|Anasayfa |

1.TÜRKİYE GÜREŞ LİGLERİ

 

 


TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE SERBEST VE GREKO-ROMEN I. GÜREŞ LİGLERİ TALİMATI
2008-2009 SEZONU
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ:
Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye Serbest ve Greko-Romen I.Güreş Liglerin’de yer alan kulüpler arasında yapılacak güreş müsabakalarını, müsabaka sonuçlarının tescili ve bu faaliyetlerin Uluslararası kurallara uygun olarak yönetimi konusunda uygulanacak usulleri belirlemektir.
KAPSAM: Madde 2- Türkiye Serbest ve Greko-Romen I.Güreş Liglerinde yer alan kulüpler arasında yapılacak bütün resmi ve özel müsabakaların yönetimi ve meydana gelecek her türlü itirazın karara bağlanması ile kulüpler ve kulüp mensuplarının uyması gereken kuralların belirlenmesinde bu talimat hükümleri uygulanır. DAYANAK:
Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/07/2004 gün ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 22 Kasım 2007 gün ve 26708 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR: Madde 4- Bu Talimatta geçen ; Genel Müdürlük :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, Genel Müdür :Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, Federasyon :Güreş Federasyonunu, Federasyon Başkanı :Güreş Federasyonu Başkanını, Lig Yürütme Kurulu :Federasyon Başkanının seçeceği kişilerden oluşan kurulu, FILA :Uluslar arası Güreş Federasyonunu, İl Müdürlügü :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, İl Müdürü :Gençlik ve Spor İl Müdürünü, Birinci Lig (Serbest) :Türkiye Serbest I. Güreş Ligini, Birinci Lig (Greko-Romen) :Türkiye Greko-Romen I.Güreş Ligini, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Esas Hükümler
Liglerin Yapısı Madde 5-Türkiye Serbest ve Greko-Romen 1.Güreş Ligleri Federasyon tarafından hazırlanan talimatta belirtilen sayıdaki spor kulüplerinin, Büyükler kategorisindeki takımlarının oluşturduğu liglerdir. Herhangi bir nedenle liglerde yer alacak takımların sayısında azalma olduğu takdirde, yeni kulüp eklenmesi veya mevcut durumla lige devam edilmesi kararı Federasyon Yönetim kurulu tarafından verilir. Madde 6- Türkiye I.Güreş Ligleri Serbest ve Greko-Romen stilde ayrı ayrı yapılacaktır. Madde 7- I.Güreş Liglerinde (SR-GR) sikletler :55-60-66-74-84-96 ve 120 Kg (7 sıklet) dır.
2
Madde 8- Serbest Stil I.Lig Statüsü - Serbest Güreş I.ligi 20 takımdan oluşur ve 8 hafta sürer.
- I.Kademe Müsabakaları (4 hafta): Takımlar; 4’er takımdan oluşan 5 gruba ayrılırlar ve gruplardaki her takımın sahasında bir kez toplanarak birbirleri ile karşılaşırlar.Müsabaka sırası tartı öncesinde yapılacak kura çekimi ile belirlenir.
- II.Kademe Play-Off Müsabakaları ( 2 hafta ): Birinci kademe müsabakaları sonunda , gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ikinci kademeye yükselirler ve 5’er takımlı ( aşağıdaki gibi ) iki grup oluştururlar. A ve B grubundaki takımlardan Kura çekimi ile belirlenecek ikişer takımın sahasında birer kez toplanarak birbirleri ile maç yaparlar.
- Play-Off müsabakaları sonucunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselirler.
PLAY-OFF A GRUBU PLAY-OFF B GRUBU A1 A2 B2 B1 C1 C2 D2 D1 E1 E2
- II. Kademe Klasman Müsabakaları ( 2 hafta ): Birinci kademede gruplarında 3.üncü ve 4.üncü olan takımlar klasman gruplarına kalırlar. Klasman grupları , 5’er takımlı iki grup (aşağıdaki gibi) şeklinde oluşturulur. A ve B grubundaki takımlardan Kura çekimi ile belirlenen iki takımın sahasında birer kez toplanarak birbirleri ile maç yaparlar.
- Klasman müsabakaları sonunda gruplarında 5.inci olan takımlar bir Alt lige düşerler.
KLASMAN A GRUBU KLASMAN B GRUBU A3 A4 B4 B3 C3 C4 D4 D3 E3 E4
- Yarı Final Müsabakaları ( 1 hafta ): Play- Off Müsabakaları sonunda gruplarında ilk ikiye giren takımlar çapraz olarak birbirleri (A1 - B2 ve A2 - B1 ) ile iki kez karşılaşırlar. Yarı Final müsabakaları Federasyonun belirleyeceği bir sahada yapılacaktır. Müsabakalar sonucunda galip gelen takımlar finale yükselir, mağlup olan takımlar ise 3.lük ve 4.lük müsabakası yaparlar.
Final Müsabakaları ( 1 hafta ) : Yarı final müsabakaları sonucunda galip gelen takımlar 1. incilik – 2‘ incilik, mağlup olan takımlar ise 3 ‘üncülük- 4’üncülük müsabakaları yaparlar. Final ve Üçüncülük-Dördüncülük Müsabakaları Federasyonun belirleyeceği bir sahada, birer maç ve bir gün üzerinden yapılacaktır. Federasyon gerekli gördüğü taktirde Yarı Final ve Final Müsabakalarını aynı hafta ve aynı günde ( Sabah Yarı Final , Akşam Final ) yapabilir.
- Takımların yapacakları müsabakalarda hangi grupta olacakları hangi hafta evinde hangi hafta deplasmanda maç yapacakları kura ile belirlenecektir.
- 2008-2009 Büyük Erkekler Serbest Güreş 1.Ligini ilk 4 (Dört) sırada tamamlayan takımlara Madalya, Kupa ve Para Ödülü verilir. Ayrıca 1.Ligi ilk 8 (Sekiz) sırada tamamlayan takımlar Süper Lige yükselirler ve 2009-2010 Yılında Süper Ligde yarışırlar.
3
Madde 9-Greko-Romen Stil 1. Lig Statüsü - I.Greko-Romen Güreş 1.ligi 12 takımdan oluşur ve 7 hafta sürer.
- I. Kademe Müsabakaları ( 3 hafta ): Takımlar; 3’er takımlı 4 gruba ayrılırlar ve gruplardaki her takımın sahasında bir kez toplanarak birbirleri ile karşılaşırlar.Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off’a yükselir. 3. olan takımlar Klasman müsabakaları yaparlar. Müsabaka sırası tartı öncesinde yapılacak kura çekimi ile belirlenir.
- II. Kademe Play-Off Müsabakaları ( 2 hafta ) : Birinci kademe müsabakaları sonunda , gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ikinci kademeye yükselirler ve 4’er takımlı ( aşağıdaki gibi ) iki grup oluştururlar. A ve B grubundaki takımlardan Kura çekimi ile belirlenecek ikişer takımın sahasında birer kez toplanarak birbirleri ile maç yaparlar.
PLAY-OFF A GRUBU PLAY-OFF B GRUBU A1 A2 B2 B1 C1 C2 D2 D1
- II. Kademe Klasman Müsabakaları ( 2 hafta ): Birinci kademede gruplarında 3.üncü ve 4.üncü olan takımlar klasman gruplarına kalırlar. Klasman grubu , 4 takımdan aşağıdaki gibi oluşturulur. Klasman grubu takımları, Kura çekimi ile belirlenen iki takımın sahasında birer kez toplanarak birbirleri ile maç yaparlar.
- Klasman müsabakaları sonunda grupta 3. ve 4. olan takımlar bir Alt lige düşerler.
KLASMAN A GRUBU A3 B3 C3 D3
- Yarı Final Müsabakaları ( 1 hafta ) : Play- Off Müsabakaları sonunda gruplarında ilk ikiye giren takımlar çapraz olarak birbirleri (A1 - B2 ve A2 - B1 ) ile iki kez karşılaşırlar. Yarı Final müsabakaları Federasyonun belirleyeceği bir sahada yapılacaktır. Müsabakalar sonucunda galip gelen takımlar finale yükselir, mağlup olan takımlar ise 3.lük ve 4.lük müsabakası yaparlar.
Final Müsabakaları ( 1 hafta ) : Yarı final müsabakaları sonucunda galip gelen takımlar 1. incilik – 2‘ incilik, mağlup olan takımlar ise 3 ‘üncülük- 4’üncülük müsabakaları yaparlar. Final ve Üçüncülük-Dördüncülük Müsabakaları Federasyonun belirleyeceği bir sahada, birer maç ve bir gün üzerinden yapılacaktır. Federasyon gerekli gördüğü taktirde Yarı Final ve Final Müsabakalarını aynı hafta ve aynı günde ( Sabah Yarı Final , Akşam Final ) yapabilir.
- Takımların yapacakları müsabakalarda hangi grupta olacakları hangi hafta evinde hangi hafta deplasmanda maç yapacakları kura ile belirlenecektir.
- 2008-2009 Büyük Erkekler Greko Romen Güreş 1.Ligini ilk 4 (Dört) sırada tamamlayan takımlara Madalya, Kupa ve Para Ödülü verilir. Ayrıca 1.Ligi ilk 8 (Sekiz) sırada tamamlayan takımlar Süper Lige yükselirler ve 2009-2010 Yılında Süper Ligde yarışırlar.
4
Madde 10- I. Güreş Liglerinin (SR-GR) tartısı :Müsabaka gününden bir gün önce 18:00-18:30 saatleri arasında yapılır. Müsabakalar başlama saati Federasyonca belirlenir ve müsabaka fikstürü ile ilgili kulüplere gönderilir. Madde 11- Türkiye Büyükler Serbest ve Greko-Romen I. Güreş Liglerinde Şampiyon olan takımlar ülkemizi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında ( CELA Kupası ) temsil ederler. Madde 12- Büyükler Serbest ve Greko-Romen I.Güreş Liglerinde sporcular 17 yaşından küçük 40 yaşından büyük olamazlar.17 ve 18 yaşındaki sporcular tartıda beyan edilecek olan doktor raporu ile güreşebilir.(Yaş hesaplaması Lig müsabakasının yapıldığı yıla göre yapılır) Madde 13- Büyükler Serbest ve Greko-Romen I. Güreş Ligleri müsabakalarında her sıklette müsabıkların almıĢ olduğu pozitif puanların toplamı müsabakanın galibini belirler. Pozitif puanların toplamında eşitlik söz konusu olduğunda; Müsabakanın galibini belirlemek için aşağıdaki kriterler sırasıyla uygulanır. a) Yaptıkları müsabaka sonunda ferdi galibiyet sayısı fazla olan, b) Yaptıkları müsabaka sonunda 5-0 lık galibiyeti fazla olan, c) Yaptıkları müsabaka sonunda teknik üstünlükle galibiyeti fazla olan, d) Yaptıkları müsabaka sonunda 3-0 lık galibiyeti fazla olan, e) Yaptıkları müsabaka sonunda alınan teknik puan toplamı fazla olan takım o müsabakanın galibi olarak ilan edilir. Madde 14-Grup müsabakalarının sonunda takımlar kazandıkları takım puanına göre sıralanırlar.İki veya daha fazla takımın takım puanında eşitlik söz konusu ise aralarındaki müsabaka (veya müsabakaların) takım puanına bakılır. Eşitlik söz konusu ise aşağıdaki kriterler sırasıyla uygulanır. a) Aralarındaki maçların sonunda pozitif puanlarının toplamı fazla olan, b) Aralarındaki maçların sonunda ferdi galibiyet sayısı fazla olan (a şıkkı gibi uygulanır ) c) Aralarındaki maçların sonunda 5-0 lık galibiyeti fazla olan ( “ “ “ ) d) Aralarındaki maçların sonunda teknik üstünlükle galibiyeti fazla olan ( “ “ “ ) e) Aralarındaki maçların sonunda 3-0 lık galibiyeti fazla olan ( “ “ “ ) f) Aralarındaki maçların sonunda alınan teknik puan toplamı fazla olan bir üst sırada yer alır. Hala beraberlik varsa yukarıdaki kriterler takımların yaptıkları bütün maçlar için uygulanır. Madde 15- Her iki stilde 1.lige katılan takımlar güreşçilerini her iki stilde de güreştirebilirler. Aynı şekilde Yıldızlar Liginde takımı olan kulüpler aynı sporcusunu Büyükler Liginde de güreştirebilirler. Madde 16- Kulüpler sadece kendi kulüpleri adına lisansa sahip sporcuyu güreştirebilirler. Bir güreşçi, bir sezon içinde sadece bir kulüp adına güreşebilir. Türk Uyruklu Yabancı Sporcuların en az 1 yıl Türkiye de ikamet etmiş olması gerekli olup , İkamet Teskeresi ve Türkiye den çıkarmış olduğu lisansı ile yarışmalara katılabilirler. Lig esnasında asker olan bir güreşçi asker olduğu tarihten itibaren askeri güç takımları adına güreşebilir. Keza lig esnasında terhis olan bir güreşçi ligin devamında lisanslı olduğu kulüp adına güreşebilir. Ayrıca; Her takım 1. Ligler de 2 ( İki ) Yabancı uyruklu sporcu transfer eder ve bir müsabakada 2 (İki) Yabancı uyruklu sporcuyu güreştirebilir. Kulüpler; Yabancı sporcuların transfer işlemlerini 31.12.2008 tarihine kadar tamamlamak zorundadırlar. 31.12.2008 tarihinden sonra transfer edilecek yabancı sporcular 1.Liglerde güreştirilmeyecektir. Yabancı sporcuların transfer işlemleri, FILA ve CELA Uluslararası Transfer yönetmeliğine uygun olarak yapılır.
5
Madde 17- Kulüpler müsabakalara en az 6 sıklette katılmak zorundadırlar. Tartıda 6 kişilik takım çıkartabilecek sayıda güreşçi tarttıramayan veya tarttırsa bile mindere bu sayıdan az güreşçi çıkartan takımlar hükmen yenik sayılırlar. Raporsuz mindere çıkıp güreşmeyi reddeden güreşçi mindere çıkmamış addedilir. Madde 18-Bir Lig müsabakası sırasında bir kulüp adına müsabaka listesinde müsabık olarak ismi yazılmış olan güreşçilerden birisi mindere çıkmaz, mindere çıkıp güreşi tamamlamadan mağlubiyeti kabul ederse veya müsabakanın bir bölümünde sakatlığını ileri sürerek (Doktorunun belirlediği sakatlıklar hariç) ya da her hangi bir nedenle müsabakayı yarıda bıraktığı takdirde bu güreşçi takımının aynı gün yapılacak olan diğer müsabakalarında güreşemez. Madde 19-Takımlar tartıdan önce tartı listelerini müsabaka baş hakemine sıklet belirtmeden verebilirler ve sınırsız sayıda güreşçi tarttırabilirler. Hakemler tartı sırasında güreşçinin net kilosunu ve Lisans numarasını güreşçinin isminin karşısına yazarlar. Tartılar mayo ile yapılır ve mayo için herhangi bir tolerans tanınmaz. Güreşçiler tartı sırasında vizeli kulüp lisansları ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet ( askerler askeri kimlik kartı ) ibraz etmek zorundadırlar. Doktor raporu ile müsabakaya katılacak sporcular tartı sırasında raporlarını ibraz etmek zorundadırlar, raporu bulunmayan güreĢçi tartıya alınmaz. Sporcu raporu kendi ilinden müsabakalara gelmeden önce almak zorundadır. Tartıya gelmeyen kulüpler hükmen mağlup sayılırlar ve diğer takım, güreşçi sayısı kadar ferdi galibiyet puanı alır. Madde 20-Müsabakalarda tolerans 2 kg dır. Güreşçilerin bir üst sıklette güreşebilmeleri için toleransı geçmek zorundadırlar.( Örneğin ; 76 kg’ı geçen bir güreşçi 84 kg’ın güreşçisi sayılacağından 84 kg ve 96 kg ‘da güreşebilir, 74 veya 75 kg gelen bir güreşçi 74 kg kategorisinde sayıldığından 74 kg ve 84 kg da güreşebilir, bir güreşçinin 120 kg da güreşebilmesi için 96 kg’ı geçmesi şarttır.) Madde 21-Takımlar,kulüplerin antetli kağıtlarına müsabaka listelerini güreşçilerin sıkletleri belirtilmiş şekilde yazarak kapalı bir zarf içinde ve müsabakadan 20 dk. önce müsabaka baş hakemine verirler. Listeler her iki takım antrenörleri veya idarecilerinin huzurunda açılır ve listeler açıldıktan sonra kesinlikle değiştirilmez. Tüm lig müsabakalarında tanıtım seremonisi yapılır. Madde 22-Lig müsabakalarında FİLA kuralları uygulanır. (Federasyonun özel kuralları hariç) Madde 23- Türkiye Büyükler Serbest ve Greko-Romen I. Güreş Lig müsabakalarında protesto yoktur. Ev sahibi takımlar tüm maçlarda , Kamera-Televizyon sistemi kurarlar, itirazlar anında değerlendirilir. Bu sistemi kurmayan takımlar hükmen mağlup sayılırlar. Lig müsabakaları takımların kendi salonlarında yapılabilecektir. Ancak bu takdirde takımlar minder ve televizyon sistemi dahil diğer müsabaka araç ve gereçlerini kurmakta sorumludurlar. Bu sistemi kurmayan, sağlık ve güvenliği sağlamayan takımlar müsabaka başlama saatinden itibaren 45 dk içerisinde bu eksikleri gidermezler ise hükmen yenik sayılırlar. Takımlar idari konularda bir dilekçe ile müsabakalardan en fazla 2 ( İki ) gün sonra itiraz edebilirler. İki günü aşan süre sonrasında yapılan itirazlar işleme alınmaz. (Lisans,Hüviyet cüzdanı,sahte sporcu vs.) Bu itirazlar Lig Yürütme Kurulu tarafından incelenerek, konu hakkındaki görüş Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından incelenip karara bağlanır. Madde 24- Bir takımın ev sahibi olarak kabul edildiği bütün lig müsabakalarında doktor tarafsız olarak kabul edilmeyeceğinden sakatlanma süresi 2 dakika olarak uygulanır. Ancak; Federasyonun belirlediği ve tarafsız saha olan yerlerde yapılan müsabakalarda doktor tarafsız olarak kabul edileceğinden sakatlanma süresi sınırsızdır.
6
İsim Değiştiren Kulüpler Madde 25-Kulüpler isim değişikliklerini Federasyona bildireceklerdir.Kulüpler eğer isterlerse kulüp isimlerinin yanında sponsor firmalarının adlarını veya yalnızca sponsor firmalarının adlarını lig sezonu boyunca kullanabilirler. (Sponsorluk işlemleri GSGM sponsorluk yönergesi hükümlerine göre yapılır.) Madde 26-Müsabakalarda görev yapacak kulüp antrenörleri ; Güreş Federasyonun antrenör talimatına uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini yaptırmış olmak zorundadırlar. Vizesi olmayan antrenörler sporcularının köşelerine çıkamazlar. Vizelerin kontrolü Federasyon temsilcisi tarafından yapılır.
Müsabakaların Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi
Madde 27-Müsabakaların ertelenmesi ve yerinin değiştirilmesi halinde uygulanacak esaslar aşağıdadır: a) Lig müsabakalarının belirtilen sahalarda ilan ve tebliğ olunan gün ve saatlerde başlaması zorunludur. Bir müsabaka ancak zorunlu sebeplerle başka bir tarihe ertelenir. Ertelenmesinde zorunlu sebepler bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın başlamasına kadar Federasyona, müsabaka sırasında ise Federasyon Temsilcisi ile Baş hakemin kararına bağlıdır. Takımların anlaşmaları ile müsabaka ertelenmez. b) Ertelenen müsabakalarda ancak erteleme tarihinde güreşme hakkı olan sporcular güreşebilirler. Müsabaka tarihinde güreşme hakkı olup erteleme tarihinde cezası bulunan sporcular erteleme müsabakasında güreşemezler. c) Müsabaka, taraflardan birinin kastı olmaksızın çıkan zorunlu sebepler yüzünden kesildiği takdirde iki saat beklenir. İki saat içinde devamı sağlanmayan müsabaka ertesi gün aynı salonda kaldığı yerden ve sonuç cetvelinde yazılı sporcular ve hakemlerle tamamlanır. Eğer müsabaka bir gün sonra yapılacaksa tekrar tartı yapılmaz, ancak iki veya daha çok gün sonra yapılacaksa tekrar aynı sporcularla tartı yapılır. d) Seyircinin aşırı taşkınlıklarının ve kötü tezahüratın engellenememesi hallerinde, hakemlerin müsabakayı devam ettirme imkanı bulamayarak müsabakanın tatil edilmesi durumunda, Federasyon müsabakaları aynı ilde seyircisiz yaptırabileceği gibi, müsabakaları seyircili veya seyircisiz olarak başka bir ilde yaptırabilir. e) Emniyet ve inzibatı temin edilmeyen veya edilemeyeceği Federasyon tarafından veya yetkili kıldığı kişilerce kanaat getirilen illerden müsabakaların bir kısmını veya tamamını başka bir ildeki salonlarda yaptırmaya ve bunun süresini tayine Federasyon yetkilidir. Mahalli seyirciler dışında misafir takım seyircilerinin de gittikleri illerin salonlarında emniyet ve inzibatı bozduklarına Federasyonca kanaat getirilirse aynı hükümler misafir takımın bağlı bulunduğu il salonları için de uygulanır. Ligden Düşme ve Çekilme Madde 28-Ligden düşme Madde 8’de ve Madde 9’da belirtildiği gibidir. -Federasyonun izni olmadan her hangi bir lig devresi içinde bir defa sahaya çıkmayarak hükmen yenik sayılan takımlar ligden çıkartılır. -Serbest ve Greko-Romen I.Güreş liglerin de yer alan kulüpler herhangi bir sebepten ötürü lig müsabakalarına katılamayacaklarını lig sezonu öncesi bildirmiş iseler, bu kulüplerin durumları Federasyon Yönetim Kurulu tarafından görüşülür ve karar verilir. Lig müsabakalarına katılan fakat ligi tamamlamayıp ligler devam ederken liglerden çekilen kulüpler ligden düşerler. Bir sonraki yıl hangi ligde yer alacaklarına Federasyon Yönetim Kurulu karar verir. (Rakip takıma sıklet sayısı X 5 pozitif puan verilir.)
7
Hükmen Yenik Sayılma
Madde 29-Takım halinde Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller Ģunlardır.
a) Herhangi bir şekilde bir güreşçi ile ilgili bile olsa hile yapılmış olduğunun belirlenmesi, (yaş tashihi dahil)
b) Cezalı sporcu güreştirmek, c) Takım halinde müsabakalardan çekilmek, d) Takım halinde (topluca) hakem veya rakip takıma saldırmak, e) Müsabakaya mazeretsiz zamanında çıkmamak, f) 19.Maddedeki şartlara uymamak, g) Kamera ve televizyon sistemi kurmayan ev sahibi takımlar h) Müsabakaların sonucu üzerinde önceden anlaşma (şikeye karar verme yetkisi Federasyona aittir) yapıldığına kanaat getirilmiş olmak. (Bu takdirde her iki takım hükmen yenik sayılır.) i) Ertelenen müsabakalarda erteleme tarihinde güreşme hakkı bulunmayan sporcuları güreştirmek. j) Takım mensuplarının diskalifiye edildikten sonra müsabaka süresince çirkin davranışlarını devam ettirmeleri, k) Seyircilerin taşkın edebe aykırı hareket ve eylemleri sonucu maçın devam ettirilmesine imkan kalmaması. (Bu duruma taraflardan birinin veya her ikisinin seyircinin sebep olduğuna müsabakaların baş hakeminin ve Federasyon Temsilcisinin raporuna göre Federasyonca karar verilir ve takımlardan biri veya her ikisi hükmen yenik sayılır) l)Ev sahibi takımların inzibati ve sıhhi tertibatları müsabaka başlamadan önce almadıkları Federasyon Temsilcisi ve Baş Hakem tarafından tespit edildiğinde tedbirler alınana kadar müsabaka başlatılmaz ve konu Federasyona rapor edilir. Not : a-b-c-d-h-k-l maddeleri gereğince hükmen yenik sayılan kulüpler ayrıca Disiplin Kuruluna sevk edilir.
Cezalar
Madde 30- Büyükler Serbest ve Greko-Romen I. Güreş Liglerinden çekilen takımlar bir sonraki sezon bir alt ligde müsabakalara katılırlar. Madde 31-Aşağıdaki durumlarda takımlar ligden ihraç edilir. Bir sonraki sezon ise bir alt ligde güreşebilirler. a) Herhangi bir sebeple takım halinde müsabakalardan çekilmek,
b) Topluca hakemlere veya rakip takıma saldırmak,
c) Şike yapıldığı tespit edilmiş olmak,
Madde 32- Bir müsabaka sırasında centilmenliğe aykırı hareketten dolayı kırmızı kart gören, müsabakalardan atılan; sporcu, antrenör ve idareci; tedbirli/tedbirsiz Disiplin kuruluna verilir. Ayrıca sporcu bir sonraki ( 1 Hafta) resmi müsabakada güreşemez. Antrenör ve idarecilerde takımlarının başında hiç bir şekilde görev alamazlar. Bu uygulama resmi tartıya giren ve o anda saha kenarı veya tribünde bulunan sporcu, antrenör, idareci ve diğer görevlilerde aynı kapsamda değerlendirilerek bu hareketi minderde yapıyormuş gibi cezalandırılırlar ve her iki durumda da Kırmızı kart gören kişi/kişiler tedbirli / tedbirsiz Disiplin kuruluna sevk edilirler. Madde 33- Güreş Federasyonu istediği zaman doping kontrolü yaptırabilir. Madde 34-Bu Talimatta yer almayan hususlarda karar verme yetkisi, Lig Yürütme Kurulu raporları doğrultusunda Güreş Federasyonu Yönetim kuruluna aittir.
8
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sair Hükümler
Madde 35-Müsabakaların yapılacağı salonlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya kulüpler doktor ve sağlık ekibi bulundurur ve yeterli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlarlar. Madde 36-Salonu olan kulüpler Federasyondan izin alıp, güvenlik ve sağlık tedbirlerini almak kaydı ile müsabakalarını kendi salonlarında yapabilirler. Güvenlik ve sağlık Ģartlarını yerine getirmeyen takımlar müsabaka baĢlama saatinden itibaren 45 dk içerisinde bu Ģartları yerine getiremezler ise hükmen yenik sayılırlar. ( Olağanüstü ġartlar hariç (Sel,Kar,Yangın v.s) Madde 37-İl Müdürlükleri ve kulüpler müsabaka öncesi basın kuruluşlarına ve halka müsabakalarla ilgili duyuruları yaparak halkın müsabakaların yapıldığı salonlara çekilmesi için gerekli gayreti göstereceklerdir. Madde 38-Türkiye Serbest ve Greko-Romen Güreş I.Ligleri ile ilgili her türlü uygulama Federasyon Başkanının seçeceği Lig Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. Lig Yürütme Kurulu bir başkan ve üyelerden oluşur.
Madde 39-Güreş Federasyonu Başkanlığı her Lig müsabakası için bir Federasyon Temsilcisi görevlendirir. Federasyon Temsilcisi tartı ve müsabakalar esnasında salonda bulunmak zorundadır. Müsabakalar ile ilgili raporu ve müsabaka sonuçları en geç iki gün içinde Federasyona gönderir.
Mali Hükümler
Madde 40- Deplasmandaki kulübün On (10) Sporcu, iki (2) antrenör ve bir (1) idareciden oluşan takımı için yol giderleri ile müsabaka ve tartı günleri için yevmiyeleri Federasyonca ödenir. Madde 41-Müsabakalarda görev alacak Federasyon Temsilcisi, Hakem ve diğer görevlilerinin kanuni harcırahları (tazminat, yevmiye ve yol giderleri) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine ait salonlarda görev yapan personelin (15 Kişi) ücretleri mevcut yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda Federasyonca ödenir. Madde 42- Bu Talimat imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 17 /10 /2008 Dr. Osman Aşkın BAK Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı

 

VAKIFBANK GÜREŞ 1.LİGİ KURALARI ANKARADA ÇEKİLDİ

 

 

Vakıfbank Güreş 1.Ligi Kulüpleri Bu gün saat :1o:oo'da
 

Ankara'da Başkan Recai USTAOĞLU Başkanlığında

 

toplanarak 2006 yılı değerlendirmesi ve 2007 yılı 1.Lig

 

Müsabakaları Kura çekimi yaptılar.


 

Toplantıya ;

 

Başkan;Recai USTAOĞLU

Genel Sekreter;Fikret BULUTÇU

Asbaşkanlar:Ahmet AK,Sırrı ACAR,Musa AYDIN ve Ercan YIlDIZ

Teknik Kuruldan;Oktay AKTAŞ ve Gürsel UZUNCA

Serbest ve Greko-Romen 1.Ligi Kulüplerinin İdareci ve antrenörleri katıldı.

 

Saat:10:00'da başlayan toplantı 12:00 da kura çekimi ile sona erdi 2006-2007 Yılı I.Lig Statüsüde görüşüldü.


 

 I.Lig Müsabaka Fikstürleri Şöyle oluştu. 


 

2006-2007 YILI BÜYÜKLER

 

SERBEST GÜREŞ


 1.LİGİ MÜSABAKA FİKSTÜRÜ


 

A GRUBU:                                                    B GRUBU:


 

1-Tokat Turhal Şeker Spor                          1-Ankara Karagücü Spor

 

2-İzmir Tekel Spor                                       2-Ankara TEDAŞ Spor

 

3-Ankara M.T.A Spor                                  3-Samsun Tekel Spor

 

4-Ankara ASKİ Spor                                    4-K.Maraş Sağlık Spor


 

 


 

C GRUBU:                                                    D GRUBU:


1-Ankara Şeker Spor                                   1-Tarsus Belediye Spor

 

2-Amasya Şeker Spor                                   2-İstanbul Tekel Spor


3-Erzurum Büyükşehir Belediye Spor         3-Ankara İller Bankası Spor

 

4-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor         4- Ceyhan Belediye Spor


 

 

2006-2007 YILI BÜYÜKLER

 

GREKO-ROMEN GÜREŞ

 

 1.LİGİ MÜSABAKA FİKSTÜRÜ 

A GRUBU:                                                B GRUBU:

 

1-Ankara Karagücü Spor                          1-Ankara ASKİ Spor

 

2-Yıldırım Belediye Spor                           2-Konya Büyükşehir Belediye Spr

 

3-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor      3-İstanbul Güreş İhtisas Spor

 

4-Rize Çay Spor                                         4-Siirt Belediye Spor


5-Konya Şeker Spor                                  5-Ankara M.T.A Spr


 

 

Serbest Güreş I.Ligi 12 Hafta, Greko-Romen

 

Güreş I.Ligi ise 9 Hafta sürecek.

Lig Talimatıda yeni Dünya Şampiyonası programına uyduruldu.

 

Artık tam deplasmanlı değil takımlar dörtlü veya beşli

 

gruplarda birbirleri ile maç yapacaklar.Lig Faaliyetleri

 

 Kasım 3 haftası gibi başlayacağı duyruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GÜREŞ FEDERASYONU

TÜRKİYE  I.  GÜREŞ LİGİ

(SERBEST VE GREKO-ROMEN)

TALİMATI

2004-2005

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

AMAÇ:

Madde 1- Bu Talimatın amacı Türkiye I. Serbest ve Greko-Romen Güreş Liginde  yer alan  kulüpler arasında yapılacak güreş müsabakaları, müsabaka sonuçlarının tescili ve bu faaliyetlerin Uluslar arası kurallara uygun olarak yönetimi konusunda uygulanacak usulleri belirlemektir.

 

            Kapsam :

            Madde 2- Türkiye I. Güreş Liglerinde yer alan kulüpler arasında yapılacak bütün resmi ve özel müsabakaların yönetimi ve meydana gelecek her türlü itirazın karara bağlanması ile  kulüpler ve kulüp mensuplarının uyması gereken kuralların belirlenmesinde bu talimat hükümleri uygulanır.

            Dayanak :

            Madde 3- Bu Talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanunun 2. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar :

            Madde 4- Bu Talimatta geçen ;

            Genel Müdürlük                       :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

            Genel Müdür                           :Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon                             :Güreş Federasyonunu,

            Federasyon Başkanı                :Güreş Federasyonu Başkanını,

            Lig Yürütme Kurulu                 :Federasyon Başkanının seçeceği kişilerden oluşan kurulu,

            Fila                                          :Uluslar arası Güreş Federasyonunu,

            İl Müdürlügü                            :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

            İl Müdürü                                :Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

            Birinci Lig (Serbest)                 :Türkiye I. Deplasmanlı Serbest Güreş Ligini,

            Birinci Lig (Greko-Romen)      :Türkiye I. Deplasmanlı Greko-Romen Güreş  Ligini,

                                              

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

                Liglerin Yapısı

 

Madde 5-Türkiye Serbest ve Greko-Romen  Güreş   Ligleri Federasyon tarafından hazırlanan talimatta belirtilen sayıdaki spor kulübünün büyükler kategorisindeki takımların oluşturduğu  liglerdir.Herhangi bir nedenle ligde yer alacak takımların sayısında azalma olduğu takdirde, karar Federasyon Yönetim kurulu tarafından verilir.

 

Lig Takvimi

 

Madde 6-I. Serbest Güreş Ligi  müsabakaları  05 Aralık  2004 tarihinde başlar, 9 hafta sürer.

                   I. Greko-Romen Güreş Ligi müsabakaları 11-12 Aralık 2004 tarihinde başlar, 3 hafta sürer.

 

Madde 7-I. Türkiye Güreş Ligleri Serbest ve Greko-Romen stilde  ayrı ayrı yapılacaktır.

 

Madde 8-Liglerde sıkletler :(46-50)-55-60-66-74-84-96 ve 120 Kg  (8 sıklet) dır.

 

Madde 9-I. Serbest Güreş Ligi 10,   I. Greko-Romen Lig 5  takım’dan  oluşur.

 

Madde 10-I. Serbest Güreş Liginde takımlar 3 gruba ayrılırlar,(A grubu 4 takım B ve C grupları 3’er takımdan oluşur) Her takımın sahasında bütün takımlar bir biri ile  maç yapmak sureti ile A grubu 4 hafta B ve C grubu 3 hafta sürer. Grubunda ilk sırayı alan takımlar direk  play-off grubuna çıkarken ikinci olan takımlar tarafsız bir sahada aralarında müsabaka yapar ve birinci olan takım da play-off grubuna çıkar. Play-off grubu her takımın sahasında  müsabaka yapmak  suretiyle 4 hafta sürer ve lig sıralaması belli olur.

 

I.Greko-Romen Güreş Ligi müsabakaları 5 takımlı tek grup şeklinde yapılır ve 3 hafta sürer. I. Hafta Ankara’da , 2.Hafta Rize’de ve  3.Hafta İstanbul’da olmak üzere takımlar birbirleri ile müsabaka yaparlar ve 3 hafta sonunda lig sıralaması belli olur.

 

Madde 11-I. Güreş Liglerinin (SR-GR) tartısı : Müsabakadan gününden bir gün önce 18:00-18:30 saatleri arasında yapılır. Müsabakalar saat 10:00 da başlar.

 

Madde 12-I. Lig Serbest ve Greko-Romen’de Birinci olan takımlar Ülkemizi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında temsil ederler.

 

Madde13-I.  Ligde sporcular 17 yaşından küçük 35 yaşından büyük olamazlar.17 ve 18  yaşındaki sporcular doktor raporu ile güreşebilir.(2005 yılında yaş hesaplaması o yıla göre yapılır)

 

Madde14-I. Lig müsabakalarında  her sıklette müsabıkların almış olduğu pozitif puanların (maçın neticesine   göre ;5-0, 4-0, 3-0 ,3-1 ) toplamı galibi belirler.Galip gelen 2 takım puanı kazanır, beraberlik halinde her iki  takıma 1 er puan verilir.Liglerin tüm müsabakaları tek maç üzerinden yapılır.

 

Madde 15-Grup ve final grubu müsabakalarının sonunda takımlar kazandıkları takım puanına göre sıralanırlar.iki veya daha fazla takımın takım puanında eşitlik söz konusu ise aralarındaki müsabaka (veya müsabakaların) takım puanına bakılır.Eşitlik söz konusu ise aşağıdaki kriterler sırasıyla uygulanır.

a)Tüm maçların sonunda pozitif puanları fazla olan (ÖRNEK :3 takım arasında pozitif puanlar farklı ise takımlar büyükten küçüğe doğru sıralanır.iki takımın pozitif puanı aynı, bir takımın farklı ise, farklı olan takım 1inci veya 3cü olur.diğer iki takımın yerini belirlemek için aralarındaki maçların takım puanına bakılır eşit ise bir sonraki kritere geçilir.)

b)   Tüm maçların sonunda ferdi galibiyet sayısı fazla olan     (a şıkkı gibi uygulanır.)

c)   Tüm maçların sonunda 5-0 lık (Tuş) galibiyeti fazla olan  (   “         “                      )  

d)   Tüm maçların sonunda 4-0 lık galibiyeti fazla olan           (  “          “          “      )

a)      Tüm maçların sonunda 3-0 lık galibiyeti fazla olan           (    “        “          “    )

b)      Tüm maçların sonunda teknik puan toplamı fazla olan      (    “        “          “    )bir üst sırada yer alır.

Madde 16-Final ve Düşme hattı müsabakalarında takım puanı fazla olan takım üst sırada yer alacak şekilde sıralama belirlenir.Takım puanındaki eşitlik halinde aralarındaki maçın takım puanına bakılır eşitlik devam ediyorsa 15.ci maddedeki kriterler sırasıyla uygulanır.

 

Madde17-I inci  lig  kulüpleri yıldızlar ligine de katılabilirler ve yıldızlar liginde güreştirdikleri sporcularını (Kulüpten Lisanslı) Büyükler liglerinde de güreştirebilirler.

 

Madde 18-Kulüpler sadece kendi kulüpleri adına lisansa sahip sporcuyu güreştirebilirler.Bir güreşçi, bir sezon içinde sadece bir kulüp adına güreşebilir.

 

Madde 19-Kulüpler müsabakalara en az 7 sıklette katılmak zorundadırlar.Tartıda 7 kişilik takım çıkartabilecek sayıda güreşçi tarttıramayan veya tarttırsa bile mindere bu sayıdan az güreşçi çıkartan takımlar hükmen yenik sayılırlar.Raporsuz mindere çıkıp güreşmeyi reddeden güreşçi mindere çıkmamış addedilir.

 

Madde 20-Takımlar tartıdan önce tartı listelerini müsabaka baş hakemine sıklet belirtmeden verebilirler ve sınırsız sayıda güreşçi tarttırabilirler. Hakemler tartı sırasında güreşçinin net kilosunu güreşçinin isminin karşısına yazarlar. Tartılar mayo ile yapılır ve mayo için  herhangi bir tolerans tanınmaz. Güreşçiler tartı sırasında vizeli kulüp lisansları ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet ( askerler askeri kimlik kartı ) ibraz etmek zorundadırlar. Tartıya gelmeyen kulüpler hükmen mağlup sayılırlar ve diğer takım, güreşçi sayısı x 4 pozitif puan alır.

 

Madde 21-Müsabakalarda tolerans 2 kg dır. Güreşçilerin bir üst sıklette güreşebilmeleri için  tolerans net kg’a dahil edilerek uygulama yapılır.( Örneğin ; 76 kg’ı geçen bir güreşçi 84 kg’ın güreşçisi sayılacağından 84 kg ve 96 kg ‘da güreşebilir,bir güreşçinin 120 kg da güreşebilmesi için 96 kg’ı geçmesi şarttır.)

 

Madde 22-Takımlar,kulüplerin antetli kağıtlarına müsabaka listelerini güreşçilerin sıkletleri belirtilmiş şekilde  yazarak kapalı bir zarf içinde ve müsabakadan 20 dk. Önce  müsabaka baş hakemine verirler. Listeler her iki takım antrenörleri  veya idarecilerinin huzurunda açılır ve listeler açıldıktan sonra kesinlikle değiştirilmez. Tüm lig müsabakalarında tanıtım seremonisi yapılır.

 

Madde 23-Lig müsabakalarında FİLA kuralları uygulanır. (Federasyonun özel kuralları hariç)

 

Madde 24-I. Lig  müsabakalarında protesto yoktur.Ev sahibi takımlar tüm maçlarda , Kamera-Televizyon sistemi kurarlar,itirazlar anında değerlendirilir. Bu sistemi kurmayan takımlar hükmen mağlup sayılırlar. Lig müsabakaları takımların kendi salonlarında yapılabilecektir. Ancak bu takdirde takımlar minder ve televizyon sistemi dahil diğer müsabaka araç ve gereçlerini kurmakta sorumludurlar. Takımlar idari konularda bir dilekçe ile her zaman itiraz edebilirler. (Lisans,Hüviyet cüzdanı,sahte sporcu vs.) Bu itirazlar Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından incelenip karara bağlanır.

 

Madde 25-Bir lig sezonunda bir güreşçi sadece bir kulüp adına güreşebilir. Lig esnasında asker olan bir güreşçi asker olduğu tarihten itibaren askeri güç takımları adına güreşebilir. Keza lig esnasında terhis olan bir güreşçi ligin devamında lisanslı olduğu kulüp adına güreşebilir.

 

 

 

 

 

İsim Değiştiren Kulüpler

Madde 26-Kulüpler isim değişikliklerini Federasyona bildireceklerdir.Kulüpler eğer isterlerse Kulüp isimlerinin yanında  sponsor firmalarının adlarını veya yalnızca sponsor firmalarının adlarını lig sezonu boyunca kullanabilirler. (Sponsorluk işlemleri  GSGM sponsorluk yönergesi hükümlerine göre yapılır.)

Madde 27-Müsabakalarda görev yapacak kulüp antrenörleri ; Federasyonun antrenör talimatına uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini yaptırmış olmak zorundadırlar. Vizesi olmayan antrenörler sporcularının köşelerine çıkamazlar. Vizelerin kontrolü Federasyon temsilcisi tarafından yapılır.

 

Müsabakaların Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi

 

Madde 28-Müsabakaların ertelenmesi ve yerinin değiştirilmesi halinde uygulanacak esaslar aşağıdadır:

a)  Lig müsabakalarının belirtilen sahalarda ilan ve tebliğ olunan gün ve saatlerde başlaması zorunludur. Bir müsabaka ancak zorunlu sebeplerle başka bir tarihe ertelenir. Ertelenmesinde zorunlu sebepler bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın başlamasına kadar Federasyona, müsabaka sırasında ise Federasyon Temsilcisi ile Baş hakemin kararına bağlıdır. Takımların anlaşmaları ile müsabaka ertelenmez.

b) Ertelenen müsabakalarda ancak erteleme tarihinde güreşme hakkı olan sporcular güreşebilirler. Müsabaka tarihinde güreşme hakkı olup erteleme tarihinde cezası bulunan sporcular erteleme müsabakasında güreşemezler.

c)  Müsabaka, taraflardan birinin kastı olmaksızın çıkan zorunlu sebepler yüzünden kesildiği takdirde iki saat beklenir. İki saat içinde devamı sağlanmayan müsabaka kaldığı yerden ve sonuç cetvelinde yazılı sporcular ve hakemlerle tamamlanır. Aynı sporcular ve hakemlerle tamamlanmadığı takdirde karar verme yetkisi Federasyonundur. Bu müsabakaların tamamlanamamasında aynı salonda yapılması şartı aranmaz.Eğer müsabaka bir gün sonra yapılacaksa tekrar tartı yapılmaz, ancak iki veya daha çok gün sonra yapılacaksa tekrar tartı yapılır.

d)      Federasyon, gerekli gördüğü hallerde müsabakaları seyircisiz yaptırabileceği gibi, kendi seyircileri veya sporcuları tarafından aşağıdaki olaylara neden olanların kendi illeri dahilinde yapacakları müsabakaların başka bir il salonunda yapılmasına karar verebilir.

 

Böyle bir karar için;

 

Hakemlerin müsabakayı devam ettirme imkanı bulunmayarak müsabakayı tatil etmeleri veya seyircinin aşırı taşkınlıklarının ve kötü tezahüratın engellenememesi gerekmektedir.

c)      Emniyet ve inzibatı temin edilmeyen veya edilemeyeceği Federasyon tarafından veya yetkili kıldığı kişilerce kanaat getirilen illerden müsabakaların bir kısmını veya tamamını başka bir ildeki salonlarda yaptırmaya ve bunun süresini tayine Federasyon yetkilidir. Mahalli seyirciler dışında misafir takım seyircilerinin de gittikleri illerin salonlarında emniyet ve inzibatı bozduklarına Federasyonca kanaat getirilirse aynı hükümler misafir takımın bağlı bulunduğu il salonları için de uygulanır.

  

 Ligden Düşme ve Çekilme

 

Madde 29-Ligden düşme Madde 10. maddede belirtildiği gibidir.

            Federasyonun izni olmadan her hangi bir lig devresi içinde bir defa sahaya çıkmayarak hükmen yenik sayılan takımlar ligden çıkartılır.

            I. Güreş liginde yer alan kulüpler herhangi bir sebepten ötürü lig müsabakalarına katılamayacaklarını lig sezonu öncesi bildirmiş iseler, bu kulüplerin durumları Federasyon Yönetim Kurulu tarafından görüşülür ve karar verilir. Lig müsabakalarına katılan fakat lig tamamlamayıp ligler devam ederken liglerden çekilen kulüpler ligden düşerler. Bir sonraki yıl hangi ligde yer alacaklarına Federasyon Yönetim Kurulu karar verir. (Rakip takıma sıklet sayısı X 4 pozitif puan verilir.)

            Federasyon izin almadan her hangi bir şekilde müsabakaya gelmeyen kulüpler o müsabakada Federasyon tarafından ödenen hakem ve görevli masraflarını Federasyona ödemek zorundadırlar.

 

Hükmen Yenik Sayılma

 

Madde  30-Takım Halinde Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır.

 

a) Herhangi bir şekilde bir güreşçi ile ilgili bile olsa hile yapılmış olduğunun belirlenmesi, (yaş tashihi dahil)

b)    Cezalı sporcu güreştirmek,

c)   Takım halinde müsabakalardan çekilmek,

d)   Takım halinde (topluca) hakem veya rakip takıma saldırmak,

e)   Müsabakaya mazeretsiz zamanında çıkmamak,

f)   19.Maddedeki şartlara uymamak,

g)   Kamera ve televizyon sistemi kurmayan ev sahibi takımlar

h)  Müsabakaların sonucu üzerinde önceden anlaşma (şikeye karar verme yetkisi Federasyona      aittir) yapıldığına kanaat getirilmiş olmak. (Bu takdirde her iki takım hükmen yenik sayılır.)

i)  Ertelenen müsabakalarda erteleme tarihinde güreşme hakkı bulunmayan sporcuları güreştirmek.

j)    Takım mensuplarının diskalifiye edildikten sonra müsabaka süresince çirkin davranışlarını  devam ettirmeleri,

k)  Seyircilerin taşkın edebe aykırı hareket ve eylemleri sonucu maçın devam ettirilmesine imkan kalmaması. (Bu duruma taraflardan birinin veya her ikisinin seyircinin sebep olduğuna müsabakaların baş hakeminin ve Federasyon Temsilcisinin raporuna göre Federasyonca karar verilir ve takımlardan biri veya her ikisi hükmen yenik sayılır)

l)        Ev sahibi takımların inzibati ve sıhhi tertibatları müsabaka başlamadan önce almadıkları Federasyon Temsilcisi ve Baş Hakem tarafından tespit edildiğinde tedbirler alınana kadar müsabaka başlatılmaz ve konu Federasyona rapor edilir.

Not : a-b-c-d-h-k-l maddeleri gereğince hükmen yenik sayılan kulüpler ayrıca Ceza Kurulana sevk edilir.

 

Cezalar

 

Madde  31-I.Ligden çekilen takımlar bir sonraki sezon II. ligde müsabakalara katılırlar.

Madde 32-Aşağıdaki durumlarda takımlar ligden ihraç edilir. Bir sonraki sezon ise bir alt ligde güreşebilirler. (I. ligde ise II. Ligde güreşebilirler.)

 

a)   Herhangi bir sebeple takım halinde müsabakalardan çekilmek,

b)      Topluca hakemlere veya rakip takıma saldırmak,

c)      Şike yapıldığı tespit edilmiş olmak,

 

 

 

Madde 33-Bir müsabaka sırasında centilmenliğe aykırı hareketten dolayı müsabakalardan atılan güreşçi ceza kuruluna verilir, ayrıca bir sonraki müsabakada güreşemez. Tartı listesinde yer alan ve tartıya giren, fakat o anda tribünde otururken hakem veya rakip takım sporcularına centilmenlik dışı hareketlerde bulunan sporcu bu hareketi minderde yapıyormuş gibi cezalandırırlar ve her iki durumdaki sporcular ceza kuruluna sevk edilirler. Aynı durumda olan idareci ve antrenörler de ceza kurulana sevk edilirler.

 

Madde  34-Federasyon istediği zaman doping kontrolü yaptırabilir.

 

Madde  35-Bu talimatta yer almayan hususlarda karar verme yetkisi Lig Yürütme Kurulu raporları doğrultusunda Federasyon yönetim kuruluna  aittir.

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sair Hükümler

 

Madde  36-Müsabakaların yapılacağı salonlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya kulüpler doktor ve sağlık ekibi bulundurur ve yeterli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlarlar.

 

Madde 37-Salonu olan kulüpler Federasyondan izin ve güvenlik tedbirleri ve sağlık tedbirlerini almak kaydı ile müsabakalarını kendi salonlarında yapabilirler. Bu durumda ilgili kulüp sağlık ve emniyet tedbirleri ile 24. Madde gereklerini sağlamak zorundadır.

 

Madde 38-İl Müdürlükleri ve kulüpler müsabaka öncesi basın kuruluşlarına ve halka müsabakalarla ilgili duyuruları yaparak halkın müsabakaların yapıldığı salonlara çekilmesi için gerekli gayreti göstereceklerdir.

 

Madde 39-Türkiye I. Güreş Ligleri ile ilgili her türlü uygulama Federasyon Başkanının seçeceği Lig Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. Lig Yürütme Kurulu bir başkan ve 6 üyeden oluşur.

   

Lig Yürütme Kurulunun Görevleri

 

a)  Güreş Liglerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b)      Lig müsabakaları ile ilgili itirazları inceleyerek Federasyon Yönetim Kuruluna rapor sunmak,

c)      Lig statüsünde yer almayan konularda çalışma yaparak Federasyon Yönetim Kuruluna rapor sunmak,

d)      Lig ile ilgili aksaklıkları ve problemleri tespit ederek bir sonraki lig statüsünde yapılması gereken değişiklikleri Federasyona rapor etmek.

 

Madde 40-Güreş Federasyonu Başkanlığı her Lig müsabakası için bir Federasyon Temsilcisi görevlendirir. Federasyon Temsilcisi tartı ve müsabakalar esnasında salonda bulunmak zorundadır. Müsabakalar ile ilgili raporu ve müsabaka sonuçları en geç iki gün içinde Federasyona gönderir.

  

Federasyon Temsilcileri

 

a)      Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu, Eğitim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinden,

b)      Güreşi bırakmış Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonlarından,

c)      Emekli Uluslararası  güreş hakemlerinden,

d)      Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinin güreş ile ilgili Öğretim Elemanlarından,

e)      Milli takım antrenörlerinden,

f)        Lig Yürütme Kurulu üyelerinden,

 

Mali Hükümler

 

Madde 41-Müsabakalarda görev alacak Federasyon Temsilcisi, gözlemcisi, hakem ve diğer Federasyon görevlilerinin kanuni harcırahları (Tazminat, yevmiye ve yol giderleri) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine ait salonlarda görev yapan personelin ücretleri mevcut Yönetmelik ve Talimatlar doğrultusunda Federasyonca ödenir.

 

Madde 42-I. Lig  (SR-GR) müsabakaları sonucunda ilk üç dereceye giren kulüpler kupa ve madalya verilecektir. (16 adet madalya 12 sporcu, 2 antrenör, 1 idareci ve 1 Masör)

 

Madde  43-Bu Talimat hükümlerini Güreş Federasyonu  yürütür.

 

 

 

                                                                                                                               Osman ŞANSAL

                                                                                                                      Güreş Federasyonu Başkanı

 

 

2004-2005 SEZONU BÜYÜKLER I. LİG

SERBEST VE GREKO-ROMEN GRUPLAR

   

SERBEST

  

A  GRUBU                                          B GRUBU                                                      C GRUBU

1-ANKARA ASKİ SPOR                   1-İZMİR TEKEL SPOR                                1-İSTANBUL TEKEL SPOR          

2-ANKARA İLLER BANKASI        2-İST. GAZİOSMANPAŞA BLD                   2-ZONGULDAK ERDEMİR SPOR               

3-ANKARA MTA  SPOR KLB       3-ANKARA ŞEKER SPOR KLB.                   3-ANKARA TEDAŞ SPOR KLB.

4-MERSİN TARSUS BLD.                                                             

 

  

GREKO-ROMEN

1-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ                                                                  

2-ANKARA ASKİ SPOR                                         

3-İSTANBUL GÜREŞ İHTİSAS                           

4-ANKARA MTA SPOR KLB

5-RİZE ÇAY SPOR KLB    

                                              

 

 

 

2004-2005 SEZONU LİG PROGRAMI

 

SERBEST

 

I.Hafta

Tarih   :05 Aralık 2004          Saat :10:00

Tartı    :04 Aralık 2004          Saat :18:00-18:30

Yer      :Ankara (ASKİ), İzmir (TEKEL), İstanbul (TEKEL)

 

 

II.Hafta

Tarih   :19 Aralık 2004          Saat :10:00

Tartı    :18 Aralık 2004          Saat :18:00-18:30

Yer      :Ankara (MTA), İstanbul (GOP), Zonguldak (EREĞLİ –ERDEMİR)

 

 

III.Hafta

Tarih   :09 Ocak 2005           Saat :10:00

Tartı    :08 Ocak 2005           Saat :18:00-18:30

Yer      :Ankara (İLLER BANKASI)

 

IV.Hafta

Tarih   :16 Ocak 2005           Saat :10:00

Tartı    :15 Ocak 2005           Saat :18:00-18:30

Yer      :Mersin (TARSUS BLD), Ankara (ŞEKER), Ankara (TEDAŞ)

 

 

GREKO-ROMEN

 

I.Hafta

Tarih   :11-12 Aralık 2004    Saat :10:00

Tartı    :10 Aralık 2004          Saat :18:00-18:30

Yer      :Ankara

 

II.Hafta

Tarih   :25-26 Aralık 2004    Saat :10:00

Tartı    :24 Aralık 2004          Saat :18:00-18:30

Yer      :Rize

 

III.Hafta

Tarih   :08-09 Ocak 2005      Saat :10:00

Tartı    :07 Ocak 2005           Saat :18:00-18:30

Yer      :İstanbul

  

LİG MÜSABAKALARINDA UYGULANACAK KURALLAR

 

1.       Müsabakalar 2 dak’ lık 3 devre üzerinden yapılacaktır ve 2 devreyi kazanan güreşçi galip ilan edilecektir İlk iki devreyi aynı güreş kazanırsa 3. devre yapılmaz. Devre aralarında 30 sn. dinlenme vardır.

 

2.      2 tane 3 puanlık oyun yapan güreşçi devrenin galibi olarak ilan edilir.

 

3.      5 puanlık oyun yapan güreşçi devrenin galibi olarak ilan edilir

 

4.      Rakibine 6 puan fark yapan güreşçi o devrenin galibi olarak ilan edilir. İki devreyi de 6 puan farkla kazanan güreşçinin o müsabakadaki pozitif puanı teknik üstünlükle galip olarak belirlenecek.

 

5.      Puanlı beraberliklerde galibi belirleyen kriterler ; 

a-      Büyük teknik puan ( 5 – 3 – 2  gibi )

b-      İlk puanı alan

    

 1. 0 – 0  beraberliklerde devrenin galibi bağlama ile belirlenir. Kurayı kazanan önce      bağlar. Diğer bağlama kuralları eski şekli ile aynen uygulanacaktır.

 

 1. Pasivite yoktur. İhtar puan uygulaması aynen devam etmektedir fakat ayakta verilen ihtar puanlarda güreş ayakta , yerde verilenlerde yerde başlatılır.

 

 1. Çırpma ve kilit uygulamasında sınır yoktur.

 

 1. Yerden ayağa kalkışlarda puan yoktur.

 

 1. Rakibi yerden kesip yapılan 3 veya 5 puanlık oyunlara ekstra 1 puan verilmeyecektir.

 

 1. Ayak güreşinde minder dışına basan güreşçinin rakibine 1 puan verilecektir.

 

 1. Serbestte bağlama bacaktan tutularak yapılacak olup kurayı kazanan güreşçi tutacağı bacağı tercih edecek. Rakibi tercih edilen bacağını bir adım öne koyacak yere basarak. Diğer güreşçi diz ekleminden sarılmadan  ellerini birleştirecek (El Greko-Romendeki gibi bağlanacak) kafa içte veya dışta olması sporcunun tercihidir. Diğer güreşçi de ellerini rakibin sırtına koyacak.

 

 TÜRKİYE YILDIZLAR GÜREŞ LİGİ

TALİMATI

 

 

GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE YILDIZLAR GÜREŞ LİGİ TALİMATI

(2004 – 2005)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

Madde 1 : Bu Talimatın amacı:

a)      Türk Güreşinin alt yapısını teşkil eden yıldız güreşçilerin yetişmesini sağlamak,

b)      Güreş Eğitim Merkezlerini, Kulüpleri ve il takımlarını rekabet ortamına sokmak., güreşin ülke çapında yayılmasına yardımcı olmak,

c)      Güreş sevgisini ve güreş çalışmalarını ülke çapına yaymak,

d)      Yıldız güreşçileri sürekli kamuoyunun gündeminde canlı tutmak,

e)      Yıldız Milli Takımında güreşecek, güreşçilere müsabaka tecrübesi kazandırmak,

f)       Güreş Eğitim Merkezlerinin ve illerin çalışmalarını denetlemek.

 

Kapsam

Madde            2 : Bu talimat 2003-2004 sezonunda Yıldızlar Türkiye Güreş Liglerinde uygulanacak kuralları ve Yıldızlar Ligine katılacak tüm GEM, Kulüp ve İl Güreş Takımlarını kapsar,

 

Dayanak

Madde            3 : Bu talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde            4 : Bu talimatta geçen;

 

Genel Müdürlük                                               : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü

Genel Müdür                                                   : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü

Federasyon                                                      : Türkiye Güreş Federasyonunu

Federasyon Başkanı                                         : Türkiye Güreş Federasyonu Başkanını

FILA                                                              : Uluslararası  Güreş Federasyonunu

İl Müdürlüğü                                                    : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü

Lig Yürütme Kurlu                                           : Ligleri Yönetmekle Görevli Kurulunu

Ceza Kurulu                                                    : Genel Müdürlük Ceza Kurulunu

GEM                                                               : Güreş Eğitim Merkezlerini

                                                                         ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

Madde            5 : Türkiye Yıldızlar Güreş Ligi karma olarak yapılır. (Greko-Romen, Serbest Stil)

 

Madde            6 : Türkiye Yıldızlar Güreş Liginde sıkletler (29-32)-35-38-42-46-50-54-58-63-69-76-85-        (85-100) kg.dır. (13 Sıklet)

 

Madde            7 : (29-32) kg. 35 kg ve 38 kg.larda güreşecek sporcular 14-15 yaşlarında olacaklar. 12 ve 13 yaşlarındaki sporcular Doktor raporu ile güreşeceklerdir.Yaş hesaplamasında Yıl  dikkate alınır.

 

Madde            8 : Diğer 10 sıklette güreşecek güreşçiler 16-17 yaşlarında olacaklar, 14 ve 15 yaşlarındaki sporcular Doktor raporu ile güreşeceklerdir.

 

Madde            9 : Yıldızlar liginde FILA kuralları uygulanır. (Federasyonun koyduğu özel kurallar hariç)

 

Madde            10 : Güreş Eğitim Merkezleri Yıldızlar Ligine katılmak zorundadırlar.

 

 

-1-

 

 

Madde            11 : Tüm lig sezonu müsabakalarında 1 kg. tolerans vardır. Yıldızlar liginde sporcular bir üst sıklette güreşemezler. (Örneğin: 39 kg. gelen bir güreşçi ancak 38 kg.da güreşebilir. 42 kg.da güreşemez, 42 kg.da güreşebilmesi için 39 kg.’ı geçmesi gerekir) Tartı sırasında takımlar müsabaka sırasını belirlemek için kura çekeceklerdir.

 

Madde            12 : Yıldızlar ligi müsabakalara I. II. III. IV. Kademe ve final müsabakalarından oluşur. I. II. Ve III. IV. Kademe müsabakalarında gruplandırma, takımların güçleri ve coğrafi bölgelere göre Federasyon tarafından düzenlenir.

 

Madde            13 : Yıldızlar ligi I. II. ve III. IV. Kademe maçlarında teknik toplantı müsabakalardan bir gün önce saat 17:00 tartılar ise aynı gün saat 18:00 – 18:30 arası yapılır. Müsabakalar ise ertesi günü saat 10:00’da başlar. Takımlar istedikleri sayıda sporcu tarttırabilirler. Müsabakaların yerleri Federasyon tarafından belirlenir ve müsabakalar iki minderde yapılır.

 

Madde            14 : I. Kademe müsabakalarında takımlar 9 gruptan oluşur.Guruplar  6 şar takımdan oluşur. Müsabakalar iki hafta sürer. 1. hafta GR’den 2. hafta SR’den başlayarak yapılır. Müsabakalar sonunda Tüm   gruplarda 1 nci ve 2 nci olan takımlar  2 nci kademe müsabakalarına katılmaya hak kazanırlar.

 

Madde            15 : II.Kademe müsabakaları dörder takımlı 8 gruptan oluşur, iki hafta sürer. II.Kademe müsabakalarının 1 nci haftası GR’den, 2 nci haftası SR’den başlayarak yapılır. İkinci kademe müsabakalarında gruplarında birinci ve ikinci olan takımlar üçüncü kademe müsabakalarına katılmaya hak kazanırlar.

 

Madde            16 : Üçüncü kademe müsabakaları dörder takımlı 4 gruptan oluşur. Müsabakalar iki hafta sürer. III.Kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci ve ikinci olan takımlar dördüncü kademeye yükselirler. (I.Hafta GR’den II.Hafta SR’den başlayarak yapılır.)

 

Madde            17 : Dördüncü kademe müsabakaları 4’er takımlı iki gruptan oluşur. Gruplarında I. ve II. olan takımlar finale yükselir. (I.Hafta GR’den II.Hafta SR’den başlayarak yapılır.)

 

Madde            18 : Tüm GEM, İl ve Kulüp takımları kendi illerinin lisansları ile güreşebilirler. Tüm takımlar kendi illerinin takımlarından takviye alabilirler. Ancak diğer illerden takviye alamazlar bir güreşçi lig boyunca sadece bir takımda güreşebilir.

 

Madde            19 : Takımlar müsabakalardan yarım saat önce müsabaka listelerini baş hakeme vermek zorundadırlar, listeler kesinlikle değiştirilemez.

 

Madde            20 : Bir takım en az 8 kişiden oluşur. Ayrı sıkletlerde 8 güreşçiyi tarttıramayan kulüp hükmen yenik sayılır ve müsabakaya alınmaz. Rakip takım tarttırdığı güreşçi sayısı X 4 pozitif puan alır.

 

Madde            21 : Müsabakalara mazeretsiz gelmeyen takımların sahasında müsabaka yapılmayacaktır. (bakınız mad. 28/e)

 

Madde            22 : Yıldızlar Liginde takımlar her sıklette almış oldukları pozitif puanların toplamı takım galibiyetini belirler. (5-0,4-0,4-1,3-0,3-1) Bu değerlendirme sonunda galip gelen takıma 2 puan, mağlup gelen takıma 0 puan, berabere kalan takımlara 1’er puan verilir.

 

Madde            23 : Grup müsabakaları sonunda iki takımın puanlarının eşitliği durumunda birbirleri arasındaki müsabakaların sonucuna bakılır. (Galip takım bir üst sırada yer alır) kendi aralarındaki müsabakaların takım puanlarında beraberlik söz konusu ise ( 2-2 ) veya ikiden fazla takımın eşitliği durumunda 24. madde kriterleri son kademedeki gruplarında yaptıkları tüm maçlarına bakılarak uygulanır. (24/a fıkrası hariç)

 

  

-2-

 

 

Madde            24 : Grup müsabakaları sonunda takımların sıralaması aşağıdaki kriterlere göre yapılır.

a)      Takım puanı fazla olan,

b)      Aralarındaki maçlarda takım puanı fazla olan,

c)      Tüm maçların sonunda pozitif puanı fazla olan,

d)      Tüm maçların sonunda ferdi galibiyet sayısı fazla olan,

e)      Tüm maçların sonunda 4 – 0’lık galibiyet sayısı fazla olan,

f)       Tüm maçların sonunda 4 – 1’lik galibiyet sayısı fazla olan,

g)      Tüm maçların sonunda 3 – 0’lık galibiyet sayısı fazla olan,x

h)      Tüm maçların sonunda teknik puan toplamı fazla olan takım, bir üst sırada yer alır.

 

Madde            25 : Final müsabakaları IV. Kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci ve ikinci olan takımlar arasında yapılır, 4 takım bir merkezde toplanarak, birbirleri ile birinci gün Greko-Romen den ikinci gün Serbestten başlayarak iki maç yaparlar. Takım puanı fazla olan birinci olur.Final müsabakaları sonunda takım puanlarının eşitliği durumunda takım sıralamalarını belirlemek için Madde 24 deki kriterler uygulanır. Yapılacak tartı iki gün için de geçerlidir. 1. günün sonunda 2. gün için tekrar tartılabilir.

 

Madde            26 : Sporcular tartı esnasında lisansları ile birlikte resimli nüfus cüzdanı veya pasaport getirmek zorundadırlar.

 

Madde 27 : Müsabakalarda protesto yoktur. Ancak; resmi kamera televizyon sistemi kurulursa müsabaka anında hatalar incelenecektir. (kamera sistemi ücreti federasyon tarafından karşılanmaz)

 

            Hükmen Yenik Sayılma

 

Madde            28 : Takım Halinde Hükmen Yenik Sayılmayı Gerektiren Haller Şunlardır:

a)      Herhangi bir şekilde bir güreşçi ile ilgili bile olsa hile yapılmış olduğunun belirlenmesi, (Yaş tashihli olup, tashih’ten önceki yaşı tutmayan güreşçi güreştirmek)

b)      Cezalı sporcu güreştirmek,

c)      Takım halinde müsabakalardan çekilmek,

d)      Takım halinde (topluca) hakem veya rakip takıma saldırmak,

e)      Müsabakaya mazeretsiz zamanında çıkmamak,

f)       20. Maddedeki şartlara uymamak,

g)      Müsabakaların sonucu üzerinde önceden anlaşma yapıldığına kanaat getirilmiş olmak. (Bu takdirde her iki takım hükmen yenik sayılır.) (Şikeye karar verme yetkisi Federasyona aittir.)

h)      Ertelenen müsabakalarda erteleme tarihinde güreşme hakkı bulunmayan sporcuları güreştirmek,

i)        Takım mensuplarının diskalifiye edildikten sonra müsabaka süresince çirkin davranışlarını devam ettirmeleri,

j)        Seyircilerin taşkın ve edebe aykırı hareket ve eylemleri sonucu maçın devam ettirilmesine imkan kalmaması. (Bu duruma taraflardan birinin veya her ikisinin seyircinin sebep olduğuna müsabakanın baş hakeminin ve Federasyon Temsilcisinin raporuna göre Federasyonca karar verilir ve takımların biri veya her ikisi hükmen yenik sayılır.)

k)      Ev sahibi takımların inzibati ve sıhhi tertibatları müsabaka başlamadan önce almadıkları Federasyon Temsilcisi ve Baş Hakem tarafından tespit edildiğinde, tedbirler alınana kadar müsabaka başlatılmaz ve konu Federasyona rapor edilir.

Not  : a-b-c-d-h-k maddeleri gereğince hükmen yenik sayılan kulüpler ayrıca ceza kuruluna sevk edilir.

 

Madde            29 :  Bu talimatta yer almayan ve tereddüt duyulan hallerde karar vermek Lig Yürütme Kurulu raporları ışığında Güreş Federasyonunun yetkisindedir.

 

  

-3-

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sair Hükümler

 

Madde            30 : Müsabakaların yapılacağı salonlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya kulüpler Doktor (Sağlık ekibi) ve yeterli emniyet tedbirlerini alacaklardır.

 

Madde            31 : İl Müdürlükleri müsabaka öncesi basın kuruluşlarına ve halka müsabakalarla ilgili duyuruları yapacak ve halkın müsabakaların yapıldığı salonlara çekilmesi için gerekli gayreti göstereceklerdir.

 

Madde            32 : Türkiye Yıldızlar Güreş Ligi ile ilgili her türlü uygulama Federasyon Başkanının seçeceği Lig Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. Lig Yürütme Kurulu bir başkan ve 4 üyeden oluşur.

 

            Lig Yürütme Kurulunun Görevleri

 

a)      Yıldızlar Liginin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b)      Lig müsabakaları ile ilgili itirazları inceleyerek Federasyona rapor sunmak,

c)      Lig ile ilgili aksaklıkları ve problemleri tespit ederek bir sonraki lig statüsünde yapılması gereken değişiklikleri Federasyona rapor etmek.

 

Madde            33 : Güreş Federasyonu Yıldızlar Ligi müsabakalarında bir Federasyon Temsilcisi görevlendirir. Federasyon Temsilcisi müsabakalar ile ilgili raporunu ve müsabaka sonuçlarını en geç iki gün içinde Güreş Federasyonunda olacak şekilde gönderir.

 

            Federasyon Temsilcileri :

 

a)      Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu, Eğitim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu Üyelerinden

b)      Güreşi bırakmış Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonlarından

c)      Emekli olmuş, Uluslararası  güreş hakemlerinden,

d)      Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri ve Yüksek Okullarından güreş ile ilgili Öğretim Elemanlarından,

e)      Milli Takım antrenörlerinden,

f)       Lig Yürütme Kurulu Üyeleri ve Federasyon tarafından görevlendirilecek kişiler arasından,

seçilir.

 

            Mali Hükümler

 

Madde            34 : Deplasmandaki Kulübün on üç (13) sporcu, bir (1 ) antrenör ve bir (1) idareciden oluşan takımı için yol giderleri ile müsabaka ve tartı günleri için yevmiyeleri Federasyonca ödenir.

 

Madde            35 : Müsabakada görev alacak Federasyon Temsilcisi, Gözlemcisi, Hakem ve diğer Federasyon Görevlilerine ücretleri (Tazminat, Yevmiye ve yol giderleri) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine ait salonlarda görev yapan personelin ücretleri mevcut Yönetmelik, Yönerge ve Talimatlar doğrultusunda Federasyonca ödenir. (Madde 27’de belirlenen kamera-televizyon tesis ve çekim masrafları hariç)

 

Madde            36 : Final müsabakaları sonucu ilk üç dereceyi alan takımlara kupa, idareci, antrenör ve sporculara 20 adet madalya verilir. (1 İdareci, 2 Antrenör, 1 Masör ve 16 Sporcu)

 

Madde            37 : Bu Talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Madde            38 : Bu Talimat hükümlerini Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı yürütür.

 

 

                                                                                                               Osman ŞANSAL

                                                                                                        Güreş Federasyonu Başkanı

 

 -4-

 

 

                                        YILDIZLAR LİGİ I. KADEME FİKSTÜRÜ

 

1.GRUP                                                                               5.GRUP

1-Gaziantep GSİM                                                                              1-Sivas Demir Spor

2-Kilis GSİM                                                                                       2-Gümüşhane GSİM

3-Kilis Kervan Spor                                                                           3-Artvin GEM

4-Mersin-Tarsus Huzur Kent Spor                                                 4-Kars GEM

5-Adana GEM                                                                                    5-Ordu Yetiştirme Yurdu Takımı

6-Batman Belediye Spor Kulübü                                                     6-Malatya Belediye Spor Kulübü

 

2.GRUP                                                                               6..GRUP

1-Batman GSİM                                                                                  1-Burdur GSİM

2-Siirt GSİM                                                                                        2-Uşak Üftade Gençlik Spor Klb.

3-Hakkari Gücü Spor Klb.                                                                  3-İstanbul Coşkun Koleji Spor

4-Şırnak GSİM                                                                                    4-Milas GEM

5-Bitlis GSİM                                                                                      5-Bursa GEM

6-Hakkari GSİM                                                                                  6-İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor

 

3.GRUP                                                                               7.GRUP

1-Bursa BUSKİ Belediye Spor Klb.                                 1-Afyon Karahisar Gençlik ve spor  İlçe Müd.

2-Kocaeli-Gölcük Belediye Spor klb                                               2-Eskişehir Tek Porsukspor Klb.

3-Edirne GSİM                                                                                    3-İstanbul Haydarpaşa Demir Spor klb.

4-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor klb.                                      4-Adana Kozan Belediye Spor klb.

5-Ankara Şeker Spor klb.                                                                  5-Sakarya GSİM

6-İstanbul Başak Spor klb.                                                6-İstanbul GSİM

 

4.GRUP                                                8.GRUP                                9.GRUP

1-Aksaray GEM                                                  1-Eskişehir Demir Spor                       1-Mersin GEM

2-Karaman GSİM                                2-Sakarya Erenler Beldy.Spor           2-K.Maraş SHÇEK Spor

3-Mersin-Tarsus Beldye Spor                          3-Manisa-Salihli Belediye spor         3-Mardin GSİM

4-Osmaniye GSİM                                              4-Isparta Bölge Spor klb.                   4-Isparta Belediye spor klb.

5-Kayseri GEM                                                   5-İst. Hadımköy Belediye spor         5-Ankara TMO Spor klb.

6-K.Maraş Göksun Belediye spor                    6-İst.Yavuz sultan selim spor klb.    6-K.Maraş  Afşin Tek ışık spor

 

 

1.HAFTA Müsabakaları: (GR’den başlayacak) Ev Sahibi takımlar 1 Numaralı takımlardır.(iki minderde yapılır.)

Tüm  Grupların Müsabaka Programı :

Tartı tarihi ve saati                                : 26 Kasım 2004                      Saat: 18:00-18:30

Müsabakaların tarihi ve saati                : 27-28 Kasım 2004               Saat:10:00

 

 

II.HAFTA Müsabakaları: (SR’den başlayacak) Ev Sahibi takımlar 2 Numaralı takımlardır.(iki minderde yapılır.)           

Tüm  Grupların Müsabaka Programı :

Tartı tarihi ve saati                                : 17 Aralık 2004                      Saat: 18:00-18:30

Müsabakaların tarihi ve saati                : 18-19 Aralık  2004               Saat:10:00

 

 

Not : Tüm  Gruplarında 1.ve 2. olan takımlar II. Kademeye yükselir.

 

Müsabakaların Yapılış Sırası; Tartıda kura çekilerek belirlenecektir. Müsabakaların yapılma şekli:

1. GÜN                                                                                 2.GÜN

1-3                  1-4                  5-1                                                     6-1                  1-2

2-5                  6-2                  2-4                                                     2-3                  3-4

4-6                  3-5                  3-6                                                     4-5                  5-6     

  

YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARINA

II.KADEMEDEN BAŞLAYACAK TAKIMLAR

 

 

 1. AFYON FEM

 2. AMASYA GEM

 3. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ

 4. AYDIN GEM

 5. ÇORUM GEM

 6. DENİZLİ GEM

 7. ERZURUM GEM

 8. K.MARAŞ GEM

 9. KONYA GEM

 10. ORDU GEM

 11. SAMSUN GEM

 12. SİVAS GEM

 13. TOKAT GEM

 14. YOZGAT GEM

 

 

II. Kademe 1.Hafta Müsabaka tarihleri     :08-09 Ocak 2005     

II. Kademe 2.Hafta Müsabaka tarihleri     :15-16 Ocak 2005

 

Not : II. Kademenin Grupları I.Kademe Müsabakaları sonunda takımların bölgesel özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

 

                                                                                                               Osman ŞANSAL

                                                                                                        Güreş Federasyonu Başkanı

 

LİG MÜSABAKALARINDA UYGULANACAK KURALLAR

 

 

1.       Müsabakalar 2 dak’ lık 3 devre üzerinden yapılacaktır ve 2 devreyi kazanan güreşçi galip ilan edilecektir İlk iki devreyi aynı güreş kazanırsa 3. devre yapılmaz. Devre aralarında 30 sn. dinlenme vardır.

 

2.      2 tane 3 puanlık oyun yapan güreşçi devrenin galibi olarak ilan edilir.

 

3.      5 puanlık oyun yapan güreşçi devrenin galibi olarak ilan edilir

 

4.      Rakibine 6 puan fark yapan güreşçi o devrenin galibi olarak ilan edilir. İki devreyi de 6 puan farkla kazanan güreşçinin o müsabakadaki pozitif puanı teknik üstünlükle galip olarak belirlenecek.

 

5.      Puanlı beraberliklerde galibi belirleyen kriterler ; 

a-      Büyük teknik puan ( 5 – 3 – 2  gibi )

b-      İlk puanı alan

    

 1. 0 – 0  beraberliklerde devrenin galibi bağlama ile belirlenir. Kurayı kazanan önce      bağlar. Diğer bağlama kuralları eski şekli ile aynen uygulanacaktır.

 

 1. Pasivite yoktur. İhtar puan uygulaması aynen devam etmektedir fakat ayakta verilen ihtar puanlarda güreş ayakta , yerde verilenlerde yerde başlatılır.

 

 1. Çırpma ve kilit uygulamasında sınır yoktur.

 

 1. Yerden ayağa kalkışlarda puan yoktur.

 

 1. Rakibi yerden kesip yapılan 3 veya 5 puanlık oyunlara ekstra 1 puan verilmeyecektir.

 

 1. Ayak güreşinde minder dışına basan güreşçinin rakibine 1 puan verilecektir.

 

 1. -Serbestte bağlama bacaktan tutularak yapılacak olup kurayı kazanan güreşçi tutacağı bacağı tercih edecek. Rakibi tercih edilen bacağını bir adım öne koyacak yere basarak. Diğer güreşçi diz ekleminden sarılmadan  ellerini birleştirecek (El Greko-Romendeki gibi bağlanacak) kafa içte veya dışta olması sporcunun tercihidir. Diğer güreşçi de ellerini rakibin sırtına koyacak.

-Greko-Romendeki bağlama eskisi gibi aynen yapılacaktır.

  

NOT:Müsabakalardan önce Baş Hakem toplantı yaparak maçlarda uygulanacak kurallarla ilgili gerekli bilgileri verecektir.