TESTLER

       

         

1-Ferdi motorik özellikler ve beceri düzeninin tesbiti

 

   2-Çalışmalarla belli zaman dilimlerinde meydana gelen ferdi özellikler ve beceri seviyesindeki değişmelerin tesbiti.

 

      3- Tek tek kişilerin çeşitli spor dalları için yatkınlık ve yeteneklerinin belirlenmesi maksadı

 

      4-Bedeni güç gelişiminin verim normlarını ve tanım sayılarının konması

 

      5-Aşırı ve bilinçsiz yüklenmeler sonucunda meydana gelen (sürantrenman) durumunun tanınması

 

 

      TESTLERİN ANLAMI VE GÖREVİ :

       Bilimsel spor araştırmalarında , sporcunun antrenman durumunu ve gelişimini anlamak, doloyısı ile sporcunun amaca uygun yüklenmeler vermek ve antrenmanı ekonomik bir şekilde düzenleyebilmek için

Antrenöre güç kontrolü ve test uygulamaları (bilimsel araştırma yöntemi olarak) yararlı olur.Test yöntemlerinin yardımı ile antrenman metodiğinde yeni bilgiler edinmemizi sağlar.Böylece çabuk şekilde verimliliğin yükselmesine doğru gitmemizi sağlar.

 

    ELİT SPORCULARDAKİ TEST UYGULAMALARI AŞAĞIDAKİ KONULARDA YARARLI OLMAKTADIR:

 

    1-Eğitim zamanının planlanmasını destekleme ,

    2-Antrenman sürecinin organizasyonuna yardımcı olma

    3-Antrenman uygulamasına yardımcı olma

    4-Antrenmanın değerlendirilmesini destekleme

    5-Belli bir spor türüne  yada spor disiplini için uygunluğun  tesbitini  destekleme

 

 

                TESTLER

        A-GENEL TESTLER       B-ÖZEL TESTLER

 

        a-Genel Testler : Kalp dolaşım sistemi ve işlevlerini araştıran testler (kardio-vasküler test ve işlev kontrolleri

        b-Sportif başarı ile vucut yapısı arasındaki bağlantıyı tesbit edebilmek için Antropometrik değerleri  belirleyen testler

       

        c- Motorik güç yeteneğini başarıyı araştıran testler

 

        d-Motorik yetenekler araştıran testler

 

         a1-Özel Testler : teknik ve taktik becerinin araştırılmasına yönelik testler.Spor türüne özgü testlerin seçimi uygulanması ve değerlendirilmesi için temel öğe , sportif başarının analiz edilmesidir.

 

 

       

  KALP KAN DOLAŞIMI FONKSİYONU TESTİ

   

    Kalp ve kan dolaşımı sistemi tüm spor dallarında büyük önem taşır.Özellikle dayanıklılığı  içeren sporlarda , bu özellik spor fizyolojisinde bilimsel yönden tam metodlarla araştırıldı.Araştırma basit ölçülerle nabız atım sayısının ve kan basıncının ölçülmesine dayanmaktadır.testin uygulanışında şu temel ilkeler geçerlidir.

       

      1-Sakin durumda Nabzın ve kan basıncının ölçülmesi,

       2-Tam Tesbit edilmiş yüklenme

       3-Yüklenmeden hemen sonra ayakta nabız atım sayısının tesbiti

      4-  Dinlenme zamanını gözden geçirilmesi.(Sakin durumdaki nabız atım sayısına yaklaşım sağlamak.

      

             UYGULAMA

 

        A-Sakin durumda otururken 5 dakika sonra nabız atım sayısının tesbiti (N1)

        B-30 sn içerisinde 30 defa  alçak çömelme

        C- Yüklenmeden sonra hemen ayakta nasız atım sayısının tesbiti (N2)

        D-Yüklenmeden 1 dk sonra Nabız atım sayısının tesbiti (N3)

       

        DEĞERLENDİRME FORMÜLÜ

   

        Endeks =    N1+N2+N3--200

                                              10

 

 0 ın ALTI ÇOK İYİ
0-5  ARASI İYİ
5-10 ARASI ORTA
11-15 ARASI ZAYIF
15'İN ÜSTÜ YETERSİZ

 

 

 

cooper testi

      

          Cooper  Test Düzenli spor yapan sağlıklı kişilerin genel dayanıklılığını ölçmek için uygulanır Test sonuçlarını objektif belirleyebilmek için test tam ölçülebilir makanlarda yapılmalıdır.

        UYGULANIŞI :

        Sporcular 12 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde mümkün olan en uzun yolu almaya çalışır.Daha sonra koşulmuş olan yol hesaplanır.Aşağıdıki tabloya göre değerlendirme yapılır.Cooper test genelde sağlıklı ve antrenmanlı kişiler içindir.Antermansız ve sportif faaliyette bulunmayan kişiler için uygulama mutlaka Doktor kontrolünde yapılması lazımdır.iKondisyonu düşük

 

Değerledirme tablosu (YETİŞKİNLER)

 

Kondisyon 30-39 yaşa kadar 30-39 yaş 40-49 yaş 50.y
Çok iyi 2800 metre üzeri 2650 m 2500 m. 2400 m
iyi 2400 metre  " 2250 m 2100 m 2000 m
orta 2000 metre  " 1850 m 1650 m 1600 m
Zayıf 1600 metre  " 1550 m 1350 m 1300 m
Çok zayıf        

 

DEĞERLENDİRME (gençler)

Kondisyon 11 yaş 12 yaş 14 yaş 15 yaş 16 yaş 17 yaş
Mükemmel 2800 2850 2950 3000 3050 3100
Çok iyi 2600 2650 2750 2800 2850 2900
İyi 2200 2250 2350 2400 2450 2500
Orta 1800 1850 1950 2000 2050 2100
Zayıf 1200 1250 1350 1400 1450  

        Barrow ve Mc.Gee'ye göre Elit sporcular arasında yapılan Cooper testi sonuçları

No

Değerlendirme

Mesafesi Erkek

1-

2-

3-

4-

5-

Mükemmel......................................................

Çok iyi........................................................

İyi...................................................................

Orta.................................................................

Zayıf..............................................................

3500 metreden fazla

3200 m -- 2500 metre

2800 m--  3190 metre

2400 m -- 2790 metre

1900 m -- 2350 metre

Kaynak : Enver Keskin (Güreş ant el kitabı 1979)

 

 

 

 

1. Güreşçi nabzını 120 düzeyine çıkaracak şekilde iyi bir ısınma ile teste hazırlanır (Başlama sırasında nabız 120 olmalıdır.)

2. Güreşçi kilosuna uygun manken ile minderin ortasında hazır bekler (60 kg-kadar 35 kg 60-85 kg arasına 40 kg 85- den sonrası için 50 kg manken ağırlığı olacaktır)

3. Antrenör (BAŞLA) komutuyla göreşçi 30 sn süre içinde dört defa mankene salto (veya cipe) atar.

4. 30. saniyenin bitiminde antrenörün II. ci (BAŞLA) komutuyla bu defa güreşçi yine 30 sn. süre içinde yapabildiği kadar çok (nizami şekilde) salto (cipe) yapar dört aüş serpiştirilir.)

5. 30 saniyenin bitiminde antrenörün (YAVAŞ) komutu ile yine 30 sn.lik süre içinde dört defa salto (veya cipe) atacak şekilde zamanını kullanır, (yani 30 saniyeye dört atış serpiştirilir.)

6. II. cü 30 sn. sonunda II. ci yükleme devresi yine antrenörün (BAŞLA) komutuyla 30 sn.lik süre içinde yapabildiği kadar salto (veya cipe) yapar. Yaptığı kaydedilir.

8. V. ci 30 sn. sonunda antrenörün (BAŞLA) komutuyla güreşçi son 30 snJik yüklenme dönemine başlar. Bu süre içinde salto (cipe) atış sayısı kaydedilir.

9. Güreşçi tıpkı müsabakada olduğu gibi hemen köşeye oturtulur ve 10 sn. nabzı alınır ve bu 6 ile çarpılarak nabız kaydedilir.

10. 1. ci devre bitiminde nabız sayımı dahil olmak üzere toplam bir dakika dinlendirilir (I) ve tekrar nabız alınır.

12. Birinci devrede olduğu gibi 30 sn. 4 atış-30 sn. maximal, 30 sn. 4 atış- 30 sn. maximal, 30 sn. 4 atış-30 sn. maximal attıktan sonra (3 tane 30 sn.lik 4 atış ve 3 tane 30 sn. maximal atış) hemen 10 sn.lik 1. nabzı alınıp 6 ile çarpılır ve kaydedilir.

15. Test bitiminde 3'dk sonra son nabız (IV) alınır ve kaydedilir. Güreşçi isti-rahate bırakılır.

1. I. ci devredeki maxsimal atış sayılan ile II. ci devredeki maximal atış sayıbn toplanarak karteksdeki yerine kaydedilir. (30 sn. de 4 atışlar değerlendirmeye katılmaz)

2. Güreşçinin son maximal atış toplamından önceki testdeki maximal atış sayılan çıkartılır. Elde edilen değer güreşçinin önceki ve testi aldığı andaki durumu karşılaştırmış olur. Eğer bulunan değer;

b. 1.2. 3. gibi sıfınn altındaki değerlerde ne kadar büyükse güreşçinin durumu o kadar düşüktür.

c. Sıfır (0) in üstündeki değerler güreşçinin durumunun daha iyi olduğunu gösterir.

3. Son üç nabızın düşme sürati güreşçinin solunum ve dolaşım sisteminin durumunu gösterir. Son nabız sayımında; güreşçi normale ne kadar yaklaşırsa o kadar iyidir.

Bu testin güreşçi hakkında bilgi verebilmesi daha önce uygulanmış olmasına bağlıdır. Çünkü bu testden güreşçinin bir önceki sene veya senelerde bu testden elde edebildiği en iyi sonuç bile son yapılan testdeki durumunun karşılaştırılması söz konusudur.

Güreşçi barfiks veya benzeri bir araca asılır (omuz genişliğinde düz tutuş) çok çabuk olarak 7 defa kendini çeker süre kronometre ile tesbit edilir. Normlarla karşılaştırılır.

Güreşçi kendi vücut ağırlığı kadar ağırlığı omuzuna alır. 7 defa tam çömelik, kalkarak hareketi tamamlar sonuç kronometre ile tesbit edilerek normla karşılaştırılır.

Güreşçi sırtüstü mindere yatar dizleri bir miktar bükülüdür. Bir yardımcı ayak bileklerini tutar. Güreşçi elleri ensede iken sırtı 90 dereceyi geçinceye kadar kalkar oturuşa geçer ve tekrar sırtüstü yatar. 7 kere tekrar eder, süre kronometre ile tesbit edilir. Normlarla karşılaştırılır.

Güreşçi 5 metrelik halatın altında beklenen başla komutu ile tırmanmaya başlar. 5. inci metreye ulaştığında kronometre durdurulur süre tespit edilir. Normla karşılaştırılır.

Güreşçzi kendi ağırlığındaki halteri 7 defa göğse kaldırır ve indirir. 7. kaldırışın sonunda kronometre durdurulur sonuç normlarla karşılaştırılır.

Bu test bataryasında güreşçinin kendi ağırlığının % 75'i ile bir ağırlıkla, 45 saniye içinde tekrar edebildiği miktar tesbit edilir.

Güreşçi kendi ağırlığının % 75'i ağırlıkla bankta benç-press yapar. Kronometre ile süre tespit edilir. Normlarla karşılaştırılır.

Sporcu ağırlık kullanmadan barfikse asılır. 4 'süre ile kendini çekebildiği miktar kaydedilir. Normlarla karşılaştırılır.

Güreşçi kendi ağırlığının % 75 kadar bir ağırlığı omuza alır ve 45 saniye içinde tekrar edebildiği miktar kaydedilir. Normla karşılaştırılır.

Halter dizler hizasında tutularak başlanır. Ağırlık yine güreşçinin ağırlığının % 75 ' i kadardır. 45" süre ile halteri göğüs hizasında kaldırır ve tekrar dizler hizasına indirir. Tekrar miktarı kaydedilir. Normla karşılaştırılır.

Güreşçi minderde dizleri hafif bükük elleri ensede kenetli iken harekete başlar sırt yere 90" lik açıyı geçinceye kadar oturuşa geçer. Tekrar sinüstü yatar. 45' de yapabildiği sayı kaydedilir. Normla karşılaştırılır (Değerlendirme Tabii- II.ye Bakınız)

KATEGORİLER
48 Kg 52 Kg 57 Kg 62 Kg 68 Kg 74 Kg 82 Kg 90 Kg 100 Kg 130 Kg
BENCPRES 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
BARFİKSTE ÇEKME 45 50 55 60 65 70 72.5 72.5 72.5 72.5
TAM SGUAT 150 160 170 180 185 190 195 200 205 205
OMUZLAMA 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Tablo 50

B-ÇABUK KUVVET

KATEGORİLER
48 Kg 52 Kg 57 Kg 62 Kg 68 Kg 74 Kg 82 Kg 90 Kg 100 Kg 130 Kg
BENCPRES 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 9.0 9.0 10.0
BARFİKSTE ÇEKME 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 8.5
TAM SGUAT 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0 7.5
MEKÖC 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.5
5m Halata tırmanma 5.3 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0 '5.1 5.2 5,2 5.4
OMUZLAMA 5.0 5.0 5.0 5.5 6.0 6.0 6.5 7.0 7.0 9.5

Tablo §1

B-ÇABUK KUVVET

KATEGORİLER
48 Kg 52 Kg 57 Kg 62 Kg 68 Kg 74 Kg 82 Kg 90 Kg 100 Kg 130 Kg
BENCPRES 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22
BARFİKSTE ÇEKME 35 34 33 32 31 30 28 26 22 18
TAM SGUAT 66 64 62 60 50 56 54 52 48 44
OMUZLAMA 40 38 36 34 32 30 28 26 24 33
MEKİK 46 45 44 43 42 41 40 38 36 32

Tablo 52

Laboratuar çalışmasının önemi; öğrencilere yaparak öğrenmeyi sağlamasındandır. Böylece öğrenciler teorik bilgilerin gerçek uygulamaya transfer edebilme imkânı elde ederler. Öğrenciler bazı ya da bütün test ve deneylere aktif olarak hem test yapan kişi, hem de denek olarak kaldıkları zaman olayı direkt yaşadıklarından ölçüm işlemlerini daha iyi anlayacaklardır.

Bireysel ve takım sporlarının gelişmesi, form ve verim düzeylerinin belirlenmesi, yetenekli sporcuların seçimiyle ilgili eğiticilere yardımcı olabilecek norm değerlerinin oluşturulması, bilim ve tekniğin her spor dalının kendi yapısal özellikleri içerisinde kullanılmasıyla mümkün olabilmektedir.

Sportif gücün ve onu sınırlayan etkenlerin öğrenilmesi için antrenörün, eğitimcinin yönetiminde spor hekimi, spor psikologları ile birlikte laboratuar testlerinin periyoduk olarak yapılması, başarının arttırılmasında önemli bir etken olacaktır.

Kan basıncı, kanın damarların iç duvarlarına yaptığı basıncın nitelik olarak ölçüsüdür. Atardamar duvarına uygulanan bu basınç, vücudun değişik bölgelerinde ve kalbin değişik kasılma safhalarında farklı değerlerdedir.

Kan basıncı, cıvalı veya havasız sphygmomanometre (tansiyon aleti) ile mm cıva cinsinden ölçülür, insanlarda kan basıncının ölçüldüğü bölge koldaki brachial atardamardır.

Kalbin kasılması sırasında kanın dışarı pompalanması periyoduna "sistol" denir. Bu periyod kan basıncının en yüksekte olduğu zamandır. Bu basınca sistolik kan

basıncı (büyük tansiyon) denir, istirahat ve kalbin kanla dolması periyoduna "diastol" ve bu sırada okunan basınca da diastolik kan basıncı (küçük tansiyon) denir.

Sistolik ve diastolik kan basınçtan arasındaki sayısal farka nabız basıncı denir.

Uygulanışı: Tansiyon aleti deneğin üst koluna sarılır ve steteskopun diyaframı kolun dirsek kısmındaki anti cubital kıvnmının hemen alüna ve brachial atardamarın üzerine konur.

Tansiyon aleti 160 mmHg basıncına kadar şişirildikten sonra ilk nabız vuruşu net bir şekilde duyuluncaya kadar basınç yavaşça azaltılır. Buna "Korotkoff' sesi denir. Bu ilk sesin duyulduğu anda manometreden okunan değer sistolik kan basıncını verir Vuruş sesleri iyice azaldığı ve tamamen kesildiği (4 ya da 5 korotkoff sesinde) zaman manometre değeri tekrar okunur. Bu ise diastolik kan basıncıdır.

Sistolik Diastolik Nabız
Min Ört. Maks. Min. Ört Maks. Basıncı
15-19 105 117 129 73 77 81 40
20-24 108 120 132 75 79 83 41
25-29 109 121 _ 133 76 80 84 41
30-34 110 122 134 77 81 85 41
35-39 110 123 135 78 82 86 41
40-44 112 125 137 79 83 87 42
45-49 115 127 139 80 84 88 43
50-54 116 129 142 81 85 89 44
55-59 118 131 144 82 86 90 45
60-64 121 134 147 83 87 91 47

Amaç: Bu test kişilerin fiziksel kondüsyonunu öğrenmek için sıkça kullanılan bir testtir.

Bu test aynı zamanda otonom sinir sistemi, kalp ve solunum durumunun kabaca bir ölçümüdür.

Bu test için 2 veya 3 kişilik gruplar halinde çalışılır. Ayakta ve yatar durumda kan basıncını, ayakta ve yatar durumda ve 50 cm yükseklikteki sıraya 5 defa çıkıp indikten hemen sonra kalp atımı ölçülür. Elde edilen değerler, değerlendirme tablosunda tesbit edilir ve karşılığı olan puanlar A'dan Fye kadar olan her madde için kayıt edilir. Schneider index için A'dan Fye kadar her maddede elde edilen puanlar toplanır.

Eğer sonuç 12 puandan düşük olursa 10 dk. bekledikten sonra test tekrar edilir.

Gözlemler

Yatar Durumda: Nabız — Sistolik KB — Diastolik KB — Ayakta: Nabız — Sistolik KB — Diastolik KB—Basamak (STEP) Egzersizi (5 defa - sandalye yüksekliği 50 cm.): Egzersizden Hemen Sonraki Nabız—Egzersiz Sonrası Nabız: 30 sn.—, 90 sn—, 120 sn. —

A.Yatar Durumdaki Nabız B. Ayağa Kalkınca Nabızda Görülen Atış '
Nahız Puan 0-10 11-18 19-26 27 - 34 34 - 42
41-50 4 4 4 3 2 1
51-60 3 3 3 2 1 0
61-70 3 3 2 1 0 -1
71-80 2 3 2 0 -1 -2
81-90 1 2 1 -1 -2 -3
91-100 0 1 0 -2 -3 -3
101-110 -1 0 -1 -3 -3 -3
C. Ayaktayken Nabız D. Egzersizden Hemen Sonraki Nabız Değişikliği
Nabız Puan 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50
51-60 4 4 4 3 2 1
61-70 3 3 3 2 1 0
71-80 3 3 3 2 0 - 0
81-90 2 3 2 1 0 -1
91-100 1 2 1 0 -1 -2
101-110 1 1 0 -1 -2 -3
111-120 0 1 -1 -2 -3 -3
121-130 0 0 -2 -3 -3 -3
131-140 -1 0 -3 -3 -3 -3
E. Nabzın Normele Dönüşü Egzersizden Sonra Ayakta Normale Dönüşü D. Ayaktaki Sistolik K.B.nin Yatar Durumdaki Sistolik K.B. ile Karşılaştırması
Saniye Puan Değişiklik (mm) Puan
0-30 3 Artış : 30 ve daha fazla -2
31-60 2 Artış : 21-30 -1
61-90 1 Artış : 16-20 0
91-120 0 Artış : 11-15 1
Artış : 6-10 2
Artış : 0-5 ,3
Artış : 6-10 2
şüş: 11-15 1
şüş: 16-20 - 0
şüş: 21-25 -1
şüş: 26 ve daha fazla -2

 

Kaynak  Antrenman Bilgisi  ( Doç Dr Yaşar Sevim)

 

 

 

        GÜREŞTE PRATİK OLARAK GÜREŞE ÖZGÜ KULLANILAN TESTLER

        Genelde spor sohbetlerinde güreş için en ideal TEST GÜREŞ tir diye bir kavram her zaman dile getirilmektedir.Çok önemli şampiyonalar öncesinde sporcumuzun performans seviyesini tesbit etmek ve hangi durumda yarışmalar katıldığımızı tesbit etmek için  Antrenörlerin diğer tesbit edilmiş testler ışığı altında pratikten testler uygulamaktadırlar.Yıllarca milli takımlarda görev  alan bir antrenör ve Türk güreşine Avrupa ve Dünya şampiyonu güreşçi yetiştiren bir eğitici olarak , aşagıda belirtmiş olduğum test uygulamalarını pratikten devamlı uyguladık.Uygulama sonucunda iyi sonuçlar aldığımızı söylebelirim.Bilindiği üzere güreşle ilgili geliştirilmiş bir test bulunmamaktadır.Var isede malesef ne milli takımlarımızda nede kulüplerimizde bunu uygulama imkanı bulunamamıştır.

benim uygulamış olduğum test  örneği aşağıda belirtilmiştir.

 

TEST ;

Uygulandığı yer : Güreş Minderi

Süre : 3x5 : 3 devre güreş

Tür : Müsabaka tarzında

Isınma : Maç tipi ısınma

 

       

3x5 güreş  Nı aldığı yük N2 N3 N4 N5  Boşalttığı yük
1nci 5 dk GÜREŞ 120 68 188 142 132 128 60
2rci 5 Dk Güreş 118 74 192 152 138 124 58
3 5 dk Güreş 122 72 194 144 134 126 68
    214

 

      186

 

1nci güreşte : 120 Nı Başlangıç

                     188 Aldığı Maksimum yük 120'den 188'e aldığı yük : 68

                      128 Dinlenme sonrası Boşaltığı yük 188-120 =         60

                     

2nci Güreşte

             118 Den 74 yük alarak  192 Maksimum Nabız    74

                                                  192-124                    =  58

 

 3ncü Güreşte ise

             122 den 194,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 72 yük alma

             194-126= Yük boşaltma     68

 3 güreş sonunda aldığı yük toplamı : 68+74+72=    214

 3 Güreş Sonunda boşalttığı yük      :60+58+68=     186.......... 214-186=   28 Burada bir sporcunun aldığı yük sonrasında ve 3 çok yoğun müsabaka temposunda yaptığı güreşten sonra Performans kaybı  % 10-15'i geçmiyorsa o sporcu iyi hazırlıklı demektir.Bu uygulama ptarikten alınan bilgi ve becerilerle yapılmıştır,Ayrıca güreş sporu ile ilgilenen bir çok kişide bu konuda olumlu görüş belirtmişlerdir.Yukarıda örnek verdiğimiz uygulamada sporcunun performans kaybı 3 güreş sonunda %10-15 arasıdır.Buda yapılan çalışmalar sonucunda sporcunun müsabakaya hazır fizyoloji içinde olduğun gösterir.Ben 26 yıl minderlerde kalmış bir antrenör olarak bu yöntemle sporcularımı yıllarca hazırladım.Çalıştığım kulüp ortamında yetiştirmiş olduğum  Ahmet Ak (Avrupa ve Dünya Kupası Şampiyonu) , Metin Kaplan ( Avrupa Şampiyonu) ( Harun Doğan -Avrupa ve Dünya şampiyonu.Bu sporcularımın performansları yukarıda belirtmiş olduğum kriterlerle tesbit etttim.Tüm bu pratiklerin yanı sıra eser sahibi Üniversitelerimizde çalışan görev yapan değerli hocalarımızın ve yurt dışındaki güreş adamlarının tüm bilgilerinden de yararlanarak güreşimize hizmet etmeye çalıştım.