TÜRK GÜREŞİNDE TARİHİ PROTOKOL

 

GENÇLİK VE SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANLIĞI İLE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDA OKULLARDA GÜREŞ SPORUNUN

YAYGINLAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AMACINA YÖNELİK

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

l-AMAÇ VE KAPSAM

Bu protokol Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı bünyesinde bulunan Güreş Eğitim Merkezlerindeki öğrencilerin yanısıra bu yörelerde güreşe yatkın öğrencilerin belirlenmesi eğitim-öğretim, barınma, ve beslenmeleri hususunda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulları, Pansiyonlu İlköğretim Okularından yararlanmaları, ata sporumuz güreşin okullarda yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

2-TARAFLAR

Bu protokolün tarafları Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığıdır.

3 - BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE SAĞLANACAK KATKI VE DESTEK

a ) Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve Pansiyonlu İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarına alt mevcut spor tesislerinin güreşe elverişli hale dönüştürülmesi ve güreş yapılabilecek alanların oluşturulması hususunda teknik malzeme ve teçhizatın teminine olanaklar çerçevesinde Güreş Federasyonu Başkanlığı bütçesinden veya başka kaynak ve fonlardan kaynak sağlar.

b ) Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı ile İşbirliği içerisinde Beden Eğitimi veya istekli diğer Öğretmenlere  yönelik Güreş Antrenör kursu ve seminerlerini düzenler.

c ) Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek Okullararası Güreş yarışmalarında her türlü idari ve teknik desteğin yapılmasını sağlar.

d ) Güreş Federasyonu Başkanlığınca düzenlenecek yarışmalarda, öğrenci ve Milli Eğitim Bakanlığı personelinin salon ve tesislerden ücretsiz yararlandırılmalarını sağlar.

e ) Yarışmalarda başarılı olan öğrenciler ile öğretmenlerin, yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve gelişim organizasyonlarından olanaklar ölçüsünde yararlandırılmasını sağlar.

f ) Okullararası yarışmalarda başarılı olan öğrenci, öğretmen ve okulları ödüllendirir.

 

 

g ) Asli görevlerini aksatmayacak şekilde ilgili mevzuatına göre Güreş Eğitim Merkezlerinde görevlendirilen öğretmenlerin, hizmetleri karşılığı, ders ücretlerinin ödenmesini sağlar.

4 - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA SAĞLANACAK KATKI VE DESTEK

a ) Güreş Eğitim Merkezlerinin bulunduğu illerde bu okullarda yatılı kalan sporcu öğrencilerin okullardaki eğitim, öğretim, etüd, kütüphane, spor tesisleri, sosyal aktiviteler v.b. gibi faaliyet ve olanaklardan yararlanmalarını sağlar.

b ) Güreş Eğitim Merkezinde yatılı kalan sporcu-öğrenciler için asli görevlerini aksatmamak kaydıyla istekli olanlar arasından etüd öğretmeni ve rehber öğretmeni görevlendirilmelerine olanak sağlar.

c ) Asil görevlerini aksatmamak kaydıyla Okullardaki Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güreş Eğitim Merkezlerinde görevli olan antrenörlerin birlikte çalışma yapmalarını sağlar.

d ) Güreş Federasyonu Başkanlığının katkıları ile yapılacak olan okullararası organizasyonlarda olanaklar ölçüsünde gerekli idari ve mail desteği sağlar,

e ) Güreş Eğitim Merkezindeki sporcu öğrenciler ile diğer okullardaki bu branşta başarılı olan öğrencilerin spor ve izcilik okullarından yararlandırılmalarını sağlar.

f) Örgün eğitim kurumlarının güreş branşında faaliyet gösteren spor kulüpleri ile işbirliği içerisinde bulunmalarına katkı sağlar.

g ) Güreş faaliyetlerinin başlatıldığı Yatılı İlköğretim Bölge Okulları, Pansiyonlu İlköğretim ve ortaöğretim okullarına ilgili mevzuatının verdiği olanaklar ölçüsünde branşı güreş olan Beden Eğitimi öğretmenlerinin atanmasına öncelik verir.

h ) GSGM Güreş Federasyonu Başkanlığı ve ilgili birimlerin yanısıra Milli Eğitim Bakanlığından bir temsilcinin de katılımıyla oluşturulan sınav komisyonunun önerileri doğrultusunda, Güreş Eğitim Merkezlerine kontenjan yetersizliği nedeniyle alınamayan ancak gelecek vaad eden öğrencilerin olanaklar ölçüsünde ikametgahlarına yakın yatılı İlköğretim Bölge Okulları veya pansiyonlu İlköğretim okullarına yerleştirilmelerine yardımcı olur.

ı ) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında güreşin gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla gerekli çalışmaları GSGM Güreş Federasyonu Başkanlığı ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak yürütür.

 

   

5-YÜRÜTME

 Bu protokolün yürütülmesinden Gençlik ve Spordan sorumlu Devlet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.

6-YÜRÜRLÜK

Bu protokol…………/…………./ 2002 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

METİN BOSTANCIOĞLU                                                             Fikret ÜNLÜ

Milli Eğitim Bakanı                                                                          Devlet Bakanı

29-mayıs 2002 'te imzalanmıştır

 

SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ'NÜN KONUŞMASI

          Bu Protokol Türk güreşi için Tarihi bir belge olacaktır.İleride bu okullardan Dünya , Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonları çıktığında bu belgenin anlamı daha iyi anlaşılacaktır

Türk güreşi için uzun yıllar Sporda Türkiye'nin Lokomotifi olmuştur.Bunun için

bizimde güzümüz gibi baktığımız bir spor olduğu için , bunu kollamak ve korumak bize gurur vermektedir

Fikret ÜNLÜ   Devlet Bakanı

 

MEB Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun törendeki konuşmasından bir bölüm.

 

          Yatılı Bölge ve Pansiyonlu yatılı okulramız daha çok gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının okuduğu yerlerdir.Burada okuyan çocukların en çok sevdiği branşta güreştir.

Ayrıca Güreş, bizim Ata sporumuz olduğu için  ayrı bir önem vermek durumundayız.Bu ilk öğretim

okullarında yapılan bir protokoldür.İleride Orta Öğretimde buna yaygınlaştırmak bizim görevimiz

olacaktır.Bu protokolda yazılanların fazlasını yapmak için elimizden gelen gayreti Bakanlık olarak

göstereceğiz.

 

Türk güreşine hayırlı olsun.