güreşçiler milliyetlerini sadece bir kez değiştirebilirler. Bundan sonra eski ülkeleri adına müsabakaya giremezler.

-    Şampiyonalar ve müsabakalarda yaş kontrolü tartıdan 6 saat önceki kesin kayıt sırasında yapılır. Bunun için her kafile sorumlusu FILA teknik delegesine:

-        Güreşçinin o yıl için geçerli lisansını,

-        Kişisel pasaport veya kimlik kartını (kollektif pasaport geçerli değildir),

-    Güreşçinin yaşını belirten ulusal güreş federasyonunun verdiği belgeyi verir. Bu belge FILA'nın verdiği modele uygun olarak Federasyonun antetli kağıdına yazılır.

-        Uluslararası yarışmalarda her güreşçinin milliyeti, tartı sırasında sporcunun kişisel pasaportuna veya kimlik kartına bakılarak belirlenir.

-        Bir güreşçi müsabakaya sadece pasaportundaki milliyetine göre kaydedilir. Eğer, belgede bir yanlışlık veya hileli bir düzeltme varsa, öngörülen disiplin cezaları sorumlu federasyona, güreşçiye ve yanlış belgeyi imzalayana uygulanır.

 

b-Ağırlık Kategorileri

Ağırlık Kategorileri aşağıdaki gibidir.

 

 

Minikler

 

Yıldızlar

 

Gençler

 

Büyükler

1.

29-32 kg

1.

39-42 kg

1.

46-50 kg

1.

50-55 kg

2.

35 kg

2.

46 kg

2.

55 kg

2.

60 kg

3.

38 kg

3.

50 kg

3.

60 kg

3.

66 kg

4.

42 kg

4.

54 kg

4.

66 kg

4.

74 kg

5.

47 kg

5.

58 kg

5.

74 kg

5.

84 kg

6.

53 kg

6.

63 kg

6.

84 kg

6.

96 kg

7.

59 kg

7.

69 kg

7.

96 kg

7.

96-120 kg

8.

66 kg

8.

76 kg

8.

96-120 kg

 

9.

73 kg

9.

85 kg

 

 

 

 

10.

73-85 kg

10.

85-100 kg

 

 

 

 

 

Her güreşçi, müsabakaya kendi isteği ve sorumluluğu ile katılır. Bir güreşçinin sadece bir siklette güreşmesine izin verilir. Resmi tartıda vücut ağırlığı ne ise o sıklette güreşir. Büyüklerde; bir güreşçi ağır sıklet (120 Kg) hariç sıkletinin bir üst sıkletinde güreşebilir. 120 Kg güreşçisinin 96 kg.dan fazla gelmesi gerekir.

 

c) MÜSABAKALAR

Değişik yaş gruplarında uluslararası müsabakalar aşağıdaki gibidir;

 

MİNİKLER (14-15 yaş)

       - İkili ve bölgesel uluslararası müsabakalar

 

YILDIZLAR (16-17 yaş)

       - Uluslararası müsabakalar

       - Her yıl kıta şampiyonaları

 

GENÇLER (18-20 yaş )

-   Uluslararası müsabakalar

-   Her yıl kıta şampiyonaları

-   Her yıl dünya şampiyonaları

BÜYÜKLER (20 yaş ve üstü)

- Uluslararası müsabakalar

-    Her yıl kıta şampiyonaları

-    Her yıl kıta kupaları

-    Her yıl dünya şampiyonaları (olimpiyat yılları hariç)

-    Her yıl dünya kupaları

-    Unvan müsabakaları, Ustalar, Uluslararası Grand Prix, FILA Gala Grand Prix, Süper Yıldızlar Müsabakaları,

-    Dört yılda bir Olimpiyat Oyunları

 

ESKİ GÜREŞÇİLER (VETERANLAR) (35 yaş ve yukarısı)

Müsabakalarda programa uygun olarak özel kategoriler ve bazı özel kurallar vardır. Yukarıda adı geçen bütün müsabakalar, FILA kurallarına göre yürütülür.

 

BÖLÜM II

MÜSABAKALAR VE PROGRAMLAR

 

MADDE 8. MÜSABAKA METODU

Sistemi ve Metodu

Müsabaka 4, 8, 16, 32, 64 vs. ideal rakamlardaki güreşçi sayısıyla direk eleme sistemiyle yapılır. Eğer bir ağırlık kategorisindeki güreşçi sayısı ideal rakamlarda değil ise, bu rakamlara ulaşmak için ön eleme müsabakaları yapılır.

-    Eşleme kurada çekilen numara sırasına göre yapılır.

-    Her iki finaliste yenilen güreşçiler repechape müsabakası yaparlar. Repechage de iki ayrı grup vardır; birinci grup ilk finaliste yenilen güreşçilerde ikinci grup ise ikinci finaliste yenilen güreşçilerden oluşur. Repechage maçları ön eleme turunda dahil olmak üzere finalistlere yenilen ilk güreşçinden başlayarak yarı finalde yenilen en son güreşçiyi içerir. İki repechage grubunun galibi bronz madalya alırlar.

-    Her sikletin müsabakası bir günde başlar ve biter. Her sikletin tartısı o sikletin müsabaka gününden bir gün önce yapılır.

Müsabakalar aşağıda sıra ile yapılır.

a.  Ön eleme turu

b.  Eleme turu

c.  Repechage turu

d.  Finaller

Eğer bir siklette 6’dan az sayıda güreşçi varsa. Nordic sistem uygulanacaktır. (Her güreşçi birbiriyle karşılaşır.)

 

Direk Elemeli Müsabaka Örneği

22 güreşçiden oluşan bir ağırlık kategorisini örnek olarak alalım. 22 güreşçi 1 ile 22 arasında numara çekerler.

Ön Eleme Turları

En yakın ideal numaraya ulaşmak için (16 güreşçi ideal rakam) direk elemeyi içeren ön eleme müsabakası yapılır.

İdeal rakama ulaşmak için en büyük 12 rakamı çeken güreşçiler direk eleme sistemine göre aşağıdaki düzende karşılaşırlar.

-    11 numaralı ile 12 numara 1 nolu maç

-    13 numaralı ile 14 numara 2 nolu maç

-    15 numaralı ile 16 numara 3 nolu maç

-    17 numaralı ile 18 numara 4 nolu maç

-    19 numaralı ile 20 numara 5 nolu maç

-    21 numaralı ile 22 numara 6 nolu maç

Bu 6 ön eleme müsabakasının galipleri eleme turu için seçilmiş olurlar.

 

Eleme Turu

Ön eleme turundan sora 16 güreşçilik ideal rakama ulaşmış durumdayız.

Eleme turunda güreşecek 16 güreşçi 1 ile 10 arasında kura çeken 10 güreşçi ile ön eleme turunun galibi 6 güreşçi direk eleme sistemi ile karşılaşırlar. Ön eleme turunun galipleri 12, 13, 15, 17, 19 ve 22 numaralardır. Eşleme prensibine göre güreşçilerin kura numaralarına dikkat ederek ilk eleme turu aşağıdaki gibi düzenlenir.

-    1 numara ile 2 numara 1 nolu maç

-    3 numara ile 4 numara 2 nolu maç

-    5 numara ile 6 numara 3 nolu maç

-    7 numara ile 8 numara 4 nolu maç

-    9 numara ile 10 numara 5 nolu maç

-    12 numara ile 13 numara 6 nolu maç

-    15 numara ile 17 numara 7 nolu maç

-    1 9 numara ile 22 numara 8 nolu maç

Repechage Maçları

Yukarıda bahsedildiği gibi iki finaliste yenilen bütün güreşçiler repechage müsabakası yapacaklar.

5 numaraya yenilen güreşçiler aşağıdadır.

-    6 numara (1’inci turda yenilen)

-    7 numara (2’inci turda yenilen)

-    3 numara (3’ünci turda yenilen)

15 numaraya yenilen güreşçiler aşağıdadır.

-    16 numara (öneleme turunda yenilen)

-    17 numara (1’inci turda yenilen)

-    19 numara (2’inci turda yenilen)

-    12 numara (3’inci turda yenilen)

Finalistlere yenilenlerin karşılaştığı repechape müsabakanın en alt seviyesinden başlar.

1. inci maç: 6 numara (1. inci tur yenilen) ile 7 numara (2. inci turda yenilen)

2. inci maç: 1. inci maçın galibi ( 6 numara) ile 3 numara (3. üncü turda yenilen)

5 numaralı finaliste yenilen 6 numara repechage turlarının galibidir. Aynı sistem ikinci repechage grubunu oluşturan 15 numaraya yenilen güreşçiler için uygulanır.

1. inci maç: 16 numara (ön elemede yenilen) ile 17 numara (1. inci turda yenilen)

2. inci maç: 1. inci maçın galibi (16 numara) ile 19 numara (2. inci turda yenilen)

3. üncü maç: 2. inci maçın galibi (16. numara) ile 12 numara (3. üncü turda yenilen)

15 numaralı finaliste yenilen 16 numara repechage turlarının galibidir.

Final

Eleme turlarının galibi olan 5 ve 15 numaralar 1. incilik ve 2. ncilik için final müsabakası yaparlar.

Son iki repechage maçlarının iki galibi 6 ile 16 numaralar ikisi de bronz madalya alırlar.

Bronz madalya maçlarının iki mağlubu da 5. inci olarak sıralanırlar.

Klasman Kriterleri

-    Her kategori için 7. nciden sonraki sıralara, güreşçilerin klasman puanlarına göre belirlenecektir.

-    Klasman puanlarında eşitlik olduğunda; sıralama aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir.

1.  En fazla tuşla galibiyet

2.  En fazla teknik üstünlükle kazanılan maç sayısı

3.  En fazla teknik üstünlükle kazanılan devre sayısı

4.  En fazla kazanılan teknik puan

5.  En az kaybedilen teknik puan

-    Eğer eşitlik yukarıdaki kriterlerde bozulmadıysa güreşçiler eşit klase edilirler.

-    Güreşçiler ön eleme ve repechane turlarında yaptığı müsabakalarda aldıkları klasman puanları da sıralama yapılırken dikkate alınır.

Not:   - Kastı faul yaparak veya fair play ruhuna aykırı davranıştan dolayı diskalifiye edilen güreşçiler müsabakalardan elenirler ve klasmana geremezler.

          - FILA doktorunun verdiği rapor dışında bir güreşçi her ne sebeple olursa olsun mindere çıkmaz ise rakibi galip ilan edilir ve kendisi de klasmana giremez.

Nordik Sistem İçin Klasman Kriterleri

a.  Nordik sistemde tuş için 4 klasman puanı verilecek.

b.  Nordik sistemde galibiyet sayısı fazla olan güreşçi birinci sırada klase edilecek.

c.  Eğer hala eşitlik varsa en fazla klasman puanı olan güreşçi birinci sırada klase edilecek.

d.  Eğer iki güreşçi aynı klasman puanına sahipse aralarındaki maçın galibi ilk sırada yer alacak.

e.  Eğer ikiden fazla güreşçi eşit klasman puanına sahip ise iki güreşçi kalana kadar grubun sonuncusundan itibaren sıralama aşağıdaki kriterlere göre belirlenir.

1.    En az tuşla galibiyet sayısı

2.    En az teknik üstünlükle galibiyet sayısı

3.    En az teknik üstünlükle kazanılan devre sayısı

4.    En az kazanılan teknik puan sayısı

5.    En fazla verilen teknik puan sayısı

f.   Eğer iki güreşçi aynı klasman puanına sahipse aralarındaki maçın galibi birinci sırada olacaktır.

 

MADDE 9. MÜSABAKA PROGRAMI

Olimpiyat oyunları, büyükler ve gençler dünya şampiyonalarının süresi aşağıdaki gibidir.

Üç  stil için (SR, GR, Bayanlar) 6 gün ve 3 minder.

Fakat katılım sayısına göre FILA ile mutabakata varılarak minder sayısı artırılıp azaltılabilir.

Prensip olarak , bütün müsabaka tiplerinde seanslar 3 saatten uzun olmayacak. Bütün müsabaka tiplerinde bir sikletin müsabakası maksimum 1 günde başlayıp bitirilecektir.

Bir sikletin her turu prensip olarak bir minderde yapılmalıdır ve aynı anda bir kaç minderde yapılmamalıdır. 1 incilik, 2 incilik ve 3 üncülük maçları bir minderde yapılmalıdır.

 

MADDE 10. ÖDÜL TÖRENİ

Her kategoride ilk üç sırayı alan güreşçiler ödül törenine katılırlar ve derecelerini belirten birer madalya ve diploma alırlar.

Birinci               Altın Madalya

İkinci                Gümüş Madalya

Üçüncüler         Bronz Madalya (İki bronz madalya)

Dünya Şampiyonalarında birinci, Dünya Şampiyonluğu kemeri kazanır (Bkz.Ödül ve Ceza Yönetmeliği).

Dördüncülükten onunculuğa kadar derece alan güreşçiler diploma alacaklardır.

Ödül törenleri her kategorinin final maçından hemen sonra yapılır. Törende ilk önce birinciden başlanarak ödül verilir.

 

BÖLÜM III

MÜSABAKALARIN YÜRÜTÜLMESİ

 

MADDE 11. TARTI

Tartı başlangıcından 6 saat önce ekip şefi kesin güreşçi listesini organizatöre vermek zorundadır. Bu sürenin bitiminden itibaren hiçbir değişiklik kabul edilmeyecektir. Tartı, her zaman müsabakadan bir gün önce yapılır ve 30 dakika sürer. Müsabaka yönetmeliğinde belirtilen zamanda ve koşullarda yapılacak olan tıbbi kontrolden geçmeyen hiçbir güreşçi tartıya kabul edilmeyecektir. Tıbbi kontrol her zaman tartıdan l saat önce   yapılır.   Güreşçiler  bu  esnada  lisans  ve   pasaportlarını   göstermek  zorundadırlar. Güreşçiler tıbbi kontrolde yetkili hekimler tarafından herhangi bir bulaşıcı hastalığı olup olmadıkları  konusunda  muayene   ederler.   Bulaşıcı  hastalık  belirtisi  görülen  güreşçiler elenirler.

Güreşçilerin fiziki görünümleri mükemmel olmalı, tırnaklar çok kısa olarak kesilmelidir.

Güreşçilerin tartı esnasında güreş mayolarını giymiş olacaklar, ayakları ise çıplak olacaktır. Mayo için herhangi bir tolerans tanınması söz konusu değildir.

Güreşçiler tartı işleminin sonuna kadar istedikleri kadar tartılma hakkına sahiptirler. Karşılaşmaların iki veya üç gün sürdüğü müsabakalarda, belirlenen kategorilerin güreşçileri tartılarının bir gün önce olacağına ve başlangıç saatine dikkat etmek zorundadır.

Bütün müsabakalarda, her kilo kategorisi için tek bir tartı vardır.

Hakemler tartıda güreşçilerin madde 5'de belirtilen kıyafet şartlarını tam olarak yerine getirdiklerini kontrol etmek ve güreşçilere mindere hatalı kıyafetle gelmelerinin kendileri için riskli olacağını bildirmekle sorumludur.

 

MADDE 12. KURA ÇEKİMİ

Müsabıklar, her turdaki eşlemenin sağlanması için kura çekeceklerdir. Kura, müsabakanın başlamasından önce, tartı sırasında çekilir.

Kura çekimi herkese açık olmak zorundadır ve tıbbi kontrolden geçmiş güreşçi sayısıyla eşit sayıda numaralanmış markanın kapalı bir torba, çanta veya numaraların ayırt edilmesini engelleyecek bunlara benzer bir nesneye atılarak yapılır. Eğer farklı bir sistem kullanılırsa bu açık olmalıdır. Tartılan güreşçi kantardan indikten sonra eşlemesini belirleyecek olan kurayı kendisi çeker. Bu numara pano üzerine hemen yazılarak herkesin görmesi sağlanır.

 

ÖNEMLİ: Kura çekiminde tartıdan ve kuradan sorumlular üstteki yönetmeliğin prosedürüne uygun olmayan bir şey veya bir hata görürlerse, kategorinin kurası iptal edilir ve bu kategorinin kurası yenilenir.

 

MADDE 13. BAŞLANGIÇ LİSTESİ

Eğer bir veya birçok güreşçi tartıya gelmezse veya tartıda ağır gelirse, tartı sonunda, güreşçiler en küçük numaradan en büyük numaraya doğru sıralanırlar.

NO. l E             NO. 7   J

NO. 2 H            NO. 8   L

NO. 3 B            NO. 9   I

NO. 4 A            NO. 10  G

NO. 5 D            NO. 11  K

NO. 6 C            NO. 12  F

Güreşçiler numaralarına göre sıralanırlar.

 

MADDE 14. EŞLENDİRME

Güreşçiler kurada çektikleri numaraların dizilişine göre eşlenirler. Eşleme sonuçlarını gösteren ve müsabakaların saatli programını belirten bir    yayın hazırlanmalı ve müsabakaların öngörülen şekilde yürütülmesini içermelidir.

Her turun eşlemeleri, sonuçlarıyla beraber katılımcıların her zaman görebilmeleri ve değerlendirebilmeleri için görünür bir tabloya kaydedilecektir.

 

MADDE 15: MÜSABAKALARDAN ELENME

-    Yenilen güreşçi elenir ve klasman puanlarına göre sıralanırlar, ancak finalistlere yenilen güreşçiler 3 üncülük veya 5 incilik için repechape grubunda yer alırlar.

-    Tıbbi kontrolden geçmemiş, Organizasyon Sekreterliğinden izin almamış veya ismi okunduğunda müsabakaya çıkmamış güreşçi  elenir ve  sıralamaya da giremez.  Rakibi müsabakayı kazanmış sayılır.

-    Centilmenliğe, FILA'nın evrensel güreş düşüncesine ve kavramına uymayan hareketlerde bulunan, hile yapan veya bilerek vahşice davranışta bulunan güreşçi anında hakemlerin oybirliği ile diskalifiye edilir, bu güreşçi sıralamaya alınmaz.

-    Eğer her iki güreşçi birden centilmenliğe aykırı hareketten dolayı diskalifiye edilirse, yukarıdaki şekilde değerlendirilecek ve bir sonraki turda eşlendirme değiştirilmeyecektir.

-    Eğer bu diskalifiye durumu  müsabakalardaki sıralamayı bozuyorsa aşağıdaki sıralarda yer alan güreşçiler yukarı kaydırılarak sıralama yeniden düzenlenecektir.

-    Eğer 2 finalist beraber diskalifiye olursa bronz madalya alan iki güreşçi 1 incilik 2 incilik müsabakası yaparlar. Diğer sıralama ise 5 inci olanlar 3 üncü olurken sıralama yukarı doğru kaydırılır.

-    Doping cezası durumunda yarışmacıların sıralaması

Eğer 1 inci veya 2 inci olan sporculardan birisi  dopingten dolayı diskalifiye olursa, diskalifiye olan güreşçiye yenilen ve repechage grubunun galibi olarak 3 üncü olan güreşçi bir yukarı çıkarak ikinci olur.

Diskalifiye olan finaliste kaybederek repechage grubunda mücadele eden ve yenilerek 5 inci olan güreşçi üçüncü olur ve sıralamanın devamı yukarı doğru kaydırılarak yapılır.

Doping testi pozitif çıkan güreşçi diskalifiye edilir ve klasmana giremez.


BÖLÜM IV

HAKEMLER

 

MADDE 16. YAPISI

Bütün müsabakalarda, her maç için hakem heyeti şu şekilde oluşur:

- 1 Minder Amiri

- 1 Orta Hakem

- 1 Sayı Hakemi

Örneğin; Uluslararası hakem kurallarına göre belirlenmiş üç hakem;

Müsabaka sırasında, ciddi nedenler hariç, hakem heyeti asla değiştirilemez.

Hakem heyetinde aynı milletten iki hakem birden görev alamazlar.

Bundan başka; hakemlerin güreşçilerle vatandaşlık bağı da kesinlikle olamaz.

Ayrıca kendi milletlerinden güreşçilerin müsabakalarında görev almaları kesinlikle yasaktır.

 

MADDE 17. GENEL GÖREVLER

a)    Hakemler  güreş  müsabakalarının  kurallarında  öngörülen  bütün  görevleri  yerine getirirler. Hakemlerin görevi, müsabakayı dikkatle izleyip hareketin şekline göre karar vermektir, hakem bülteninde gösterilen sonuç müsabaka sırasında oluşan bütün durumları doğru yansıtmalıdır.

b)    Minder amiri, orta hakem ve sayı hakemi oyunları değerlendirerek nihai kararlarını vereceklerdir. Orta hakem ve sayı hakemi minder amirinin idaresinde beraber çalışırlar.

c)     Hakemler yürürlükteki kaidelerde öngörülen puan ve cezaları vermekle yükümlüdürler.

d)    İki rakip tarafından gerçekleştirilen oyunların değerleri, sayı hakemi   ve   minder   amiri tarafından kullanılan hakem bültenlerine işlenir.

     Puanlar, ihtarlar (0), müsabakanın değişik safhalarında sıra ile ve açıklıkla yazılmalıdır. Bu puantaj cetvelleri sayı hakemi ve minder amiri tarafından imzalanmalıdır.

e)     Eğer müsabaka tuşla bitmez ise; karar minder amiri tarafından her   iki güreşçinin hareketlerinin,    minder    amiri    ve    sayı    hakeminin    bültenleri    üzerine    işaretlenmiş değerlendirmelerine göre verilecektir.

f)      Bütün puanlar sayı hakemi tarafından da sayı paleti veya elektronik numaratörle anında ilan edilmelidir.

g)    Müsabakaların idaresi için hakemler FILA'nın temel terimlerini kullanmalıdır. Bununla beraber müsabaka esnasında kendi aralarındaki konsültasyon hariç, başkaları ile konuşmaları yasaktır.

 

MADDE 18. KIYAFET

Hakemler; orta hakem, sayı hakemi, minder amiri ve kontrolör görevlerini yaparken aşağıdaki kıyafeti giymek zorundadırlar.

-   FILA logo' lu klasik lacivert ceket

-   Gri pantolon ve siyah kemer

-   Sol göğüste FILA logo'su bulunan uzun veya kısa kollu açık mavi gömlek

-   FILA logo'lu sarı kravat

-   Siyah çorap

- Siyah ayakkabı

Hakemler sponsor ismi taşıyamazlar. Fakat sırt numarasında FILA sponsorunun ismi bulunabilir.

MADDE 19. ORTA HAKEM

a)     Orta hakem, minder üzerinde kurallara göre idare etmek zorunda olduğu müsabakayı düzenli bir şekilde yürütmekten sorumludur.

b)    Hakem müsabıklar üzerinde, emirlerine ve talimatlarına uymalarını sağlamak için kesin bir otorite sağlamak mecburiyetindedir. Ayrıca müsabakayı dışarıdan yapılacak yasak ve kural dışı müdahalelere müsamaha göstermeksizin yönetir.

c)     Orta hakem, sayı hakemi ile sıkı bir işbirliği içerisinde çalışır ve müsabaka esnasında görevini tahriklerden ve uygun olmayan müdahalelerden etkilenmeden yapar.Düdüğü ile müsabakayı başlatır, durdurur ve bitirir.

d)    Sayı hakeminin veya minder amirinin katılımı ile müsabıklar minder dışına çıktıkları durumlarda müsabakanın içeride devamına ya da güreşin durduğu durumlarda müsabakanın yerde veya ayakta devamına karar verir.

e)    Orta hakem, sol koluna kırmızı, sağ koluna mavi renkli bileklik takar. Yapılan oyunlarda alınan puanları parmakları ile işaret eder. Eğer sağ kol havada ise yapılan hareketin puanı mavi mayolu güreşçiye aittir. Aksine sol kol havada ise puan kırmızı mayolu güreşçiye aittir.

f)      Orta hakemin kesinlikle tereddüt etmemesi gereken konular şunlardır;

-        Müsabakayı çok erken veya çok geç kalmaksızın tam zamanında durdurmak,

-        Oyun, minder kenarında yapılmış ise, geçerli olup olmadığına karar vermek,

-        Güreşçi köprü durumuna düştüğünde 5 saniyeyi görünür şekilde saymak ve durumun gerektirdiği ek puanı vermek,

 

-    Sayı  hakemi   ile   görüş  birliğine  vararak,   bu  mümkün  değilse  minder  amirinin mutabakatını alarak tuşa karar vermek. Tuş, güreşçinin iki omuzu da aynı anda mindere yapıştığında orta hakemin TUŞ (TOMBE) kelimesini telaffuz etmesi ile geçecek zamanın sonunda gerçekleşir. Bu durumda orta hakem ; minder amiri veya sayı hakemi ile mutabakattan sonra, önce elini mindere vurur ve sonra düdüğünü çalar.

g) Orta hakem şunları da yapmalıdır;

- Müsabakanın minder ortasında yeniden başlayacağı durumlarda, müsabakanın hangi pozisyonda devam edeceğine açık seçik ve hızla karar verip bildirmek (ayakların merkezi daire üzerinde olmasına dikkat etmelidir),

-        Özellikle tuşun söz konusu olduğu durumlarda, seyirci ve sayı hakemi ile minder amirinin görüşüne mani olmamak için güreşçilere fazla yakın durmamak,

-        Güreşçilerin müsabaka esnasında vücutlarını kurulama, burunlarını temizleme, ayakkabı bağcıklarını bağlama, yaralanma ve benzeri bahanelerle dinlenmesine izin vermemek, bu durumlarda müsabakayı durdurmak ve hatalı güreşçiye ihtar, rakibine 1 puan teklif etmek.

-        Her durumda minder üzerinde pozisyonunu değiştire­bilecek ve olası bir tuşu daha iyi görebilmek için yüzüstü yere yatabilecek durumda olmak,

-    Pasif güreşçiyi,  minderden kaçmasını  engelleyecek bir yerde  durarak müsabakayı durdurmaksızın uyarmak,

-        Güreşçiler minder kenarına yaklaştığında düdüğünü çalmak için hazır olmak,

-    Greko-Romen güreşte tehlikeli pozisyon söz konu ise 1 inci ve 1.30 dk. sonunda güreşi durdurmamak.

 

 

h) Orta hakem aşağıda belirtenleri de yapar;

-        Greko-romen güreşte özellikle güreşçilerin bacaklarına dikkat eder,

-        Müsabakanın sonucu ilan edilinceye kadar güreşçilerin minderde kalmasını sağlar,

-    Her durumda, mutabakat ihtiyacı duyulduğunda önce sayı hakemine başvurur, bu esnada minder kenarında ve minder amirini görecek şekilde bulunur,

-    Kazanan güreşçiyi minder amiri ile mutabakat sağladıktan sonra ilan eder.

i)   Orta hakem kurallara uyulmaması ya da sertlikler yapılması durumunda ceza talep eder.

j)   Orta hakem, minder amirinin müdahalesi ile teknik üstünlüğe (6 puan fark) ulaşıldığı zaman müsabakayı durdurur. Bu durumda atak veya kontra-atak için hareketin tamamlanmasını beklemelidir.

 

MADDE 20. SAYI HAKEMİ

a) Genelde güreş kurallarında öngörülen bütün yükümlülükleri yerine getirir.

b) Hiçbir şekilde münakaşaya meydan vermeden müsabakayı dikkatlice takip eder. Orta hakem veya minder amiri ile mutabakattan sonra her hareketin puanını bültene işler. Bütün durumlarda fikrini bildirir.

c)  Her hareketin sonunda orta hakem veya minder amiri ile mutabakatı doğrultusunda söz konusu harekete verilen puanları bültenine işler. Yanındaki her türlü özel araç aracılığı ile kararlarını gösterir ve kararlar yanında bulunan skorborda girilir. Skorbord seyircilerin ve güreşçilerin görebileceği biçimde kurulur.

d) Orta hakemin tuş kararına katıldığını işaretle bildirir.

e) Müsabaka sırasında orta hakemin göremediği bir şey olursa (tuş, kural dışı oyun veya pasif pozisyon gibi), söz konusu güreşçinin rengini taşıyan paleti kaldırarak orta hakeme işaret eder (orta hakem ona teklifte bulunmamış olsa dahi). Bütün durumlarda, sayı hakemi güreşçinin tavırlarında anormal veya kaide dışı görünen her durum için orta hakemin dikkatini çeker.

f)   Sayı hakemi, puanlama bülteninin altını imzalar ve kaybeden güreşçinin sütununu net bir şekilde çizerek galibin adını yazarak müsabakanın sonucunu kaydeder.

g) Minder amirinin karar vermesinin zorunlu olduğun teknik üstünlükle biten karşılaşmalar hariç, sayı hakemi ile orta hakemin kararları, eğer bir çelişki yoksa minder amirinin müdahalesine gerek kalmadan geçerlidir.

h) Hakem puantaj bülteninde tuş, teknik üstünlük,müsabakayı terk ile sonuçlanan müsabakaların ne kadar sürdüğü net bir şekilde yazılmalıdır.

i)   Müsabakayı daha iyi izleyebilmesi için sayı hakemi yerini değiştirebilir. Bu yer değiştirme yalnızca minderin sayı hakeminin bulunduğu uzun kenarı boyunca olabilir.

j)   Sayı hakemi devrenin galibini belirleyebilecek olan alınan son teknik puanın altını çizer.

k) Minderden kaçma, kural dışı oyun, (kontağı reddetmek), yerde başlama pozisyonunun (ve zorunlu bağlamanın) doğru olmaması ve sertlik gibi durumlar sonucu verilen ihtarlar, bültene “0” ile işaretlenir.

 

MADDE 21. MİNDER AMİRİ

a) Fonksiyonu çok önemli olup, güreş kurallarında öngörülen görevleri yerine getiren kişidir.

b) Orta hakem ve sayı hakeminin çalışmasını koordine eder.

c) Hakem heyetinin hareket ve kaidelere uymasını ve müsabakanın hiçbir tartışmaya yol açmayacak şekilde cereyanını sağlamak için çok dikkatli müsabakayı takip eder.

e)    Orta hakem ve sayı hakeminin anlaşmazlığı durumunda, neticenin tespiti için puan değerleri ve tuş için karar vermek görevidir.

f)      Hiçbir zaman kararını ilk olarak vermez, orta ve sayı hakeminin kararını beklemelidir. Kararı etkilemeye hakkı yoktur.

g)  Bir müsabaka sırasında, eğer minder amiri, orta ve sayı hakeminin ciddi bir hata yaptıklarını düşünüyor ve kendisi onlarla aynı fikirde değil ise hemen müsabakayı durdurmalıdır. Orta hakem veya sayı hakem hata yaptıklarını kabul ederse, minder amiri diğer iki hakem videodan pozisyonu tekrar izler ve doğru kararı verirler. Aksi durumda iki hakemin verdiği karar değiştirilemez.

     Genel olarak minder amiri teknik özellik gerektiren hususlarda uluslararası hakem yönetmeliğinin ilgili bölümüne göre hareket eder.

 

MADDE 22. HAKEMLERDEN SORUMLU KİŞİ

Bütün Olimpiyat Oyunlarında, Dünya Şampiyonlarında, Kupalarda, Şampiyonlarda, Kıtasal Kupalarda Oyunlarda ve Bölgesel Oyunlarda Hakem Komitesinin iki üyesi hakemlerin koordinesi ve idaresi için görevlendirilecektir.

Bir video incelemesinden sonra eğer bu kişi ve minder amiri aynı fikirde ise, ikisinin verdiği karar uygulanabilecektir.

 

MADDE 23. HAKEMLERİN CEZALANDIRILMASI

En yüksek jüriyi oluşturan FILA Bürosu, şampiyona delege­lerinden aldığı raporlara göre hakemlere yaptıklara hatalar için aşağıdaki disiplin cezalarını verebilir.

a)    İhtar verebilir,

b)   Müsabakadan çekebilir,

c)    Bir alt kategoriye düşürebilir,

d)   Belli bir süre için hakemliğini askıya alabilir,

e)    Hakemliğine son verebilir.


 

 

BÖLÜM V

MÜSABAKA

 

MADDE 24. MÜSABAKALARIN SÜRESİ

Bütün müsabakalarda skorbord da zaman sıfırdan (0) başlayıp 2 dk’ya çıkacaktır. Her periyodun galibi olan güreşçi skorlarda o güreşçinin mayosu ile aynı renkteki bir ışık ile gösterilecek ve her periyodun sonucu belli olacaktır.

Müsabakaların süresi aşağıdaki gibidir:

-    Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorileri için: 2’şer dakikadan 3 devre

Her devrenin sonunda bir güreşçi galip olarak ilan edilir. Eğer iki devre sonunda galip belirlenirse üçüncü devre oynanmaz.

Tuş hangi devrede olursa olsun müsabakayı bitirir . Serbest stilde istisnai durum olarak devre 0-0 beraber bittiğinde, zorunlu bağlama uygulanacaktır. Zorunlu bağlama maksimum 30 sn sürer.

 

MADDE 25. ÇAĞRI

Müsabıklar anlaşılır biçimde ve yüksek sesle mindere çağrılırlar. Bir güreşçi en son müsabakasında 15 dakikalık bir süre geçmeden yeni bir müsabakaya çağrılamaz.

Bununla beraber, gecikmenin kabul edilebilirliği aşağıdaki usulde düzenlenmiştir.

1. Müsabıklar 30 saniye ara ile üç kere mindere çağrılırlar.Eğer güreşçi üçüncü çağrıdan sonra da gelmemişse, diskalifiye edilir, elenir ve klasmana giremez.

2. Çağrılar Fransızca ve İngilizce yapılır.

3. Rakibi müsabakayı hükmen kazanır.

MADDE 26. GÜREŞÇİLERİN TAKDİMİ

Finallerde aşağıda açıklanan seremoni usulü bütün sıkletlerde uygulanacaktır. 1 ncilik ve 2 ncilik müsabakası yapacak finalistler antrenörleri ile birlikte mindere gelirler. Spiker finalistlerin eski derecelerini anons eder. Minder amiri, orta hakem ve sayı hakemi de finalistlerle beraber minderde bulunurlar.

 

 

MADDE 27. MÜSABAKAYA BAŞLAMA

Müsabakadan önce isminin anons edildiğini duyan her güreşçi, minder köşesinde kendisine tahsis edilen bölümde yerini alır. Köşedeki bu bölüm güreşçinin mayosu ile aynı renktedir. Hakem minderin ortasında yerini alır ve her iki güreşçiyi yanına çağırır. Hakem güreşçilerin ellerini sıkar, kıyafetlerine, yapışkan veya yağlı madde sürülüp sürülmediğine, terli olmadıklarına, ellerinde bir şey bulunmadığı ve bez mendillerinin olup olmadığına bakar. Güreşçiler selamlaşırlar, el sıkışırlar ve orta hakemin düdük çalmasıyla müsabaka başlar.

 

MADDE 28. MÜSABAKANIN DURDURULMASI

a)  Bir güreşçinin iradesi dışında kabul edilebilir bir kaza veya yaralanma nedeniyle müsabaka durmuş ise, orta hakem müsabakayı 58 inci madde esaslarına uygun olarak durdurur.

Müsabaka durdurulduğunda, güreşçiler kendilerine tahsis edilen köşede ayakta dururlar, omuzlarına bir havlu veya eşofman alabilirler ve antrenörleriyle görüşebilirler.

b) Eğer, müsabaka tıbbi nedenlerden dolayı devam edemezse, müsabakanın sorumlu hekimi söz konusu güreşçinin antrenörünü ve orta hakemi bilgilendirir ve minder amiri karşılaşmayı bitirir.

c) Minder amiri ciddi bir hakem hatası olduğunu düşünüyorsa müsabakayı durdurabilir. Ayrıca hakemler tarafından ciddi bir puan hatası yapıldığını düşünüyorsa devreyi de durdurabilir. Bu durumlarda hakemlerle konsültasyon yapacak. Eğer minder amiri çoğunluk sağlayamaz ise madde 22’deki prosedürü uygulamalıdır.

d)    Müsabıklardan hiçbiri inisiyatifi ele alarak müsabakayı durduramaz, kendi kendine karar verip müsabakanın ayakta veya yerde yapılmasını, rakibini iterek minder kenarından ortaya gitmesini isteyemez.

e)    Eğer müsabaka bir güreşçinin rakibine bilerek faul yapması ve rakibinin sakatlanması sebebiyle durdurulursa, faul yapan güreşçi diskalifiye edilecek ve sakatlanan güreşçi galip ilan edilecektir.

 

MADDE 29. MÜSABAKANIN SONA ERMESİ

Bir müsabaka, ya güreşçilerden birisi rakini tuşlaması, diskalifiye, sakatlanma sonucu yenmesi ile galip ilan edilerek ya da normal süre sonunda sona erer.

Bir devre, teknik üstünlükle (6 puan fark madde 45), veya skor ne olursa olsun 5 puanlık grand teknik oyun yapıldığında veya skor ne olursa olsun, iki kez bir güreşçi tarafından 3 puanlık oyun yapıldığında veya serbest stildeki zorunlu bağlama sırasında 30 sn dolmadan bir veya daha fazla puan alındığında veya güreşin izin verilen süresinin dolması ile gong sesi ve hakem düdüğü ile sona erer. Bir güreşçi normal süre içerisinde 5 puanlık bir oyun uygularsa, hakem olası bir tuş için beklemelidir. Eğer rakip tehlikeli pozisyondan kurtulursa hakem hemen düdük çalarak müsabakayı durdurur ve devrenin veya müsabakanın galibini ilan eder. Aynı kural iki kez yapılan 3 puanlık oyun içinde uygulanır.

Bir müsabakayı teknik üstünlükle kazanmak için, galip güreşçinin iki devreyi teknik üstünlükle (6 puan fark) veya iki devreyi 5 puanlık oyunla veya bir devreyi 5 puanlık oyunla, bir devreyi teknik üstünlükle (6 puan fark) veya iki devreyi iki tane 3 puanlık oyun yaparak veya bir devreyi 2 tane 3 puanlık oyun yaparak diğerini teknik üstünlükle (6 puan fark) veya 5 puanlık oyun yaparak kazanmak gerekir.

Eğer hakem gongu duymaz ise, minder amiri müdahale etmeli ve hakemin dikkatini çekmek amacıyla mindere bu iş için yapılmış yumuşak bir maddeyi atarak müsabakayı durdurmalıdır.

Gong vurulduktan sonra ses duyulmasa dahi yapılan oyun veya gong ile hakem düdüğü arasında yapılan oyun geçerli değildir.

Müsabaka bittiğinde, orta hakem yüzü minder amiri masasına dönük olarak minder ortasında yerini alır. Güreşçiler el sıkışırlar, orta hakemin birer yanına geçerler ve sonucun ilan edilmesini beklerler.

Müsabıkların, müsabaka bölgesini terk etmeden önce mayo askılarını indirmeleri yasaktır. Sonuç ilan edilince güreşçiler hakemin elini sıkarlar. Daha sonra güreşçiler rakiplerinin antrenörlerinin elini sıkmalıdırlar. Bu konulara saygı gösterilmemesi halinde hatalı güreşçi disiplin kurallarına göre cezalandırılır.

 

MADDE 30. MÜSABAKANIN DURDURULMASI ve DEVAMI

Genel Kurallar

Güreş yerde veya ayakta durdurulduğunda tekrar ayakta başlayacaktır.

Güreş aşağıdaki durumlarda durdurulup tekrar ayakta başlatılacaktır.

a.  Bir ayak korunma bölgesine bastığında

b.  Güreşçiler mücadele ile zona gelin 3 veya 4 ayakla bu bölgeye basar ve oyunsuz olarak zonda beklerlerse.

c.  Güreşçileri korunma bölgesine çıktıkları her durumda.

Eğer atak yapılan pasif güreşçi yerde rakibinin oyununu faulle engeller veya engellemeye çalışırsa kendisi ihtar (0) ile cezalandırılır rakibine 1 veya 2 puan verilir. Atak güreşçinin oyununu yapıp yapmadığına bakılmaksızın güreş ortada yerde başlatılır.

 

MADDE 31. UZATMA (Serbest Stil ve Bayan Güreşinde)

Eğer bir güreşin normal süresi 0-0 bittiğinde hakem müsabakayı durduracak güreş zorunlu bağlama ile devam edecek. (Madde 49). Uzatma maksimum 30 sn sürer.

 

MADDE 32. GALİBİYET ŞEKİLLERİ

Bir müsabaka aşağıdaki şekillerde kazanılır.

a.  Tuşla

b.  Rakibin sakatlanması, mindere çıkamaması, çekilmesi, diskalifiye olması

c.  Teknik üstünlükle (6 puan fark)

d.  Sayı ile galibiyet (iki devreyi 1-5 puan farkla kazanmak)

Eğer bir güreşçi rakibine 5 puanlık grand teknik oyun uygularsa skor ne olursa olsun o devrenin galibi olarak ilan edilir.

Eğer bir güreşçi bir devre içinde rakibine iki tane 3 puanlık oyun yaparsa skor ne olursa olsun devrenin galibi olarak ilan edilir.

Puanların eşitliği durumunda;

Galibi belirlemek için bakılacak kriterler;

1-  İhtar sayısı

2-  Büyük puan

3-  Alınan son puan (Aşağıdaki örnekleri inceleyin)

 

 

 

Örnek

Kırmızı Puan

Mavi Puan

Açıklama

Sonuç

111

111

Son teknik puan mavi tarafından alınmış

Mavi Galip

12

111

Son teknik puan mavi tarafından alınmış kırmızı 2 puanlık oyun yapmış

Kırmızı Galip

11100

1110

Son teknik puanı kırmızı almış ama kırmızının 2 ihtarı mavinin 1 ihtarı var.

Mavi Galip

111

120

Mavi 2 puanlık oyun yapmış ve aynı zamanda bu puan son puan fakat mavi bir ihtar almış

Kırmızı Galip

1110

120

Kırmızı son puanı almış. Her iki güreşçide birer ihtar almış. Mavi 2 puanlık oyun yapmış.

Mavi Galip

11100

11100

Her iki güreşçide 2’şer almış. Mavi mayo son teknik puanı almış.

Mavi Galip

 

Fakat., atak güreşçiyi cezalandırmamak için, eğer bir devrenin sonucu son teknik puan kriteri ile belirleniyorsa, o atak sonunda iki güreşçiye 2’şer teknik puan veriliyorsa ve atak güreşçi oyununu ototuş olarak yaptığı için rakibi 2 puan kazanıyorsa bu durumda atak yapan güreşçi galip olarak ilan edilecektir.

Devrelerin tamamında toplam olarak 3 ihtar alan bir güreşçi diskalifiye olur. Serbest stilde, eğer devre 0-0 biterse, zorunlu bağlama sırasında ilk puanı alan güreşçi devrenin galibi olacaktır.

MADDE 33. ANTRENÖR

Antrenörler, müsabaka sırasında podyumun altında veya mindere en az 2 metre mesafede bulunur. İlgililer gerekli gördüklerinde doktor tarafından güreşçi tedavi edilirken antrenör yardım edebilir. Sayı ve orta hakemin kararları hakkında, kararları etkileyecek ve onur kırıcı sözler söylenmesi yasaktır. Sadece güreşçisi ile konuşabilir.

Bu yasaklara uymayan antrenörlere orta hakem minder amirine başvurarak sarı kart gösterilmesini sağlar (ihtar), antrenör daha ileri giderse minder amiri kırmızı kart gösterecektir (elemine). Keza minder amiri kendi inisiyatifi ile de sarı ve kırmızı kartını kullanabilir. Minder amirinin raporu ile müsabaka sorumlusu tarafından antrenör müsabakalardan elimine edilecek ve görevine devam edemeyecektir. Bu takım diğer güreşçilerinin müsabakalarında başka bir antrenör bulundurabilir. Diskalifiye edilen antrenörün milli federasyonu disiplin ve finansal kurallara göre cezalandırılır.

Antrenör sporcusuna devre arasında veya müsabaka sırasında su veya başka bir madde verme hakkına sahip değildir.

MADDE 34. BİREYSEL MÜSABAKALARDA TAKIM SIRALAMASI

Takım sıralaması müsabakalardaki ilk 10 sırayı alan güreşçilere göre yapılır.

 

Klasman

Puan

Klasman

Puan

1 inci

10

7 nci

4

2 nci

9

8 inci

3

3 üncü-3 üncü

8

9 uncu

2

5 inci – 5 inci

6

10 uncu

1

 

Bu tablonun uygulanması, her kategorideki güreşçi sayısı ne olursa olsun değişmez. Birkaç takımın sıralamasında eşitlik olduğu durumda en fazla birincilik alan takım birinci sırada yer alır (birincilikler eşitse ikinciliklere o da eşitse üçüncülükler vs.)

MADDE 35. TAKIM MÜSABAKALARINDA SIRALAMA SİSTEMİ

Prensip olarak, bir takım müsabakası FILA’nın resmi sikletlerine göre yapılır bu da 7 siklettir.

Eğer sikletler ülkelerin sistemine veya takımların isteğine göre geçerli bir sebepten dolayı ikiye katlanırsa siklet sayısının daima tek sayıda olması önerilir.

Her takım her seans tarttırdığı kadar güreşçi değiştirebilir.

Eğer bir günde ev sahibi ve deplasman seansı olmak üzere iki seans yapılacaksa, ilk maçın sonunda bir galip ve deplasman maçını sonunda bir galip ilan edilmelidir. Bir güreşçi tarafından kazanılan bir maç için, onun galibiyet şekline bakılmaksızın takımına 1 puan verilir. Bu şekilde siklet sayısı tek olduğunda her takım müsabakası sonunda 1 galip olur.

Eğer müsabaka sadeci iki takım arasında ise;

Eğer takımlar bir günde iki müsabaka yapar ve her biri de birer maç kazanırsa müsabakalar başlamadan önce iki sıralama önerisinden birisinde karar verilir.

a.  Galip takımı belirlemek için üçüncü maç yapılır.

b.  Galip takım aşağıdaki kriterlere göre belirlenir.

1.  İki maç sonunda en fazla alınan ferdi galibiyet

2.  En fazla tuş, çekilme, mindere çıkma ve diskalifiye ile galibiyet

3.  En fazla teknik üstünlükle kazanılan maç.

4.  En fazla teknik üstünlükle kazanılan devre.

5.  Bütün müsabakalar boyunca en fazla toplanan teknik puan.

6.  Bütün müsabakalar boyunca en az verilen teknik puan.

Eğer müsabaka iki takımdan fazla takımla yapılıyorsa;

Takım müsabakasının galibini belirlemede aynı sistem uygulanacak. Galip takım 1 puan yenilen takım ise 0 puan alacaktır.

Galip aralarında yaptıkları maçın sonucuna göre belirlenir.

Eğer iki takım arasında ikisi de birer maç kazandığından dolayı eşitlik varsa bu kez yukarıdaki 1-6 arasındaki kriterler sıra ile uygulanır.

3 veya daha fazla takımın klasman puanları eşit ise;

Aşağıdaki prensiplere göre en kötü takımdan başlayarak sıralama yapılır ve eşit olan takım sayısı ikiye düştüğünde iki takım arasındaki klasman kriterleri uygulanacaktır.

-    En az tuşla, çekilme ile, diskalifiye ile galibiyet

-    En az teknik üstünlükle kazanılan maç sayısı

-    En az teknik üstünlükle kazanılan devre sayısı

-    Bütün maçlar sonunda en az toplanılan teknik puan sayısı

-    Bütün maçlar sonunda en fazla verilen teknik puan sayısı

 

BÖLÜM VI

HAREKET VE OYUNLARIN PUANLARI

 

MADDE 36. HAREKET VE OYUNLARIN ÖNEMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Riskli, dinamik güreşi teşvik etmek için, kendi oyunu ile altta kalan güreşçi, aleyhine puan verilerek cezalandırılmaz, fakat müsabaka durdurulmadan yerde devam eder. Bir oyun esnasında defansif güreşçi kontra atak yapar veya rakibini yerde tehlikeli durumda kontrol ederse gerekli puanlar verilmelidir.

Atak güreşçi, kendi köprüsü üzerinde bir oyun yaparken bir an durur ve rakibine hem hakim olarak, hem de onu da köprüde tutarak hareketini tamamlarsa ceza uygulanmaz. Risk taşıyan bu oyun için de hareketi tamamladığında sadece kendisine puan verilecektir.

Buna karşılık atak olan güreşçi, rakibinin karşı atağı ile tehlikeli durumda kontrollü olarak bloke edilmiş ise, rakibe puan vermek gerekir. Bu demektir ki, kendisine oyun yapılan güreşçi, ancak kendi atağı ile ve yalnızca aşağıdaki durumlarda puan elde edebilir.

a) Atak yapan güreşçiyi yerde bastıran,

b) Bir süreklilik içerisinde oyuna devam eden,

c) Atak yapan güreşçiyi bloke ederek tehlikeli durumda tutan.

d) Orta hakem, her güreşçinin alacağı puanı verebilmek için oyunun sonunu beklemek zorundadır.

e) Güreşçilerin bir oyundan diğerine geçerken hareketlerin değiştiği durumlarda yapılan bütün hareketlerin değerine göre puan verilir.

f)   Estantane tuş, tuş değildir (madde 44). Eğer güreşçilerden birisi ayakta bir oyun yaparak rakibini enstantane tuş pozisyonuna düşürürse atak güreşçi 3 puan kazanır. Eğer atak güreşçi oyunu esnasında enstantane tuş pozisyonuna düşerse rakibi 2 puan kazanır. Yer güreşinde güreşçilerden birisi enstantane tuş olursa rakibi 2 puan kazanır.

g) Dirseklerini kullanarak köprü pozisyonunda bir omuzdan diğeri üzerine yuvarlanma ve bunun tersi yalnızca bir hareket olarak kabul edilir.

h) Müsabıklar ilk başlangıç pozisyonlarına dönmedikleri taktirde, bir oyun yeni bir hareket olarak değerlen­dirilmemelidir.

i)   Orta hakem puanları işaret eder, sayı hakemi de aynı fıkirdeyse ilgili güreşçinin rengine ait paleti kaldırır (l, 2, 3, 5 puan). Orta hakemle sayı hakemi aynı görüşte değilse, minder amiri güreşçilerden biri için kararını belirtmek zorundadır.

j)   Müsabakanın sonunda gerçekleşen tuş için hakemin düdüğü değil gong sesi geçerlidir.

k)  Devre sonunda gong sesinden önce tamamlanan bütün oyunlar geçerlidir. Hiç bir durumda gong sesinden sonra biten oyuna puan verilmez.

 

MADDE 37. TEHLİKELİ DURUM  

Bir güreşçinin sırtı veya omuzları, dikey veya paralel olarak mindere gelecek şekilde, minderle 90 dereceden daha küçük açı oluşturduğu zaman ve vücudun üst kısmı ile tuş olmamak için mücadele verdiği zaman tehlikeli durumda olduğu düşünülür. Güreşçi bu mücadeleyi kafasıyla, dirsekleri ve omuzlarıyla da verebilir. (Tuşun tarifine bak.)

Tehlikeli durum şu şartlarda oluşur;

a) Defansif güreşçi, tuş olmamak için köprü durumuna gelirse,

b)    Defansif güreşçi, sırtı mindere doğru iken tuş olmamak için dirseklerinin biri veya ikisi üzerine dayanırsa,

c)     Güreşçinin bir omuzu minder ile temastayken diğer omuzu minder ile 90 dereceden daha küçük bir açı ile duruyorsa,

d)    Güreşçi enstatane tuş durumuna gelip bir saniyeden kısa bir süre   iki omuzu minder üstünde kaldıysa,

e) Güreşçi omuzları üzerinde yuvarlanmış ise,

-    Güreşçi 90 derecelik açıyla göğsü ve karnıyla mindere doğru dönmüş vaziyete geldiği zaman tehlikeli durum ortadan kalkar.

-    Güreşçinin sırtıyla minder arasında 90 derecelik bir açı varsa, bu tehlikeli durum olması için yeterli değildir.

 

MADDE 38.  PUANLARIN KAYDI

Sayı hakemi; güreşçilerin hareketleriyle ve yaptıkları oyunlarla elde ettikleri puanları özel bir bülten üzerinde işaretler.

Her hareketin ve oyunun ardından, bu işlemi yapar. Yeknesaklığı sağlamak için, tuşa götüren hareketlerin puanları, puantaj bülteninde daire içine alınır.

- Minderden kaçma, oyundan kaçma, başlangıç (ve zorunlu bağlama) pozisyonuna uymama, faullü oyun ve kasıtlı hareketlere verilen ihtarlar (0) ile işaretlenir.

- Her ihtardan (0) sonra ihtar alanın rakibi, yapılan hareketin önemine göre otomatik olarak 1 veya 2 teknik puan alır.

 

MADDE 39. GRAND TEKNİK OYUN

Bir güreşçinin atağının veya oyunun grand teknik olabilmesi için ayakta başlaması gerekir.

-    Atak güreşçi rakibini yerden tamamen kaldırıyor, onu kontrol edip üstten büyük bir kavisle aşırıyor ve doğrudan açık olarak tehlikeli duruma düşürüyorsa, bu oyun grand teknik olarak kabul edilir.

-    Aynı şekilde atak güreşçi rakibini yerden kaldırıp grand teknik uygulayarak karnı üzerinde mindere bırakırsa 3 puan, hemen doğrudan doğruya tehlikeli duruma düşürerek yere indirirse 5 puan alır.(5 puanlık oyun için hareketin yerden kesilerek yapılması şart değildir. Hareketin ayakta başlaması yeterli olacaktır.)

AÇIKLAMA: Bir güreşçi grand teknik oyunu gerçekleştirmesi sırasında, iki omuzu birden mindere değerse, oyunun karşılığı olan 3 veya 5 puanı alır, rakibine de estantane tuş olduğu için 2 puan verirlir.

 

MADDE 40. HAREKETLERİN VE OYUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1  PUAN   

-    Yerde rakibinin arkasına geçerek bastıran ve bu durumda rakibini kontrol eden güreşçiye (üç noktanın kontağı: iki el bir diz veya iki diz ve bir el veya kafa, veya iki el ve kafa şeklinde olabilir.)    

-    Ayakta veya yerde nizami bir oyun yapan ancak rakibini tehlikeli duruma getiremeyen güreşçiye,

-    Rakibine bir oyun yapıp arkasına geçerek kontrol eden güreşçiye,

-        Bir veya iki eli üzerinde bulunan rakibini bloke edip, sırtını mindere doğru yönelten güreciye,

-        Oyunu, rakibi tarafından kural dışı bir oyunla engellenmeye çalışılan fakat buna rağmen oyununu gerçekleştiren güreşçiye,

-    Rakibi, minder dışına kaçan veya oyundan kaçan, yerde başlama şartlarını yerine getirmeyen faullü ve kural dışı oyun yapan atak güreşçiye,

-    Rakibini 5 saniye ve daha fazla tehlikeli durumda tutan güreşçiye,

-    Ayak güreşinde korunma bölgesine basan güreşçinin rakibine

-    Serbest güreşle zorunlu bağlamayı reddeden güreşçinin rakibine

-    Greko-Romen zorunlu bağlamada bağlamayı yapıp 30 sn süre ile herhangi bir puan alamayan güreşçinin rakibine

-    Kanama olmaksızın müsabakanın durdurulduğu bütün sakatlıklarda, sakatlanan güreşçinin rakibine

-    Greko-Romen zorunlu bağlamada doğru bağlama yapmayan güreşçinin rakibine

 

2 PUAN

-    Yer güreşinde nizami oyun yapan ve rakibini tehlikeli duruma veya estantane tuş durumuna getiren güreşçiye,

-    Rakibini omuzları üzerinde yuvarlayarak çeviren atak güreşçiye,

-        Tehlikeli durumda iken minder dışına atlayarak kaçan güreşçinin rakibine,

-    Başladığı oyunu tamamlaması kural dışı oyunla engellenen atak güreşçiye,

-    Bir oyun sırasında estantane tuş olan veya omuzları üzerinde yuvarlanan atak güreşçinin rakibine,

-    Oyun yapan atak güreşçiyi yerde tehlikeli durumda bloke eden güreşçiye verilir.

-    Greko-Romen zorunlu bağlamada doğru parter pozisyonu almayı reddeden güreşçinin rakibine.

 

3 PUAN

-    Rakibine ayakta oyun yaparak doğrudan doğruya ve büyük olmayan   teknikle tehlikeli duruma getiren güreşçiye,

-    Rakibini yerden söküp kaldırarak doğrudan tehlikeli duruma getiren güreşçiye bir veya iki diz yerde olsa bile,

-    Grand teknik oyun yapan ve rakibini doğrudan ve hemen tehlikeli duruma düşüremeyen güreşçiye verilir.

NOT: Bir oyun esnasında defansif güreşçi önce bir veya iki eliyle mindere dokunuyor fakat bilahare ani olarak oyun kesilmeden hemen tehlikeli duruma geliyorsa, atak olan güreşçi yine 3 puan alacaktır.

 

5 PUAN

-   Ayakta, rakibini grand teknik bir oyunla doğrudan ve hemen tehlikeli duruma getiren güreşçiye,                 

-   Rakibini yerden keserek ve grand teknik bir oyunla doğrudan ve hemen tehlikeli duruma getiren güreşçiye verilir.

 

MADDE 41. KARAR VE OYLAMA

a)  Orta hakem kararını kolunu kaldırarak ve puanları parmakları ile işaret ederek belirtir. Eğer orta hakem ve sayı hakemi anlaşmışlarsa karar geçerlidir.

b) Orta ve sayı hakeminin aynı fikirde olduğu durumda minder amirinin kararı etkileme yetkisi yoktur. Eğer açık bir ihlal varsa minder amiri konsültasyona başvurmalıdır.

c)  Oylama (karar belirtmede) sayı hakemi ve minder amiri kararını paletler veya elektronik skorbord kullanarak gösterirler. Aşağı da belirtildiği gibi; mavi, kırmızı ve beyaz renklerde 11 adet palet mevcuttur.

-        Bir beyaz

-        Beş kırmızı; dört adet üzerinde l, 2, 3 ve 5 yazılı palet bir adet rakamsız olup ilgili güreşçinin ikaz ve ihtarında kullanılan palet.

-        Beş mavi; kırmızıdaki gibi dördü rakamlı, biri rakamsız.

Bunlar kullanıcıların kolayca kullanabileceği şekilde bulunur. Sayı hakemi kararını açık seçik ve anlaşılır biçimde vermekten kaçınmamalıdır.

Anlaşmazlık halinde karar minder amiri tarafından verilir. Bu, orta hakemin veya sayı hakeminin birbirine uymayan kararlarında, birinin kararına minder amirinin uyması mecburiyeti şeklinde olur.

d)  Eğer müsabaka öngörülen zamanın sonuna kadar uzarsa, kazananı tespit etmek için minder amirinin puantaj bülteni dikkate alınacaktır. Skorbord'ta yazılı olan her zaman minder amirinin puantaj bültenine uygun olmalıdır.

Eğer sayı hakemi ve minder amirinin tuttuğu bültenlerde bir veya birkaç puan farkı varsa, minder amirinin bülteni geçerli sayılacaktır.

 

MADDE 42. KARAR TABLOSU

Puanların verilmesi.

Güreş  devam ederken sayı hakemi ve orta hakemin verdikleri puanlar, ihtarlar ve pasiviteler aşağıdaki şekilde kesinleşir. (R: Kırmızı güreşçi, B: Mavi güreşçi, O sıfır puan)


 

Orta Hakem

Sayı Hakemi

Minder Amiri

Resmi Sonuç

Açıklama

1 R

1 R

-

1 R

Bu örneklerde orta hakem ve sayı hakemi aynı fikirde oldukları için minder amiri ciddi bir hata olmadıkça kararlara müdahale olmaz.

2 B

2 B

-

2 B

3 R

3 R

-

3 R

5 R

B R

-

5 R

 

1 R

0

0

0

Bu örneklerde orta hakem ve sayı hakeminin ayrı fikirlerde olduğu durumlarda minder amiri kararını bildiriyor ve çoğunluğun görüşü son karar olarak uygulanıyor.

1 B

1 R

1 R

1 R

2 R

1 R

2 R

2 R

2 B

0

2 B

2 B

3 R

2 R

2 R

2 R

3 B

1 R

3 B

3 B

Kural ihlalinin olduğu durumlarda minder amiri hakemleri konsültasyona çağırır ve madde 21/g’de bahsedilen uygulamayı yapar.

Her devrenin sonunda yeni devreye başlarken skor sıfırdan başlar.

 


 

 

BÖLÜM VII

BİR MÜSABAKADAN SONRA VERİLEN KLASMAN PUANLARI

MADDE 43. POZİTİF PUANLAR

A - Prensip

Güreşçi tarafından elde edilen pozitif puanlar, onun klasmanını belirleyecektir.

B - Bir müsabakanı sonundaki pozitif puanlar

Kazanan güreşçinin 5. kaybeden güreşçinin 0 puan aldığı durum:

-        Tuşla galibiyet, (kaybedenin teknik puanı olsun veya olmasın)

-        Sakatlanma,

-        Terk,

-        Mindere çıkmama,

-        Diskalifiye,

     Kazanan güreşçinin 4. kaybeden güreşçinin 0 puan aldığı durum

-    Teknik üstünlük (6 puan fark, 5 puanlık oyun veya 2 tane 3 puanlık oyun) mağlup olanın puanı yoksa.

-    Kazanan güreşçinin 4, kaybeden güreşçinin 1 puan aldığı duruM.

-    Teknik üstünlük (6 puanlık fark, 5 puanlık oyun veya 2 tane 3 puanlık oyun) mağlup olanın puanı varsa.

     Kazanan güreşçinin 3, kaybeden güreşçinin 0 puan aldığı durum:

-    Üç devre sonunda galip güreşçi iki devreyi de 1 ile 5 arası teknik puan farkı ile kazanmış ve rakibinin puanı yoksa,

     Kazanan güreşçinin 3, kaybeden güreşçinin 1 puan aldığı durum:

-    Üç devrenin sonunda galip güreşçi iki devreyi 1 ile 5 arası teknik puan farkı ile kazanmış ve rakibinin puanı varsa,

     İki güreşçinin 0 puan aldığı durum

-    Her iki güreşçinin de kural ihlalinden dolayı diskalifiye edildiği durumda

 

MADDE 44. TUŞ

Eğer defansif güreşçi rakibi tarafından iki omuzu mindere değiyor olarak orta hakemin tuşu tam kontrol edebileceği kadar tutulabiliyorsa, tuş olarak değerlendirilir. Minder kenarındaki tuşun geçerli olabilmesi için müsabıkın omuzlarının minderin kırmızı bölgeye temas ediyor olması ve başın korunma bölgesine değmemesi gerekir.

Korunma bölgesinde oluşan tuş geçerli değildir.

Güreşçi bir kural ihlali veya faullü bir oyun yaparken iki omuzu üzerine gelerek kontrol edilirse yani tuş olursa, rakibinin bu tuşu geçerlidir.

Orta hakemin gördüğü tuş, sayı hakeminin veya minder amirinin katılımı olursa geçerlidir. Eğer orta hakem geçerli olan bir tuşu göremezse tuş, sayı hakemi veya minder amirinin mutabakatıyla verilebilir.

Sonuç olarak, tuşun tespit edilmesi ve geçerlilik kazanması için güreşçinin net olarak tuş pozisyonunda kontrol edilmesi gereklidir. Bu demektir ki, birinci paragrafta açıklandığı gibi kısa bir süre için iki omuzun birden mindere değmesi ve bu süre zarfında minderden kesilmemesi gerekir.

Bütün durumlarda orta hakem, sayı hakeminin veya minder amirinin onayını aldıktan sonra mindere vuracaktır. Hakem maçı durdurmak için, daha sonra da düdüğünü çalacaktır.

 

MADDE 45. TEKNİK ÜSTÜNLÜK

Tuş, çekilme, diskalifiye dışında, bir devrede güreş skor dikkate alınmadan şu durumlarda normal süre bitmeden önce durdurulur.

- İki güreşçi arasında 6 puan fark varsa

- Bir güreşçi 2 tane 3 puanlık oyun yapmışsa

- Bir güreşçi bir tane 5 puanlık oyun yapmışsa

Bir oyun tamamlanmadıkça müsabaka teknik üstünlükten dolayı durdurulup galip ilan edilemez (madde 29’a bakınız)

6 puan fark oluştuğunda minder amiri orta hakemi uyarır.

Hakem, diğer hakemlerle konsültasyon yaptıktan sonra devrenin veya müsabakanın (eğer iki devreyi de teknik üstünlükle kazanmışsa) galibini ilan edecektir.

 

BÖLÜM VIII

NEGATİF GÜREŞ

 

MADDE 46. MÜSABAKA SÜRECİNDE YERDE GÜREŞ

Eğer güreşçilerden biri müsabaka sırasında rakibi tarafından yere indirilmişse güreş yerde devam eder, alttaki güreşçi rakibinin ataklarını savunma ile engelleyebilir, tekrar ayağa kalkabilir veya kontra-atak yapabilir.

Eğer bir güreşçi rakibini yere indirmişse veya alttaki güreşçinin iyi savunmasından dolayı hiç bir oyun uygulayamamış ise, orta hakem makul bir süre bekledikten sonra müsabakayı durduracak ve müsabakanın ortada ayakta devam edilmesine karar verecektir.

Üstteki güreşçinin rakibinin üstüne atlayarak müsabakayı sürdürmesi yasaktır. Eğer atak güreşçi böyle birşey yaparsa, orta hakem müsabakayı durdurup hatayı yapanı ikaz ederek yerdeki güreşçiyi kaldırır ve güreşi tekrar ayakta başlatır.

Üstteki güreşçinin, ne müsabakayı durdurmaya ne de müsabakaya ayakta devam etmek istemeye hakkı vardır.

Yerde Başlama Pozisyonu

Alttaki güreşçinin hakem düdüğünden önceki yerde başlama pozisyonu şu şekildedir:

Alttaki güreşçinin dizleri ve elleri merkez dairesinin içinde olmalıdır. Eller ve dizler arasındaki mesafe en az 20 cm ve eller arasındaki mesafede en fazla 30 cm olmalıdır. Kollar gergin olmalı, ayaklar çapraz olmamalıdır ve üst bacak (uyluk) gergin olmalı ve yerle 900’lik açıda olmalıdır.

Üstteki güreşçi rakibinin arkasında olmalı, elleri rakibinin sırtında olmalıdır. Ayakta durabilir veya bir dizi yerde olabilir.

 

MADDE 47. KIRMIZI BÖLGE

Kırmızı bölge, pasif güreşçiyi ortaya çıkartmak, minder kenarında güreşmeyi ve müsabaka alanından çıkışların ortadan kaldırılmasını sağlamak için ihdas edilmiştir.

Merkezi güreş alanında başlayıp kırmızı bölgede (zon’da) biten bütün oyun ve hareketler geçerlidir. Tehlikeli durum, kontra atak ve tuş gibi.

Merkezi  güreş  alanında başlayan bir oyun veya kontratak nerede  sonuçlandığına (merkezi alan, kırmızı bölge (zon) korunma bölgesi) bakılmaksızın geçerlidir.

Bununla birlikte, eğer korunma bölgesinde (puanlı olarak) sonuçlanmış ise, müsabaka durdurulur ve güreşçiler minder ortasında ayakta müsabakaya devam ettirilirler. Bu durumda, oyunun değeri olan puanlar verilecektir.   

Korunma bölgesinde yapılan tuş geçerli değildir. Böyle bir durumda, müsabaka durdurulmalı ve güreşçiler minderin ortasına götürülerek müsabakaya ayakta devam edilmesi sağlanmalıdır, çünkü oyun minder dışında sona ermiştir.

Atak yapan ve oyunu gerçekleştiren güreşçinin atağı korunma bölgesinde kendisinin tuş olması ile sonuçlanırsa, güreş durdurulacak ve rakibi 2 puan alacaktır. Müsabakaya minderin ortasında devam edilecektir

Merkezi güreş alanında başlatılmış ve orada gelişimi süren hareket ve oyunların uygulanışında, güreşçiler kırmızı bölgeye girebildikleri gibi , hareketin devamında bu bölgede tüm yönlere doğru oyunlarını geliştirebilirler. Böyle bir durumda oyunun gerçekleştirilmesi sırasında itme, blokaj, çekme ve itişme gibi bir kesinti olmazsa müsabaka durdurulmaz.

Kırmızı bölgede ayakta, bir atak veya oyun, sadece iki ayağın bu bölgeye basıyor olması kesin şartına bağlı kalmak şartıyla başlayabilir. Bu durumda hakem makul bir süre tanıyarak oyunun gelişmesini bekler.

Güreşçiler kırmızı  bölgede hareketsiz duruyorlarsa ve hiçbir oyun geliştirmiyorlarsa veya hiçbir hareket yapmadan 2, 3 veya 4 ayakları bu bölgeye basıyorsa, orta hakem müsabakayı durdurarak güreşçileri minder ortasına getirir ve musabakayı ayakta başlatır. Ayakta güreş devam ederken her durumda atak güreşçinin bir ayağı korunma bölgesine basarsa, yani kırmızı bölgenin dışında ise, müsabaka durdurulacaktır.

Defansif güreşçinin bir ayağının korunma bölgesine temas etmesinin ardından atak güreşçi oyununu devamlılık içerisinde yaparsa, oyun geçerli sayılacaktır.

Bir güreşçi, bir ayağını kırmızı bölgeye bastığı zaman orta hakem yüksek sesle "ZON" kelimesini   söyler.   Bu  kelimeyi  duyan  güreşçiler  yaptıkları  hareketi  bozmadan  kendi kendilerini minderin ortasına gelmeye zorlamalıdırlar.      

Yer güreşinde bir atak, bir oyun veya kontratak, kırmızı bölgenin içinde yapılırsa veya bu bölgede başlayıp gerçekleştirilirse, korunma sahasında sonuçlandırılsa dahi geçerlidir.

Yerde, kırmızı bölgede başlatılan ve korunma bölgesinde sonuçlanan tüm hareketler için orta hakem ve sayı hakemi puan vereceklerdir. Bununla beraber müsabaka durdurulacak ve güreşçiler minder ortasına götürülecektir. Güreş ortada ayakta başlayacaktır.

Yer güreşinde, atak güreşçi oyununu kırmızı bölgenin dışına doğru gerçekleştirebilir, ancak bu esnada rakibinin başı ve omuzlan zonda bulunacaktır. Bu durumda 4 bacak da minder dışında olabilir.

 

MADDE 48. ZORUNLU BAĞLAMA

Genel Prensip

Serbest Stil ve Greko-Roken Stil güreş için zorunlu bağlama birbirinden farklıdır.

Çünkü iki farklı fonksiyonu vardır.

Serbest Stilde Zorunlu Bağlama

-    Serbest stil güreşte 0-0 biten 2 dak.’lık devre sonundaki galibi zorunlu bağlama belirler. Süresi maksimum 30 sn’dir. Alınan ilk teknik puan galibi belirleyecektir.

-    Zorunlu bağlamayı yapacak avantajlı güreşçi kura ile belirlenir.

-    Kurayı kaybeden güreşçi bir ayağını merkez dairenin ortasına diğer ayağını da merkez dairenin dışına koyar.

-    Kurayı kazanan güreşçi, rakibinin hangi bacağının merkez dairenin ortasında olacağını (yani hangi bacaktan bağlayacağını) belirtir. Sağ veya sol bacak.

-    Kurayı kazanan güreşçi rakibinin diz ekleminden istediği gibi tutar. Bağlayan güreşçinin kafası bağlamayı yaptığı taraftaki kalçanın dışında olmalıdır.

-    Kurayı kaybeden güreşçinin elleri rakibinin sırtında veya boşta (serbest) olmalıdır.

-    Doğru pozisyon alındığında hakem düdüğünü çalar ve güreş başlar.

-    İlk puan alındığında hakem müsabakayı durdurur ve galibi ilan eder.

-    30 sn’lik süre sonunda zorunlu bağlamayı yapan güreşçi herhangi bir teknik puan alamazsa, rakibine 1 puan verilir ve devrenin galibi olarak ilan edilir.

 

Greko-Romen Stilde Zorunlu Bağlama

-    Greko-Romen stilde bir devre 1 dak.’lık ayak güreşi ve iki (2) tane 30 sn’lik yer güreşinden oluşur.

-    Güreş minderin ortasında ve ayakta başlar. Güreşçiler mümkün olan her oyunu yapabilirler.

-    1 dk sonunda hakem müsabakayı durdurarak yerde künde bağlamayı uygulayacak. O ana kadar galip durumdaki güreşçi (galip güreşçi madde 32’deki devrenin galibini belirleyen kriterlere göre belirlenir) ilk önce künde bağlayacak. Güreşçilerden herhangi birisi teknik puan alamamış ise kimin ilk bağlayacağı kura ile belirlenecek. Kuranın galibi ilk olarak künde bağlayacak.

-    Yerde başlayacak güreşçi ellerini ve dizlerini merkezi dairenin içine koyar (aşağıdaki şekilde belirtilen noktalara) Dizler ile eller arasındaki mesafe en az 20 cm ve eller arasındaki mesafede en fazla 30 cm olacaktır. Kollar gergin olacak, bacaklar çapraz olmayacak ve bacakların üst kısmı (uyluk) gergin mindere 900’lik açıda olacaktır.

 

 

İstisnai durumda; Greko-Romen stil künde bağlama pozisyonunda alttaki güreşçinin her kural ihlalinde, hatalı güreşçi ihtar (0) ile cezalandırılırken rakibine 1 veya 2 puan verilecek ve güreş tekrar yerde künde bağlama pozisyonunda başlayacaktır. Eğer alttaki güreşçinin kural ihlali künde bağlama tutuşu bozulduktan sonra gerçekleşirse hatalı güreşçiye ihtar (0) rakibine 1 veya 2 puan verilecek ve güreş yerde normal başlama pozisyonunda başlayacaktır. Bağlama tutuşu bozulduktan sonra iki güreşçi de ayakta nötr pozisyona geldikten sora güreşçilerden birisi kural ihlali yaptığında hatalı güreşçiye ihtar (0) rakibine 1 veya 2 puan verilir ve güreş 30 sn’nin sonuna kadar ortada ayakta devam ettirilir.

Bağlamada bir oyun uygulayabilmek için üstteki güreşçi rakibinin belinden künde tutuşu şeklinde, kendi elinin içinden veya üstünden kavramak kaydı ile tutar. Künde bağlayan güreşçi bu sırada ayakta veya bir dizi yerde olabilir.

Tutuş gerçekleştiği an hakem düdüğünü çalar ve üstteki güreşçi oyununu uygulayabilir. Rakibi savunma yapabilir. 30 sn sırasında her iki güreşçide ayakta veya yerde olası bütün oyunları yapabilirler.

Eğer 30 sn sonunda künde bağlama yapan güreşçi herhangi bir teknik puan alamazsa rakibine 1 teknik puan verilir.

1.30 dk. sonra diğer güreşçi için 30 sn künde bağlama uygulanır.

Aynı şekilde, bağlamayı yapan güreşçi 30 sn sonunda herhangi bir teknik puan alamazsa rakibine 1 teknik puan verilir.

Bütün Greko-Romen güreş devreleri aynı şekilde yapılır.

 

ÖZEL DURUMLAR

1 dk sonunda eğer güreşçilerden birisi tehlikeli pozisyonda kontrol edilmişse hakem müsabakayı durdurmayacak ve 30 sn’lik zorunlu yer güreşinin ikisi de iptal edilecek.

1.30 dk. dolduğunda eğer güreşçilerden birisi tehlikeli pozisyonda kontrol edilmişse hakem müsabakayı durdurmayacak ve ikinci 30 sn’lik zorunlu bağlama iptal edilecek.

Eğer üstteki güreşçi bağlamayı reddederse hakem kendisini “attention” diye uyaracak, eğer aynı güreşçi hakemin uyarısını dikkate olmazsa kendisine 1 ihtar (0) rakibine 1 puan verilecek. Hatalı güreşçi bağlama yapma hakkını kaybeder ve güreş 30 sn’nin sonuna kadar ayakta devam eder.

Eğer alttaki güreşçi doğru parter pozisyonunu reddederse hakem önce açık bir şekilde “attention” diye uyaracak, eğer alttaki güreşçi hakemin uyarısını dikkate almaz ve tekrar hata yaparsa kendisine ihtar (0) rakibine 2 puan verilecek, güreş tekrar künde bağlama pozisyonunda başlayacaktır. Eğer alttaki güreşçi rakibinin oyununu engellemek için faul yaparsa aynı ceza uygulaması yapılır.

30 sn bağlama sırasında her iki güreşçide ayak pozisyonuna geçerlerse güreş 30 sn sonuna kadar ayakta devam eder.

Bağlamayı yapan güreşçi ayakları ile ortadaki çizgiyi geçemez. Çizgiye basabilir.

Künde bağlamayı yapacak olan güreşçi iki elini aynı anda rakibinin altına götürün bağlayacak (biri diğerinden sonra değil). Rakibini kolundan itemez veya rahat kaldırmak için dengesini bozmak için bacaklarıyla dokunamaz.

Aynı prosedür bütün yaş kategorilerinde uygulanacaktır.

 

 

BÖLÜM IX

YASAKLAR VE NİZAMI OLMAYAN OYUNLAR

 

MADDE 49. GENEL YASAKLAR

Güreşçilerin şunları yapması yasaktır:

-        Kulakları, saçları, tenasül organlarını çekmek, çimdik atmak, ısırmak el veya ayak parmaklarını bükmek v.b. genel olarak rakibe acı vermek amacıyla yapılan bütün oyun, hareketler ve rakibi müsabakadan çekilmeye mecbur eden acı veren bütün hareketler,

-        Ayakla veya kafayla vurmak, boğazlamak, itmek, rakibin hayatını tehlikeye atacak oyunları yapmak, eklem yerlerini çıkarmak, rakibin üzerinde yürümek, yüzünü mindere sürmek, gözleri ile ağzı arasındaki bölgeden tutmak,

-        Rakibin mide ve karnına dirsek veya diziyle vurmak, acı vermek için bir organım bükmek, burmak, rakibin mayosundan tutmak,

-        Brandayı tutarak mindere yapışmak,

-        Müsabaka esnasında konuşmak,

-    Rakibin ayak tabanını tutmak (sadece ayak ve ökçenin üst bölümünden tutulması serbesttir).

-    Maç sonucu ile ilgili olarak aralarında anlaşmak

 

MADDE 50. OYUNDAN KAÇMA

Defansif güreşçinin açık olarak, rakibinin oyununu yapmasını engellemek için onunla teması reddettiği bütün durumlar oyundan kaçma olarak nitelenir.

Bu durumlar ayakta ve yer pozisyonunda oluşabilir. Keza bu husus minderin ortasında olabildiği gibi pasivite bölgesinde de ortaya çıkabilir

Oyundan kaçma, minderden kaçma gibi cezalandırılır. Yani:

-    Kaçana bir ihtar (O)

-    Rakibine 1 puan

Greko-Romen Güreşte Yer Güreşi (Yerde Oyundan Kaçma)

Bir güreşçi yere yatırıldığında veya rakibi tarafından bir oyunla yere indirildikten sonra altta iken rakibinin bir oyun yapmak için kendisini tutmasını engellemek amacıyla ileri doğru sıçrayarak rakibinin kendisini faullü bir şekilde tutmasına ( kaçan güreşçinin kalçalarından tutmak ) sebep olabilir.

Hakem, alttaki güreşçi tarafından yapılan ve oyundan kaçma olan bu duruma izin vermemelidir. Bu durumda hakem, faulle ilgili açık olan prosedürü uygulamalıdır;

-        Birincisinde hakem,   rakibine yakalanmamak için öne doğru sıçrayan güreşçiyi yüksek sesle uyarır "attention, no jump".

-        İkinci kez tekrarında hakem, oyundan kaçan güreşçiye bir ihtar ( O ) ve rakibine 1 puan önerir, sayı hakemi veya minder amiri ile mutabakat sağladıktan sonra maçı durdurur, güreşçileri ayağa kaldırarak cezayı uygular ve güreşi ayakta başlatır.

-    Bu  metod  öne  doğru  sıçrayarak  oyundan kaçan  güreşçinin cezalandırılması  için geçerlidir.    Fakat    oyuna   engel   olmak   için    yanlara   hareket    etmek       serbesttir   ve cezalandırılmamalıdır.

-    Alttaki güreşçinin bir oyunu engellemek amacı ile bacaklarını bükme veya kaldırma veya ikisini beraber yapma hakkı yoktur.

Eğer alttaki güreşçi savunma yaparken ayaklarını kullanırsa, kendisi bir ihtar ( O ), rakibi ( oyununu yapamazsa ) iki puan alacaktır ( oyununu yaparsa ; oyun puanı - ihtar (O) - 1 puan ).

 

 

Serbest ve Greko-Romen Güreşte Ayak Güreşi

Serbest ve Greko-Romen güreşte güreşçi kontağı reddeder veya kontak yapıyormuş gibi numara yaptığında şike yapıyormuş veya güreşin ruhuna aykırı davranıyormuş gibi cezalandırılmalıdır.

Hakem ilk seferinde hatalı güreşçiyi " red contact " veya " blue contact " şeklinde sözlü olarak uyarmalıdır. Eğer güreşçi hala kontağı reddediyorsa, hakem hatalı güreşçiyi oyundan  kaçmadan  dolayı  bir ihtar  (O),  rakibine 1 puan ve güreşi ayakta başlatır.

 

MADDE 51. MİNDERDEN KAÇMA

Bir güreşçi ayakta veya yerde minderden kaçarsa, bu hatasına karşılık kendisine derhal bir ihtar verilecektir. Müteakiben atak güreşçiye de puan verilecektir.

Minderden kaçma : 1 puan + rakibe bir ihtar (O).

Tehlikeli durumda minderden kaçma: 2 puan + rakibe bir ihtar (O) verilir.

Minderden kaçma durumunda verilen tüm puanlar teknik puan olarak addedilir. Ayrıca rakibinin itip itmediğine bakılmaksızın ayakta bütün minderden çıkışlarda rakibine bir puan verilir. Diğer taraftan, rakibini bilerek minder dışına taşıyan güreşçiye ihtar (0) rakibine 1 puan verilir.

Ayak güreşinde rakibi ile bilerek kontak yapmayan güreşçi aynen oyundan kaçar gibi 1 ihtar (0) ile cezalandırılacak ve rakibine 1 puan verilecektir.

 

MADDE 52. NİZAMİ OLMAYAN OYUNLAR

Aşağıda belirtilen oyunlar ve hareketler nizami değildir ve kesinlikle yasaktır;

-        Boğazı sıkmak,

-        Kolları 90 dereceden fazla geriye bükmek,

-        Ön kola kilit uygulamak,

-        İki elle rakibin başını veya boğazını tutmak, keza her pozisyonda boğmak,

-        Çift kle uygularken üçüncü teması yapmak, (çift kle "Nelson", ayaklarla rakibin vücudunun herhangi bir bölümüne yüklenerek yapılmadığı taktirde geçerlidir).

-        Rakibin kollarını onun sırtına getirerek aynı zamanda kolunu 90 dereceden geniş açı pozisyonunda tutarak baskı yapmak,

-        Rakibin omurgasını gererek oyun yapmak,

-    Hangi yöne olursa olsun kravat oyunu uygulamak,

-    Kafaya yapılacak oyunlara sadece kolla beraber tutularak yapıldığında izin verilir.

-    Ayakta iken rakibini arkadan yakalayarak baş aşağı gelecek şekilde dikine tutmak. Rakibi yana doğru yere indirmek mümkündür, yukarıdan aşağıya diklemesine pike şeklinde kesinlikle yere indirilmez.

-    Oyun yaparken rakibin başı ve boynu sadece bir elle tutabilir.

-    Rakip köprüdeyken onu yerden kesmek ve mindere vurmak yasaktır, köprüyü bozmak için aşağıya ve yanlara (yere doğru) yüklenmek gerekir.

Baş istikametinde iterek köprüyü bozmaya çalışmak kesinlikle yasaktır.

-    Genel olarak atak olan güreşçi oyun yaparken gayri nizami bir davranışta bulunursa, söz konusu hareketler tamamen iptal edilecek ve ikazla cezalandırılacaktır. Atak güreşçi faullü hareketini tekrar yaparsa kendisine ihtar (O), rakibine 1 puan verilecek.

-    Eğer defans yapan bir güreşçi nizami olmayan bir hareketle  rakibinin oyununun gelişmesine mani olursa kendisine ihtar (O), rakibine de 2 puan verilecek.

Kural ihlali yapan güreşçilere karşı hakemin görevleri şunlardır:

Eğer güreşçi rakibinin faulüne rağmen oyunu yapabilirse;

- İhlali önlemek,

- İhtar teklif etmek,

- Bir puan ve oyunun hakkı olan puanı vermek

- Maçı durdurmak

- Güreşi ayakta başlatmak

Eğer güreşçi rakibinin faulünden dolayı oyununu yapamamış ise ;

     - Maçı durdurmak

     - İhtar teklif etmek

     - Rakibine 2 puan vermek     

     - Güreşi durdurulduğunda pozisyonda başlatmak.

 

MADDE 53. MİNİKLER VE YILDIZLAR İÇİN YASAKLANMIŞ OYUNLAR

Genç güreşçilerin sağlığını korumak için aşağıda belirtilen oyunlar illegal addedilir ve minikler ve yıldızlar için yasaktır.

-        Çift kleyi (Nelson) öne ve yana uygulamak,

-        Serbest güreşte rakibin ayağına ayak takarak başa çift kolla oyun uygulama.

 

.MADDE 54. ÖZEL YASAKLAR

-    Greko-Romen güreşte, rakibini kalçalarının altından tutmak ve bacaklarla sıkmak yasaktır. Keza rakibin vücudunun bir bölümü üzerinde itme, sıkma veya bacak yardımıyla kaldırma maksadıyla bacaklarla yapılan temas kesinlikle yasaktır.

-    Greko-Romen güreşte, rakibi yere indirişlerde, serbest güreşin aksine rakiple beraber yere inilmesi ve oyunun geçerli olması için kontağın korunması gerekir.

-    Serbest güreşte, baş, boyun, vücut üzerine ayaklarla makas yapmak yasaktır.

 

MADDE 55. MÜCADELEYİ ETKİLEYEN HUSUSLAR

-        Eğer bir güreşçi rakibinin oyununu illegal bir şekilde engellerse hakem müsabakaya oyunu engellemeyecek şekilde durdurur, eğer tehlikeli bir durum yoksa, müsabaka hareket sonuçlanıncaya kadar durdurulmadan devam ettirilmelidir. Sonra hakem maçı durduracak gerekli puanlan verecek, hatalı güreşçiye bir ihtar (O) verecektir.

-        Eğer oyun nizami başlar, sonradan gayri nizami hale gelirse, oyunun kaide ihlalinin başladığı ana kadar olan bölümü değerlendirilir, sonra maç durdurulur ve hatalı güreşçi uyarıldıktan sonra güreş ortada ayakta başlatılır. Eğer aynı güreşçi tekrar faullü bir şekilde bir oyun uygularsa, hakem maçı durduracak, hatalı güreşçiye bir ihtar (O), rakibine l puan verecektir.

-        Müsabaka içinde bilerek kafa vurma veya kasıtlı sertlik yapma durumlarında hatalı güreşçi  hemen hakem heyetinin müşterek kararı  ile  müsabakadan veya jüri  kararıyla şampiyonadan diskalifiye edilebilir ve "centilmenliğe aykırı hareketlerden dolayı elendi" uyarısı ile son sıraya yazılır.

 


 

 

BÖLÜM X

İTİRAZ (PROTESTO)

 

MADDE 56. İTİRAZ

Maç sonunda yapılacak itiraz ( protesto ) değerlendirilmez. Sonuç sadece minderde belirlenir. Eğer FILA başkanı veya Hakem Komitesi minder amiri veya kontrolörün hata yaptığı kanaatine varırlarsa, maç kasetim inceleyebilirler ve FILA büro üyelerinin ortak kararı ile Uluslararası Hakem kuralları gereğince hatalı olan hakemleri cezalandırırlar.

Hiçbir durumda müsabakanın sonucu değiştirilmez.


 

 

BÖLÜM xı

SAĞLIK

 

MADDE 57. SAĞLIK HİZMETLERİ

Uluslararası müsabakalarla ilgili olan 7 nci maddede açıklandığı gibi şampiyonalar, kupalar ve oyunlar için kafilelerin ülkelerinden hareketlerinden 3 gün önce güreşçiler tıbbi kontrolden geçer ve lisanslarına işlenir.

Müsabakayı organize eden ülke, tartıdan önceki tıbbi kontrol ve müsabakalar sırasında sağlık görevlilerine çalışması için bir yer tahsis etmek zorundadır.

Sağlık görevlileri müsabakalar esnasında gerektiğinde hizmet vermeye çağrılırlar ve FILA doktorunun emrinde çalışırlar.

Müsabakaların tartısından önce de hekimler, güreşçilerin sağlık muayenelerini yapacaklardır. Eğer tıbbi yönden sakınca varsa, güreşçinin ve rakibinin sağlığını tehlikeli bir şekilde etkileyecek ise, o güreşçinin müsabakalara girmesini yasaklayacaklardır.

Tıbbi servis, müsabakalar sırasında yaralanma ve kaza halinde müdahale eder ve güreşçinin müsabakaya devam edip edemeyeceğine karar verir. Katılan ülkelerin doktorlarının da sporcularına tıbbi müdahale etme hakkı vardır. Ancak muayene esnasında sadece ekip yöneticisi veya antrenör bulunabilir.

 

MADDE 58. TIBBI SERVİSİN MÜDAHALESİ

FILA'nın tıbbi sorumlusu müsabıklardan herhangi birinin sıhhi bakımdan tehlikeli bir durumda olduğunu tespit ettiği takdirde minder amiri aracılığı ile müsabakayı durdurma hakkına ve görevine sahiptir.

Keza güreşçilerden birinin müsabakaya devam edemeyecek durumda olduğunu anlarsa müsabakayı hemen durdurtabilir.

Bir güreşçi ciddi bir sakatlık olduğu belirtilerek izin verilmedikçe asla minderi terk edemez.

Bir güreşçinin sakatlandığı durumda, hakem hemen müsabakayı durdurup doktoru çağırmalıdır, eğer görünen bir sakatlık veya kanama yoksa ceza uygulanmalı (rakibe 1 puan)

Eğer bir güreşçinin açık bir sakatlığı veya kanaması varsa, doktora tedavi için gerekli süre verilecektir ve güreşçinin müsabakaya devam edip edemeyeceğine doktor karar verecektir. Tedavi için zaman limiti yoktur.

Bir sakatlık durumunda, sakatlanan güreşçinin doktoru sakatlığa müdahale edebilir, tedavi yapabilir veya fikrini söyleyebilir. Fakat sporcunun müsabakaya devam edip edemeyeceği kararını sadece FILA doktoru verebilir.

Bir müsabakada Resmi Doktor yoksa (FILA'nın görevlendirdiği) 2 dakikalık sakatlanma süresi uygulanacaktır. Sakatlanmanın numara veya gerçek olduğuna müsabakadaki görevli hakemler karar verecektir ve yukarı paragraftaki procedür uygulanacaktır.

Hakem müsabakayı her müsabık için her müsabakada en fazla 2 dakika durdurur. Bu durduruş her iki güreşçi için de bir veya daha fazla olabilir. Her 30 saniyede bir kesinti süresi kronometreyi idare eden tarafından anons edilir. 2 dakikanın bitmesinden 10 saniye önce orta hakem her iki güreşçiyi müsabakaya başlamak üzere ortaya davet eder. FILA Tıp Komisyonunun bulunmadığı uluslararası turnuvalarda müsabakayı durdurma kararı FILA delege hakemi tarafından müsabaka doktoruna ve yaralı güreşçinin takım doktoruna danışılarak alınır .Her durumda müsabakanın durmasına veya devam etmesene karar verecek doktor mutlaka sakatlanan güreşçiden ayrı bir milliyetten olmalıdır ve sakatlığın yaşandığı ağırlık kategorisindeki diğer güreşçileri de konu ilgilendirdiğinden ilgili diğer milletten de olmamalıdır (Bakınız Sağlık Yönetmeliği).

Bir güreşçi açık bir sakatlık veya kanama olmadan kendi isteği ile müsabakayı durdurtursa otomatik olarak rakibine 1 puan verilir.

 

MADDE 59. DOPİNG

Federal statülerin uygulanması ve zaten yasak olan dopinge karşı mücadele amacı ile FILA, kendisi tarafından kontrol edilen turnuvalarda istediği zaman güreşçileri doping testine tabi tutma hakkına sahiptir. Bu düzenleme FILA kurallarına göre Kıta ve Dünya Şampiyonalarında ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurallarına göre Olimpiyat ve Kıta Oyunlarında zorunludur. Doping için yapılacak kontrollere, öngörülen müeyyidelerin uygulanmasına ve sporcunun hemen elenmesine güreşçiler ve idareciler hiç bir şekilde karşı gelemezler. Doping kontrolünün sayısına, zamanına ve kontrollerin ne zaman yapılacağına FILA Tıp komisyonu karar verir. Numune alma işlemi FILA tarafından görevlendirilen bir doktor tarafından, test edilen güreşçinin idarecisi huzurunda yapılır. Numune alma işlemi yukarıdaki koşullarda yapılmaz ise elde edilen sonuç geçersizdir.(Bakınız Doping Yönetmeliği)

Doping kontrol masrafları organizatör ülke tarafından sağlanır. FILA , IOC ' ye Dünya Dopingle Mücadele Birliğinin belirlediği bütün dopingle mücadele ve ceza prosedürlerini uygulama konusunda taahhütte bulunmuştur. FILA tarafından doping yapan güreşçilere yönelik açılmış olan davalar Lausanne ' de ki Spor Suçları Mahkemesinde görülür. Uluslararası lisansa sahip güreşçilerin diğer mahkemelere başvurması yasaktır.


 

 

BÖLÜM XII

BAYANLAR GÜREŞİNE ÖZGÜ ULUSLARARASI KURAL

 

 

MADDE 60. YAŞ KATEGORİLERİ VE AĞIRLIK KATEGORİLERİ

Bayanlar için yaş kategorileri ;

Minikler : 14 - 15 yaş (13 yaş doktor raporu ve aile muvakatı ile) Yıldızlar : 16 - 17 yaş (15 yaş doktor raporu ve aile muvakatı ile)

Gençler : 18 - 20 yaş (17 yaş doktor raporu ve aile muvakatı ile)

Büyükler : 20 yaş ve yukarısı

17 yaşında yıldızlar kategorisinde güreşen bir güreşçi doktor raporu ve aile muvafakati ile büyükler kategorisinde güreşebilir.

 

Ağırlık Kategorileri Aşağıdadır.

Minikler

Yıldızlar

Gençler

Büyükler

28-30 kg

36-38 kg

40-44 kg

44-48 kg

32 kg

40 kg

48 kg

51 kg

34 kg

43 kg

51 kg

55 kg

37 kg

46 kg

55 kg

59 kg

40 kg

49 kg

59 kg

63 kg

44 kg

52 kg

63 kg

67 kg

48 kg

56 kg

67 kg

67-72 kg

52 kg

60 kg

67-72 kg

 

57 kg

65 kg

 

 

57-62 kg

65-70 kg

 

 

MADDE 61. KIYAFET

Güreşçiler müsabakalarda 8. maddede tarif edildiği gibi giyinmelidirler.

-    Sutyen takılması yasaklanmıştır.

-        Küpe, künye, bilezik, yüzük gibi metal veya sert maddelerin takılması ve erkek güreşçilerde olduğu gibi mayo altına tişört giyilmesi yasaktır.

-        Bayanlarda bütün yaş kategorilerinde FILA tarafından onaylanmış kulaklık takılması zorunludur.

 

MADDE 62. TARTI

Prensip : Katılımcılar 11 inci maddede bahsedilen kurallar doğrultusunda tartılırlar.

 

MADDE 63. MÜSABAKA SÜRESİ

Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler: 2’şer dakikadan 3 devre

İki devre arasında 30 sn dinlenme vardır.

 

MADDE 64. TEKNİK KURALLAR

Erkek güreşçiler için uygulanan teknik kuralların tümü bayan güreşçiler içinde geçerlidir.

 

MADDE 65. YASAK OYUNLAR

Erkek güreşçiler için belirlenmiş genel yasak oyunlardan başka bayanlar güreşinde yapılması yasak oyun şudur:

- Ayakta ve yerde yapılan çift kleler (Nelson)

 


 

 

BÖLÜM XIII

GÜREŞ KURALLARININ YORUMU

 

MADDE 66. DEĞİŞİKLİKLER VE BEKLENMEDİK DURUMLAR

Bu kurallar bütün eski baskıların yerini alır.

Güreş kurallarının değiştirilmesinde tek yetkili FILA İcra Kuruludur. Bu kurallar bir sonraki kongreye kadar test edilir ve değiştirilemez.

Hazırlanan bu yayın ve bilgiler FILA Bürosu ve yardımcıları tarafında ileri sürülen ve FILA kongresinde kabul edilen önerileri içerir.

Bu kurallar FILA kongresi tarafından bir sonraki kongreye kadar geçerli olan dokümanlardır, bunların kural olarak olası düzenlenmeleri veya yorumlanmalarına İcra Bürosu tarafından karar verilir.

Karışıklık durumunda sadece Fransızca metin geçerlidir.

Milli federasyonlar bu dokümanı kendi resmi dillerine çevirmek zorundadırlar.

Her uluslararası hakem bir müsabaka sırasında kendi dilindeki ve FILA’nın resmi dillerindeki ( Fransızca veya İngilizce ) birer kopyasını yanında bulundurmalıdır.

Lozan, Haziran 2001


 

EKLER

 

TEMEL TERİMLER

Hakem heyetinin bütün üyeleri aşağıda belirtilen sözcükleri mükemmel bir şekilde ezbere bilmeli yerinde kullanmalıdır. Bu sözcükler gerçek anlamları bilinerek kullanılmalı ve itişim sağlanmalıdır.

1.    SALUT (SELAM)

       Güreşçiler birbirlerini selamlamalıdır

2.    START (BAŞLAMA)

       Karşılıklı köşelerinde ayakta duran güreşçilerin yürüyerek ortaya gelmelerini ve el sıkışmalarını sağlayan davettir.

3.    CONTACT (TEMAS)

       Hakem yer güreşinde, güreşçiden her iki elini alttaki rakibinin sırtına koymasını ister. Güreşçiler ayakta iken vücut temas halinde olmalıdır.

4.    OPEN (AÇIL)

       Güreşçiler pozisyonlarını değiştirmeli ve daha açık pozisyonda güreş taktikleri denemelidir.

5.    DAWAI (ÇALIŞ)

       Hakem güreşçileri daha aktif güreş için teşvik eder.

6.    ATTENTION (DİKKAT)

       Hakem yerde doğru başlama pozisyonu almayı reddeden güreşçi için ihtar uygulamadan önce ikaz eder.

7.    ACTION (HAREKET)

       Güreşçi başladığı oyunu geliştirmelidir.

8.    HEAD UP (KAFANI KALDIR)

       Güreşçi kafasını kaldırmalıdır. Bu ikaz hakem tarafından bir pasiflik içinde, atak olan rakibini devamlı olarak kafası ile ittiren güreşçiye yapılır.

9.    JAMBE (AYAK)

       Güreşçi ayak hatası yapmıştır (Greko romen güreşte).

10. POSITION (POZİSYON)

       Hakem düdüğünü çalmadan önce güreşçilerin yerde başlangıç pozisyonu almaları.

11. A TERRE (YERE)

       Güreş yeniden yerde başlayacaktır.

12.   PLACE (YER)

       Güreşçilere minder dışına kaçmamalarını hatırlatmak için hakem "place" kelimesini söyler.

13.   DANGER (TEHLİKE)

       Tehlikeli pozisyon

14.   FAULT (FAUL)

       Yasak bir oyun veya teknik kurallara aykırı davranış.

15.   STOP (DUR)

       Bu kelime müsabakanın durmasını ifade eder.

16.   ZONE (ZON

       Bu kelime pasivite bölgesine giren güreşçilere yüksek sesle söylenir.

17.   CONTINUE (DEVAM  ETME)

       Orta hakemin bu İfadesiyle müsabaka yeniden hareketlenmelidir. Orta hakem bu kelimeyi güreşçilerin şaşırıp mücadeleyi bırakıp durarak kendisine bakıp gerekli açıklama bekledikleri zaman da kullanılır.

18.   TIME OUT (OYUN DIŞI ZAMAN)

       Güreşçilerden biri kasıtlı olarak veya sakatlık sebebiyle veya başka bir sebepten dolayı mücadeleyi durdurduğunda, orta hakem, kronometre hakeminden kronometreyi durdurmasını istemek için bu ifadeyi kullanacaktır.

19.   CENTRE (MERKEZ)

       Müsabakaya devam etmek için güreşçiler bulundukları yerden minderin ortasına dönmelidirler.

20.   UP  (AYAKTA)

       Müsabaka yeniden ayakta devam etmelidir.

21.   INTERVENTION (MÜDAHALE)

       Sayı    hakemi,    orta    hakem    veya    minder    amirinin müdahale için çağırması (sağlık ekiplerini).

22.   OUT (DIŞARIDA)

       Minderin dışında gerçeklesen bir oyun.

23.   O.K. (OKEY) (NİZAMİ - DOĞRU)

       Oyun geçerlidir (kurala uygundur, doğrudur). Eğer sayı hakemi ve minder amirinin oturdukları yerin pozisyonu itibarıyla karşı tarafta kendilerine kapalı olarak devam eden hareketi görmeleri mümkün değilse, orta hakem kolunu kaldırarak minder kenarında, sınırda (ancak minder dışında değil) oyunun devam edebileceğini,  işaret etmelidir.

23.   NON (HAYIR)

       Bu kelime bir hareketin geçersizliğini ve sonucunun geçersiz olduğunu belirtmekte kullanılır.

24.   TOUCHE (TUŞ)

       Bu kelime güreşçinin müsabakayı tuşla kazandığını belirtmek için kullanılır. Tuş İçin orta hakem İçinden "TOMBE" (TUŞ) der. Mutabakat aldıktan sonra eliyle mindere vurur ve düdüğünü çalarak müsabakanın bittiğini ilan eder.

25.   DECLARE BATTU (YENİK İLAN  ETME)

       Teknik Üstünlük sonucu oluşan yenilgi için verilen

26.   DEFAITE (KAYBETME)

       Rakibin müsabakayı kazanması.

27.   DISQUALIFICATION (DİSKALİFİYE)

       Sportmenlik     dışı     veya     kasıtlı     sertlik     sebebiyle diskalifiye edilme.

28.   FIN (SON)

       Müsabakanın sonu.

29.   CHRONOMETRE (KRONOMETRE)

       Kronometre     hakemi,     kronometreyi     orta     hakemin düdüğü ile durdurmalı veya başlatmalıdır.

30.   GONG

       Gong sesi, müsabakanın başladığı ve bittiğini belirtir.

31.   JURY (HEYET)

       Hakem heyeti (belirli bir maksat için oluşturulmuş).

32.   ARBITRE (ORTA HAKEM)

       Minder üzerinde müsabakayı idare eden hakem.

33.   JUGE (sayı hakemi)

       Orta hakeme yardımcı olan hakemdir ve müsabaka esnasında güreşçilerin puanlarını verir. Müsabaka esnasında yapılan tüm hareketlerin değerlerini bültenine işler.

34.   CHEF DE TAPI (MİNDER AMİRİ)

       Minder amiri minderin resmi sorumlusudur. Orta hakem ve sayı hakemi arasında anlaşmazlık olursa nihai kararı verir.

35.   CONSULTATION (BAŞVURMA-KONSÜLTASYON)

       Minder amiri diskalifiyenin ilanından önce veya aralarında fikir birliğinin olmadığı durumlarda meselenin karara bağlanması  için orta hakem veya sayı  hakemi  ile konsültasyon yapar.

36.   AVERTISSEMENT (İHTAR)

       Kural dışı davranan bir güreşçi  için hakem tarafından verilen cezadır.

37.   CLINIC (STAJ)

       Hakem semineri.

38.   PROTEST (İTİRAZ)

       Oluşmuş bir kararın sonucuna itiraz etme.

39.   DOCTEUR (DOKTOR)

       Müsabakanın resmi doktoru.

40.  VICTORY (ZAFER)

       W, Orta hakem kazananı ilan eder.

41.   NO JUMP

       Parter pozisyonundaki güreşçi rakibinin bir oyuna başlamasını engellemek amacı ile ileri doğru sıçradığında hakemin hatalı güreşçi için kullanacağı uyarı.

42. SCORE SHEET

       Müsabaka kağıdı, Rey Pusulası

 

 
  

 ÜLKE KISALTMALARI

 

AFGHANISTAN ................................................... AFG

ALBANIE............................................................. ALB

ALGERIE ............................................................ ALG

ANGOLA............................................................. ANG

ARGENTINE........................................................ ARG

ARMEN1E .......................................................... ARM

AMERICAN SAMOA............................................. ASA

AUSTRALIE......................................................... AUS

AUTRICHE .......................................................... AUT

AZERBAIDJAN .................................................... AZE

BANGLADESH ................................................... BAN

BELG10UE ......................................................... BEL

BENİN ................................................................ BEN

BOSNIE-HERZEGOV1NE..................................... BIH

BELARUS .......................................................... BLR

BOLIV1E............................................................. BOL

BRESIL............................................................... BRA

BULGARIE.......................................................... BUL

BURKINAFASO................................................... BUR

CENTRAFRIOUE REP.......................................... GAF

CAMBODGE........................................................ CAM

CANADA............................................................. CAN

CONGO .............................................................. CGO

TCHAD ............................................................... CHA

CHILI................................................................... CHI

CHINE................................................................. CHN

COTE-D'IVOIRE .................................................. CIV

CAMEROUN........................................................ CMR

CONGO RD......................................................... COD

COLOMBIE.......................................................... COL

COMORES ......................................................... COM

COSTA RİCA....................................................... CRC

CROATIE............................................................. CRO

CUBA.................................................................. CUB

CHYPRE............................................................. CYP

TCHEO.UE REP.................................................. CZE

DANEMARK ....................................................... DEN

DOMINICAINE REP.............................................. DOM

EOUATEUR......................................................... ECU

EGYPTE ............................................................ EGY

SALVADOR EL.................................................... ESA

ESPAGNE .......................................................... ESP

ESTONIE ............................................................ EST

FİNLANDE .......................................................... FİN

FRANCE ............................................................ FRA

MICRONESIE (E. F.) ........................................... FSM

GAMBIE.............................................................. GAM

GRANDE BRETAGNE.......................................... GBR

GUINEE-BISSAU................................................. GBS

GEORGIE ........................................................... GEO

ALLEMAGNE....................................................... GER

GRECE .............................................................. GRE

GUATEMALA....................................................... GUA

GUINEE ............................................................. GUI

GUAM ................................................................ GÜM

HAİTİ................................................................... HAI

HONDURAS ....................................................... HON

HONGRIE............................................................ HUN

ILES MARIANNES NORD .................................... IMN

INDONESIE ........................................................ !NA

İNDE .................................................................. IND

f.R. IRAN............................................................. IRI

IRLANDE ............................................................ IRL

IRAQ................................................................... IRQ

ISLANDE ............................................................ ISL

ISRAEL............................................................... ISR

ILESVIERGES .................................................... ISV

ITALIE................................................................. İTA

JORDANIE........................................................... JOR

JAPON................................................................ JPN

KAZAKHSTAN..................................................... KAZ

KENYA............................................................... KEN

KIRGIZSTAN ....................................................... KGZ

KIRIBATI ............................................................. KIR

COREE .............................................................. KOR

ARABIE SAOUDITE ............................................ KSA

LAOS ................................................................. LAO

LETTONIE........................................................... LAT

LIBERIA.............................................................. .LBR

LIBAN ................................................................ LIB

LITUANIE............................................................. LTU

LUXEMBOURG ................................................... LUX

MADAGASCAR .................................................. MAD

MAROC .............................................................. MAR

MALA1SIE .......................................................... MAS

MOLDOVA.......................................................... MDA

MEXIQUE ........................................................... MEX

MONGOLIE ........................................................ MGL

MARSHALLİSLAND ............................................. MHL

MACEDOINE ANC. R. YUG ................................. MKD

MALI .................................................................. MLI

MALTE................................................................ MLT

ILEMAURICE....................................................... MRI

MAURITANIE....................................................... MTN

NAMIBIE ............................................................ NAM

NICARAGUA ....................................................... NCA

HOLLANDE ........................................................ NED

NEPAL ............................................................... NEP

NIGERIA.............................................................. NGR

NIGER ................................................................ NIG

NORVEGE.......................................................... NOR

NAURU .............................................................. NRU

NOUVELLE-ZELANDE.......................................... NZL

PAKİSTAN .......................................................... PAK

REPUBLICA DE PANAMA ................................... PAN

PARAGUAY........................................................ PAR

PEROU .............................................................. PER

PHILIPPINES....................................................... PHI

PALESTINE ........................................................ PLE

PALAU ............................................................... PLW

POLOGNE .......................................................... POL

PORTUGAL ........................................................ POR

COREE RDP ...................................................... PRK

PUERTO RICO..................................................... PÜR

O.ATAR .............................................................. QAT

ROUMANIE ........................................................ ROM

AFRIO.UE DU SUD.............................................. RSA

RUSSIE .............................................................. RUS

SAMOA............................................................... SAM

SERBIE ETMONTENEGRO ................................. .SCG

SENEGAL........................................................... SEN

SİERRA LEONE .................................................. SLE

SLOVENIE.......................................................... SLO

SAINT-MARIN ..................................................... SMR

ILESSALOMON................................................... SOL

SOMALIE............................................................ SOM

SRİ LANKA ......................................................... SRİ

SAO TOME E PRINCIPE ..................................... STP

SOUDAN ............................................................ SUD

SUISSE............................................................... SUI

SURİNAME.......................................................... SUR

SLOVAOUE REP................................................. SVK

SUEDE............................................................... SWE

SYRIE................................................................. SYR

TANZANIE .......................................................... TAN

TONGA............................................................... TGA

THAILANDE......................................................... THA

TADJIKISTAN ...................................................... TJK

TÜRKMENİSTAN ................................................. TKM

TOGO ................................................................ TOG

TAIPEI CHINESE ................................................ TPE

TUNISIE.............................................................. TUN

TUROUIE............................................................. UAE

OUGANDA.......................................................... UGA

UKRAINE............................................................ UKR

URUGUAY........................................................... URU

ETATS-UNIS........................................................ USA

OUZBEKİSTAN ................................................... UZB

VENEZUELA....................................................... VEN

VİETNAM ........................................................... VIE

STVINCENTAND THE GRENADINES .................... VİN

YEMEN............................................................... YEM

ZİMBABWE......................................................... ZIM