TÜRK GÜREŞİNDE STRATEJİK PLAN

İÇİNDEKİLER

 

 

 

1.Sunuş

2.Misyon

3.Vizyon

4.Değerlerimiz

5.Temel Ahlak ve Disiplin İlkeleri

6.Kritik Başarı Faktörleri

7.Mastır Stratejileri

           

            7.1 Kaynak Geliştirme Stratejisi

            7.2 Pazarlama Stratejisi

            7.3 Altyapı Geliştirme Stratejisi

            7.4 Yaygınlaştırma Stratejisi

            7.5 Tanıtım Stratejisi

            7.6 Bilim ve Eğitim Stratejisi

            7.7 Kalite Stratejisi

            7.8 Performans Geliştirme Stratejisi

            7.9 Özerkleşme Stratejisi

8. 4 ve 8 Yıllık Dönemler için

 

    Değişim Stratejisi

9. Organizasyon Şemaları

            9.1 Federasyon Organizasyon Şeması

            9.2 Bölge Organizasyon Şeması

 

 

SUNUŞ

 

 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde faaliyet gösteren bir kuruluş olarak “Türkiye Güreş Federasyonu Stratejik Planı”nı takdim etmekten mutluluk duyuyoruz.

Türkiye Güreş Federasyonu Stratejik Planı, seçim faaliyetlerimiz sırasında vaad ettiklerimizi ve 6-7 Ocak 2001 tarihinde Antalya’da yaptığımız kurultayda öne çıkan hususları da kapsayan ve ayrıca Federasyon üyelerinin zengin katılımları ile genişletilen, Federasyon ve heyetimizin müştereken kararlaştırdığı bir plan haline dönüştürülmüştür.

 

Federasyonumuz temel varoluşunu;

“Milli sporumuzun olan güreşimizi Avrupa , dünya ve olimpiyat şampiyonlukları başta olmak üzere uluslararası seviyede başarılı kılmak, itibarını artırmak ve gelecekteki başarısını güvence altına almak; güreş sporunun yaygınlaşmasını sağlayıcı fırsatlar oluşturarak toplumumuzun daha sağlıklı, aktif ve başarılı gençler yetiştirmesine yardımcı olmak; güreşimizi dünya spor kültürüne olumlu katkılarda bulunacağı bir yetkinlik seviyesine yeniden ulaştırmak” olarak benimsemiştir.

 

    Federasyonumuzca (4) yıllık olarak kararlaştırdığımız bu stratejik planı hayata geçirebilmek için plan üzerinde zaman içinde daha da ayrıntıya girerek stratejileri destekleyen faaliyetlere, sürelere, bütçelerine ve sorumlulara kadar ineceğiz. Bu planlamanın başarı ile uygulanabilmesi için güreş ve spor camiamızın tümünün aktif katılımı ve herkesin üstlendiği eksiksiz ve zamanında yerine getirmesi, başarı kriteri olarak görülmektedir.

 

    Stratejilerimizin başarı ile uygulanmasında merkez teşkilatımız kadar, hatta daha fazla bölgelerimizin, illerimizin, okullarımızın, kulüplerimizin, gençlerimizin ve sonuçta tüm güreş adamlarımızın aktif rol almaları gerekecektir.

 

    Stratejik plan belgemizde özellikle değerlerimiz üzerinde ayrıntı ile durduk. Bunun da sebebi, ‘ne  pahasına başarı’ yerine ilkeli, disiplinli bir başarıyı istememizdir.

 

    Güreş ile aktif ilgilenen başta yöneticiler olmak üzere hakemlerimizin, teknik adamlarımızın, sporcularımızın bütün planı okumalarını, içselleştirmelerini ve faaliyetlere, plana ruh vermelerini bekliyor, umuyoruz.

 

OSMAN ŞANSAL

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı

 
1-MİSYON

 

        Federasyonumuzun misyonu, milli sporumuz olan güreşimizi Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları başta olmak üzere uluslar arası seviyede başarılı kılmak, itibarını attırmak ve gelecekteki başarısını güvence altına almak; güreş sporunun yaygınlaşmasını sağlayıcı fırsatlar oluşturarak toplumumuzun daha sağlıklı, aktif ve başarılı gençler yetiştirmesine yardımcı olmak; güreşimizi dünya spor kültürüne olumlu katkılarda bulunacağı bir yetkinlik düzeyine yeniden ulaştırmaktır.

 

 • Milletimizin güreşe olan sevgisinin artmasını ve güreş sporunun yaygınlaştırılmasını sağlamak suretiyle topluma örnek gençler kazandırmak;

 • Güreşçi potansiyelimizin bilimsel yaklaşımlarla bölgesel bazda ortaya çıkarılmasını ve yüksek ahlak, disiplin, beceri ve zekaya sahip çok yönlü Türk gençleri yetiştirerek yüksek başarılar elde etmelerini sağlamak;

      Sporun ve teknik adamlarımızın yeteneklerini tam olarak geliştirebilmelerini mümkün kılacak merkezi-bölgesel yönetim ve çalışma sistemlerini oluşturmak ve gelişimlerini kalıcı kılmak üzere gerekli imkan, fırsat, destek ve kaynakların etkinlikle organize edilmesini ve hizmete sunulmasına önderlik etmek ise, bu misyonumuzun açıklayıcı unsurlarıdır.

 
2-VİZYON

 

    Sekiz yıllık bir dönem içerisinde, Türkiye güreşi ve güreşçisinin dünya çapında başarılı ve saygın bir konuma ulaşması ve başarılanı sürdürebilmesinin güvence altına alınmasıdır.

 Geleceğe ilişkin vizyonumuzu canlandıran ve somutlaştıran görünümler şunlardır:

 • Katıldıkları her müsabakada güreşçilerimizin takım halinde ilk üç içerisinde yer almayı başarması. Bireysel olarak ise 2004 Atina Olimpiyat Oyunları’nda en az 4 altın madalya alınması.

 • Beşeri, bilimsel ve teknik altyapımızın dünya güreşinin düzey ve standartlarını geliştirmeye öncülük edebilen yetkin ve saygın bir kaynak haline gelmesi.

 • Milletimizin güreşe tahsis ettiği zaman ve kaynağın, güreşimizin stratejik gelişim hedeflerini gerçekleştirmeye yeterli bir sevgi, destek ve katılım düzeyine ulaşması.

 • Geleneksel güreş branşlarımız için dünya şampiyonası organizasyonlarının başarılması.

 • Federasyonumuzun uluslararası güreş politikalarının ve kuralarının oluşturulmasında belirleyici bir etkinlik düzeyine ulaşılması.

 • Kulüpler, GEM’ler, okullar ve bölgeler arasında sağlıklı, pozitif ve sürekli rekabetin örgütlenmesi, gerekli ortamın hazırlanması.

Güreşimizin uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılar ile yeniden ‘Türk gibi güçlü’ itibarını kazanması.

 
3-DEĞERLERİMİZ

    Aşağıda belirttiğimiz değerler federasyon başkanı, yönetim kurulu, teknik adamları ve sporcuları dahil tüm camia olarak vazgeçilmez gördüğümüz, hakkında fedakarlık yapacağımız veya taviz veremeyeceğimiz, karar ve davranışlarımıza olumlu yönde rehberlik eden moral ölçülerimiz, çalışma ilkelerimizdir

 

Milletimiz ve

Sosyal

Sorumluluklarımız

 

Kesin İnancımız O’ dur ki:

Milli sporuz olan güreşimizin en büyük güç kaynağı spor sever ve güreşsever insanımız, milletimizdir. Yurtiçi ve özellikle yurtdışı ilişkilerimiz ve müsabakalarımızda milletimizi başarıyla temsil etme sorumluluğu ile hareket etmek asli görevimizdir.

İnsan Kaynaklarımız

 

Sporcusu, antrenörü, teknik adamı ve yöneticisi ile insan kaynaklarımız federasyonumuzun sahip olduğu en büyük güçtür.

Rekabet ve Yarışma Ruhu

 

Sportmence rekabet ve takım anlayışına dayalı mücadele ruhu güreşçimizin ve güreşimizin ana gelişim dinamiğidir.

Katılımcılık Takım Anlayışı ve Dayanışma

 

Katılımcılık ilkesinin bir gereği olarak yerel,bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeylerde takım anlayışı, çalışması ve dayanışması hem yönetim faaliyetlerimizde, hem de müsabakalarda güçlerimizi birleştiren ve çoğaltan başarı güvencelerimizden biridir. Aynı anlayış başarı ve başarısızlığın paylaşımında da esastır. Rekabet dinamiğinin tatlı meyvelerini ancak takım çalışması ve ruhu ile devşirmek mümkündür.

Her Yerde, Her Şeyde Her Zaman Kalite

 

Çağdaş kalite yaklaşımı ve yönetim bilimindeki uygulamaları güreşimizin, teknik adamlarımızın ve Federasyonumuzun uluslar arası ölçülerde gelişimini ve başarısını sürekli kılacak anlayışımızdır.

Başarıya Odaklanmak, Başarıya İnanmak, Başarının Ödüllendirilmesi

 

Camiamızın başarı seviyesini sürekli yükseltmenin ilk şartı başarıya odaklanmak ve başarıya inanmaktır. Bu sebeple her türlü faaliyetlerimizi bilimsel bir yaklaşımla ve planlı bir şekilde başarıya odaklamak, istikrarlı ve sürekli başarıyı her türlü sübjektif yaklaşım ve kanaatin üstünde tutmak, sarf edilen çabaları titizlikle değerlendirmede ölçülebilir-gözlemlenebilir başarılar nihai mihenk taşı almak temel ilkemizdir. Ödüllendirme başarının sürekliliğini teşvik edecek şekilde yapılır.

Etkin ve Verimli Çalışma

 

Etkin çalışmak ve çalışma verimliliğimizi sürekli arttırmak, kullandığımız her türlü kaynağın asıl sahibi olan milletimize karşı sorumluluğumuzdur.

Bilimsel Çalışma, Sistematik ve Sürekli Eğitim

 

Bilimsel çalışma, sistematik ve sürekli eğitim güreşimizi dünya çapında geliştirmenin, güreşçi ve teknik adamlarımızı başarılı kılmanın, federasyonumuzun etkinliğini sağlamanın, toplumumuzun milli sporumuz olan güreşi ve camiamızı sahiplenmesinin vazgeçilmez koşulu olarak görmekteyiz.

Ahlaki Tutarlılık

 

Her türlü çalışma, müsabaka, faaliyet ve hizmetlerimizde milli değer ve evrensel spor ahlakı ile tam bir tutarlılık içerisinde bulunma ve davranma kararlılığındayız.

Adalet ve Liyakat

 

Her türlü disiplin uygulamasında adil olmak esastır. Aynı şekilde, görevlendirme ve ödüllendirmede ise liyakat esastır.

 
4 TEMEL AHLAK VE DİSİPLİN İLKELERİ

Temel değerlerimiz ile uyumlu şekilde, camiamız içerisindeki faaliyetlerin değerlendirilmesi ve düzenlenmesi noktasında, federasyonumuz aşağıda ahlak ve disiplin ilkelerimizi tavizsiz ve tutarlı uygulayacaktır.

Genel Ahlak, Spor Ahlakı ve Başarı Ahlakı

 

Toplumun geneli itibariyle hoş görülmeyen ve ahlak dışı telakki edilen hiçbir söz ve davranış hoş görülemez.

Güreş camiasında spor ahlakına uygun olmayan hiçbir uygulamaya ve ilişkiye müsaade edilmez.

Başarı kadar başarı ahlakı da önemlidir. Kurallara uygun bir mücadele (fair play) sonucu hakedilmiş  başarıyı başarı olarak nitelendirmekteyiz. Öte yandan, başarı uğruna sporcu sağlığını, gelişimini ve geleceğini tehlikeye atacak hiçbir davranış hoş görülmez.

Milli Değerler Saygılı Olmak

 

Fiil ya da sonuçları itibariyle milli ve manevi değerleri küçültücü hiçbir söz ve davranış gerekçesi ne olursa olsun hoş görülmez.

Ayrımcılık Yapmak

 

Güreş Federasyonu ve camiasında, başta bölgesel, cinsel, siyasi, etnik, dini ve mezhebi olmak üzere her ne gerekçe ve ad altında olursa olsun ayrımcılık hiçbir türü hoş görülmez ve ayrımcı uygulamalara müsaade edilmez.

Müsabaka Neticesine Etki Yapmamak

 

Federasyonumuzun ferdi veya kolektif olarak müsabakaların sonucunu etkileyecek tutum, fiil ve davranışlarda bulunulmaması müsaade etmez.

Sportmenlik

 

Federasyonumuz sporcu ve yöneticilerin müsabaka esnasında ve sonrasında sportmenlik ve spor ahlakı ile uyuşmayacak şekildeki davranışlara izin vermez.

Doping

 

Uluslar arası ve ulusal otoritelerce belirlendiği şekliyle doping kapsamına giren tıbbi vd. müdahale müsamaha göremez. Belirtilen fiili işleyen ve buna sebebiyet veren idareci, tıp adamı, antrenör ve sporcular hoş görülmez, gerekli müeyyideler işletilir.

Şiddet

 

Disiplin uğruna veya başka hangi gerekçe, ad ve şekil altında olursa olsun hiç kimse bir diğer kişiye şiddet uygulama hakkında sahip olamaz. Bu fiili işleyenler ve teşvik edenlerin cezalandırılmasına yönelik işlem yapılır.

Yolsuzluk, Suiistimal, Şahsi Menfaat

 

Yolsuzluk ve suiistimal ile şahsi menfaat sağlamak ve devlet malına zarar vermek kabul edilemez bir davranıştır. Bu fiili işleyenler ve buna sebebiyet verenlerin cezalandırılması sağlanır.

 

 

5 KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

Federasyon olarak hedeflerimizi gerçekleştirebilmek bakımından kritik önemde gördüğümüz başarı faktörleri aşağıdakiler olduğu kanaatindeyiz.

 

1.Prensiplere Dayalı Liderlik Yoluyla Kültürel Canlanma ve Yenilenme

 

Federasyonumuz ve seyircisi ile birlikte tüm güreş camiamızın güreş sporumuza ilişkin mevcut algı, imaj, tutum ve davranışlarını bu sporumuza daha etkin ve yaygın katkı sağlayıcı doğrultuda bir değişime yöneltebilmenin ilk koşulu, her mensubumuzun değerlerimize yüksek bir ahlaki duyarlılık ile sahip çıkmasıdır.

Federasyon örgütünün her kademesindeki üyemizin kendi faaliyet alanı ve çevresi içerisinde federasyonun değer ve ilkeleriyle tutarlı bir liderlik sergilemesi tüm faaliyetlerdeki başarılarımız için kritik bir öneme sahiptir.

Disiplin ve denetleme kurullarımızın işlevsel biçimde oluşturulması ve etkin şekilde işletilmesi bu gerekliliği yerine getirmenin önemli bir unsurudur.

 

2.Sürekli ve Yeterli Kaynak Geliştirme

 

Güreşimizin ve güreşçimizin uluslar arası ölçülerde istikrarla yükselen bir gelişim ve başarı grafiğini gerçekleştirebilmesi bakımından mevcut mali ve maddi kaynakları yeterli değildir. Uluslar arası ölçülerde bir başarının yakalanması ve sürdürülmesi amacı ile uyumlu seviyede yeterli kaynakların oluşturulması, çeşitlendirilmesi ve devamlılığının sağlanması federasyonumuzun başarı koşullarından birini teşkil etmektedir.

 

3.Performans Odaklık, Etkinlik ve Verimli Çalışma

 

Gerek Federasyonumuzun tüm faaliyetlerinde, gerekse güreşçilerimizin çalışmalarında başarıya odaklanmak, planlı, bilimsel, verimli ve disiplinli çalışma ilkeleriyle hareket etme beceri ve alışkanlıklarını geliştirmek kaynaklarımızın verimli kullanımını sağlayacaktır.

Güreşçilerimizin ve takımlarımızın kısa-orta vadede kazanacağı müsabaka başarıları, moral ve motivasyon yönünden güçlenmemizi sağlayacağı için önemlidir.

 

4.Tanıtım ve Halkla İlişkiler

 

Güreşimizi, güreşçimizi olumlu ve güçlü yönleriyle halkla daha etkin şekilde tanıtmak, halkın zihninde ve gönlünde daha güçlü bir yer edinmek, yerel ulusal medya ile ilişkileri güçlendirmek hem insan kaynaklarımızı hem de mali kaynaklarımızı geliştirmenin ön koşullarından bir durumundadır.

Çağdaş iletişim teknolojilerini etkin ve yaygın şekilde kullanabilmek de, bu maddenin unsurlarında biri durumundadır. Ayrıca devlet kurum ve kademelerinin güreşe desteği sürdürücü ve arttırıcı çabalar da stratejik bir öneme sahip bulunmaktadır.

 

5-Güreşi Yaygınlaştırmak

Güreş sporumuzun yeşereceği bölgelerde, sosyal ve kurumsal alanlar bulmak, buralarda güreşi geliştirici faaliyetleri planlamak ve başarıyla örgütlemek sağlayıcı beşeri ve maddi kaynaklar itibariyle güreşimizin geleceğini güvence altına almak bakımından kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle yerel bölgesel örgütlenme ve çalışmalar büyük önem taşımaktadır.

 

6-Altyapı

Bir taraftan güreşçi antrenör, teknik adam ve idareci olarak beşeri nitelikte, diğer taraftan kulüpler, GEM’ler, okullar, milli takım kamp merkezleri vb. olarak kurumsal nitelikte, ayrıca tesis, malzeme ve ekipman olarak fiziki nitelikteki tüm güreş altyapısının uluslar arası güreş sporumuzun temel gelişim koşullarından birini oluşturmaktır.

 

7-Bilimsel Çalışma, Sistematik ve Sürekli Eğitim

 

Federasyonumuzun güreşimizi geliştirmeye yönelik hedeflerini gerçekleştirebilmesi tıp ve sağlık konuları dahil olmak üzere tüm faaliyetlerini bilimsel çalışma ilkelerine uygun planlamasına ve yürütmesine bağlıdır. Federasyon olarak çok yönlü, karakter sahibi ve başarıya odaklanmış yönetici, hakem, antrenör, teknik adam, sporcu ve güreş sever ile yeni güreşçi nesillerinin geliştirilmesi, şampiyon takım ve bireylerin yetiştirilmesi de yine bilimsel esaslara göre planlanmıştır, sürekli ve etkin eğitim yoluyla mümkündür.

 
6 MASTIR STRATEJİLER
 

STRATEJİK AMAÇLAR VE MASTIR STRATEJİLER

 

Mastır Stratejisi Adı              : Kaynak Geliştirme Stratejisi

Stratejik Amaç              :

 

Türkiye Güreş Federasyonunu Türk Güreşinin tüm branşlarıyla yaşatılması, yaygınlaştırılması, başarısı ve geleceğinin güvence altına alınması için gerekli mali kaynaklara ve gelirlere sahip kılmak.

 

Stratejik Amaç ve Hedefler :

            1. Genel bütçe gelirleri dışında Federasyon üyelerinin öncülüğünde fon kaynaklarının oluşturulması ve fon kullanım esas ve usullerinin belirlenmesi.

2. 2001 yılı sonuna kadar güreş ile ilgili beşeri ve maddi tüm kaynaklara ilişkin bilgileri sağlıklı şekilde tespit etmek; bu bilgileri sistematik bir envanter takibi yapmaya ve gerekli ilişki ağlarını (network) oluşturmaya elverişli bir bilgi yönetimi düzeni içerisinde kullanıma hazır hale getirmek.

3. İlk dört yıl içerisinde kulüplerin ve GEM’lerin kaynak ve gelirlerini gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yeter seviyeye ulaştırmak.

 

Stratejinin Bileşenleri:

 

Bu alanlardaki mastır strateji aşağıdaki vb. unsurları içerebilir.

 • Güreşin ve federasyonun millet nezdindeki itibarını arttırmak, güreşe aktif ilgi ve desteğini geliştirmek.

 • Milletin güreşe mali, beşeri ve altyapıya ilişkin desteğini sunabilmesini kolaylaştırıcı imkan, fırsat ve organizasyonlara öncülük edilmesi.

 • Sponsorluk yasa tasarısının takip edilmesi ve yasadan güreşe kaynak oluşturmada azami verimlilik ve etkinlikle yararlanmaktır.

 • Hibe kaynaklarını teşvik için Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli vergi kolaylığı düzenlemelerinin sağlanması,

 • Sponsorluk yoluyla kaynak elde etmek için yine gerekli vergi düzenlemelerinin sağlanmasına çalışılması.

 • Devletin tahsis ettiği bütçe dışında elde edilecek gelirlerin daha kolay kullanımı için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışılması,

 • Güreş sporunu sponsorlar için dolaylı da olsa para kazandırıcı bir seyirci desteğine kavuşturulması.

 • Yağlı ve diğer geleneksel güreşin organizasyonunu modernize etmek ve uluslar arası hale getirmek.

 

Performans Göstergeleri:

Performans göstergeleri daha sonra açıklanacak.

 

STRATEJİK AMAÇLAR VE MASTIR STRATEJİLER

Mastır Strateji Adı                 : Pazarlama Stratejisi

Stratejik Amaç              :

 

     Federasyonumuz bünyesinde çeşitli iş dalları ve meslek grup temsilcilerinden oluşan temsili bir alt organizasyon oluşturarak (Ticaret Odası Başkanı, Sanayi Odası Başkanı vb.) bu iş ve meslek gruplarının Federasyona ayni-nakdi yardım sağlama, kampanyalara destek verme, sponsorluk, hibe, tesis vb. katkılarını daha yaygın, hızlı ve örgütlü sağlayabilmek.

 Stratejik Hedefler:

 1. Federasyonun ticari gelir elde edebilmesi için uygun yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlayıcı gerekli çalışmaları yapmak

2. Yerel yönetimlerle ve şirketlerle iki tarafa da yarar üretecek ticari anlaşmalar yapmak.          

3.Federasyon amblemli ürünler hazırlanması, hazırlatılması ve satışı yoluyla ticari

gelir elde etmek.

 Stratejinin Bileşenleri:

 • Federasyonun  ticari gelir elde edebilmesi için uygun yasal düzenlemenin yapılmasını sağlamak .

 • Ulusal/uluslar arası ölçekte çalışan tanıtım imkanları geniş olan büyük pazarlama-dağıtım şirketleriyle anlaşmalar yapmak Federasyon amblemli çeşitli ürünlerin satış kontratlarını yapmak; bu şirketlerden royalty ve cirodan pay geliri elde etmek.

 • Yerel yönetimlerle reklam gelirleri konusunda ticari anlaşmalar yapmak.

 • Yazılı ve görsel medya ile reklam gelirleri konusunda ticari anlaşmalar yapmak.

 • Bankalarla anlaşmalar yaparak çıkarılacak Federasyon amblemli kredi kartları üzerinden yapılacak işlemlerden Federasyon için komisyon gelirleri üretilmesini sağlamak.

 • Müsabakaları gerekli görsel zenginliğe ve seyir zevki veren niteliğe kavuşturarak ticari kazanç sağlar hale getirmek.

 • Akreditasyon yasalarının sağladığı imkanlardan azami yararlanmak süratiyle hizmet geliri elde etmek.

 • Geleneksel güreşteki ağalık müessesini üniversitelere, vakıflara ve şirketlere yaygınlaştırmak.

 • Basın-yayın faaliyetlerine girişerek yayın gelirleri elde etmek.

 • Spor ürünleri mağazacılığı yapmak veya mevcut mağaza zincirlerinde reyonlar açılmasını sağlamak.

 • Güreş için gelirleri Federasyona aktarılacak spor toto veya milli piyango türü oyunlar düzenlemek.

 • Federasyon çatısı altında şirketleşmeye uygun bir yasal mevzuat çıkmasını sağlayacak çeşitli illerimizde Federasyon için gelir üretecek şirketler kurmak, satın almak, ortak olmak, işletmeciliği yapmak.

 • Yurtdışında Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde müsabakalar düzenlemek, sponsorluk almak, Federasyon amblemli ürün satmak, yardım toplama v.b.

 • GSM şirketleriyle anlaşarak Federasyona yardım için bir hat tahsisine dayalı kampanya düzenlemek, arayanların gelirlerini federasyonunun maletmek.

 • Şirketlerin güreşçi formalarına reklam vermesini sağlamak.

 Performans Göstergeleri:

 Performans göstergeleri daha sonra açıklanacaktır.

 

STRATEJİK AMAÇLAR VE MASTIR STRATEJİLER

Mastır Strateji Adı                 : Altyapı Geliştirme Stratejisi

Stratejik Amaç              :

 

 Bir taraftan güreşçi, antrenör, teknik adam ve idareci olarak beşeri nitelikte, diğer taraftan kulüpler, GEM’ler, milli takım kamp merkezleri vb. olarak kurumsal nitelikte, ayrıca tesis, malzeme ve ekipman olarak fiziki nitelikteki tüm güreş altyapısının uluslar arası standartlarda kalite ve yetkinliğe kavuşturulması sağlamak.

 Stratejik Hedefler :

 1.Mersinli Ahmet ve Yaşar Doğu tesislerini Güreş Federasyonunun yönetim ve sorumluluğu altına almak.

2.Yaşar Doğu vb. tesisleri geliştirerek Türk güreşine uluslar arası standartlarda güreş kompleksleri kazandırmak.

3.Güreş sporunun ihtiyacı olan araç ve gereçlerin ülkemizde üretimini ve üretimi yapılanların gelişimini teşvik etmek; Böylece güreş sporu endüstrisinin ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmak.

4.Deniz seviyesinde, 900 m2’ de ve yüksek rakımda çağdaş ölçüler ve imkanlara sahip kamp yerleri düzenlenmesini sağlamak.

5.Mevcut kulüplerin sayısını artırmak ve niteliklerini yükseltmek.

6.Hizmet kalitesi geliştirilmiş ve standardize edilmiş şekliyle Güreş Eğitim Merkezleri (GEM) sayısını 30’a çıkarmak.

7.MEB’ lığına bağlı ve özel ilköğretim okullarında (her ilde asgari 10 okul olmak üzere)

 Güreş takımlarının kurulmasını sağlamak,

 Stratejinin Bileşenleri :

 • Türk güreşlerinin hedefleri açısından gerekli altyapı ihtiyaçlarının profilini ve envanterini çıkartmak ve buna uygun yatırım planlamasını yapmak.

 • Henüz güreş için kullanılmayan, ancak modifikasyon ve tadilatla kullanılabilir nitelikte olan, geçmişte başka amaçla yapılmış bina, tesis vb. varlıkları ve sahiplerini tespit etmek; ilişkiye geçerek bunların hibe, kiralama, tahsis, uygun fiyatla satın alma vb. usullerle güreşe kazandırılmasına sağlamak.

 • İlk ve orta öğretim kurumları ile üniversitelerin spor salonlarını güreş için de kullanılır hale getirmek.

 • Spor malzemeleri ve ekipman üreticileri ile anlaşmalar yaparak hibe, sponsorluk veya Federasyon amblemli üretim ve satış karşılığı malzeme ve ekipman tedarik etmek ya da spor malzemesi ekipmanı üretimi ya da ithalatı işine girmek.

 • Federasyon mevcut bütçesini orta vadede sadece personel giderleri ve altyapı yatırımları için kullanmaya, diğer giderleri ticari gelirlerden karşılamaya yönelmek.

 • Devletten ihale alan müteahhitlerden güreşe nakdi veya hibe tesis şeklinde yardım alabilmek için gerekli yasal düzenlemenin oluşturulmasını sağlamak.

 • Büyük şirketlerde anlaşarak kuracakları yeni tesis, fabrika ve lojman alanlarında güreş tesisi yapmalarını sağlamak.

 • Futbol, basketbol gibi spor, branşlarında büyümüş spor klüpleriyle anlaşmalar yaparak güreş için de yer tahsisini veya ilave salon, tesis yapmalarını sağlamak, güreş şubeleri açmalarını sağlamak,

 • Özelleştirilecek KİT’ler bünyesinde güreş klüplerinin yeni sahip/ortaklar tarafından yaşatılmasını yaşatılmasını, eğer olmuyorsa üniversite veya başka şirketler bünyesine geçmesini sağlamak.

 • Federasyon bünyesinde çeşitli meslek gruplarının temsilini sağlayan bir alt organizasyon oluşturarak bu meslek grupları temsilcilerinin güreş altyapısı için ayni ya da nakdi hibe yardımı yapmasını sağlamak.

 • Federasyonun kendi gelirleri ile doğrudan altyapı yatırımları yapmak.

 • Federasyonun gelirleri veya doğrudan hibe yoluyla araziler alarak müteahhide altyapı tesisi karşılığı vermek.

 Performans Göstergeleri :

Performans göstergeleri daha sonra açıklanacaktır.

 

STRATEJİK AMAÇLAR VE MASTIR STRATEJİLER

 

Mastır Strateji Adı                 : Yaygınlaştırma Stratejisi

Stratejik Amaç              :

 

Güreşimizi öncelikle ulusal, sonra uluslar arası platformda seyirci ve aktif sporcu olarak daha çok tercih edilir ve desteklenir bir seviyeye ulaştırmak; daha geniş bir yaş yelpazesi içindeki insanımızın güreşe ilgi ve aktivitesini bölgesel organizasyon yapısı çerçevesinde yerel yönetimlerle işbirliği yaparak kulüpler. GEM’ler ve okulları kapsayacak şekilde her seviyede rekabeti teşvik ederek sağlamak; bayanların güreşe ilgi ve aktivitesini arttırıcı fırsatları çoğaltmak.

 

Stratejik Hedefler:

1.81 ilde kendi taraftarını yaratan, canlı ve dinamik 81 kulüp oluşturarak güreşin tabana yayılmasını sağlamak.

2.Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 230 yatılı bölge okuluna ihtisası güreş olan asgari 100 antrenör beden eğitimi öğretmenin atanmasını sağlama.

3.Ülke çapında belirlenen 8 bölgede Federasyonumuzun bölgesel örgütlenmesini sağlamak ve etkinlikle işler hale getirmek.

4.KİT ve BİT’lerde 750 aktif güreşçi, 150 antrenör ve 100 yöneticiden oluşan 1000 yeni kadronun oluşturulmasını ve bu kadrolarda yetkin personelin istihdamını sağlamak.

5.Silahlı Kuvvetler ve Polis Örğütünde güreş kulüplerinin oluşturulması ve gelişmesini sağlamak.

 

Stratejinin Bileşenleri:

 

 • Türkiye’de güreş branşları bazında bölge, il, ilçe ve köy bazında güreşe ilgiyi arttırmak, güreşçi potansiyelini ortaya çıkarmak.

 • Ordu ile işbirliği yaparak güreşin, orduda daha da yaygın yapılmasını sağlamak. Antrenör, hakem desteği vermek.

 • Üniversitelerde Spor/Güreş Kürsüleri açılmasını sağlamak.

 • İlk ve Orta öğretim okullarında güreşin yaygınlaşmasını sağlamak.

 • Bayan güreşin yaygınlaşmasını sağlamak.

 • Türkiye Cumhuriyetler ve Türklerin yurtdışında yoğun bulunduğu ülkelerde güreşimizin yaygınlaşmasını sağlamak.

 • Uluslar arası statüsü olmayan geleneksel güreş branşlarımızı önce ulusal düzeyde, sonra uluslar arası arenada yaygınlaştırmak.

 • Önce Federasyon akreditasyonu ile güreş klüplerimizin faaliyet ve tesis kalitesini standardize etmek ve yükseltmek; sonra klüplerimizin sayısını arttırmak.

 • Güreşi yaygınlaştırmak için mevcut sosyal ve ekonomik örgütlenmelerden yararlanmak. Örneğin belirli güreşçi potansiyelini haiz meslek türleri bazında güreş klüpleri veya müsabaka organizasyonları yapmak.

 • Tanıtım stratejisi doğrultusunda organize edilen faaliyetler çerçevesinde güreş sporunun zihni ve bedeni üstünlüklerini bilinir kılmak; tıp camiası ile bu konuda işbirliği yapmak; güreş sporunu sağlık açısında itibarlı ve tercih edilir bir konuma getirmek.

 • Aynı çerçevede, başarılı güreşçilerimizi halk nezdinde “yaşayan kahramanlar” haline getirmek; güreşçilerimizi zeka, güç, ahlak ve topluma fayda bakımından itibar sahibi kılmak; “rol modeli” (örnek kişi) olma hüviyeti kazandırmak ve bu şekilde tanıtmak.

 • Toplumda olumlu bir imaja sivrilmiş, beğenilen farklı meslek ya da spor branşlarda faaliyet gösteren kişilerle işbirliği yaparak güreş sporumuzun yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerde desteklerini almak.

 • “Her ailede bir güreşçi” şeklinde uzun süreli bir kampanya düzenlemek.

 

Performans Göstergeleri:

Performans göstergeleri daha sonra açıklanacaktır.

 

STRATEJİK AMAÇLAR VE MASTIR STRATEJİLER

 

Mastır Strateji Adı                 : Tanıtım Stratejisi

Stratejik Amaç              :

 

Milletimizin güreşe ilgi, sevgi, destek ve katılımını arttırmak üzere her türlü çağdaş iletişim teknolojisinden yararlanarak Güreş Federasyonu’nu, çalışmalarını, güreşle ilgili faaliyetleri ve güreşçilerimizi daha geniş bir yaş yelpazesinde, cinsiyet ayrımını gözetmeksizin, daha geniş bir coğrafyada ve özellikle büyük şehirlerimizdeki vatandaşlarımızın zihninde ve gönlünde daha çok yer işgal eden ve daha itibarlı bir konuma yükseltmek.

 

Stratejik Hedefler:

1.Etkin ve yaygın tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmalarıyla toplumumuzun gözünde ve gönlünde güreş sporunu daha itibarlı kılmak.

2.Görsel, işitsel ve yazılı medya ile kurumsal ilişki ve iletişimi her iki taraf için de daha sağlıklı, verimli ve uyumlu bir düzeye yükseltmek.

3.Dizi filmler, CD’ler, belgeseller vd. kitlesel iletişim ve tanıtım ürünleri hazırlamak, yayınlanmasını sağlamak yoluyla geniş halk kitlelerine ulaşarak Türk güreşini toplumumuza sevdirmek, özellikle gençlerin güreş sporu ile kaynaşmasını ve katılımını arttırmak.

4.Federasyon’ un WEB sitesini güreş sporunun tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde yeniden tasarlayarak geliştirmek ve güreş ile ilgili her türlü haber ve gelişmelerin duyurulmasını sağlamak. Federasyon talimat ve kararları ile her çeşit antrenman ve teknik bilgilerin tüm güreş birimlerine zamanında iletimini ve camia içerisinde internet üzerinden etkileşimli haberleşmeyi mümkün kılmak.

5.Güreş ile ilgili rapor, süreli yayın, araştırma ve akademik yayın çalışmalarını yapmak, ilgili kurum, kuruluş ve kişilere düzenli şekilde ulaştırılmasını temin etmek.

6.Meclis, merkezi ve yerel bürokrasi, iş dünyası, akademik çevreler, sanat çevreleri vb. medya dışında etkin kamuoyu yapıcıları nezdinde güreş sporunun tanınırlığını ve saygınlığını arttırmak.

 

Stratejinin Bileşenleri :

Büyükşehirlerde daha çeşitli yaşam tarzları süren topluluklara ulaşmak üzere internet gibi yeni medyaları kullanmak.

Çeşitli müzik, diğer spor dalları vb. konulardaki ilgi ve faaliyet gruplarına ulaşabilmek ve işbirliğini arttırmak üzere güreşin tanıtımına uygun nitelikte ortak girişimler ve organizasyonlar yapmak.

Çeşitli ürünler üzerinde veya ilanlarda kullanılmak üzere Federasyon ve güreş branşlarımıza, faaliyetlerimize ilişkin güreşte Türk’ün çizgisini temsil edici, çağdaş ve estetik nitelikleri haiz logo, sembol, resim vb. üreterek yaygın şekilde kullanıma sokulmasını sağlamak.

Heykeltıraşlarla, işbirliğine girerek (mümkünse hibe yoluyla) seçkin güreşçilerimizin heykellerinin yapılmasını sağlamak.

Fotoğraf sanatçıları ve ressamlar ile işbirliği yaparak güreşçilerimizin ve güreşçilerimizin sanatsal değeri olan fotoğraf ve resimlerinin yapılmasını sağlamak; sanat galerileri ile anlaşarak fotoğraf ve resim sergileri organize etmek.

Bestecilerle işbirliği yaparak güreş sporu ile ilgili marş, senfoni vd. türde besteler yapılmasını sağlamak.

Senaryo yazarları, edebiyatçılarla işbirliği yaparak güreşle ilgili film, tiyatro senaryoları yazılmasını teşvik etmek.

Kaynak Geliştirme Kurulu ile işbirliği içerisinde mevcut devlet uydularından Federasyona yeni bir spor kanalı frekansı tahsisini sağlamak ve yerli yapımlara ilaveten içerik zenginliği sağlamak için henüz Türkiye’de yayın yapmayan bir spor kanalının bir temsilciliğini almak. Kanalda güreşi daha geniş kitlelere tanıtıcı yayınlar yapılmasını sağlamak.

Üniversitelerde işbirliği yaparak bilimsel açıdan güreşin ve Türk güreşinin meselelerin görüşüleceği toplantılar, paneller vb. çalışmalar organize etmek.

Güreş müsabakalarını müzikli ve çeşitli görsel-işitsel şovları içeren bir zenginlikle organize etmek, etkin şekilde duyurusunu sağlayarak daha geniş kitleleri salonlara çekmek.

Amerikalıların Hulk HOGAN örneğinde olduğu gibi başarılı güreşçilerimizden bazılarını çeşitli filmler, çizgi filmler, diziler vb. aracılığıyla yaşayan kahramanlar haline getirmek.

 

Performans Göstergeleri:

Performans göstergeleri daha sonra açıklanacaktır.

 

STRATEJİK AMAÇLAR VE MASTIR STRATEJİLER

 

Mastır Strateji Adı                 : Bilim ve Eğitim Stratejisi

Stratejik Amaç              :

 

Güreşimizi yaygınlaştırma, kalite ve performans stratejileri ile uyumlu olarak yönetici, hakem, antrenör, teknik adam ve sporcularımızın çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında genel ve mesleki eğitim seviyelerini yükseltmek; özellikle sporcu ve teknik adamlarımızın mesleki-teknik bilgi, becerileri, tecrübe ve davranışları geliştirmek; motivasyon düzeylerini arttırmak yoluyla birey ve ekip olarak ulusal ve uluslar arası platformlarda üstün başarı göstermeleri ve örnek vatandaş olabilmeleri için gerekli vizyon ve beceri ile donanmalarını sağlamak.

 

Stratejik Hedefler:

 

1.Branş, yaş, cinsiyet vb. özellikleri de dikkate alarak uluslar arası seviyede rekabet gücümüzü arttırıcı nitelikte standardize edilmiş bir çalışma programını oluşturmak ve etkinlikle uygulamasını temin etmek.

2.Ülkemizdeki teknik kadroların uluslar arası ölçülerde rekabet edebilmesi ve başarıyla görev yapabilmesini temin edecek şekilde eğitim ve gelişimlerini planlamak, eğitimlerinin etkin ve verimli şekilde yapılmasını sağlamak.

3.Güreş ihtisası olan beden eğitimi yüksek okulları ile, stratejik işbirliği ve ortaklıklar ederek yaygın ve kaliteli güreş eğitimi için gerekli eğitsel kaynakları harekete geçirmek.

4.Akademik kuruluşlarla bilimsel işbirliği ve ortak çalışmalar yaparak güreşle ilgili beslenme, hekimlik, eğitim vb. konularda bilgilenmeyi ve bilgilendirmeyi teşvik etmek.

5.Güreşte başarılı ülkelerle eğitim amaçlı işbirliği ve ortak çalışma zeminini oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

6.Hakemlerin, antrenörlerin ve diğer teknik elemanları tespit edilecek yeterlilik kriterlerine uygun şekilde eğitilmelerini ve sertifikalandırılmasını sağlamak.

7.Gerekli eğitim planlamasını ve düzenlemelerini yaparak sporcuların, teknik adamların, hakem ve yöneticilerin sosyal, kültürel ve mesleki bilgi-beceri düzeylerinin geliştirilmesini sağlamak.

8.Gerekli eğitim planlama ve düzenlemelerini yaparak sporcuların, teknik adamların, hakem ve yöneticilerin yabancı dil (İngilizce, Fransızca) bilgi- becerilerini geliştirmek.

9.Eğitim materyali olarak kullanılabilecek ders notu, kitap, rapor, araştırma ve akademik incelemelerin tespit edilerek, ortak ve yaygın şekilde kullanımına sunulmasını temin etmek.

10.Oluşturulacak “Örnek Kulüpleri” bölge eğitim merkezleri işlevine sahip kılmak.

11.Türkiye’nin uluslar arası hakem sayısını arttırmak ve hakem terfilerini teşvik edici çalışmalar yapmak.

12.Bilimsel araştırma ve yasal çerçevedeki bilimsel uygulamalar yoluyla güreşçilerimizin gelişimine ve performanslarının artışına katkıda bulunmak.

13.Güreş ile ilgili makale, rapor, araştırma ve akademik incelemelerin artmasını teşvik etmek.

14.Uluslar arası ölçülerde yetkinliğe haiz bir Güreş Enstitüsü kurulmasını ve etkinlikle işletilmesini sağlamak.

 

Stratejinin Bileşenleri:

 

 • Güreş eğitimi için gerekli teknik altyapı ve müfredat konusunda üniversiteler ve ilgili uluslar arası kuruluşlarla aktif işbirliğine girmek.

 • Güreş eğitiminin kalitesini yükseltmek için uluslar arası akreditasyon kuruluşlarıyla ortak çalışma yapmak.

 • Antrenörlerimizin uluslar arası antrenörlük kurslarına katılımını, uluslar arası antrenörlük birliklerine üye olmalarını sağlamak.

 • Aynı çalışmayı hakemlerimiz için de yapmak.

 • Bayan güreşi yaygınlaştırmak için bayan antrenörler yetiştirmek.

 • Eğitim faaliyetlerini Federasyon ve Klüpler için ISO 9000 Kalite Belgesi çalışması kapsamına almak.

 • Güreş yönetiminin gelişmesi için yönetici geliştirme eğitimlerine de ağırlık vermek.

 • Milli takımlara alınacak, antrenör ve hakem olacak kişilerde belirli eğitim sevilerini öngörmek ve bu şartın yerine getirilmesine yardımcı olacak organizasyonları gerçekleştirmek.

 • Okullarda, vakıflarla ve işadamları/şirketlerle anlaşmalar yaparak başarılı güreşçi öğrencilere burs verilmesini ve kontenjan ayrılmasını sağlamak.

 • İş Bulma Kurumu ve özel istihdam Büroları ile anlaşarak uygun nitelikteki sporcuların iş bulmasını kolaylaştırmak.

 • İnternet üzerinden eğitim ortamı sağlamak.

 • YÖK ile işbirliği yaparak belirli güreş eğitimi ve tecrübesi şartlarına haiz antrenör ve hakemler (veya adayları) için Açık Öğretim yoluyla bir fakülte programı oluşturmak ve fakülte diploması almalarını kolaylaştırmak.

 • Güreşle ilgili popüler ve/veya mesleki teknik yayın dizisini Federasyon olarak veya belirli yayınevleri ile işbirliği yaparak yayınlamak.

 

Performans Göstergeleri :

Performans göstergeleri daha sonra açıklanacaktır.

 

STRATEJİK AMAÇLAR VE MASTIR STRATEJİLER

Mastır Strateji Adı                 : Kalite Stratejisi

Stratejik Amaç              :

 

Güreş sporumuzun her alanı için çağdaş kalite kavramını ve yönetim bilimlerindeki uygulamaları adapte ederek güreş yönetimimizin, güreşçimizin, teknik adamlarımızın ve organizasyonlarımızın güreşe katılım biçimlerinin ve katkılarının bilimsel ve kaliteli olmasını sağlamak; böylece yapılan yatırımların etkinliğini ve sporumuzun başarı grafiğinin yükselmesini temin etmek zihni, ahlaki ve davranışsal altyapıyı güçlendirmek.

 

Stratejik Hedefler :

1.Mevcut Güreş Eğitim Merkezleri’ni (GEM) hizmet kalitesini geliştirmek üzere yeniden yapılandırmak.

2.İstanbul ve Ankara’da 2’er adet olmak üzere. Federasyon Bölge Merkezlerinde toplam 10 adet “Örnek Kulüp” oluşturmak.

3.ABD, Küba ve çevremizde güreşte ileri gitmiş ülkelerle güreş sporumuzu geliştirici nitelikte işbirliği tesis etmek, ortak çalışmalar yürütmek.

4.Hakemlerin, antrenörlerin çağdaş ölçülerde yeterlilik kriterlerinin tespit edilmesini sağlamak.

5.Gerekli tedbirleri belirlemek ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak yoluyla sporcuların ve teknik adamların sağlıklarını güvence altına almak.

 

Stratejinin Bileşenleri :

Akreditasyon yasaları çerçevesinde Türkiye’de güreş eğitimi ve yönetimine ilişkin akreditasyon yetkileri ile Federasyonu donatmak.

ISO 9000 Kalite Sertifikasyonu gerek Federasyonun  kendisi gerekse klüpler için bir yönetim politikası olarak benimsemek.

Sertifikasyonun ötesinde Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarına yönelmek. Bu konularda KALDER gibi gönüllü kuruluşlarla işbirliğine girmek, onların medya desteğinden hem Federasyon ve güreş, hem de güreşte kalite konseptini tutturmak açısında tanıtım amaçlı olarak da yararlanmak.

Kalite kavramının ve uygulamalarının güreşin ve güreş yönetiminin çeşitli alan ve boyutlarında ne anlama geleceği, ne şekilde adapte edileceği konusuna açıklık kazandırmak; Federasyonun kalite politika ve ilkelerini belirlemek, çalışmaları plan ve programa bağlamak.

 

Performans Göstergeleri :

Performans göstergeleri daha sonra açıklanacaktır.

 

STRATEJİK AMAÇLAR VE MASTIR STRATEJİLER

 

Mastır Strateji Adı                 : Performans Geliştirme Stratejisi

 

Stratejik Amaç              :

 

Güreşçilerimizin ferdi ve/veya takım olarak, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında elde ettiği başarılı neticelerle güreşin Türklerin milli sporu olduğunu yeniden kabul ettirmek.

 

Stratejik Hedefler :

1.Katıldıkları her müsabakada güreşçilerimizin takım halinde ilk üç içerisinde yer almasını sağlayan istikrarlı bir başarı düzeyine ulaşmalarını sağlamak.

2.2004 Olimpiyatları’nda 16 sıklette 4 altın olmak üzere en az toplam 8 madalya almak.

3.Ülkemizdeki teknik kadroların uluslar arası düzeyde rekabet edebilecek ve başarı ile görev yapacak yetkinlik seviyesine ulaştırılmasını temin etmek.

4.Hacettepe Üniversitesi ve uygun nitelikleri haiz diğer ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile güreşçilerimizin ve genelde güreşimizin müsabaka başarı seviyelerini arttırıcı bilimsel teknik işbirliği anlaşmalarını tesis etmek, ortaklaşa uygulamalı bilimsel çalışmalar yürütmek yoluyla ölçülebilir başarılar elde etmek.

5.Parasal ve diğer türdeki teşvik uygulamalarını takım ruhunu ve dayanışmasını geliştirecek şekilde yeniden düzenleyerek güreşimizde takım olarak başarı seviyesinin yükselmesini sağlamak.

6.Yerel, bölgesel okullar ve kulüpler bazında her seviyede müsabaka sayısını arttırmak ve gerekli teşvikleri temin ederek sürekli müsabaka imkanları sunan pozitif bir rekabet ortamını tesis etmek.

7.Her altı ayda bir Yönetim Kurulu seviyesinde hedefler ve elde edilen neticeler bazında çalışma performansını değerlendirerek Federasyonumuzun hizmet performansını sürekli geliştirmek.

8.Mevcut lig sistemini gözden geçirerek rekabeti arttırıcı ve organizasyon maliyetlerini azaltıcı şekilde yeniden düzenlemek.

 

Stratejinin Bileşenleri :

 

Müsabaka öncesi hazırlık programlarını gözden geçirmek, müsabaka başarılarını arttırma amacı açısından yeniden yapılandırmak.

Bunun için gerekli teknik, bilimsel ve tıbbi araştırma-geliştirme altyapısını oluşturmak.

Güreşçileri birey  ve ekip olarak daha yüksek müsabaka başarılarına odaklamak ve güvenlerini arttırmak için ekip çalışması, NLP (Neuro Linguistik Programing) ve hipnoz (self-hynosis) teknikleri konusunda eğitmek; hazırlık çalışmalarına bu konularda uzman kişileri dahil etmek.

Dünya çapında başarılı güreşçilerin çalışma ve müsabakalarını izlemek ve analiz etmekle görevli teknik bir ekip kurmak; bu amaçla müsabaka filmleri arşivi oluşturmak.

Güreş dışında ancak benzer nitelikteki (judo, aikido vb.) başka spor branşlarında uygulanan güreş ve müsabaka tekniklerini, ilgili ulusal ve uluslar arası yasal müsabaka kuralları çerçevesinde güreş branşlarımıza adapte etmeye, yeni teknikleri güreşimize kazandırmaya yönelik çalışmaları başlatmak.

Uluslar arası müsabakalara güreşçilerimizin ailelerini (masraflarını karşılayarak) davet etmek.

Devlet adamlarımızın uluslar arası müsabakalara daha geniş katılımını sağlamak.

Başarıyı prim ile ödüllendirmek ve motive etmek; başarılı güreşçilere ileride güreşte profesyonel kariyer yolları açmak.

Antrenör, güreşçi  ve hakemlerimizin dünyaca başarılı meslektaşlarıyla (müsabaka amaçlı olsun-olmasın) daha sık buluşma ve birlikte çalışma fırsatlarını oluşturmak.

Güreşçi ve antrenörlerimizin, güreşte başarılı başka ülkelerin kulüplerinde eğitim amaçlı bulunmalarını sağlamak.

Güreş branşlarımızın teknik özelliklerini dikkate alarak, müsabaka kurallarının güreşçinin potansiyelini müsabaka esnasında sergileyebilmesine daha çok imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesini sağlamak.

 

Performans Göstergeleri :

Performans göstergeleri daha sonra açıklanacaktır.

 

STRATEJİK AMAÇLAR VE MASTIR STRATEJİLER

 

Mastır Strateji Adı                 : Özerkleşme Stratejisi

 

Stratejik Amaç              :

 

    ,Türkiye Güreş Federasyonu’nun oluşturulacak uygun mevzuat çerçevesinde Türk güreşini yurt içinde ve uluslar arası platformda devlet organizasyondan mali ve yönetsel özerklik kazanarak tam yetkiyle temsil ve yönetme hakkını elde etmesini sağlam.

 

Stratejik Hedefler:

1.Güreş Federasyonu’nun uzun vadeli amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi başarısının sürekliliğini mümkün kılmak için her türlü yasal düzenlemenin belirlenmesini, gerekli taslak öneri çalışmalarının hazırlanmasını ve uygun düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

 

2. Ülkemizi FLA’ da en üst düzeyde temsil etmek, ülkemiz ve dünya güreşinin yarar ve gelişimini dikkate alan politikaların oluşturulmasını sağlamak.

 

Stratejinin Bileşenleri:

Bağlı olunan devlet bakanlığı ve mercilerle ilişkilerin olumlu bir şekilde sürdürülmesi.

Federasyonun bu dönemde getirdiği yeniliklerin ve başarılarının yönetim gücü ve liyakatinin göstergesi olarak zihinlere yerleştirilmesi.

Daha katılımcı bir organizasyon ve yönetim yapısını başarı ile işleterek Federasyonun güreş camiasını temsil yeteneğini güçlendirmesi.

Federasyonun kaynak geliştirme, kaynak kullanımı, temsil ve yönetme yetkinliklerini iki yıl içinde tedricen arttırılabilmesini sağlayıp, gerekli yasal altyapının (politik, lobi, mevzuat önerileri vb. şekillerde) oluşturulması.

Geçmişte yapılan yönetim yanlışlıkları ile ilgili olarak, kişiler yerine yanlışların kendisinin hedef alınması düzeltici önlemlerin yürürlüğe konulması, yönetimde şeffaflığın artırılması, yönetim politikalarında ihtiyaçların ve objektifliğin esas alınması müsabaka başarıları vb. yollarlarla devlet ve millet nezdinde Federasyona güvenin artırılması.

 

Uluslar arası ilişkilerde Federasyonun başlangıçta enformal sonra resmileştirilmek üzere ilişki ağının sürekli geliştirilmesi.

Türkiye Cumhuriyetler, Avrupa ve ABD ile işbirliği yaparak Federasyonun bu bölgelerde işlevini ve ağırlığını arttırması.

Kendi oluşturduğu kaynaklarla Türk güreşinin ihtiyaçlarını kendi kendine karşılar düzeye getirilmesi.

Federasyon özerkliği yönünde yasal dayanakların, oluşumu için gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması.

 

Performans Göstergeleri :

Performans göstergeleri daha sonra açıklanacaktır.

 
7 -  4 VE 8 YILLIK DÖNEMLER İÇİN DEĞİŞİM STRATEJİSİNİN ANA EVRELERİ

 

    6-7 Ocak tarihleri arasında Antalya’da yapılan kurultay sonrasındaki basın toplantısında Başkan tarafından dile getirilen “8 yıllık planlama” ifadesinden hareketle güreşi geliştirmeye ilişkin çalışmaları  yeniden yapılanmaya yönelik bir değişim stratejisine bağlamak üzere aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Dörder yıllık iki dönem için ( 8 yıllık) bir planlama yapılabilir, Bu stratejik nitelikte bir plan olacaktır. Ayrıca stratejik plana bağlı orta ve kısa vadeli (yıllık) planların da yapılması gerekecektir.

Operasyonlara, insan kaynağına, finansmana, altyapı yatırımlarına, güreşi yaygınlaştırmaya vb. alanlara ilişkin yapılacak bu planların federasyonun vizyonu doğrultusunda ilerlemesini sağlayıcı bir değişim stratejisi ile koordine edilmesine, ihtiyaç bulunmaktadır. Bir başka deyişle, değişim stratejisi, daha önce belirtilen diğer gelişim stratejilerinin koordinasyon ve yönetim stratejisidir.

Çeşitli alanlarda yapılacak olan planlama, organizasyon ve yönetim faaliyetlerinin koordine edilmesi ve uyumlaştırılabilmesi için bir “ omurga “ ve “ eksen “ işlevi görmesi gereken bu değişim stratejisine ilişkin fikir vermek amacıyla aşağıdaki unsurlar oluşturulmuştur. Bunların diğer notlar gibi konu bazında ilgili kişilerle geliştirilmesi gerekmektedir.

            Önerilen değişim stratejisi aşağıdaki 5 evreyi öngörmektedir. Belirtilen evreleme genelde bir dönem yapılıp sonra bırakılacak işlerden olmayıp, belirli bir zaman döneminde ağırlık ve öncelik verilmesi gereken tüm işleri ifade etmektedir.

 

A. Toparlanma ve güç toplama ( hazırlık ) evresi

B. Yaygınlaşma ( ve sürekli gelişme ) evresi

C. Özerkleşme evresi

D. Branşlaşma ve üst federasyona geçme evresi

E. Konsolidasyon evresi

    

A.Toparlanma – Güç toplama ( hazırlık ) evresi

 

Bu evredeki stratejik çabalar aşağıdaki amaçlara odaklanır :

·        Federasyonun kendisi ve Türk güreşinin gelişimi için stratejik planını oluşturması

·        Federasyonun organizasyonel açıdan yeniden planlanması ve kadrolarının düzenlenmesi

·        Federasyonun çalışma tarzının geliştirilmesi prosedüre ve dokümante edilmesi

·        Federasyonun 4 yıllık stratejik hedefleri açısından ihtiyaç duyacağı güreşçi, tesis, antrenör, hakem ve mali kaynak profillerinin ve miktarlarının belirlenmesi

·        Ülkedeki aktif güreşçi, tesis, antrenör, hakem ve mali kaynak envanterinin tespiti

·        Ülkedeki potansiyel güreşçi, tesis, antrenör, hakem ve mali kaynak potansiyelinin tespiti

·        Güreşçi, tesis ( altyapı ), antrenör, hakem ve mali kaynak açıklarının giderilmesi için operasyon ( çalışma ) planlarının yapılması

·        Mali kaynak geliştirme stratejisi, politikaları ve projelerine açıklık kazandırılması; gerekli iş organizasyonlarının yapılması ve çalışmaya başlanılması

·        Güreşi ( bölgelerde ve kurumlarda ) yaygınlaştırma stratejisine açıklık kazandırılması, projelerin belirlenmesi ve iş örgütlenmesinin yapılması

·        Uluslar arası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hedeflerin belirlenmesi ve çalışmaların planlanıp uygulamaya başlanması

·        Çalışanlara ve ilgililere kısa sürede motivasyon ve güven verebilmek için bir-iki önemli müsabakaya özel olarak hazırlanması ve kazanılması

 

B. Yaygınlaşma evresi

 

 • Yaygınlaşma stratejisine uygun aşağıdaki hususlara açıklık getirecek bir operasyon planı yapılması, projelerin organizasyonu ve yürütülmesi

 • Yaygınlaşmaya hedef kurumlar ( okullar,şirketler vb. )

 • Yaygınlaştırmaya hedef bölgeler ( branş bazında bölge,il,ilçe detayları ).

 • Yaygınlaştırma mekanizmaları ( merkezi destekleme, sponsorluk/ağalık, bölgesel kaynak havuzları, bölge gelirlerinin dağıtım mekanizmaları vb. )

 • Tarih bazında somut ( güreşçi sayısı, güreş yapılan yer/kurum sayısı, müsabaka sayısı, seyirci sayısı, gelir vb. ) hedeflerin belirlenmesi, sorumluluklar verilmesi, ilgililerin izlenmesi ve yönlendirilmesi.

 • Play-off sistemine göre müsabakaların organizasyonu

·        Bayanlar ve minik branşları ve müsabaka sistemleri için hedeflerin tespiti, planlama ve uygulama

 • Branş bazında yaygınlaştırma hedeflerini belirleme, planlama ve uygulama

 • Branş bazında yaygınlaştırma hedeflerini belirleme, planlama ve uygulama

 • Güreş, güreşçi, antrenör, hakem, müsabaka,organizasyon, eğitim ve yönetim kalitesini geliştirme planlarının yapılması ve uygulamaya konulması; kalite kavramının güreş dünyasına sokulması

 • Kaynak geliştirme pazarlama ve tanıtım PR stratejilerinin yaygınlaşma evresinde birbiriyle uyumlu ve yoğun şekilde uygulamaya konulması

 • Altyapı, eğitim ve kalite stratejileri ile uyumlu olarak, bu evre boyunca performans stratejisine yıllar boyunca giderek artan şekilde ağırlık verilmesi; gelecek üç yılda uluslar arası müsabakalarda fark edilebilir başarı artışı elde edilmesi

 • Performans stratejisi müsabakalarda ( ekip ve birey olarak ) başarı oranını arttırma amacına odaklanan stratejidir. Eğitim, kalite, altyapı, kaynak vb.’deki geliştirmelerin müsabaka başarısını otomatik olarak garanti etmediğini varsayar. Bu alanlarda harcanan kaynakların ve sarf edilen çabaların karşılığı azami şekilde alabilmek için müsabaka başarısına odaklı özel hazırlıkların yürütülmesi gerektiğini öngörür. Bu hazırlıkların stratejik bir perspektif çerçevesinde teknik adamların ve akademisyenlerin tecrübe ve bilgileriyle ortaya konulması gerekmektedir.

 

C.Özerkleşme Evresi

 

Özerkleşme evresinde Türkiye Güreş Federasyonu’nun üç yıl içerisinde oluşturacağı yeni liderlik vasfını ve pozisyonunun devletçe tescili yani devletten güreş yönetiminin resmen özerkleştirilmesine yönelik yasal işlemlerin tamamlanmasını sağlamak hedefine odaklanılır.

Bu hedefin (daha kolay) gerçekleştirilmesi için aşağıdaki kriterlerde başarılı olunması gerekmektedir.

 

 • Bağlı olunan kurum ve ilgili diğer devlet mercileri ile uyumlu ve olumlu ilişkilerin yürütülmesi, sürdürülmesi.

 • Türk güreşinin yaşatabilmek, geliştirmek ve geleceğini güvence altına almak için gerekli kaynakların federasyon çabaları ile sağlanabilir bir düzeye ulaştırılması.

 • Türkiye Güreş Federasyonu’nun tüm branşları ile Türk güreşini temsil ehliyetinin ve yeterliliğinin camia tarafından tanınması ve kabul edilmesi olgusunun sağlamlaştırılması.

 • Üç yıl içerisinde güreşimizin uluslar arası müsabaka başarı oranlarında fark edilir bir gelişme sağlanması.

 • Uluslar arası temsil ilişkilerinin (enformal olarak) geliştirilmesi, güçlendirilmesi.

 • Güreşin bugünkünden daha yaygın, daha itibarlı hale getirilmesi.

 • Güreş yönetiminde bugün mevcut olan sorunların çözülmeye başlanmış, çözüm yoluna sokulmuş olması.

 • Özerk yapıda nasıl çalışacağına ve devlet ile ilişkilerin nasıl olacağına ilişkin mevzuat hazırlığına sahip olmak.

 • Belirtilen kriterler konusunda sağlanacak başarı oranı özerkleşme hedefini kolaylaştırıcı işlev görecektir.

 

D.Branşlaşma ve Üst Federasyona Geçme Evresi

 

Bu evrede, Türkiye Güreş Federasyonu’nun bir üst Federasyon haline yeniden yapılandırılması halinde hedeflenmektir.

Bunun amacı, hem güreş branşlarının üst federasyona bağlı olarak kendi özerk federasyonlarına ve özerk kaynaklarına sahip şekilde daha rahat gelişebileceği, hem de Türkiye Güreş Federasyonu organizasyonunun merkezi ve geneldeki gücünü daha da attırma düşüncesidir. Ancak bu evre federasyonun özerkliğinin sağlanmasından sonraya konularak dağılması riskinin önlenmesi düşünülmüştür. Bu gerçekleştiğinde Üst Federasyonun da temsil yeteneği artmış olacaktır.

Bu evrede yapılacak çalışmalara ilişkin olarak şu hususlar belirlenmiştir :

 

 • Branş bazında federasyonlaşmayı belirli kriterlere ve zaman planına bağlamak.

 • Branş federasyonları ile Üst Federasyon arasındaki ilişkileri görev, sorumluluk, yetki ve kaynak dağılımı bazında düzenlemek.

 • Ortak altyapı ve kaynak kullanım esaslarını belirlemek.

 • Branşlararası rekabet önleyici ve rekabeti uluslar arası arenaya yönlendirici tedbirleri belirlemek.

 • Bu aşamada yerel sınırlar içinde icra edilmekte olan branşları önce Türkiye Cumhuriyetlerden ve Türklerin yoğun bulunduğu ülkelerden başlayarak uluslararasılaştırmak; uluslararasılaştırmaya ilişkin organizasyon ve mevzuat çalışmalarını yürütmek. Uluslar arasılaştırma, yaygınlaştırmanın bir ileri aşaması olarak düşünülmektedir.

 • Bayan ve minikler güreşlerini aynı organizasyonlar haline getirmek.

 • Bölge organizasyonlarını branş federasyonlarına göre yeniden düzenlemek.

 • Müsabaka organizasyonlarını tüm branşlar için ortak ve seyircinin seçim yapmasına imkan veren konsolide bir takvime bağlamak.

 • Branş bazındaki müsabaka başarı oranlarını arttırma hedefleri koymak ve ulaşmak.

 • Üst ve branş federasyon faaliyetlerinin kalitelerini ortak esaslara bağlamak için uluslar arası Akreditasyon ve ISO 9000 Sertifikasyonu gibi düzenleme çalışmaları yapmak.

 

E-Konsolidasyon Evresi

 

Bu evrede daha önce oluşturulan yapının değişen kişilerden (yönetici, hakem, antrenör, güreşçi, vb.) bağımsız olarak aynı vizyon, misyon ve stratejik doğrultuda işleyişini güvence altına alarak tedbirlerin uygulanmasına odaklanılır. Bu çerçevede, örnek olarak aşağıdaki türde çalışmalar yapılabilecektir.

 • Mevcut süreçlerden sonra, beş ve on yıllık yeni bir vizyon oluşturmak.

 • Branş federasyonları için genel vizyon ile uyumlu yeni vizyonlar oluşturmak.

 • Üst ve bağlı federasyonların ortak vizyon yönünde ahenk içerisinde çalışabilmesini ilkeleri, ortak kaynak kullanım esaslarını ve branş sorumluluklarını yeniden gözden geçirerek resmi mevzuat haline getirmek.

 • Yetkili konumlara seçilecek, kişileri ehliyet ve liyakat esaslarına göre belirleyebilmeyi güvenceye alacak tedbirleri oluşturmak.

 • Daha demokratik ve katılımcı bir yönetim yapısını güvenceye almak.

 • Başarıyı yönetme hakkının temeli kılarak, gerektiğinde çoğunluğunun seçim döneminden önce yönetimi geri alma hakkını oluşturmak.

      9. Türkiye Güreş Federasyonu Organizasyonu içinde yer alan Yürütme, Danışma ve İdari organ ve kurulları (Mevcut kurullara ilave olarak yeniden düzenlenene