TÜRK SPORUNDA YENİDEN YAPILANMA

 

 

 
Giriş
 
            Türk Sporunun yeniden yapılanması konusunda gösterilen çabaları gönülden destekliyorum. Bu amaçla, Sayın Osman ŞANSAL’ın Güreş Federasyonu Başkanlığı sırasındaki “Güreşte Yeniden Yapılanma“ çalışmaları, 2007 yılında Amasya Valiliğinin ve 2009 yılında Samsun Valiliğinin “İl Spor Stratejilerinin Geliştirilmesi“ ve Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümündeki “Sporda Stratejik Planlama“ derslerindeki birikimlerimi sizlere sunmak istiyorum. Talep edilmesi durumunda sporda yeniden yapılanma konusunda oluşturulacak her türlü çalışma grubu içerisinde yer almaya hazırım.
            “Sporda Yeniden Yapılanma” çalışmalarını, Türk Sporunu içinde bulunduğu zor durumdan kurtaracak yegâne yol olarak görüyorum.
            Kendi özel gayretleri ile oluşturduğu “www.guresdosyasi.com” sitesinde görüşlerime yer verdiği için değerli hocam sayın Avni TARHAN’a teşekkür ederim.

1.    Türk Sporunun daha güçlü, daha hızlı olması ve daha yükseğe çıkması dileğiyle.  21.02.2009

2.     

     foto-akif
Prof.Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL

 

 

İletişim Adresi:

Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 05189, Amasya

Tel.      : 358 252 62 30/ 316

Mobil   : 506 633 44 01

Faks    : 358 252 62 22

E-mailler:         mziyagil@gmail.com;

mehmet.ziyagil@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İÇİNDEKİLER                                                                            Sayfa        
Giriş

Cumhuriyet Tarihinde Türk Sporu

Türk Sporunun 3 Temel Hedefi

            (1) Sporun Yaygınlaştırılması

            (2) Sporun Geliştirilmesi

            (3) Sporun Mükemmelleştirilmesi

Sporun Geliştirilmesinde İşbirliği Yapması Gereken Kurumlar

Milli Eğitim Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurumu

Radyo Televizyon Üst Kurulu

Büyükşehir Belediyeleri ile İl ve İlçe Belediyeleri

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) veya Türk Spor Üst Kurulu

Türk Spor Üst Kurulu (TSÜK)

a)Yapısı ve Üyelerin Görevlendirilmesi

b) Görev Süresi

c) Görevden Alma

d) Toplanması ve Karar Alması

            e) Spor Üst Kurulunun Görevleri

Türk Spor Enstitüsü

1.Spor Branşlarına Yönelik Çalışma Programlarını Planlama ve Değerlendirme Birimi:

2.Sağlık Hizmetleri Birimi:

3.Spor Bilimleri Birimi:

4.Eğitim ve Araştırma Birimi: 
5.İnternet ve Sportif Yayınlar Birimi: 

6..Kondisyon Merkezi:

7. Finans ve Satın Alma Birimi:

8.Milli Takım Kamp Merkezi Yönetim Birimi:

9.Kütüphane:

10.Alış-Veriş Merkezi:

11.Türk Spor Müzesi:

Taşra’da veya İllerde Sporun Yapılanması

İl Spor Üst Kurulu

İl Spor Yürütme Kurulu

İl Spor Şurası

 

 


Cumhuriyet Tarihinde Türk Sporu

 

Türk sporunu en üst seviyelere çıkarabilmek için, geçmişten ders alarak ve mevcut durumu iyi analiz ederek geleceğe yönelik uzun vadeli kalkınma planlarının yapılması ve sporda yeniden yapılanmaya gidilmesi ülkemiz için önemli bir ihtiyaçtır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyetinin 85. yılında “Türk Sporu ne kadar başarılı olmuştur?“ sorusuna somut şekilde cevap vermemiz gerekmektedir.

               Futbol branşı hariç, sporda başarının gerçek göstergesi dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat Oyunlarıdır. Diğer ikinci kriter ise, Olimpiyat Oyunlarının yapılmadığı diğer 3 yıldaki, Dünya ve Avrupa şampiyonalarıdır. Türk Sporunun başarısının değerlendirilmesinde, 1924 yılındaki Paris Olimpiyat Oyunlarından 2008 Pekin’e kadar olan süreç dikkate alınmalıdır. Bu amaçla, her Olimpiyat Oyunu; (1) toplam sporcu sayısı, (2) iştirak edilen toplam spor branşı sayısı, (3) kazanılan altın madalya sayısı ve (4) kazanılan toplam madalya sayısı kriterlerine göre değerlendirilmiştir.  
            Olimpiyat Oyunlarına en çok sporcu ile katılım 1948 ve 2008’de gerçekleşmiştir. Pekin, 68 sporcu ile zirve yapmıştır (bkz. grafik 1). Son 20 yılda Olimpiyatlara katılan sporcuların sayısı sürekli artış eğilimi göstermektedir.
               Olimpiyatlarda Türkiye en çok 11 spor branşı ile 1992 de Barselona da ve 12 spor branşı ile 2008 Pekin de temsil edilmiştir (bkz. grafik 2).Sidney ve Atina’ya kıyasla katıldığımız spor branşı sayısı 2 artmıştır.
               Londra (1948) ve Roma’da (1960) kazanılan 6 ve 7 altın madalyadan sonra Türk Sporu 1972 Münih Olimpiyatlarında dibe vurmuştur. Türk sporunun “Fetret Devri“ sayılabilecek 1972-1984 yılları arasında ülkemiz altın madalyaya hasret kalmıştır. Seul’de başlayan altın kazanma başarımız 4 altın ile 1996’da Atlanta’da zirve yapmış ve bu tarihten itibaren Pekin’deki 1 altın seviyesine inmiştir (bkz. grafik 3). Türkiye adına 66 kiloda altın madalyayı kazanan Ramazan Şahin Türk Spor Sisteminin bir ürünü değildir. Kendisi 18 yaşında ülkemize gelmiştir.
               Altının dışındaki gümüş ve  bronz madalyaları kazanmakta önemli bir başarıdır. Bu bakımdan her Olimpiyatta kazanılan toplam madalya sayısını dikkate almak Türk Sporunun başarısının değerlendirilmesinde önemli bir kriterdir. 1948’de Londra’da kazanılan 11 ve 1960’da Roma’da kazanılan 9 madalyadan sonra en çok madalya 2004 Atina ve 2008 Pekinde kazanılmıştır (bkz. Grafik 4). Altın madalya sayısında azalmanın en önemli sebeplerinden ikisi de, Türk Antrenörlerin en güncel şekilde “spor bilimlerini ve teknolojisini“ kullanamaması ve yöneticilerin “saha dışı organizasyonları“ yeterince anlayamamasıdır. Bu noktada eğitim her zamankinden daha önemli bir konuma gelmiştir. Antrenör eğitimi niteliği ve gelişim basamakları yeniden düzenlenmelidir.
               Olimpiyatlarda kazılan altın madalya sayısında son 12 yıldaki azalma eğiliminin dışında, oyunlara katılan toplam sporcu sayısı, iştirak edilen spor branşı sayısı ve kazanılan toplam madalya sayısı bakımından geçmiş yıllara göre başarı sayılabilecek önemli artışlar vardır.
    
 
 
 
Buraya kadar 85 yılda yapılanları kendi içimizde değerlendirdik.  Eğer Olimpiyat Oyunlarında ilk 5 ülke arasına girmek istiyor isek, spordaki mevcut durumumuzu kötü olarak niteleyip hükümetleri ve spor bürokrasisini suçlamanın kimseye faydası olmayacağını bilmeliyiz.
Mademki 2000 yılından itibaren Olimpiyat Oyunlarını hedefleyen bir ülke olduk, bu başarıya ulaşmak için gerekenleri birlikte planlamak için gayret etmeliyiz.
Avustralya ve Çin’in Olimpiyat Oyunlarına talip olmadan önce tüm olimpik sporlarda  “sporcu geliştirme programını“ uygulamaya başladı. Buna Uluslararası Olimpiyat Komitesi bünyesinde (IOC) kulis çalışmaları ile tesisleşme eşlik etti. Sonuçta her iki ülkede başarılı oldu. Peki “Biz ne yapıyoruz?“ sorusuna cevap vermeliyiz. En son yapacağımız şeyi “Olimpiyat Oyunlarına talip olmayı“, ilk önce yapıyoruz. Genel başarı düzeyimizin artışı için 3 temel stratejiyi takip etmemiz gerekecektir;  (1) sporun yaygınlaştırılması, (2) sporun geliştirilmesi ve (3) sporun mükemmelleştirilmesi.

 

Türk Sporunun 3 Temel Hedefi

              

(1) Sporun Yaygınlaştırılması

Her yaştaki Türk vatandaşına yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazandırmaktır. Bu hedef, her iki cinste toplumun büyük kesiminin özellikle gençlerin ve engellilerin gönüllü olarak serbest zamanlarında katıldığı, fiziksel, ruhsal, zihinsel, sosyal ve ahlaki açıdan fayda sağlayan, zevk alınarak ve yaşam kalitesini yükselterek yapılan fiziksel aktiviteleri (rekreasyonel sporlar) kapsamaktadır.

              

(2) Sporun Geliştirilmesi

İlköğretim birinci sınıftan itibaren Olimpiyat Oyunlarına kadar uzanan süreçte seçilen yetenekli sporcuların yetiştirilmesidir. Bu süreçte, toplam 8-10 yıllık süreyi kapsamaktadır (uzun vadeli sporcu geliştirme programı). Toplam 10000 saati bulan çalışmalar, sporculara 5-6 evrede yaptırılmaktadır. Bu evreler şunlardır;

 

Sporcu Gelişim Evreleri

Erkekler

Kızlar

1.Temel Hareketler (Fundamental) Evresi

6–9 yaş

6–8 yaş

2. Oyun Oynama ve Uygulama Yapmayı Öğrenme Evresi

9–12 yaş

8–11 yaş

3. Çalışma Kapasitesinin Geliştirilmesi

12–16 yaş

11–15 yaş

4.Müsabaka ve Yarışmacılığa Hazırlık

16–18 yaş

15–17 yaş

5.Kazanmak için Çalışma

18>

17>

6.Emeklilik

 

 

 

 

 

               (3) Sporun Mükemmelleştirilmesi

Milli sporcuların ve milli olmaya aday sporcuların en koşullarda antrenman yapabileceği “milli antrenman merkezlerinin“ kurulmasını takiben 8–12 yıl sonra Olimpiyat Oyunlarını organize etmektir. Bu hedefi gerçekleştirmeden önce, muhakkak birinci ve ikinci hedefe ulaşılması gerekir. Organizatör ülkenin madalya sıralamasında ilk üçe girmesi bir zorunluluktur.

 

Bu üç temel hedef, iller ve ulusal düzeyde gerçekleştirilmelidir. Sporda kalkınma illerden başlamalıdır.

 

Sporun Geliştirilmesinde İşbirliği Yapması Gereken Kurumlar

 

Ülkemizin spor alanında başarılı olabilmesinde öncelikle işbirliği yapması gereken kurumlar şunlardır; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Büyükşehir Belediyeleri (BB) ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) veya kurulması önerilen Türk Spor Üst Kurulu (TSÜK). Bu kurumlar Türkiye’de sporun yeniden yapılanmasında bir bütünün parçaları olarak yeni görevler üstlenmelidir. Her kurum için yapılması gereken görevler aşağıda ifade edilmiştir.

        

Milli Eğitim Bakanlığı

 

MEB’nın bünyesindeki okullar Türk Sporunun temel sporcu kaynağıdır. Türk sporunun uluslararası başarısına katkısı çok düşüktür. Orta öğretimde haftada 1 ve lise birinci sınıfta haftada 2 saatlik ve diğer sınıflarda seçmeli beden eğitimi dersinin etkili olması bilimsel açıdan mümkün gözükmemektedir. Okul, dershane ve ev üçgeni arasına sıkışan çocukların akademik başarıları önemsenirken ruhsal ve fiziksel gelişimleri göz ardı edilmektedir. Eğitim sistemimizde, sağlıklı gelişimin temel göstergesi olan fiziksel uygunluk gelişimine yeterli zaman ayrılmamaktadır. Sağlıksız ve şişman çocuklar, günümüzde çözülmesi gereken en önemli bir sorun olarak ülke geleceğini tehdit etmektedir. Bugünkü anlayış içerisinde mevcut ders programları ile sporcu yetiştirmek mümkün gözükmemektedir. İlköğretim ve liseden beden eğitimi dersleri kaldırılmalıdır. Zaman ve kaynak israfına sebep olmaktadır. Koşulların uygun olduğu iller de, beden eğitimi dersleri yerine, “uzun vadeli sporcu geliştirme programının”  birinci ve ikinci basamağını oluşturan “temel hareketler (fundamental)” ile “oyun oynama ve antrenman yapmayı öğrenme” evresinin çalışmaları “temel spor eğitimi dersi” olarak günlük eğitimin dışında haftada en az 3 gün ve her seferinde en az 2 saat verilmelidir. Kısaca, beden eğitimi öğretmenleri antrenör olarak, koşulları uygun olan okullarda ve illerde çeşitli spor branşlarında sporcu yetiştirecektir.

 


Yüksek Öğretim Kurumu

 

YÖK, spor alanında araştırmalar yapan, yeni gelişmeleri uygulamaya aktaran, antrenörleri yetiştiren, performansı ölçen ve değerlendiren 56 beden eğitimi ve spor bölümü veya yüksekokulunu yöneten bir kurumdur. Günümüzde bu okulların yetiştirdiği antrenör, beden eğitimi öğretmeni, spor yöneticisi gibi yetiştirdiği ürünler dünya standartlarında ve ülkemizin ihtiyacını karşılayacak düzeyde değildir. Bu kurumlar eğitim ve araştırma ile birlikte kendi bölgelerinde antrenörlerin ve sporcuların eğitimine katkıda bulunmalıdır. Sporun bölgesel gelişiminin ve faaliyetlerinin planlanmasında doğrudan görev üstlenmelidir. Bu amaçla; 56 beden eğitimi ve spor bölümü veya yüksekokulu bölgesel ve Büyükşehir bazında yeniden yapılandırılarak bir yüzüyle “beden eğitimi ve spor fakültelerine” diğer yüzüyle de “bölgesel antrenman merkezlerine” dönüştürülmelidir. Bu iki görev aynı çatı altında toplanmalıdır. Bu fakülteler 4 yıllık lisans eğitimi ile birlikte MEB’in “Spor Liselerinden mezun olanlar” için “2 yıllık ön lisans” eğitimini de vermelidir. Bugün GSGM Eğitim Dairesinin 15 gün veya 1 ayda verdiği antrenörlük diplomaları yerine, 1. kademe antrenörlük, masörlük ve monitörlük yapma yetkisi 2 yıllık spor yüksekokulu mezunlarına (spor lisesi mezunlarının gidebileceği) verilmelidir.

 

 

Radyo Televizyon Üst Kurulu

 

RTÜK, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi görevi kapsamında “çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek yayın yapılmamasına” gayret gösterirken  devlet ve özel radyo ve televizyonlarda spor yapmayı özendirecek, spor camiasının bilgilendirilmesine ve gelişmesine katkı sağlayacak eğitici programları zorunlu hale getirebilir. Günümüzde bunun tam tersi olan seyir sporları yayınlarda yer almakta ve toplum seyirci olarak pasifleştirilmekte ve şans oyunlarına yönlendirilmektedir.

 

Büyükşehir Belediyeleri ile İl ve İlçe Belediyeleri

 

BB, futbol branşı dışında uluslararası düzeydeki olimpik spor branşlarının kulüpleşmesine destek vermelidir. Büyükşehirlerde uluslararası sportif organizasyonların yapılacağı tesis veya tesis komplekslerinin yapımından da sorumlu olmalıdır.

İl ve ilçe belediyelerinin ana hedefleri; bölgelerinde sporun yaygınlaştırılması (çok sayıda insanın spor yapması, rekreasyonel sporlar) ve geliştirilmesidir. Bu amaçla belediyeler; park, bahçe, havuz, spor salonları, koşu ve bisiklet yolları yapımını üstlenmelidir.

 


Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) veya Türk Spor Üst Kurulu (TSÜK)

 

GSGM, mevcut yapısıyla Türk Sporunu taşıyamayacak durumdadır. İkinci dünya savaşından kalma örgütlenme anlayışıyla uluslararası başarı beklemek yanlış olur. Akredite olmuş özerk spor federasyonlarının kurulmasıyla sporun merkezden yönetimine son verilmelidir.

Merkezde, sadece “planlayıcı ve denetleyici” merkez birime “Türk Spor Üst Kuruluna” ihtiyaç vardır. Başbakanın ve onun atayacağı bir bakanın başkanlığında; spor bilimci, YÖK, MEB, RTÜK, spor federasyonları temsilcisi, büyükşehir belediyeleri temsilcisi, spor basını, ASKF, TMOK, Paralimpik gibi 15-18 temsilciden oluşan Türk Spor Üst Kurulu görev yapmalıdır. TSÜK, uluslararası müsabakalara, dünya ve Avrupa şampiyonalarına, Akdeniz Oyunlarına ve Olimpiyat Oyunlarına katılacak milli sporcuların antrenman yapacağı “milli antrenman merkezlerinin (MAM)”  ile performans test ve sağlık merkezleri, spor kütüphanesi, Türk Spor Müzesi, eğitim merkezi ve spor bilimcilerin yer alacağı Türk Spor Enstitüsü’nün yönetiminden sorumlu olacaktır.

Taşrada ise, valinin başkanlığında, üniversite, belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, ASKF, SHÇEK, İl Sağlık Müdürlüğü, spor kulüplerinin temsilcilerinin yer aldığı “il spor kurulları” il içi spor faaliyetlerini planlamalı, uygulamalı, denetlemeli ve değerlendirmelidir. İl spor kurulları bölgesel sporcuların geliştirilmesinde spor fakültelerinin çatısı altında yer alan  “bölgesel antrenman merkezlerinden” yararlanmalıdır.

 

·               YİBO ve PİO’lara, beden eğitimi ve spor bölümü veya yüksekokulu mezunu milli sporcuların bu okullara beden eğitimi öğretmeni olarak atanması ve bu okullarda temel spor eğitimi çalışmalarının başlatılması gerekmektedir. Güreş Federasyonunun 2000-2004 yılları arasında (Osman Şansal Dönemi) YİBO ve PİO’larla ilgili temel hedefi, milli güreşçilerin bu okullarda hem beden eğitimi hem de güreş antrenörü olarak istihdam edilmesiydi. Oysa mevcut uygulama bunun tam tersidir. Milli sporcular, YİBO ve PİO’lara atanmak yerine başka okullara görevlendirilmiştir. Bu durum dikkate alınmadan atamaları yapılmaktadır.

·               Taşra’da kulüpleşme; belediyeler, üniversiteler, il özel idaresi gibi kuruluşlar tarafından üstlenilmelidir.

·               Spor federasyonlarına özerklik, federasyon başkanı ve genel sekterinin, “yöneticilik eğitimi kursunu” başarı ile tamamlamasından sonra verilmelidir. Federasyon başkanı adayları zorunlu şekilde yöneticilik formasyonu tamamlamalı ve nasıl bir yönetim sergileyeceğini “stratejik planla” ortaya koymalıdır. Federasyonlar, bankalar gibi elektronik ortamda sürekli denetlenmelidir.

·               Kulüpleşmeyi teşvik edici tedbirlerin alınması: Belirli ekonomik büyüklükteki kuruluşlara kulüp kurma zorunluluğu getirilmelidir.  Kulüplerin faaliyet gösterecekleri spor branşları Spor Üst Kurulu tarafından belirlenmelidir. Spor alanına yatırım yapacak kuruluşlar ve iş adamları vergiden muaf tutulmalı veya yatırımı özendirici tedbirler alınmalıdır.

·               Spor Enstitüsü, 3 milli antrenman merkezinin (MAM) bünyesinde bulunduran bir kurumdur. TSÜK’e bağlıdır. Bu merkezlerin açılma gerekçesi olarak şunların bilinmesinde yarar vardır.  Bir çok spor branşında milli takımlar farklı yerlerde çalışmalar yapması sebebiyle her biri ayrı ayrı spor hekimliği, fiziksel terapi, kondisyon merkezi, psikolojik destek, beslenme, biyomekanik, performans analizi, yorgunluk ve toparlama konularında yardıma ihtiyaç duymaktadır. Milli takımların çoğu bu destekten yeterince yararlanamamaktadır. Her milli takımın ayrı hizmet talebi maliyeti arttırmakta ve kaliteli elemanlarının teminini mümkün kılmamaktadır. Bu sebeplerden, milli takımların “Milli Antrenman Merkezlerinde” toplanması ve ortak hizmetten faydalanması, bilgi ve becerilerin paylaşılması, maliyet ve insan kaynakları açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır. Uluslararası sportif organizasyonlarda ülkemizi temsil edecek ve temsil etmeye aday sporcuların eğitildiği, her türlü imkânla donatılmış birimlerdir. İdari olarak TSÜK’na bağlı olmalıdır. Bu merkezlerin Erzurum, Bolu ve Antalya da yapılması Türk Sporunun ihtiyaçlarının karşılanması için yeterli olacaktır. Bu üç merkez, sporla ilgili tüm konularda araştırma yapan ve eğitim veren “Türk Spor Enstitüsü” çatısı altında birleşecektir. Spor Enstitüsü, bugünkü GSGM Eğitim Dairesi ve Sporcu Sağlık merkezlerinin (SESAM) birleştirilmiş ve geliştirilmiş bir modelidir. Spor Enstitüsü bünyesinde şu birimlerin yer alması gerekmektedir;

 

   • Spor Branşlarına Yönelik Çalışma Programlarını Planlama ve Değerlendirme Birimi.
   • Sağlık Hizmetleri Birimi.
   • Spor Bilimleri Birimi.
   • Eğitim ve Araştırma Birimi.
   • İnternet ve Sportif Yayınlar Birimi.
   • Kondisyon Merkezi.
   • Finans ve Satın Alma Birimi.
   • Milli Takım Kamp Merkezi Yönetim Birimi.
   • Kütüphane Birimi.
   • Alış-Veriş Merkezi.
   • Türk Spor Müzesi.

·               Güreş Eğitim Merkezleri (GEM) gibi yatılı bir eğitim yerine,  sadece o ilin erkek ve kız öğrencilerinin çeşitli spor branşlarında eğitildiği sporcu eğitim merkezleri (SEM) oluşturulmalı ve bu merkezler il spor kurullarının yönetimine verilmelidir. Sportif çalışmaların başarılı olabilmesi, sporcuların okul başarılarının öncelikli olarak kabul edilmesi ile mümkün olacaktır.

·               Türk Spor Sisteminin herhangi bir biriminde göreve alacak kimse, TSÜK tarafından belirlenen asgari standartlara sahip olup olmadığı, antrenör seviye sınavı gibi tüm değerlendirmeler ÖSYM tarafından yapılmalıdır. Niteliksiz elemanların sisteme girmesi Türk Sporunun geri kalmasındaki en önemli sebeplerden birisidir.

·               Yıllık Değerlendirme Raporu, spor bilimcilerden, ASKF, spor basını mensuplarından, TMOK üyelerinden ve Olimpiyatlarda altın madalya alan sporcuları yetiştiren antrenörlerden oluşan kurul tarafından hükümeti ve kamuoyunu bilgilendirmek için yılda bir kez yayınlanır. Böylece, spor sisteminin her basamağında yer alan birim ve kişilerin faaliyetleri değerlendirilmiş olur.

 

 

Yukarıda belirtilen konular birlikte alınıp “sporda yeniden yapılanma” değerlendirildiğinde en az 6-8 yıl sonrası uluslararası başarı beklentisi içerisinde olabiliriz. Kısa sürede elde edilen başarıların hiç biri sürekli olmayacaktır.

 

 
 
Olimpiyat Oyunlarında başarılı olma ile rekreasyonel ve engelli spor faaliyetlerinde katılımı arttırmayı da hedefleyen stratejik planlama yapılmalı ve uygulamaya konulmalıdır.
Sonuç olarak, günümüz Türkiye’sinde halkın iradesini temsil eden 61. Hükümet, 85 yıldır “muassır medeniyetler seviyesine“ çıkamayan Türk Sporunu hakkettiği yere çıkarabilme şansına hala sahip olduğunu bilmeli ve ancak vizyon sahibi bürokratların spor bilimciler ve spor adamları ile işbirliği içerisinde bu büyük hedefe ulaşacağını bilmelidir. 

Türk Spor Üst Kurulu (TSÜK)

a)Yapısı ve Üyelerin Görevlendirilmesi

Türkiye’de sporun ve fiziksel aktivitenin yaygınlaşmasını ve gelişmesini destekleyen Milli Spor sisteminin merkezi organı olan ve Hükümet adına ulusal spor faaliyetlerini yöneten, rehberlik ve finanse eden Türk Spor Üst Kurulu Bakanının atayacağı 12 üye ve Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kurumu, Türk Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Paralimpik Komitesinin belirleyeceği birer temsilciyle birlikte toplam 15 üyeden oluşur. Bakan bu üyelerin;

2’si beden eğitimi ve spor alanındaki doçent veya profesörlerden,

1’ini en son Olimpiyat Oyunlarında ilk üçe girmiş spor branşlarının federasyonu  başkanlarından,

1’ini Olimpiyat Oyunlarında dereceye giremeyen spor branşlarının federasyon başkanlarından,

1’ini Devlet Planlama Teşkilatından;

1’ini spor yazarlarından;

1’ini büyükşehir belediye başkanlarından;

1’ini il veya ilçe belediye başkanlarından;

1’ini sporla ilgili birlik, dernek, konfederasyon vakıf vb. gibi kuruluşların başkanlarından;

1’ini uluslararası platformda başarılı olmuş kulüp başkanlarından,

1’ini Türkiye’de sporu destekleyen iş adamları arasından atar.

Diğer 4 üyenin 1’i Milli Eğitim Bakanlığınca, 1’i Yüksek Öğrenim Kurumunca, 1’i Türk Milli Olimpiyat Komitesince, 1’i Türkiye Paralympic Komitesince belirlenir. Spordan Sorumlu Bakan, federasyon başkanları hariç üyelerden birini Spor Yüksek Kurulu Başkanı olarak atar.

Türk Spor Üst Kurulunu Oluşturan Bakan veya Başbakan Tarafından Atanan ve İlgili Kurumlarca Temsilci Olarak Görevlendirilen Üyelerin Dağılımı.

Üyenin Özellikleri

Üye Sayısı

Görevlendirme Şekli

Beden eğitimi ve spor alanındaki doçent veya profesörlerden

2

Bakan Atar

En son Olimpiyat Oyunlarında ilk üçe girmiş spor branşlarının  federasyonu  başkanlarından,

1

Olimpiyat Oyunlarında dereceye giremeyen spor branşlarının federasyon başkanlarından,

1

Devlet Planlama Teşkilatından;

1

Spor yazarlarından;

1

Büyükşehir Belediye Başkanlarından;

1

il veya ilçe belediye Başkanlarından;

1

Sporla ilgili birlik, dernek, konfederasyon vakıf vb. gibi kuruluşların başkanlarından;

1

Uluslararası platformda başarılı olmuş kulüp başkanlarından,

1

Türkiye’de sporu destekleyen iş adamları arasından

1

Milli Eğitim Bakanlığınca

1

Temsilci

Yüksek Öğrenim Kurumunca,

1

Temsilci

Türk Milli Olimpiyat Komitesince,

1

Temsilci

Türkiye Paralympic Komitesince,

1

Temsilci

T O P L A M

15

 

b) Görev Süresi

Bakan tarafından atanan üyelerin görev süresi 4 yıldır. Yüksek Öğrenim Kurumu, Türk Milli Olimpiyat ve Türkiye Paralimpik Komitesinin temsilcilerinin görevlendirilmesi ve görevlerinin sonlandırılması ilgili kurumun en üst amirinin yetkisi dahilindedir. Yüksek Kurul Üyeliği için yaş sınırı 61 yaştır. Görev sırasında 61 yaşına basan üyelerin yerine bakan veya yetkili kurumlarca görevlendirme yapılır.

c) Görevden Alma

Toplantılara resmi mazereti olmaksızın 2 defa gelmeyen üyelerin görevleri Spor Yüksek Kurulu Başkanının teklifi ve Bakanın onayıyla sona erdirilir. Üyeler TSÜK Başkanına, TSÜK Başkanı da istifasını Bakana veya başbakana bir dilekçeyle sunar.

d) Toplanması ve Karar Alması

               Spor Yüksek Kurulu Başkanının belirleyeceği tarih ve gündemde, her ay 1 kez olağan, Kurul Başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanabilir. Bu kurulun toplantı nisabı (yeter sayısı) kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır. Kararların alınmasında oy çokluğu esası uygulanır. Her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Oylamada eşitlik halinde Kurul başkanının oyu 2 sayılır. Kurulun kararları kesindir. Kurulun sekretarya hizmetleri TSÜK Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. Konseyin toplantı gün ve gündemini Başkan belirler.

Spor Üst Kurulunun Görevleri

Genelde;

(1) sporun gelişmesine rehberlik ve koordine edecek esasların belirlenmesi ve sporla ilgili tüm birimlerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi;

(2) Hükümetin veya bakanın talebi olduğunda veya onun inisiyatifinde, sporla ilişkili tüm sorunlarda önemli görüşlerin, önerilerin, tavsiyelerin ve planlanan çalışmaların görüşülmesi gibi temel iki alanda sorumluluğu olan Türk Spor Üst Kurulunun özel görevleri şunlardır:

1. Gelecekteki Türk Sporunun vizyonu belirleyecek stratejik planın hazırlaması, Türk Spor Sisteminin yeniden yapılanması ve hareket planın hazırlamasını sağlayarak ana hedeflerin başarılması doğrultusunda üniversiteler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Eğitim Bakanlığı, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasıyla işbirliğini sağlamak, gelişim ve faaliyetleri değerlendirmek için uygun koşulların sağlanması,

2. Türk Spor Üst Kurulu a) Akreditasyon Merkezi, b)Milli Antrenman merkezlerinin şemsiye kuruluşu Türk Spor Enstitüsü, b) TSÜK Genel Sekreterliği, c) Teftiş Kurulu, e)Şans Oyunları Başkanlığının başkan ve yönetim Kurulu üyelerini seçer.

3.Kendisine bağlı organlar Türk Spor Enstitüsü, TSÜK Genel Sekreterliği, Teftiş Kurulu, Akreditasyon Merkezi, Şans Oyunları Merkezinin çalışma esaslarını belirlemek, finanse etmek (bütçelendirmek) ve denetlemek,

4.Spor Federasyonlarının özerkleşmesi için usul ve esasları belirlemek,

5.Spor Federasyonlarının ulusal ve uluslararası alandaki faaliyetlerinin finanse edilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi,

6.Yeni yarışma sporlarının, rekreasyonel sporlar ve aktivitelerin tanıtımı, gelişimi ve örgütlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak ve esasları belirlemek,

7.Antrenör, yönetici, hakem, sporcu,  masör ve sporla ilgili diğer elemanların eğitimini ve akkreditasyonunu sağlamak için usul, esas ve standartları belirlemek,

8.Geleneksel sporların ve engellilerle ilgili sportif faaliyetlerin finanse edilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi,

9.Bayanlara yönelik sportif faaliyetlerin ve fiziksel aktivitelerin yaygınlaşmasını sağlamak,

10.Spor bilimleri ve hekimliği, kondisyon geliştirme ve toparlanma metotları alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek, süreli yayınlar çıkarılması ve spor alanında dünyadaki gelişmeleri en kısa zamanda Türk sporuna tanıtılması konusunda gerekli tedbirleri almak, bilginin internet ortamında ve kitap dergi gibi yayınlarla paylaşılması için gerekli planlamayı yapmak,

11.Sporun pazarlanması konusundaki esasları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,

               12. Rekreasyonel ve yarışma sporlarını her ikisinde iyi yönetim standartlarını ve “fair play’i” sağlamak,

               13. Olimpik ve rezerv takımlarda yer alan sporcular için burs programının esaslarını belirlemek, finanse etmek ve denetlemek,

14.Milli antrenman merkezlerinin kurulması ve ülke genelinde spor tesislerinin yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili planlama yapmak veya hazırlanan plan ve programları değerlendirmek ve onaylamak,

15.Sporda dopingle mücadele etmek,

16.Müsabaka, eğitim, kültürel değişim programları ve ticari konularda diğer ülkelerle antlaşma imzalamak ve uygulamak,

17.Ulusal ve Uluslar arası alanda Sportif yarışmalarda, başarılı sporcu,  teknik direktör, antrenör, beden eğitimi öğretmeni, okul müdürü ve kulüp başkanı,  masör ve idarecilerin ödüllendirilmesiyle ilgili esasları belirlemek,

18. Spor Federasyonlarıyla TSÜK Genel Sekreterliği ve Spor Yüksek Kurulunun internet ortamında iletişiminin sağlanması için Türkspor.net ağının kurulma esaslarını belirlemek,

19. İl ve ilçelerde belediyelere devredilen tesislerin dışındaki tesislerin işletilmesi ve işlettirilmesi konusunda planlama ve antlaşma yapmak,

20. Tüm spor federasyon başkanları ve yönetim kurulları hakkında Mevzuata aykırı iş ve işlemler sebebiyle mahkemelerce nihai karar verilinceye kadar görevlerine devam edip etmemeleri konusunu karara bağlamak,

21.Spor kulüpleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, üniversiteler, belediyeler ve sportif alanda hizmet veren kuruluşlara yapılacak yardımlarının miktarı, usul ve esaslarını belirlemek,

22. Türk Spor Enstitüsü, kendi bünyesinde açılması gereken uygun birimler açılması, bölge spor enstitülerinin kurulması konusunda üniversitelerle anlaşmanın esaslarını belirlemek ve antlaşma imzalamak,

23. Stadyum veya salonların protokol tribünleri ile bu tesislerden ömür boyu yararlanacaklarla ilgili esasları belirlemek,

24.Sportif çalışmalara bağlı ahlaki eğitim programlarının planlanması, usul ve esaslarının belirlenmesi.

25. Yurt dışında görevlendirilecek yöneticilere ve sporculara verilecek temsil ödeneklerinin miktarı ile ilgili usul ve esasları belirlemek,

26. İhtiyaç duyulan her türlü konuda alt komisyonlar kurmak ve yönetmelikler hazırlamak,

Türk Spor Enstitüsü

 

Erzurum Palandöken (2300 m), Bolu Aladağ (1400 m) veya Ankara Kızılcahamam (1400 m) ve Antalya (30 m) olmak üzere toplam 3 Milli Antrenman Merkezini çatısı altında toplayan Türk Spor Enstitüsü Aşağıdaki birimlerden oluşur;

 

1.Spor Branşlarına Yönelik Çalışma Programlarını Planlama ve Değerlendirme Birimi: Bu birim dünya ve Avrupa Şampiyonaları, Akdeniz ve Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan milli takımlar ve rezerv (geleceğin takımları) takımları için ilgili federasyonların önereceği ve Akreditasyon Merkezince tescil edilmiş en üst düzey antrenörlerle antrenman bilimleriyle ilgili araştırmacılar tarafından imzalanan sözleşme çerçevesinde çalışmaları yürütür. Temelde şu çalışmaları yürütür;

            a) Alt Yapı Destek Programları: Bölgesel bazda, Milli Eğitim Bakanlığına okullarda, kulüplerde, spor eğitim merkezlerinde antrenör, sporcu ve idarecilere eğitim ve teknik destek sağlanması amaçlanmaktadır. Bu destek okulların tatil dönemlerinde kısa süreli şekilde Mili Antrenman Merkezlerinde Seçilmiş sporcu, antrenör ve idarecilere verilirken, diğer zamanlarda ilgili bölgelerde verilir.

b)Rezerv Takımlar Destek Programı: Milli takımların sporcu akışının sürekliliğini sağlamak için ümit vaat eden sporculara burslar sağlanarak her yıl gözden geçirme yapılarak 4 yıllık Olimpik sikluslarda A Milli Takım Teknik Direktörünün denetimindeki antrenörlerle gelişim ve mükemmelleştirme çalışmaları yapılır.

            c)Milli Takımlar Kamp Programları: Bu programda dünya ve Avrupa Şampiyonaları, Akdeniz ve Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan milli takımlara planlama, spor hekimliği, fiziksel terapi, kondisyon merkezi, psikolojik destek, beslenme, biyomekanik, performans analizi, yorgunluk, toparlama ve sosyal konularda sporcuların en üst düzeyde hizmet sunulur.

 

2.Sağlık Hizmetleri Birimi: Bu birim sporcuların sağlık kontrol ve tedavilerinde yardımcı olur. Spor hekimlerinin sorumluluğunda fizyoterapist ve spor psikoloğu ve yeterli sayıda yardımcı personelden oluşur. Bu birim Milli Kamp Merkezlerinde çözümlenemeyen sağlık sorunlarının sözleşmeli hastaneler de çözümlenmesine rehberlik eder.

 

3.Spor Bilimleri Birimi: Bu birim 4 programı yürütmekten sorumludur;

               a)Temel Spor Bilimleri Programı: Spor branşı gözetmeksizin genel anlamda, Antrenman bilgisi, biyomekanik, performans analizi, spor psikoloji, spor fizyolojisi, beslenme, beceri öğrenimi, yorgunluk ve toparlanma, takım yönetimi ve rekreasyon konularında literatürdeki mevcut bilgiyi Türk sporuna tanıtacak, her yıl altı ayda ve daha kısa sürelerle bu bilgiyi güncelleştirecektir. Her bilim Kurulu kendi alanıyla ilgili olarak, sporcu, antrenör, idareci ve diğer elemanların eğitiminde kullanılacak kitap, CD, film gibi materyalleri basit, orta ve gelişmiş düzeyler için hazırlayacaktır. Ayrıca, yapılan tüm çalışmalar Türk Spor Enstitüsünün internetteki sitesinde de güncelleştirilerek yayınlanacaktır.

 

               b)Olimpik Sporlar Araştırma Programı: Olimpiyatlara katılan her branşla ilgili en son gelişmeleri takip eden, gelişmeleri ve güncellenmiş bilgileri spor federasyonlarının kullanımına sunan faaliyetleri kapsayacaktır. Bu programda çalışacak sözleşmeli elemanlar federasyonların teklif ettiği araştırmacı ve bilim adamları arasından seçilir.

e)Yetenek Araştırma Programı:Tüm spor branşlarında yetenek seçimi kriterlerinin belirlenmesi, federasyonlarla işbirliği içerisi yetenek seçim projelerinin gerçekleştirilmesi sağlanır. Çalışmalarının sonuçlarını internette ortamında güncelleştirerek paylaşıma açar.

               f)Milli Sporcuları Performanslarının Ölçüm ve Değerlendirme Programı: Bu bölüm büyük çoğunlukla milli takımların ve rezerv takımların performanslarının tüm öğelerini kapsayan periyodik ölçümler ve değerlendirmeler yapar.

4.Eğitim ve Araştırma Birimi: Bu birim sporcu, antrenör, masör, yönetici ve diğer  elemanlarının standartlarını belirler ve derecelendirir. Eğitim programlarını geliştirir ve yürütür. Eğitim sonrası değerlendirme Akkreditasyon Merkezi tarafından yapılır.

a)Antrenör ve İdareci Eğitimi Programı:

                               b)Sporcu Mesleki Eğitim Programı:

               c)Spor Ahlakı Eğitim Programı:

               d)Geleneksel Sporları Tanıtma, Geliştirme ve Yaygınlaştırma Programı:

               e)Yeni Spor Branşlarının Tanıtımı, Geliştirme ve Yaygınlaştırma Programı:

               f)Sporu Toplumda Yaygınlaştırma Programı:

                        g)Kültürel Değişim Programları: Bu programda farklı kültürleri tanımak ve sporcuların bilgi ve becerilerini geliştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı okul sporlarından,  Üniversitelerden, başarılı spor kulüplerinden, rezerv takımlardan masrafları kendi kurumları ve/veya Türk Spor Enstitüsü ve/veya sponsorlarca karşılanarak yurt dışına gönderilir. Bu Programın amacı şunlardır; (1) antrenör, yönetici ve sporcuların uluslararası tecrübe kazanmalarını sağlamak, (2) değişik spor kültürleri tanımak, 
                               
4.İnternet ve Sportif Yayınlar Birimi: Genel ve spor branşlarına özel kitap, dergi, broşür ve internet sayfalarının hazırlanmasından sorumludur. Her yapılan çalışma projelendirilerek sözleşmeyle dışarıdan elemanlara ücret karşılığı yaptırılır. Yayın hakları Türk Spor Enstitüsünündür.
                        

4.Kondisyon Merkezi: Tüm Spor branşlarının ihtiyaç duyduğu kondisyon aletleri, Kardiyovasküler fitness makineleri,  serbest ağırlıklar ve diğer araç- gereci kapsayan kondisyon merkezi, yüzme havuzu ve saunaları hizmete sunan birim olacaktır.

 

5. Finans ve Satın Alma Birimi: Bu birim Türk Spor Enstitüsünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin satın alınmasını sağlar. Bütçesini hazırlar.

              

6.Milli Takım Kamp Merkezi Yönetim Birimi: Barınma, beslenme, spor saha, tesislerinin, kafeteryaların işletilmesi, bakım ve onarımından sorumludur.

 

6.Kütüphane: Sporla ilgili her türlü süreli ve süresiz Türk ve yabancı yayınları erişimi sağlayan birimdir.

 

7.Alış-Veriş Merkezi: Türk Spor Enstitüsünün ürettiği  T-Şort, Eşofman ve hediyelik eşyaların ürünlerinin, Spor kitapları, Dergileri, CD’leri, VCD’leri ve filmlerinin satıldığı birimdir. 

 

8.Türk Spor Müzesi: Bu birim sadece bir Milli Antrenman Merkezinde kurulur. Cumhuriyet Öncesi ve sonrası Türk Spor Tarihinin önde gelen sporcularının mumya heykellerinin, belge, madalya, Kupa, malzeme, araç ve gereç gibi değerlerinin sergilendiği birimdir.

                

a)Yapısı

b)Görev Süresi

c)Görevleri

Genelde; (1) sporun gelişmesine rehberlik ve koordine edecek esasların belirlenmesi ve sporla ilgili tüm birimlerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi; (2) Hükümetin veya bakanın talebi olduğunda veya onun inisiyatifinde, sporla ilişkili tüm sorunlarda önemli görüşlerin, önerilerin, tavsiyelerin ve planlanan çalışmaların doğrultusunda Türk Spor Üst Kuruluna sunulmak üzere çalışmalar yapmakla yükümlü bulunan Türk Spor Enstitüsünün özel görevleri şunlardır:

1. Gelecekteki Türk Sporunun vizyonu belirleyecek stratejik ve hareket planlarının hem Türk Spor Sistemi hem de Spor branşlarına özel olarak hazırlaması, madde 1’de ifade edilen ana hedeflerin başarılması doğrultusunda üniversiteler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Eğitim Bakanlığı, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasıyla işbirliğini sağlamak, gelişim ve faaliyetleri değerlendirmek için uygun koşulların sağlanması konusunda planlamalar yapmak, usul ve esasları belirleyerek Spor Yüksek Kurulunun inceleme ve onayına sunmak,

2. Türk Spor Enstitüsü, kendi bünyesinde açılması gereken uygun birimler açılması teklifini Türk Spor Üst Kuruluna sunmak, bölge enstitülerinin kurulması konusunda üniversitelerle antlaşma esaslarını hazırlamak ve Spor Yüksek Kurulunun inceleme ve onayına sunmak,

3.Kendisine bağlı bölgesel Spor Enstitülerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, bölgesel spor enstitülerinin kurulmasıyla ilgili üniversitelerle antlaşma yapmak, bu üniversitelere yapılacak olan yardımın usul ve esaslarını belirlemek,

4.Spor Federasyonlarının özerkleşmesi için usul ve esasları belirlemek,

5.Spor Federasyonlarının ulusal ve uluslararası alandaki faaliyetlerinin finanse edilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi,

6.Yeni yarışma sporlarının, rekreasyonel sporlar ve aktivitelerin tanıtımı, gelişimi ve örgütlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak ve esasları belirlemek,

7.Antrenör, yönetici, hakem, sporcu,  masör ve sporla ilgili diğer elemanların eğitimini sağlamak,  akreditasyonunu sağlamak için usul, esas ve standartları belirlemek,

8.Geleneksel sporların ve engellilerle ilgili sportif faaliyetlerin finanse edilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi,

9.Bayanlara yönelik sportif faaliyetlerin ve fiziksel aktivitelerin yaygınlaşmasını sağlamak,

10.Spor bilimleri ve hekimliği, kondisyon geliştirme ve toparlanma metotları alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek, süreli yayınlar çıkarılması ve spor alanında dünyadaki gelişmeleri en kısa zamanda Türk sporuna tanıtılması konusunda gerekli tedbirleri almak, bilginin internet ortamında ve kitap dergi gibi yayınlarla paylaşılması için gerekli planlamayı yapmak,

11.Sporun pazarlanması konusundaki esasları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,

               12. Rekreasyonel ve yarışma sporlarını her ikisinde iyi yönetim standartlarını ve “fair play’i” sağlamak,

               13. Olimpik ve rezerv takımlarda yer alan sporcular için burs programının esaslarını belirlemek, finanse etmek ve denetlemek,

14.Milli antrenman merkezlerinin kurulması ve ülke genelinde spor tesislerinin yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili planlama yapmak veya hazırlanan plan ve programları değerlendirmek ve onaylamak,

15.Sporda dopingle mücadele etmek,

16.Müsabaka, eğitim, kültürel değişim programları ve  ticari konularda diğer ülkelerle antlaşma imzalamak ve uygulamak,

17.Ulusal ve Uluslar arası alanda Sportif yarışmalarda, başarılı sporcu,  teknik direktör, antrenör, beden eğitimi öğretmeni, okul müdürü ve kulüp başkanı,  masör ve idarecilerin ödüllendirilmesiyle ilgili esasları belirlemek,

18. Spor Federasyonlarıyla TSÜK Genel Sekreterliği ve Spor Yüksek Kurulunun internet ortamında iletişiminin sağlanması için Türkspor.net ağının kurulma esaslarını belirlemek,

19. İl ve ilçelerde belediyelere devredilen tesislerin dışındaki tesislerin işletilmesi ve işlettirilmesi konusunda planlama  ve antlaşma taslağı hazırlamak ve Spor Yüksek Kurulunun inceleme ve onayını sunmak,

21.Spor kulüpleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, üniversiteler, belediyeler ve sportif alanda hizmet veren kuruluşlara yapılacak yardımlarının miktarı, usul ve esaslarını belirlemek,

22. Stadyum veya salonların protokol tribünleri ile bu tesislerden ömür boyu yararlanacaklarla ilgili esasları belirlemek,

22.Sportif faaliyetlerle birlikte Ahlaki eğitim programlarının planlanması, usul ve esaslarının belirlenmesi.

23. Yurt dışında görevlendirilecek yöneticilere ve sporculara verilecek temsil ödeneklerinin miktarı ile ilgili usul ve esasları belirlemek,

24. İhtiyaç duyulan her türlü konuda alt komisyonlar kurmak ve yönetmelikler hazırlamak,

Özetle, Merkez yapılanma aşağıdaki şekilde olacaktır;

Bölgesel Antrenman Merkezi

(Spor Fakültesi Bünyesinde)

 

 

 


Taşra’da veya İllerde Sporun Yapılanması

 

 

Türk Sporunu bir sistem yaklaşımı içerisinde geliştirmeye gayret ettiğimizde başarılı olmamız mümkün olacaktır. Çok sayıda insanın sportif etkinliklere katılımından okul spor kulüpleri ve ulusal liglere; uluslar arası yarışmalardan, Avrupa ve dünya şampiyonalarına ve Olimpiyat Oyunlarına kadar uzanan bu yapı bir piramit şeklindedir. Piramidin tabanı ne kadar geniş ise, yüksekliği o kadar artacaktır. Diğer bir ifadeyle, illerde aktif olarak spor yapanların ve okul kulüplerinin sayısı ne kadar çok ise, uluslararası müsabakalar ve Olimpiyat Oyunlarındaki başarımızda o kadar yüksek olacaktır. Bu bağlamda, takip etmemiz gereken 3 temel strateji vardır. Bunlar;

(1) Yaygınlaştırma (çok sayıda öğrencinin ve yetişkinin spor yapması, sportif etkinliklere katılım)

(2)   Geliştirme

   a) Bölgesel (il içi ve komşu iller arası faaliyetler)

   b) Ulusal (1. ve 2. ligler, Türkiye Şampiyonaları vb gibi)

(3)  Mükemmelleştirme (milli antrenman merkezleri, milli takımlar kamp çalışmaları, lig, avrupa, dünya ve Olimpiyat Oyunları).

 

Yaygınlaştırma stratejisi ile bölgesel seviyede geliştirme stratejilerinin uygulama yeri illerdir. 

6. Spor Şurası “Spor Teşkilatının Yeniden Yapılanması” alt komisyonun 18-19 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara Başkent Öğretmenevinde yapılan toplantısında “Türk sporunun taşra yapılanmasının belediyelerde (komisyon üyelerinin çoğunluğu tarafından)  özel idarede (komisyon üyelerinin bir kısmı tarafından) olması”  önerilmektedir. İllerde yeniden yapılanma konusunda sergilenen çabalar çok önemlidir. Çünkü Türk Sporunun sporcu kaynağı illerdir. İllerde spor kalkınmadan Türkiye’de spor gelişmeyecektir.

Bugün hiçbir yasal düzenleme yapmaksızın illerde sporu yaygınlaştırmak ve geliştirmek mümkündür. Günümüzün modern yönetim anlayışı, spor politikalarının planlama aşamasında, yetki ve sorumlulukları olan tüm tarafları bir araya getirerek kollektif aklın süzgecinden geçerek tanımlanmış ve standartları belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesini öngörmektedir. Büyük Önder Atatürk’ün ifade ettiği; “bütün milletçe sporun özünü ve değerini anlamak, onu sevmek ve vatani bir görev saymak lazımdır” bilinciyle mevcut kurumları bir şemsiye altında bir araya getirilmelidir.

Mevcut yasaların spor ve beden eğitimi konularında çeşitli kurumlara verdiği yetki ve sorumlulukların ortak aklın süzgecinden geçirildikten sonra kullanılması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanabilmesi için idari bir yapılanmaya gidilmelidir.

Bu yapılanmanın çalışma alanı şu stratejik amaçlar çerçevesinde olacaktır.

 

STRATEJİK AMAÇ 1.

 

İl sportif faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve denetlenmesi için;

1)    İl Spor Üst Kurulu,

2)    İl Spor Yürütme Kurulu

3)    İl Spor Şurası oluşturulacaktır.

 

İl Spor Üst Kurulu

 

Valinin başkanlığında, Üniversite Rektörü, Büyükşehir Belediye Başkanı ve İl Belediye Başkanı, milletvekilleri, TMOK temsilcisi, GSGM temsilcisi ve İl Spor Kurulu Genel Sekreteri,

Görevi; il spor stratejisini hazırlamak, yıllık faaliyetleri planlamak ve değerlendirmektir.

 

İl Spor Yürütme Kurulu

           

            Vali yardımcısının başkanlığında, İl Özel İdare Genel Sekreteri, Büyükşehir Belediye Başkan yardımcısı, Rektör yardımcısı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Müdürü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı veya Yüksekokulu Müdürü, ASKF Temsilcisi, İl Spor Temsilcileri, İlgili Spor Federasyonu Bölge temsilcisi,  Gazeteciler Cemiyeti Temsilcisi, Engelliler Spor Kulüpleri Temsilcisi, Belirlenecek Komisyon Başkanları (Organizasyon, Sağlık, İl Spor Araştırması, Envanter komisyonu gibi), İl Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Yardımcılarından oluşur.

Görevi; İl Spor Üst Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde,  ilin tüm spor faaliyetlerinin programının yapılması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak ve yıllık faaliyetleri İl Spor Üst Kurulunun denetimine sunmaktır.

 

İl Spor Şurası

 

İl sporunu en üst seviyelere çıkarabilmek için geçmişten ders alarak ve mevcut durumu iyi analiz ederek geleceğe yönelik uzun vadeli kalkınma planları yapmak amacıyla yılda bir kez toplanır. Bu toplantıya; Vali, Milletvekilleri, Belediye Başkanı, Rektör, GSGM Temsilcisi, İl Yürütme Kurulu Genel Sekreteri ve yardımcıları, Vali Yardımcısı, Rektör Yardımcısı, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı, İlçe Belediye Başkanları, Kaymakamlar, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı veya Yüksekokulu Müdürü, İl Özel İdare Genel Sekreteri, İl Müdürleri (Sağlık, GSİM, Milli Eğitim, SHÇEK), ASKF, İl Spor Temsilcileri, Futbol Federasyonu Bölge Temsilcisi, Gazeteciler Cemiyeti Temsilcisi, İl Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Yardımcıları, Bilim Adamları, Gazeteciler, Kulüp Başkanları, Milli Sporcular, Milli Takım Antrenörleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri, Antrenörler, Engelliler Spor Kulüpleri Temsilcileri, Belirlenecek Komisyon Başkanları (Organizasyon, Sağlık, İl Spor Araştırması, Envanter Geliştirme) katılır.

Görevi; İldeki tüm tarafları bir araya getirerek geçmiş yılda yapılanların değerlendirilmesi ve gelecek yılda yapılması gerekenlerin belirlenmesi konusunda tartışma ortamı sağlar. Bu toplantıda, il spor kurulunun yayınlayacağı “ilin yıllık spor raporu” tartışılır. İl Spor Şurası neticesinde,  İl spor kuruluna yönelik tavsiyeler ve eleştiriler ortaya konur.

 

 

STRATEJİK AMAÇ 2

 

Spor potansiyelinin erken yaşta ortaya çıkarılması için yetenek seçimi süreci başlatılacak, spor sisteminin her kademesindeki antrenör, sporcu, hakem ve idareciler için her türlü ayrımcılık, dayatma, doping ve ahlak dışı uygulamalardan arındırılmış olarak yetiştirme ve geliştirme çalışmaları yürütülecek, kampanyalar başlatılacaktır.

Her iki yılda bir merkez ve ilçelerindeki tüm ilköğretim okullarındaki öğrenciler üzerinde yapılacak sportif yetenek taraması sonucunda, sıralamada ilk % 5’in içinde yer alan öğrenciler, çeşitli spor branşlarında sportif temel gelişim eğitimine alınacaktır.

Her yıl düzenli olarak vatandaşların sporla ilgili alışkanlıklarının ve beklentilerinin belirlenebilmesi için il merkezi, ilçeler ve köylerde Fiziksel Aktivite ve Spora Yönelim araştırması yapılacaktır.

 

·         Sportif yetenek araştırmasının yapılması ve yetenek araştırmasının bulgularının rapora dönüştürülerek sonuçların kamuoyuna duyurulması,

·          Yetenek seçimi sonrasında il sıralamasında ilk % 5’in içinde yer alan öğrencilerin, belirlenecek olan 5 spor branşındaki temel sportif eğitim programına alınması,

·          Mevcut futbol, basketbol, hentbol, voleybol ve güreş branşlarının dışında illerde yaygınlaşmamış branşlarda (özellikle atletizm, cimnastik, yüzme, halter, tenis, çim hokeyi, fiziksel uygunluk ve doğa sporları vb.) yarısı erkek, yarısı bayan olmak üzere çeşitli mesleki dallarda (antrenör, hakem ve idareci) yetiştirilmelidir (Branşlar ihtiyaca göre değişebilir).

·         Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi ile işbirliğiyle çeşitli kademelerde atletizm, cimnastik, yüzme, halter, tenis, çim hokeyi, doğa sporları ve fiziksel uygunluk (fitnes) branşlarında ihtiyaca bağlı antrenör kurslarının düzenlenmesi,

·         Futbol, basketbol, hentbol, voleybol, güreş, atletizm, cimnastik, yüzme, halter, tenis, doğa sporları ve fiziksel uygunluk (fitnes) branşlarında antrenör eğitim seminerlerinin düzenlenmesi,

·         Futbol, basketbol, hentbol, voleybol, güreş, atletizm, cimnastik, yüzme, halter, tenis, doğa sporları gibi branşlarda il içi yarışmalarda ihtiyaç duyulan hakemleri yetiştirmek için Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve ilgili spor federasyonları ile işbirliğine giderek hakem geliştirme kurslarının düzenlenmesi,

İl çapında ayrımcılığı ve dayatmayı reddeden, doping ve ahlak dışı uygulamalara karşı bilinçlenmiş idareci, sporcu, antrenör ve seyirci sayısındaki artışı, il genelindeki spor faaliyetleri sırasında yaşanan kötü vakalarındaki azalma

Tüm ilin ilköğretim okullarının beden eğitimi öğretmenleri, antrenörleri ve idarecilerini kapsayan Spor Ahlakı eğitiminin yılda 1 kez düzenlenmesi.

 

Mevcut öğrencilerin en az % 10’una ve SHÇEK bünyesindeki tüm öğrencilere imkan sağlanarak çeşitli spor branşlarında öğretim programları ile çakışmayan ve haftada en az 3 ayrı günde yapılan temel eğitim çalışmaları başlatılacak ve temel eğitimde gelişim potansiyelleri yüksek olarak tanımlanan öğrencilerin tamamı kulüp çalışmalarına yönlendirilecektir.

SHÇEK bünyesindeki tüm öğrencilere çeşitli spor branşlarında öğretim programları ile çakışmayan ve haftada en az 3 ayrı günde 1-1,5 saatlik temel sportif çalışma yaptırılması,

Temel eğitim çalışmalarında başarı gösteren yüksek potansiyelli olarak tanımlanan öğrencilere kış ve yaz tatillerinde branşları dışındaki spor dallarını da kapsayacak şekilde daha üst düzey antrenman yapma fırsatının verilmesi.

 

STRATEJİK AMAÇ 3. Kaynak yaratma stratejisi

 

·         MEB

·         GSGM

·         SHÇEK

·         Özel İdare

·         Belediyeler (Büyükşehir ve İlçeler)

·         Üniversite

·         Sponsorlar

                 

 

STRATEJİK AMAÇ 4.

 

Sporun il genelinde popülaritesinin artmasını sağlamak amacıyla, yerel yazılı ve görsel basın ile işbirliği geliştirilecek, elektronik ortamın avantajlarından faydalanılacaktır.

·         Haftalık ve aylık olarak yerel medyada yeterli sayıda program yapılacak ve spor alanında bir İnternet sitesinin yayın hayatına başlaması sağlanacaktır.

·         Yerel yazılı ve görsel basında tanıtıcı, eğitici, söyleşi programları ve açık oturumlarının düzenlenmesi.

 

 

 


STRATEJİK AMAÇ 5.

 

Sportif faaliyet ortamlarının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla, il ve ilçe merkezlerinde alt yapı tesisleri kurulacak ve açık/kapalı mekanlarda halka yönelik spor organizasyonları düzenlenecektir.

İl merkez ve ilçelerinde çeşitli spor tesisleri kurulması için çalışılacak, mevcut tesislerin tümünün bakım-onarımları gerçekleştirilecektir.

 

STRATEJİK AMAÇ 6.

 

            İlin spor alanındaki başarısını artırmak üzere, okul spor kulüplerinin takımlarına beslenme, ulaşım, barınma, malzeme ve araç-gereç konularında destek sağlanacak, il genelinde kulüpleşmeyi teşvik edici bir ödüllendirme mekanizması kurulacaktır.

            Sporun kaynağı olan okullarımızı birer spor kulübü haline getirmek ve sporcuları sürekli yarışma ortamında tutarak içlerinden yetenekli olanları güçlü kulüplere yönlendirmek ve Olimpiyat Oyunlarına kanalize etmek amaçlanmıştır.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki sportif etkinliklerde başarılı şekilde rol alanların Ondokuz Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın olduğu haftada ödüllendirilmesi ve başarı vadeden sporculara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan burs verilmesi, yaz ve kış kamplarıyla ödüllendirilmesi,

 

Tüm ili kapsayan sportif etkinliklerde başarılı şekilde rol alanların (yılın sporcusu, antrenörü, idarecisi gibi) Cumhuriyet Bayramı’nın olduğu haftada ödüllendirilmesi

 

Bu kapsamda, il çapında her yıl “Yılın Geleneksel Spor Ödülleri’nin” dağıtılması

 

-Yılın sporcusu,

-Yılın antrenörü,

-Yılın idarecisi,

-Yılın Sponsoru,

-Yılın basın ödülleri (yerel ve ulusal),

-Yılın kulübü,

-Yılın okulu.

-Yılın en centilmen sporcusu (fair play)

 

İl bölgesel ve ulusal düzeyde temsil edecek takımlara ve bireysel sporculara ve hazırlık kamplarına malzeme, ulaşım, barınma ve beslenme konularında nakdi ve ayni yardım desteğinin sağlanması,

 

 

 

Türk Sporunun temel kaynağı olan illerde spora katılımın artması, yaygınlaşması ve okul spor kulüpleriyle bölgesel gelişimi için ortaya koyduğumuz stratejik amaçları spor kamuoyunun, Spordan Sorumlu Devlet Bakanımızın, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün,  Milli Eğitim Bakanlığının görüşlerine sunuyorum.

 

 


 

 

İL SPOR ÜST KURULU

İL YÜRÜTME KURULU

IL ŞURASI

·         Iki Veya Üç Ayda Bir Toplanır.

·         Her Ay Toplanır.

·         Yılda Bir Kez Toplanır.

·   Vali

·   Milletvekilleri

·   Büyükşehir Belediye Başkanı

·   Rektör

·   GSGM Temsilcisi

·   TMOK Temsilcisi

·   Yürütme Kurulu Genel Sekreteri

·         Vali Yardımcısı

·             İl Yürütme Kurulu Genel Sekreteri

·         Rektör Yardımcısı

·         Büyükşehir Belediye Başkan 

              Yardımcısı

·         İlçe Belediye Başkanları

·         Kaymakamlar

·         Beden eğitimi bölümü başkanı veya BESYO Müdürü

·         İl Özel Idare Genel Sekreteri

·         Müdürler

·         Sağlık

·         GSİM

·         Milli Eğitim

·         SHÇEK

·            ASKF Temsilcisi

·            İl Spor Temsilcileri

·            Futbol Federasyonu Bölge 

              Temsilcisi

·            Gazeteciler Cemiyeti

              Temsilcisi

·         Engelliler Spor Kulüpleri Temsilcisi

·            Belirlenecek Komisyon

              Başkanları

·Organizasyon

·Sağlık

·İl Spor Araştırması

·Envanter

·         İl Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Yardımcıları

 

 

·         Vali

·         Milletvekilleri

·         Büyükşehir Belediye Başkanı

·         Rektör

·         Gsgmüdürlüğü Temsilcisi

               Yürütme Kurulu Genel Sekreteri

·         Vali Yardımcısı

·         İl Yürütme Kurulu Genel 

       Sekreteri

·         Rektör Yardımcısı

·         Büyükşehir Belediye Başkan

              Yardımcısı

·         İlçe Belediye Başkanları

·         Kaymakamlar

·         Beden eğitimi bölümü başkanı veya BESYO Müdürü

·         İl Özel Idare Genel Sekreteri

·         Müdürler

·         Sağlık

·         GSİM

·         Milli Eğitim

·         SHÇEK

·            ASKF

·            İl Spor Temsilcileri

·            Futbol Federasyonu Bölge

              Temsilcisi

·            Gazeteciler Cemiyeti Temsilcisi

·         İl Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Yardımcıları

·         Bilim Adamları

·         Gazeteciler

·         Kulüp Başkanları

·         Milli Sporcular

·         Milli Takım Antrenörleri

·         Beden Eğitimi Öğretmenleri

·         Antrenörler

·         Engelliler Spor Kulüpleri Temsilcileri

·            Belirlenecek Komisyon

              Başkanları

·Organizasyon

·Sağlık

·İl Spor Araştırması

·Envanter Geliştirme