49. AVRUPA GREKO-ROMEN GÜREŞ ŞAMPİYONASI

11-14 NİSAN  2002-FİNLANDİYA

MÜSABAKA TEKNİK ANALİZİ

·        Dr. Şevki KOLUKISA/ Eğitim-Bilim ve Teknik Kurul Üyesi

           ÖZET

            Bu çalışma amacı , 2002 yılında Finlandiya’da yapılan 49. Avrupa Greko-romen Güreş Şampiyonasında  müsabaka bitiş süresi,teknik,puan ve pasivite sayısı gibi kriterlerin incelenmesi ve  Türk Greko-Romen milli takımın yaptığı maçların değerlendirilmesi.

            Bu çalışma için 49. Avrupa Greko-Romen Güreş Şampiyonasında toplam 219 güreş müsabakasının sonuçları genel olarak ve 14 klasman müsabakası ise video ile izlenerek değerlendirildi. .İstatistiksel olarak şampiyonada tüm müsabakalar (n-219) ile Türk Milli Takımının yaptığı(n-21 )ve şampiyon olan Rusya Milli takımının yaptığı ( n-32) müsabakalarda  alınan puan ,pasivite sayısı maç kazanma şekli ve müsabaka bitiş süresi sayısal ,maç başına düşen oranlar şeklinde sunuldu.       

Anahtar Kelimeler : Güreş, Teknik, Puan, Pasivite

           

BULGULAR ve TARTIŞMA

Tablo-1:49.Avrupa Greko-romen  Güreş Şampiyonasının Maç Sayısı, Bitiş Süresi,

              Maç Kazanma Şekli

PARAMETRE

SİKLETLER

 

 

55kg

60kg

66kg

74 kg

84 kg

96kg

120kg

TOPLAM

Güreşçi sayısı

21

27

25

22

24

20

19

158

Maç sayısı

28

36

35

31

32

30

27

219

Oranı

%

12.78

%

16.43

  %

15.98

  %

 14.15

  %

 14.6

  %

 13.7

 %

12.32

 

% 100

Sayı ile biten

26

28

23

24

23

19

20

163

 

2

1

9

 

 

M

A

Ç

Oranı

  %

92.85

   %

77.7

    %

65.7

   %

77.4

   %

71.87

   %

63.3

   %

74.0

  %

74.4

Tuşla biten

0

0

2

2

2

5

2

13

Oranı

 

 

 

 

 

 

 

%

5.95

Teknik üstün

2

7

8

5

5

3

4

34

Oranı

 

 

 

 

 

 

 

%

15.5

Hükmen

0

1

2

0

2

3

1

9

Oranı

 

 

 

 

 

 

 

%

4.15

6 dak. Önce

2

8

12

7

9

11

7

56

 

2

1

9

Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 %

25.55

Normal

26

27

23

22

22

17

20

157

Oranı

  %

92.85

   %

% 75

    %

65.7

   %

70.96

   %

68.75

   %

56.66

   %

74.0

 %

71.7

Uzatma

0

1

0

2

1

2

0

6

Oranı

  %

0.00

   %

2.77

    %

0

   %

6.45

   %

3.12

   %

6.66

   %

0

 %

2.75

 

Tablo 1 ‘de görüldüğü gibi ; 49. Avrupa Greko-Romen güreş şampiyonasına 33 ülkeden toplam 158 güreşçi katılmış olup toplam maç sayısı 219 olmuştur. Bu maçların 163 tanesi ( % 74.40 ) sayı ile, 13 tanesi ( % 5.95 ) tuşla, 34 tanesi ( % 15.52 ) teknik üstünlükle ve 9 tanesi ( % 4.13 ) ise hükmen ve sakatlık nedeniyle sonuçlanmıştır.

Bitiş sürelerine göre ise ; 56 tanesi ( %25.55 ) 6 dakikadan önce, 157 tanesi ( % 71.7 ), 6 tanesi ( % 2.75 ) uzatma devresinde ve 9 tanesi ( % 4.13 ) ise hükmen bitmiştir.

 

Sikletlere göre en fazla güreşçi 60 kg ( 27 adet ) en az ise 120 kg (19 adet ) katılım olmuştur. En fazla maç 36 maç ile ( 60 kg ) , en az maç ise 27 maç ile ( 120 kg ) yapılmıştır.

 

2001 yılında İstanbul’da yapılan 48. Avrupa Greko-Romen Güreş Şampiyonasında ise; toplam 33 ülkeden 166 güreşçi 233 maç yapmıştır. En fazla güreşçi  63 kg ( n-24 ) ve en fazla maç 58 kg ( 34 maç ) yapılmıştır. 

Bu şampiyonada  müsabaka bitiş süreleri ise ; normal süreden önce 52 maç (%22.33 ), normal sürede; 162 maç ( %69.52 ) , uzatma devresinde ise; 19 maç ( % 8.15 ) ve hiçbir maç hükmen bitmemiştir.  Sikletlere göre en çok maç uzatmaya 130 kg ‘da ( 6 maç ) 85 kg ise hiçbir maç uzatmaya gitmemiştir. Normal süreden önce ise 54 ve 58 kg ( 10 maç ) bitmiştir.   

Sporcuların maç kazanma şekilleri ise şu şekilde olmuştur ;16 maç (% 6.85) tuşla, 36 maç (% 15.45)teknik üstünlükle ve 181 maç ise ( % 77.70 ) sayı ile bitmiştir. Hükmen hiçbir maç bitmemiştir.

 

        TABLO-II: 49. AVRUPA GREKO- ROMEN  GÜREŞ  ŞAMPİYONASININ                    ALINAN  PUAN , SAYI ve ORANLARI

 

 

SİKLETLER

 

PARAMETRE

55kg

60kg

66kg

74kg

84kg

96kg

120kg

 

TOP

LAM

Güreşçi sayısı

21

27

25

22

24

20

19

158

Maç sayısı

28

36

35

31

32

30

27

219

Alınan puan sayısı

194

293

293

210

217

185

193

1585

 

Maç başına düşen oranı

6.92

8.13

8.37

6.77

6.78

6.16

7.14

7.23

 

 

         Tablo- 2’ de görüldüğü gibi ;  49 . Avrupa Greko-Romen Güreş şampiyonasında toplam 219 maçta toplam 1585 puan alınmış olup maç başına düşen oran ise 7.23 puan olmuştur. Sikletlere göre ise en yüksek oran  8.37 puan ile 66 kg olup en az puan ise 6.16 puan ile  97 kg olmuştur.

2001 yılında İstanbul’da yapılan 48. Avrupa Greko-Romen Güreş Şampiyonasında ise uygulanan teknik, alınan puan değerleri sikletlere ve toplam olarak sayı ve oranları şu şekilde olmustur ;  1 puanlık 581 teknik, 2 puanlık 284 teknik , 3 puanlık 140 teknik ve 5 puanlık 9 teknik uygulanmış ve toplam 1014 teknik uygulama imkanı olmuş ve 1614 puan alınmıştır. En fazla teknik ve puan 58 kg ve en az teknik ve puan ise 130 kg değer bulmuştur.

Maç başına düşen oran ise teknikte ; maç başına düşen oran 4.35 teknik, puanda ise maç başına düşen oran 6.92 puan olarak belirlenmiştir.

 

  

Tablo- III : Klasman Müsabakalarının Teknik analizi ( maç sayısı : 14 )  

 

Sıra

 Tekniğin adı

Teknik

 Sayısı

Oranı

  %

Puan

Sayısı

Oranı

%

1

Çırpma

14

% 35.95

21

% 30.43

2

Salto

7

% 17.95

16

% 23.18

3

Künde

4

  % 10.25

10

  % 14.50

4

İhtar + puan

4

% 10.25

4

% 5.80

5

Kol çekme

3

% 7.70

3

% 4.35

6

Salto paratı

3

% 7.70

3

% 4.35

7

Supless

2

% 5.15

5

% 7.25

8

Tekkol

1

% 2.55

4

% 5.80

9

Bele girme

1

% 2.55

1

% 1.45

10

Çırpma paratı

1

% 2.55

2

% 2.90

 

Toplam

39

 % 100

69

% 100

 

Maç sayısı

14

 

14

 

 

Maç başına düşen

2.78

 

4.92

 

 

Tablo- 3 ‘de ilk üç dereceyi belirleyen klasman maçlarında uygulanan tekniklerin isimleri, sayı ve oranları verilmiş olup toplam 14 maçta 10 değişik 39 adet teknik uygulanmış ( maç başına düşen oran 2.78 teknik ) ve bu tekniklerden alınan toplam 69 puan ( maç başına düşen oran 4.92 teknik )  olmuştur.

Teknik uygulama olarak en çok Çırpma ve sırası le salto, künde, ihtar+ puan kol çekme salto paratı ve supless yapılmıştır.

Bunun yanında 14 maçta 31 pasivite (( maç başına düşen oran 2.21 pasivite ) uygulanmıştır. Final maçlarında ise 3 defa salto bağlama uygulaması yapılmıştır.

2001 yılında İstanbul’da yapılan 48. Avrupa Greko-Romen Güreş Şampiyonasında  klasman müsabakalarında uygulanan tekniklerin isimleri,sayıları ve oranları ile toplam kazanılan puan değerleri ve pasivite sayısı ise ; klasman maçlarında uygulanan teknik maç başına oran 3.37 teknik olmuş ve elde edilen puan ise maç başına 5.18 oran olmuştur. Buna rağmen pasivite sayısı ise maç başına düşen oran  2.81 değerinde olmuştur.

                       

Tablo- 1V : Klasman müsabakalarının maç bitiş süre ve maç kazanma   değerleri

 

 

Bitiş süresi

Maç kazanma şekli

 

 

6 Dk önce

 

Normal süre

 

Uzatma

 

Sayı

 

Teknik

üstünlük

 

Tuş

 

Hükmen

Sayı

3

9

2

11

0

1

2

Oran

% 21.4

% 64.3

% 14.3

% 78.55

%  0

% 7.15

% 14.30

 

            Tablo- 4 ‘de klasman müsabakalarının bitiş süreleri ve maç kazanma şekilleri verilmiştir. Buna göre  3 maç 6 dk önce (% 21.4 ), 9 maç normal sürede (% 64.3 ) ve 2 maç uzatma ile (% 14.3 ) bitmiştir. Maç kazanma şekli olarakta ; 11 maç sayı ile (% 78.55 ), 1 maç tuşla (% 7.15 ) ve  2 maç ise  hükmen (% 14.30 ) kazanılmıştır. Hiçbir klasman maçı teknik üstünlükle bitmemiştir .

2001 yılında İstanbul’da yapılan 48. Avrupa Greko-Romen Güreş Şampiyonasında ise;  6 dakikadan önce biten maç sayısı 2 maç ( % 12.5) , normal süre içinde biten maç sayısı 10 maç (% 62.5) ve uzatmaya giden maç sayısı ise 4 maç ( % 25 )olmuştur.

 

 

49. AVRUPA GREKO-ROMEN GÜREŞ ŞAMPİYONASI

(11-14. NİSAN.2002 .FİNLANDİYA)

TÜRK MİLLİ TAKIMININ TEKNİK ANALİZİ

 

TABLO- 1 : TÜRK GREKO-ROMEN MİLLİ TAKIMININ TEKNİK ANALİZİ

 

SIRA

PARAMETRE

SAYISI

ORANI

1

Yaptığı Maç

21

% 9. 58

2

Alınan Galibiyet

15

% 71.44

3

Alınan Mağlubiyet

6

%28.56

4

Sayı İle Biten

*12+**4=16

% 76.20

5

Tuşla

0

% 0

6

Teknik Üstünlük

*3+ *1=4

%19.04

7

Diskalifiye

       **1

% 4.76

8

6 dak önce

      *3+**2= 5

% 23.80

9

Normal süre

*11+ **4=15

% 71.44

10

Uzatma

*1

% 4.76

 

 

 

 

 

 

Maç başına düşen oran

11

Alınan puan

85

4.04

12

Kaybedilen Puan

48

2.28

            * Galibiyet

            ** Mağlubiyet

 

            Tablo- 1 ‘de görüldüğü gibi 49. Avrupa Greko-romen Güreş Şampiyonasında Türk greko-romen Milli Takımı yedi siklette toplam 21 maç yapmıştır. Bu maçların 15 tanesini galibiyetle,6 tanesi mağlubiyetle sonuçlanmıştır.

Türk Greko-romen Milli Takımı 3 maçı teknik üstünlükle ,12 maçı  sayı ile kazanmıştır. Kaybettiği 6 maçın 1 tanesini teknik üstünlükle, 4 tanesini ise sayı ve 1 tanesi diskalifiye ile  kaybetmiştir.

 Türk Greko-romen Milli Takımı maçlarının 5 tanesini 6 dakikadan önce,15 tanesini normal sürede ve 1 maçı da uzatma devresinde sonuçlanmıştır.

Türk Greko-romen Milli Takımı rakiplerinden  toplam 85 teknik puan ( maç başına düşen oran 4.04 puan ) elde etmiştir. Buna rağmen Türk Greko-romen Milli Takımı rakiplerine  toplam 48 teknik puan (maç başına düşen oran 2.28 puan ) kaybetmiştir.

 

  

RUS MİLLİ TAKIMININ TEKNİK ANALİZİ

 

TABLO- 1 : RUS GREKO-ROMEN MİLLİ TAKIMININ TEKNİK ANALİZİ

 

SIRA

PARAMETRE

SAYISI

ORANI

1

Yaptığı Maç

32

% 14.61

2

Alınan Galibiyet

28

% 87.50

3

Alınan Mağlubiyet

4

% 12.50

4

Sayı İle Biten

*24+**4=28

% 87.50

5

Tuşla

*1

% 3.12

6

Teknik Üstünlük

*3

% 9.38

7

Diskalifiye

              0

% 0.00

8

6 dak önce

           * 4

% 12.50

9

Normal süre

*21+ **3=24

% 75.00

10

Uzatma

*3**1=4

% 12.50

 

 

 

 

 

 

Maç başına düşen oran

11

Alınan puan

157

4.90

12

Kaybedilen Puan

40

1.25

            * Galibiyet

            ** Mağlubiyet

            Tablo- 1 ‘de görüldüğü gibi 49. Avrupa Greko-romen Güreş Şampiyonasında Rusya greko-romen Milli Takımı yedi siklette toplam 32 maç yapmıştır. Bu maçların 28 tanesini galibiyetle,4 tanesi mağlubiyetle sonuçlanmıştır.

Rusya Greko-romen Milli Takımı 3 maçı teknik üstünlükle ,24 maçı  sayı ile ve 1 maçı tuşla  kazanmıştır. Kaybettiği 4 maçın hepsini  sayı  kaybetmiştir.

 Rusya  Greko-romen Milli Takımı maçlarının 4 tanesini 6 dakikadan önce,24 tanesini normal sürede ve 4 maçı da uzatma devresinde sonuçlanmıştır.

Rusya Greko-romen Milli Takımı rakiplerinden  toplam 157 teknik puan ( maç başına düşen oran 4.90 puan ) elde etmiştir. Buna rağmen Rusya Greko-romen Milli Takımı rakiplerine  toplam 40 teknik puan (maç başına düşen oran 1.25 puan ) kaybetmiştir.

 

Siklet

Altın                       

Gümüş

Bronz

55.0 kg

Renat Bikkinin (RUS)

Tanjo Tenew (BUL)

Dariusz Jablonski (POL)

60.0 kg

Armen Nazarian (BUL)

Rustem Mambetov (RUS)

Djamel Ainaoui (FRA)

66.0 kg

SEREF EROGLU

(TUR)

Manukhari Kvirkvelia (GEO)

Michael Beilin (ISR)

74.0 kg

Badri Khasaia (GEO)

Varteres Samourgashev (RUS)

Marko Yli-Hannuksela (FIN)

84.0 kg

HAMZA YERLİKAYA (TUR)

Ara Abrahamian (SWE)

Vyatcheslav Makarenko (BLR)

96.0 kg

G.Kogouoashvili(RUS)

Sergei Lishtvan (BLR)

David Saldadze (UKR)

120.0 kg

Youri Patrikeev (RUS)

Mihaly Deak Bardos (HUN)

Juha Ahokas (FIN)

 

1996 ATLANTA OLİMPİYAT OYUNLARINA KATILAN GREKOROMEN VE SERBEST GÜREŞ MİLLİ TAKIMLARININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Proje sahibi : Metin Kaplan

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

        Türk güreş tarihinin Avrupa şampiyonları bölümüne 1991 yılında Avrupa Şampiyonu olarak adını altın harflerle yazdıran Değerli Sporcum Metin Kaplan'ın yapmış olduğu bir analizi spor öğrenimi gören gençliğimizin hizmetine sunmaktan ve böylesine başarılı bir sporcuyu yetiştirmekten dolayı mutluluğum sonsuzdur.KSÜ 'de eğitimci olarak görev yapan sporcum  Metin Kaplan'a hayat boyu başarılar diliyorum.

 

 

 

1996 ATLANTA OLİMPİYAT OYUNLARINA KATILAN GREKOROMEN VE SERBEST GÜREŞ MİLLİ TAKIMLARININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

ÖNSÖZ

 

            Spor günümüzde en büyük evrensel ve toplumsal  bir olgudur.Tüm ülkelerde ve toplumların tüm kesimleri arasında, spor yapmaya ve spor izlemeye duyulan ilgi ve beğeninin artması, çağdaş toplumsal yaşayışın en ayırt edici özelliklerinden biridir. Sosyal ve ekonomik gelişmişliğini tamamlamış toplumlar, onun sanatsal ve bilimsel boyutunu da farketmişlerdir.

             Olimpik ruhun yarış bileşiminde şampiyonlukla güdülenmiş sporcu ve ülkelerin yüksek performans beklentisi antrenörleri ve spor bilimcilerini zorlamış, başarılar elde edebilmek için her alanda da sonsuz bir yarış başlamıştır.      

            İlk olimpiyatların sporu olan güreş, modern olimpiyatların başlamasından günümüze kadar kendine olan ilgiyi artırarak önemini kaybetmemiştir. Ata sporumuz olan güreşte elde edilen başarılar, ülkemizin tanıtımında son derece etkili olmuş ve kamuoyununda da şerefli bir yere gelmiştir.Güreşte Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında bu güne kadar toplam 98 altın madalya kazanılması en güzel gurur kaynağımız olmuştur.

            Çalışmamda sırasında yardımını  esirgemeyen, sayın hocam Prof. Dr. Kemal TAMER, Yrd. Doç.Dr. Faruk YAMANER’e ve kıymetli arkadaşlarım Cevat AKGÜN, İbrahim CİCİOĞLU,Ziya BOYRAZ, Tamer KARADEMİR, Serbest ve Greko-romen Güreş milli takımı antrenör ve sporcularına, kıymetli eşim Nilüfer KAPLAN’a en içten duygularımla teşekkür ederim.                                                                                                                 

                                                                                                                                                           Metin KAPLAN

 

 

I. BÖLÜM

            1.1.GİRİŞ

             Spor sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olan insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmek, kişiliğin oluşumu karakter özelliklerinin gelişimini sağlamak, bilgi beceri kazandırarak çevreye uyumu kolaylaştırmak, kişiler, toplumlar ve uluslararasında dayanışma, kaynaşma ve barışı sağlamak, kişinin mücadele gücünü artırmak yanında belli kurullara göre rekabet ölçüleri içerisinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve yarışmada üstün gelme amacı ile yapılmaktadır. Bu özelliğinden dolayıdır ki çağımızda spor çok yönlü, çok amaçlı bir boyut kazanmış ve evrenselleşmiştir (1). Güreş, insanlığın en eski uğraşlarındandır. İlkel insan hayat kavgasını sürdürebilmek için her türlü canlıya karşı mücadele etmek zorunda kalınca, kendi vücut ağırlığı ile kas gücünden faydalanma şeklini yani güreş sanatını ortaya çıkarmıştır. Güreş, İnsanlığın hayatı boyunca fertler ve toplumlar arasında göğüs göğüse mücadelenin en mükemmel şekli ve yüksek bir erkeklik meziyeti olarak değerlendirilip günümüze kadar gelmiştir(2).

            İnsanlar arasında ırk, renk, dil, din ve siyasi farkı gözetmeden tüm dünya gençliğini aynı idealde birleştirmek ve barışa katkı sağlamak amacı ile her ulus spora büyük değer vermiştir.Spor bugünkü ulusların konuştuğu tek bir dil bir barış unsuru, ulusların kültür ve saygınlıkların önemli bir göstergesi durumdadır(1).

            Sıcak savaşların bitmesi, her alanda gelişmelerin hızlanması, yaşam biçimini ve dolayısıyla sporuda etkilemiştir. Sporda yarışmalara katılımın fazlalaşması, spora yatırımı ve yenileşmeyi getirmiştir. Dünyada daha büyük başarılar hedeflenip gerçekleştirilirken, Türk sporuda doğal olarak kendini yenileyip çağı yakalayarak başarılı olmak zorundadır (3).

            Spor artık toplum yaşamını etkileyen, kitleleri peşinden sürükleyen insanlığın tek dili, kültürü ve ilgisi olurken, aynı zamanda dünya şampionaları ve olimpiyat oyunlarıında kazanılan madalyalar, tüketim mallarının fiyat göstergesi gibi, ülkelerin güç tablosu olarak da insanlığın önüne seriliyor (3).

            Olimpiyat oyunları, günümüzde sporun bütün güzelliğinin sergilendiği en büyük organizasyondur. Ülkeler olimpiyatlara ayrı bir önem verir. Sporcular bu büyük organizasyona hazırlanmak için seferber olup, spor yaşamları sürecinde, fizyolojik kapasitelerinin sınırlarını zorlayarak başarılı olurlar, şampiyon olup tarihe geçerler ve bayraklaşırlar ülkelerined kahraman ilan edilirler (3).

            Dünya standartlarında sporcu yetiştirmek, daha fazla altın madalya kazanabilmek için, insan gücünün sınırlarını zorlayan çalışmalar yapılmaktadır. Türk sporunun olimpiyatlarda daima bayraklaşmasını istiyorsak, gerekli önemi ve  yatırımı gerçekleştirirek, çağın gerektirdiği uygulamaları sporcularımıza bir an önce yaptırmamız gerekmektedir (3).

 

            1.2. GÜREŞİN TARİHÇESİ

            Dünyanın en eski sporu güreş, insanlığın henüz yerleşik düzene geçmediği dönemlerde yaşamlarını sürdürebilmek için, yiyecek temin etmek ve kendilerini korumak amacıyla yaptıkları hareketler ve davranışlar güreşe konu olmuştur. zamanla insanların yerleşik düzene geçmeleri güreşin bir eğlence vasıtası olarak kullanılması, ilkel ve doğal tutuşlar, vuruşlar karşılıklı verilen mücadeleler, güreşin spor olmasına vasıta olmuştur (4).

            Dünyada ilk kurulan ve gelişen imparatorluklar Akdeniz’de Nil Vadisinde, Hindistan ve Çin’de görülmekte ve buralarda güreşe rastlanmakdadır. M.Ö. 3400 yıllarında Mısır’da kurulan Krallık’ta Aşağı ve Yukarı Mısır’ın kralı Menes idi. Onun halen Orta Mısır’ın Ben-i köyünde mezarının duvarlarında zamanın en popüler oyunlarına ait şekil ve resimler görülmektedir. Zamanımıza kadar muhafaza edilen bu belgelerden de anlaşılacağına göre en popüler spor güreştir (5).

            Bir duvar üstünde 220 güreş oyunu resmedilmiştir. İlk illustrasyonun o zamanki bir güreş okuluna alındığı sanılmaktadır. Ayakta ve yerde olan güreşlerde güreşçilerin üzerine aslan postu giydikleri anlaşılmakta ve iki omuzu yere değen yenik sayılmaktadır.Türklerden başka Sümerlerin, Mısırlıların, Hititlilerin, eski Yunanlıların, Çinlilerin, Japonların, İsviçrelilerin ve Almanların güreş sporu ile uğraştıkları bilinmektedir (5).

            Türklerin anavatanı olan Orta Asya’da şölenlerde yiğitler güreş tutar, ata biner, cirit oynarlar. Ünlü Tarih yazarı Harold Lacup, Cengiz Han adlı eserinde, Türklerden bahsederken “Bu memleketlerde ata binmeyen, güreş yapmayan adama kız bile vermezler” diyerek, güreşin Türk’ler için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır(6).Türkler Orta Asya’dan kuraklar nedeni ile Anadolu’ya, Avrupa’ya göç ederek güreşi de buralara götürmüşlerdir (7).

            Osmanlı Türkleri güreşin gelişmesi ve kalkınması için güreş tekkeleri (bugünkü kulüpler) kurarak güreşi  yönetirlerdi. Başkanlarına (şeyh), sporculara (mürit) denilir. Güreş tekkelerinin merkezi ve en büyüğü İstanbul’da Zeybekte idi. Ayrıca Mekke, Cidde, İskenderiye, Lazkiye, Şam, Maraş, Amasya, Tokat, Ankara, Kütühya, Tire, Bergama, Manisa, Akhisar, Yenice, Üsküp, Gelibolu, ipsala, Usturunca, Avlanya, Diyarbakır, Konya, Bursa, Balıkesir, Urfa, Halep, Bağdat, Belgrad, Üsküp, Trablusgarp, Cezayir, Fas, Edirnede güreş tekkeleri kurmuşlardır. Bu tekkelerde çalışmalar akıl durduracak kadar başarılı olmuş, bugün dahi eşine rastlanmayacak kadar teknik bilgiler üretilmiştir. Bu teşkilatlar Türk pehlivanlarının yıllarca üstün kıvamda kalmasına bütün dünyaya ünsalmasına yardım etmiştir. Bugünün en yüksek medeniyetini taşıyan uluslar bile bu teşkilata, bu disipline ve bu tekniğe sahip değillerdi. Bu tekkelerin başkanlarının, sporcularının, ve misafirlerin harcamaları vezirler, paşalar, beylerbeyi, ayanı ve hakanları tarafından yüzbinlerce altın hibe edilerek karşılanırdı (8).

            Osmanlılarda Güreş iki stilde yapılırdı. Anadolu’da “Karakucak”yani kuru güreş ve Rumeli’de yağlı Güreş şeklinde yapılıyordu. Karakucak denilen Türk güreşi Mançurya, yakut Türkleri, Moğolistan, Doğu ve Batı Türkistan, Dağıstan, Kafkasya, Anadolu, Kırım ve Kazak Türkleri ve Avrupada’da yüzlıllar boyu yapıla gelmiştir. Serbest Güreş ilk defa İsviçrenin dağ köylerinde yapılmaya başlanmış, buradan Fransanın bazı bölgelerine geçmiştir. Yine buradan da Amerika’ya Serbest Güreş İsviçre ve Fransızlar tarafından götürülmüştür.Rumeli Türkleri karakucak güreşine “Harman” güreşi derlerdi. Yalnız Türklerin yaptığı karakucak güreşinde köprü yoktur, pehlivanlar güreş için üzerlerine kıl keçeden örülmüş kispetler giyerler. Ayrıca Trakya ve Balkanlarda yaygın olan yağlı güreşin yine bu yöreden diğer bölgelere yayıldığı bilinmektedir (9).

            Osmanlı Padişahlarının güreşe düşkünlüğü güreşin en çok sevilen bir spor olmasını sağlamıştır. Fatih Sultan Mehmet, Cemsultan, Yavuz Sultan Selim, Sultan Mahmut,  II Sultan Abdül Aziz bizzat  sarayda pehilvanları barındırmışlar, beslemiş ve ödüllendirmişlerdir. Padişah huzurunda güreşler tutulmuş bu güreşlere “Huzur güreşleri” adı verilmiştir. Ayrıca Osmanlı Ordusunda pehlivanlar bölügünün olduğunu II. Beyazid’a verilen bir dilekçeden anlamaktayız. (10) Köylerde ise iyi pehlivanların ihtiyaçları köy halkınca ortaklaşa karşılanır, maddi ve manevi tüm imkanlar seferber edilirdi. Esnaf kuruluşları arasında güreş yine çok ilgi toplamış, Kasımpaşa’da derici ve sepici esnafı arasında 16 yy ve sonrası pehlivanlığın yaygın olduğu görülmüştür (5).Görüldüğü gibi Osmanlılar güreş sporuna çok değer vermişler, güreş sporunu yaygınlaştırarak büyük yerleşim merkezlerinden, küçük yerleşim merkezlerine, köylere, esnafa kadar güreşin gitmesini sağlayarak gelişmesine yardımcı olmuştur.

            Güreşin Türkler’in yaşantısında müstesna bir yeri vardır, karakucak yağlı güreşleri dışında Güneydoğu Anadolu Yöremizde Aba, Kahramanmaraş havzasında şalvar güreşi Eskişehir yöresinde Tatar güreşi yaygın olarak yapılmaktadır. Kuralları küçük ayrıntılar dışanda karakucak güreşlerine benzemektedir (11).

            Avrupa ve Amerikada 1897-1914 yılları arasında güreşen pehlivanlarımız karşılaştıkları bütün yabancıları yenmişler ve “Türk gibi kuvvetil”sözünü ecnebilere söyletmişlerdir. İlk defa 1848 yılında Fransa’da yapıldığı bilinen Greko-romen stili güreşte üne kavuşan Koca Yusuf, Kara Ahmet, Hergeleci ibrahim, Filiz Nurullah, Kurtdereli Mehmet, Adalı Halil, Madrali Ahmet , Kara Osman O zaman bizlere altın çağını yaşatmışlardır (12).

            İlk Dünya Şampiyonumuz Kara Ahmet Greko-romen stilde, 1900 yılında Fransa’da final güreşinde Fransız güreşçisi Paul Pouns’u yenerek elde etmiştir (13).       Olimpiyatların final sporu olan güreş, daha sonra modern olimpiyatların kurucusu Fransız Jeolog Pierrede Coubertin tarafından 1896 Atina Olimpiyatlarına dahil edilmiş, Greko-romen stilde ağır siklet olarak tek siklette yapılmış, Alman Schuman birinci olmuştur. Daha sonra güreş 1904 St Lois Amerika olimpiyatlarında her iki stilde ve 7 siklet üzerinden yapılmış bütün madalyaları  Amerikalılar almışlardır. 1908 Londra Olimpiyatlarında her iki stilde ve 4’er siklet üzerinden yapılmaya başlanmış, sitletlerde zaman zaman artış göstererek 1968 Meksiko Olimpiyatlarından sonra 10 siklete (48-52-57-62-68-74-82-90-100-130’a kadar) çıkmış ve o zamandan beri bir değişiklik olmadan devam etmektedir (14).

            Ülkemizde Cumhuriyetin kurulmasından sonra güreşin devletin desteğinde olduğunu görüyoruz. 1923 yılında Türkiye idman Cemiyeti ittifakı (T.İ.C.İ) adı altında Güreş federasyonu başkanlığına Ahmet Fetgeri bey getirilmiştir.1930’larda Macaristandan Peter adında bir güreş hocası Türkiye’ye davet edilerek, Modern güreşin teknikleri, taktikleri ve kuralları Türk güreşçilerine öğretmek ve eğitmek suretiyle modern güreşte atılım dönemine girilmiştir. Bu atılım ilk meyvesini 1936 Berlin olimpiyat oyunlarında vermiştir. Yaşar Erkan Greko-romen stilde 61 kg’da olimpiyat şampiyonluğu, Ahmet Kireçci’de serbest stilde bronz madalyayı ülkemize kazandırmışlardır. 1948 Londra Olimpiyat oyunlarında Türk güreşi zirveye ulaşmış ve 6’sı altın olmak üzere toplam 11 madalya almıştır. Güreşteki bu başarı 1968-1970 yıllarına kadar sürmüştür (15).

            Türkiye 1936-1995 yılları arasında 26 olimpiyat şampiyonluğu 33. Dünya şampiyonluğu, 1946-95 arasanda 39. Avrupa şampiyonluğu kazanma başarısını göstermiştir. Takım halinde 3 defa olimpiyat birinciliği 3 defa olimpiyat ikincisi, Dünya şampiyonalarında 4 defa birincilik, 5 defa ikincilik, 5 defa üçüncülük, Avrupa Şampiyonasında 4 defa birincilik, 2 defa ikincilik, 5 defa üçüncülük elde edilmiştir. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi her zaman başarıyla temsil  eden, devamlı milletçe yüzümüzü güldüren bu spor branşının kalkınması için, daha fazla politikalar üretmek gerekmektedir.

 

            1.3.GÜREŞLE  İLGİLİ GENEL BİLGİLER

            Minder güreşi, hızlı tempolu, bütün vücutun komple çalışmasını gerektiren bir spor dalıdır. Bu branş kısa sürede doğru karar verebilmeyi, dengeli kuvvetli, dayanıklı, elastik bir fiziki yapı bir çok alternatifi bir arada düşünebilen, aynı zamanda cesaretli kişilerin yapabileceği bir spor dalıdır. Bu nedenledir ki, güreşçiler sözü edilen yetenekleri geliştirmek, performanslarını   daha üst seviyeye yükseltmek için devamlı çalışmak gerektiğinin bilincindedirler, Güreş Eğitimi sadece teknik-taktik öğretilmesi olarak düşünülmemelidir. Güreş Eğitiminde yeni kurallara ait teknik-taktik bilgilerele beraber sporla bağlantısı olan bazı bilim dallarının temel bilgilerinide bir plan dahilinde vermek gereklidir. Yine bunların dışında ahlaki dengelerin önemi, vatan sevgisi, dürüstlük, davranışlarda disiplinli olmayı yönlendirici eğitim proğramının titizlikle uygulanması gerekir (16).

            Yapılan araştırmalar yeter kapasitede  bir güreşçinin yetişebilmesi için en az beş yıllık bir hazırlık devresinin  zorunlu olduğu ve bu süreyi kısaltmanın mümkün olamayacağını göstermiştir. Bu düzeye ulaşan sporların uluslararası müsabakalarda  başarılı olabilmesi için en az üç yıllık ek bir tecrübe ve eğitimi zorunlu kılar (17). Görüldüğü gibi uluslararası müsabakalarda başarılı olabilecek bir güreşçinin yetişmesi sekiz yıllık bir süreyi kapsamaktadır.Bu süreç diğer branşlarda aynı düzeyde bir sporcunun yetişmesi için gerekli süreden daha uzundur. Çünkü güreş kişinin tüm özelliklerinin geliştirilmesini zorunlu kılar (16).

            Bu araştırmalar neticede bütün dünyada ve ülkemizde, güreşe çocukları erken yaşta başlatmaya itmiştir. Japonya’da ve Rusya’da güreş mecburi eğitimin dersleri arasında, Almanya’da ise gençlerin fizik eğitimi proğramında yer almıştır. Ülkemizde ise bu görevi güreş eğitim merkezleri yapmaktadır. Erken yaşlarda fiziksel hazırlıkta bazı branşlar için sadece belli özelliklerin geliştirilmesi başarı için yeterli iken güreşte hız, çeviklik, devamlılık, dayanıklılık, esneklik ve kuvvetin beraberce geliştirilmesi gerekmektedir (16).

            FILA (Uluslararası Güreş Federasyonu) güreşi daha cazip hale getirmek için son 15 yıldır sürekli kural değişikliği yapmaktadır. Son kurallar kısaca; Bir güreş müsabakasını 4 hakem yönetir, Yapılan tekniklerin zorluklarına göre 1,2,3 veya 5 puanlık sayısal değer verilir. Müsabaka 5 dk. ile sınırlı olup berabere veya üç teknik puan alamayan güreşçilere 3 dk. uzatma süresi verilir, beraberliğin bozulması veya üç teknik puana ulaşılması halinde müsabaka sona erer. Eğer 3 dk. uzatmada da beraberlik veya üç puan alınamaz ise galibiyet hakem kararı ile tespit edilir. Müsabaka tuş, teknik üstünlük (10 puan fark ), diskalfiye, hükmen galibiyet durumları ile de sonuçlanabilir (18).

              Sürekli galip gelen sporcu A grubunda yarışır ve finale kadar yükselir. Birinci ve ikinci bu gruptan tespit edilir. A grubunda bir yenilgi alan sporcular  B grubuna geçerler, Bu  gruptakilerden ise üçüncü ve dördüncü olan sporcular belirlenir, Bu grubunda yenilen sporcu ikinci kez mağlup olduğu için yarışlardan elenir,  Atlanta olimpiyat oyunlarında fila’nın kararıyla kilolar yeniden düzenlenmiştir, düzenlenen yeni kilolar aşağıda verilmiştir.

            13 - 14 Yaş grubu - miniklerde kg’lar :

                        (29-32),35,38,42,47,53,59,66,73,(73-85)

            15 - 16 Yaş grubu - Yıldızlarda kg’lar   :

                        (39-42), 45,48,52,57,63,69,76,83,(83-95)

 

            17 - 20 Yaş grubu - Gençlerde kg’lar  : 

                        (46-49),52,56,60,65,70,76,83,90,(90-115)

             Büyüklerde kg’lar   :    

                        (48-54),58,63,69,76,85,97,(97-125)

            Modern güreşte giysi güreş mayosudur. Kırmızı ve Mavi renkleri oluşturan mayolar omuzdan askılı vücuta yapışır, Güreşler 9 metre çapındaki minder üzerinde yapılır,     Uluslararası yarışmalar Serbest ve Greko-romen stilde FILA’nın talimatı ile yapılmaktadır (18).

                        Güreş İki sporcunun ya da iki insanın belirli boyutlardaki minder üzerinde; araç kullanmaksızın FILA kurallarına uygun biçimde, teknik, beceri, kuvvet ve zekalarını kullanarak birbirlerine üstünlük kurma mücadelesidir(19).

 Güreş iki kişinin çeşitli oyunlarla birbirlerinin sırtını yere getirmek, veya üstünlük sağlamak için yaptıkları mücadeledir(20).

            Serbest Stil: Vücutun tüm bölümleri kurallara uygun olarak tutularak yapılan güreş şeklidir (19).Kurallar dahilinde vücutun bütün üyelerinden tutularak güreş yapmalarıdır. Kırıcı, can yakıcı, eklemlerin doğal hareket kabiliyetlerinin tersine faullu davranışlar, kurallarla yasaklanmış ve sınırlandırılmıştır. Türkiye’de ilk defa modern serbest güreş müsabakası 1938 yılında yapılmıştır. Bu tarihe kadar Karakucak, Yağlı, Aba, Tatar, Şalvar, ve Greko- - romen güreşleri yapılmaktaydı(16) .

            Greko-romen Kalça üzerinden tutularak yapılan güreş şeklidir (21) .Greko-romen stilde belden yukarı kurallar dahilinde vücutun üst üyelerinden tutularak güreş yapmalarıdır. Bu güreşin en önemli özelliği ayaklardan tutulmadan belden yukarı teknik yapmalarıdır (16).

           

1.4.GÜREŞİN  LİTERATÜRDEKİ YERİ 

                        Fizyolojik veriler, Antrenman programlarının düzenlenmesinde ve sporcuların müsabaka 0stratejilerinin belirlenmesinde kullanılır(22).Güreşçilerin performanslarını ve özel durumlarını en iyi şekilde tayin etmek gerekir. Kısacası bütün fiziksel uygunluk unsurlarının güreş için ne kadar önemli olup olmadığının bilinmesi çok önemlidir.  

            Fiziksel uygunluk ögelerini, Burke(23). şu şekilde sıralamıştır. Kuvvet, aerobik güç, anaerobik güç, kas dayanıklılığı, hız, çeviklik, denge ve vücut kompozisyonudur. Fiziksel uygunluk terimi genel olarak sporda başarı için gerekli fiziksel kabiliyetlerin bir kısmını tarif etmek için kullanılır. Fiziksel uygunluk ikiye ayrılır: 1 - Motorsal performansın ölçülen unsurları, 2 - Fiziksel veya aerobik çalışma kapasitesi, buna bağlı olarak vücutta oksijen taşıması ve kullanılması kapasitesini tayin etmektedir. Güreş fonsiyonel özellikleri bir arada bulunması gerektiren bir spor dalıdır. Güreşte kassal kuvvet, sürekli reaksiyon zamanı, çeviklik, nöromüsküler koordinasyon, statik, dinamik, mükemmel bir denge, yüksek anaerobik kapasite, mutedil derecede yüksek bir aerobik kapasite performansta rol oynayan önemli faktörlerdir. Güreş antrenmanlarının amacı ve içeriği bu özellikleri geliştirme olmalıdır. Güreşçiler üzerinde yapılan antropometrik çalışmalarda fiziksel karakteristikleri güreşçilerin mezomorfisi ağır basan endo-mesomorf tipte oldukları belirlenmiştir.Güreşçilerde kardiyovasküler özellik genellikle antrenman düzeyi iyi olan güreşçilerde bradikardik bir nabız bulunur. Literatürde rastlanılan muhtelif incelemelerde istirahat nabzı 60 civarındadır. Arteriyel kan basıncı güreşçilerde gerek istirahat gerek eforda normal sınırlar içindedir. Güreşçilerdeki kalb büyüklüğü ile ilgili araştırmalar kalbin transvers çapının, kalb büyüklüğünün normalin üst sınırında olduğu belirlenmiştir(24).Güreş sporunda fiziksel uygunluk önemli bir unsur olmakla beraber bugün 5 dk.lık güreş kurallarında aerobik ve anaerobik kapasitesi ile güç ön plana çıkmaktadır, Bir spor dalında antrenman metodları, o spor dalında rol oynayan enerji sistemlerine bağlıdır.

             Çeşitli yayınlar güreşte en çok kullanılan enerji sistemlerinin ATP-CP-LA (adenozin trifosfat - kretin fosfat ve laktik asid) sistemi olduğunu belirlemektedir. Şöyle ki % 90 enerji ATP-CP-LA sisteminden % 10 enerji LA-O2 sisteminden gelmektedir. Görüldüğü gibi güreşte gerek anaerobik alaktasid gerek anaerobik laktikasid mekanizmanın payı çok yüksektir. Laktikasid anaerobik ve aerobik yol ancak  total enerjinin % 10’nundan sorumludur. Onun için güreşçilerde aerobik kapasite göstergesi olan Max Vo2 değerleri genellikle 60cc/kg/dk. kadardır(24) .

            Sporcuların vücut yağ oranları son yıllarda en çok üzerinde durulan önemli, güncel bir konudur. Özellikle siklet sporlarında tartı öncesi istenen vücut ağırlığına ulaşmak (Çoğu zaman düşmek) gerekmektedir. Bu ağırlık hedef yarışmadan yeterli süre önce saptanır ve sporcunun vücut kompozisyonu belirlenirse kilo ayarlama konusunda önemli bir adım atılmış kabul edilebilir(25). Güreşçilerin yağ oranı  uzun mesafe koşuculardaki gibi genellikle düşüktür. Güreşçiler için tesbit edilen değerlerin ortalaması % 7 civarında çıkmıştır. Bununla beraber ağırlık kategorisi yükseldikçe vücut yağ oranının da arttığı saptanmıştır(24). Güreşçiler için tavsiye edilen en küçük yağ oranı % 5, idealinin ise % 7 ile % 10 arasında değişiklik göstermesi gerektiği söylenmektedir(26) .

            Yüksek seviyedeki elit sporcuların fizyolojik karakterleri bilim adamları tarafından ilgi ile takip edilmektedir. Güreş, müsabaka esnasında sürekli hareket gerektiren yüksek tempolu dinamik bir spor dalıdır. Güreşçiler, bu sporun dolaşım, solunum ve kas sistemlerine gerekli ihtiyaçları karşılayabilmek için çeşitli çalışma yöntemleri ile motorsal özellikler, aerobik ve anaerobik kapasitelerini arttırıp geliştirmek zorundadır. Güreşçiler güreş için gerekli maksimum fizyolojik kapasite ve özelliklere müsabaka sezonunun başlangıcından önce ulaşmalıdırlar(15). Güreşçiler vücut kuvvetine diğer branşlara göre daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Araştırmalar güreşçilerin diğer sporcular arasında en kuvvetlileri olduğunu gösterir(15).Bu bilgiler ışığı altında antrenörler güreşçilerin eksiklerini gidermek ve performanslarını en üst düzeye çıkarmak için en uygun antrenman programlarını planlayabileceklerdir.

            Türkiye’de güreş ata sporu olarak kabul edilmesine ve çok sevilmesine rağmen, güreşe aktif olarak katılan bir kişinin sahip olması gereken fizyolojik kapasiteleri belirleyen değerler ve normatifler malesef mevcut değildir.

            Güreşte bunun yanında teknik yetenekler, yüksek derecede motivasyon ve rakip güreşçiye uygulayacağı taktikler, başarıda rol oynayan en önemli faktörlerdir. Bu faktörlerin çoğu objektif olarak kolayca ölçülemez, ancak bazı standart test metodları geliştirilerek ölçülebilir. Bu da antrenörlere ve sporculara büyük yararlar sağlayacaktır. Bilimin ve tecrübelerin bir aradaki kombinasyonları güreşçilerin başarılarıyla  birlikte şampiyonluklara ve altın madalyalara doğru götürür(15) .

           

            1.5.PROBLEM

            Bu çalışmanın amacı; 19 Temmuz,4 Ağustos 1996 tarihleri arasında Amerika’nın Atlanta şehrinde yapılacak Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan Serbest ve Greko-romen Güreş Milli Takımlarının yaş, boy, ağırlık, vücut yağ yüzdesi, istirahat, kalb atım sayısı, hız, aerobik güç, anaerobik güç, esneklik, pençe kuvvetleri, kan basıncı, sırt kuvveti, bacak kuvveti, barfiks, sınav, mekik, reaksiyon zamanını belirleyerek analiz etmektir.

            1.5.1.Alt Problem

            1996 Atlanta Olimpiyat Oyunlarına katılan Serbest ve Greko- - romen Güreş Milli takımlarımızın fizyolojik özelliklerinin tesbit edilerek Serbest Güreş Milli takımı ile Greko-romen Güreş Milli Takımlarının mukayese ederek değerlendirilmesi.

            1.6.HİPOTEZLER

 

            1996 Atlanta Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan Serbest ve Greko-romen Güreş Milli takım sporcularının aşağıdaki fizyolojik değişkenleri arasında bir farklılık yoktur.                

            a : Yaş

            b  : Kilo

            c : Boy

            d : Vücut Yağ Yüzdeleri

            e : İstirahat Kalb Atım Sayısı

            f : Sistolik Kan Basıncı

            g : Diastolik Kan Basıncı

            h : Esneklik

            i  : Sürat (50 Metre Koşu)

            j  : Reaksiyon Zamanı

            k : Pençe Kuvveti

            ı  : Sırt Kuvveti

            m : Bacak Kuvveti

            n : Mekik (30 Sn.)

            o : Barfiks (30 Sn.)

            ö : Şınav (30 Sn.)

            p : Aerobik Güç (Maksimum Vo2)

            r : Anaerobik Güç (Dikey Sıçrama Testi)

                        1.7.SINIRLAMALAR 

            Bu çalışma 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunlarına Katılacak 6 Serbest, 7 Greko- romen Güreş Milli takımlarıyla sınırlandırılmıştır.

            Serbest Stil : 52-57-68-74-82-130 kg’lar

            Greko-romen Stil : 48-57-62-68-74-82-90 kg’lar

                        1.8.VARSAYIMLAR

            1 - Testlerde kullanılan tüm aletlerin doğru çalıştıkları varsayımdır.

            2 - Deneklerin bütün testlerde maksimal efor sarfettikleri varsayımdır.

            3 - Deneklerin test öncesi kendilerine yapılan açıklamalara uyguladıkları varsayımdır.

 

                        1.9.ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

 

            Fizyolojik özellikler sporcuyu başarıya götüren ve performansını belirleyen en önemli faktörlerdir. Dolayısıyla bunların araştırılması antrenörler ve bilim adamları tarafından sürekli yapılmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda antrenman programlarını geliştirmek ve müsabaka stratejisini ona göre ayarlama imkanı sağlamaktadır.

            Güreş yeteneğin yanısıra dayanıklılığın, kuvvetin, çevikliğin, kondisyonun yüksek olmasını gerektiren bir spor branşıdır, güreşte başarılı olabilmek için bazı şartların yerine gelmesi lazımdır,  fizik kondisyon hazırlığın yanında psikolojik hazırlık,rakiplere karşı uygulayacakları taktik hazırlık ,

güreşçilerden rasyonel verimi elde etmek için yüksek derecede motivasyon sayılabilir. Bu faktörlerin çoğu objektif olarak kolayca ölçülemez, ancak bazı standart  test metodları geliştirilerek ölçülebilir.

            Güreş Ata sporu olmanın yanında,Türk sporunda olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği altın madalyalarla birlikte takım şampiyonlukları ile büyük bir önem arz etmektedir. Türk sporunun lokomotifi olan güreşte yapılacak bu tip araştırmalar ile diğer ülkelerin güreşçileri ile mukayese imkanları doğuracaktır.Güreşteki eksikliklerin giderilebilmesine katkısı olacaktır. Bu amaçla çalışmanın öneminin büyük olduğuna inanıyorum.

 

                        1.10.TERİMLERİN TANIMI          

            1-FİLA : Uluslararası Güreş Federasyonu

            2-Anaerobik Güç : Organizmanın yeterli oksijen alamadığı fakat çalışmaya devam edebildiği oksijensiz çalışabilme kapasitesidir. 30-40 Saniye gibi kısa bir sürede yapılabilen çalışmalardır.

            3-Aerobik Güç : Maksimum oksijen kullanımı ile ifade edilir. Sporcunun oksijenli ortamda yapabildiği maksimum iş kapasitesidir.

            4-Esneklik:Eklemlerin geniş bir açı içersinde rahatça hareket etme yeteneğidir.

            5-Vücut Yağ Oranı : Vücutta bulunan yağın vücut ağırlığının oranına denir. Vücut yağları iki türlü depoda toplanır. Birinci depo; esansiyel yağları içerir. Bu yağlar kemik iliği, kalp, akciğerler, karaciğer, dalak, böbrek, bağırsak, kaslar, santral sinir sistemini kuşatan yağlarda ve  zengin dokuda yer alır. İkinci Depo; Adipoz dokuda toplanan depo yağlarından oluşur.

 

2. BÖLÜM

            2.1.LİTERATÜRÜN TARANMASI

            Konularla ilgili literatür bilgileri, her konu başlığı altında özetlenmeye çalışılmıştır.

2.1.1Güreşçilerin Fiziksel Özellikleri

            Güreş siklet esasına dayanan bir spordur. Bundan dolayı 48 kg’dan 130 kg’a kadar 10 değişik siklet grubu bulunmaktadır. Güreşçilerin boyları hafif sikletten ağır siklete doğru bir artış gösterir. 1968 Meksika Olimpiyatlarında Serbest ve Greko-romen güreşçiler arasında anlamlı bir fark olmadığı tesbit edilmiştir. Kanadalı güreşçilerin yaş ortalamaları 24-25, ağırlıkları 73 kg, ve boyları 173 cm, olarak bulunmuş ve bu değerlerin karşılaştırılmasında ise hafif ve orta sikletlerin ağırlık ortalamaları 71.5 kg ve boy ortalamaları 173 cm. ölçülmüştür(15). Bazı araştırmacılar Amerika’da 9 olimpik güreşçinin yaş ortalaması 27, boy ortalaması 176 cm. ve ağırlık ortalamasını 75.66 kg bulmuştur(27).Bazı araştırmacılar  etibank serbest güreş takımının yaş ortalamasını 24.9  boy ortalamasını 172.9cm ağırlık ortalamasını 75.3kg bulmuştur(15). Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu gezici Labaratuar’ı (1993) 26 Elit Milli Güreşçinin ağırlık ortalamasını 77.46 kg bulmuştur(25).Bazı araştırmacılar Türkiye serbest ve Greko-romen Güreş Ümit Milli takımlarının yaş boy ve ağırlıklarını ölçmüştür.Bu degerler tablo 1'de verilmiştir(28).

Tablo I

Türkiye Serbest ve Greko-romen Güreş Ümit Milli Takımları

Yaş, Boy ve Ağırlık Değerleri

Takımlar

N

Yaş (Yıl)

Boy (cm)

Ağırlık (Kg)

Serbest Milli Takımı

18

18.88

172.0

78.11

Greko-romen Milli Takımı

18

18.61

172.5

75.83

      Bazı bilim adamları Kanadalı ve Japon Olimpik aday Güreşçilerinin yaş boy ve ağırlıklarını ölçmüşlerdir.Bu değerler  tablo II’de verilmiştir (29).

Tablo II

Kanada’lı ve Japon Güreşçilerin Yaş, Boy ve Ağırlık Değerleri

Sıkletler

N

N

Yaş (Yıl)

Boy (cm)

Ağırlık (Kg)

48-52

Kanada

3

19.7

159.3

53.3

 

Japon

4

23.7

156.7

53.3

57-62

Kanada

4

21.0

164.3

64.0

 

Japon

3

26.3

163.0

65.3

68-74-82

Kanada

4

23.3

174.5

77.8

 

Japon

6

24.3

169.7

77.9

90-100-130

Kanada

4

23.8

185.0

101.0

 

Japon

6

23.5

178.9

100.8

Hirata 1976 Montreal olimpiyat oyunlarında güreşçilerin hafif sikletlerde ortalama boy oranı 165 cm orta sikletlerde,173 cm  ağır siklerlerde ise 185 cm olarak ölçmüştür. Güreşçilerin boyları siklet esasına göre diğer spor branşları ile kıyaslandığında haltercilerden daha uzun boylu fakat boksörlerden daha kısa olduğu bulunmuştur(30).

            Bazı araştırmacılar Türkiye 1.Liginde güreşen MTA ve Şekerspor serbest güreş takımlarının yaş boy ve ağırlıklarını tesbit etmişlerdir.Bu değerler Tablo III te verilmiştir(31).    

 

Tablo III

MTA ve ŞEKERSPOR Serbest Güreş Takımlarının

 Yaş, Boy ve Ağırlık Değerleri

Sıkletler

Takımlar

N

Yaş (Yıl)

Boy (cm)

Ağırlık (Kg)

48-52-57-62

MTA

4

20.5

164

58.25

 

Şekerspor

4

24

164

58.5

57-62

MTA

3

22

172

75.17

 

Şekerspor

3

3

283

75

68-74-82

MTA

3

28.67

181

100.3

 

Şekerspor

3

24.33

184

98

 90-100-130

MTA

3

28.67

181

100.3

 

Şekerspor

3

24.33

184

98

 

Scott (1987) Amerikalı değişik güreşçi gruplarının yaş boy ve ağırlıklarını ölçmüştür. Bu değerler Tablo IV’te verilmiştir(39).

Tablo IV

Amerikalı Değişik Gruplardaki Güreşçilerin

Yaş, Boy ve Ağırlık Değerleri

Takımlar

N

Yaş (Yıl)

Boy (cm)

Ağırlık (Kg)

Amerika Milli Takımı

8

24.88

166.29

68.55

Elit Büyükler

33

25.00

173.00

79.64

Elit Gençler

39

16.74

169.86

64.43

Gelişen Gençler

38

15.32

167.67

59.19

2.1.2.Güreşçilerin Vücut Kompozisyonu

            Sporcular için en önemli konulardan biride performanslarını etkilemeden taşıyabilecekleri vücut yağıdır. Özellikle siklet sporlarında tartı öncesi istenilen vücut ağırlığına ulaşmak  çoğu zaman düşmek gerekmektedir. Bu ağırlık hedef yarışmadan yeterli süre önce saptanır ve sporcunun vücut kompozisyonu belirlenirse kilo ayarlama konusunda önemli bir adım atılmış kabul edilebilir(25). Son yıllarda vücut yağ oranı ve saf kas kütlesi sporcular, antrenörler ve bilim adamları arasında çok popüler konu haline gelmiştir. Ne yazık ki vücut yağını direkt olarak ölçmek mümkün değildir. Ancak  indirekt olarak vücut yağını belirlemek mümkündür,  sualtı ölçümleri (underwater weight) deri altı ölçümleri (Skinfold) ve antropometrik ölçümlerdir. Vücut yağ yüzdesini belirlemek için en çok kullanılan yöntemler sualtı ve skinfold yöntemleridir(26). Araştırmacılar bu metodlarla vücut yağını belirlemek için  bir çok formüller geliştirmiştir. Fakat bayan ve erkek sporcular üzerinde eşit olarak uygulanabilen evrensel bir ölçüm tekniği geliştirilememiştir. Yetişkin erkeklerde vücut yağ oranı vücut ağırlığının %15 ile % 17’sini  teşkil ettiği halde bayanlarda vücut ağırlığının % 25’ini teşkil eder. Vücutta fazla oranda  bulunan yağ performans açısından zararlıdır.

            Düzenli yapılan antremanlarda vücudun ağırlığı artan yoğun egzersizler esnasında deri altı yağ incelirken vücutta yağsız kas kütlesinin artması vücuttaki yağ miktarının  azaldığını göstermektedir(23).Ağırlık antremanları normalde yağsız vücut kütlesinin artması ile ilgili olmasına rağmen yapılan araştırmada erkeklerin yağlarında %13.2 den % 11 e kadınlardaki ise % 24’ten % 22‘ye düşmüştür(32). Bazı araştırmacılar  kas kütlesinin her kilogramının oksijen ihtiyacını fazlalaştırdığını tesbit etmişlerdir. Bu sebeple vücut yağının artışı ile maksimal oksijen tüketim egzersizleri arasında negatif bir kolerasyon bulmuştur. Buna göre depo yağlarının fazla olması maksimal oksijen kapasitesini (Max.VO2) etkilemektedir(33).

            Araştırmalar, güreşçilerde vücut yağ yüzdesinin % 5 ile % 9 arasında olması gerektiğini söylemektedirler. Elit seviyedeki güreşçiler lise,üniversiteli güreşçilere göre daha düşük vücut yağ yüzdesine sahiptir. Amerikan tıp derneği tarafından güreşçiler için önerilen vücut yağ yüzdesi en az % 7, en çok % 10 ‘dur(15).Bazı araştırmacılar 10 elit Etibank sas serbest güreş takımının yağ oranlarını %7.92 ortalama ölçmüştür(15).Bazı araştırmacılar  Kanada’lı 35 olimpik aday güreşçinin vücut yağ oranlarını %11.8 ortalama ölçmüştür (29).Bazı bilim adamları  Avrupa güreş şampiyonasına katılan genç serbest ve Greko-romen milli takımlarının yağ oranlarını ölçmüştür. Bu değerler  Tablo V  ve  VI ‘da verilmiştir(34).

ve  VI ‘da verilmiştir(34).

TABLO V

Genç Serbest  Güreşçilerin Vücut Yağ Yüzdeleri

Sikleti

N

Vücut Yağ

Oranı (%)

Asgari

Azami

48

7

6.9

6.3

8.3

52

8

8.4

4.8

9.1

57

11

7.5

4.9

8.1

62

12

7.5

6.1

8.3

68

12

7.6

6.8

12.2

74

11

9.6

7.3

14.5

82

12

9.2

6.9

12.1

90

12

10.0

7.4

13.6

100

8

11.5

8.4

14.5

130

7

18.5

8.7

25

 

 

 

 

 

TABLO VI

Genç Greko-romen  Güreşçilerin Vücut Yağ Yüzdeleri

Sikleti

N

Vücut Yağ Oranı (%)

Asgari

Azami

48

10

7.3

5.6

9.8

52

11

8.5

5.3

10.4

57

11

8.4

6.5

10.3

62

9

9

7.4

11.3

68

13

8.8

6.6

12.3

74

15

8.7

7.1

10.6

82

13

10.9

7.2

15.1

90

12

11.8

8.5

15.1

100

12

13.6

9.8

16.3

130

7

23.6

13.0

35.9

                       

            Bilim adamları  kolej güreşçilerinin, çeşitli güreş kulüpleri ve takımlarının vücut yağ oranlarını araştırmışlar,Amerika‘da vücut kompozisyonu üzerinde yapılan birçok çalışmayı bir taploda topladır. Bu çalışma tablo VII’de sunulmuştur(35).

sunulmuştur(35).


 

Tablo VII

Amerikalı Güreş Takımların Vücut Yağ Oranları Değerleri

Araştırma Grubları

N

Yaş

Ağırlık

Vücut Yağ Oranı (%)

Araştırmacılar

Kolej

35

19.6

74.8

8.8

Sinning-1974

Amerika Milli Tak.

9

27.0

75.7

9.8

Gale-1974

72 Olimpik M. Tak.

26

23.9

75.0

8.2

Negal-1975

Kolej

19

20.3

72.2

10.5

Kelley-1978

Amerikan Genç T.

19

20.6

67.4

4.0

Stine-1979

Junior Dünya Şampiyonası Tak .

15

19.1

78.0

7.3

Silva-1981

Lise

29

15.9

44.5-60

4.5

Katch-1975

Lise

37

16.7

60-71

5.3

Katch-1975

Lise

28

16.8

76.4-94.5

11.7

Katch-1975

Amerika Şampi- yonası  Finalistleri

582

17.8

65.1

6.7

Tcheng-1973

Amerikalı   Öğren-cilerin Ortlaması

834

15.9

64.7

10.2

Tcheng-1973

Bilim adamları  39 elit junior güreşçide  yaptığı araştırmada vücut  yağ oranlarının ortalamasını  7.2 bulmuştur (36).Bazı araştırmacılar 7 Amerika’lı olimpik seviyedeki güreşçilerde vücut yağ yüzdesinin ortalamasını %7.6  bulmuştur (37).          Bazı araştırmacılar  49 elit Kanada’lı serbest güreşçinin vücut yağ yüzdesini  ortalamasını %8.2 ölçmüştür (38).Bazı araştırmacılar  Amerika’lı gelişmiş ve gelişmekte olan gruplardaki güreşçilerin vücut yağ oranlarını ölçmüşler ve  değerler tablo VIII’de verilmiştir(39).

 

Tablo VIII

Amerikalı  Güreşçilerin Vücut Yağ Yüzdeleri

Araştırma Grupları

N

Vücut Yağ Oranı (%)

Asgari

(%)

Azami

(%)

Amerika Milli Takımı

8

9.48

5.89

15.2

Elit Büyükler

33

9.81

4.91

26.33

Elit Gençler

39

7.62

3.24

15.9

Gelişen Gençler

38

10.45

7.40

19.19

Bazı araştırmacılar  Türkiye I.lig  takımlarından  MTA güreş takımının vücut yağ oranlarının ortalamasını % 9.1,  şekerspor güreş takımının vücut yağ oranının ortalamasını % 8.96 bulmuştur (31).Bazı araştırmacılar Serbest ve Greko-romen  güreş ümit milli takımlarının vücut yağ oranlırını  ölçmüştür  bu değerler tablo IX’da verilmiştir (28).

Tablo IX

Türkiye Ümit Milli Takımlarının Vücut Yağ Yüzdeleri

Takımlar

N

Vücut Yağ Oranı (%)

Asgari

(%)

Azami

(%)

Serbest Milli Takımı

18

8.25

5.9

11.3

Greko-romen Milli Takımı

18

8.56

6.6

13.9

2.1.3.Güreşçilerin İstirahat Ve Maksimum Kalp Atımı                    

            Kalp atımı, kalbin bir dakikadaki atım sayısı olarak tanımlanır. Kalp oksijen  taşıma sisteminde bir anahtar görevi yaparak devamlı olarak vücut sistemine kan pompalar.  Kalp atım sayısını çeşitli faktörler etkilemektedi , Bunlar egzersizin süresi ve yoğunluğu, kişinin fiziksel uygunluğu, yaş, cinsiyet, psikolojik faktörler, vücut ısısı, çevresel faktörler, beslenme vücut postürü ,genetik yapı ve sigaradır,kalp atım sayısı kişiden kişiye farklılık gösterir. Benzer şartlar altında aynı bireyde bir ölçümden diğer bir ölçüme göre değişebilir(40).

            Genellikle antrenman düzeyi iyi olan güreşçilerde bradikardik bir nabız bulunur. Literatürde raslanılan muhtelif incelemelerde istirahat nabzı 60 civarındadır. Bazı bilim adamları 1960’larda 20-30 yaşları arasında 17 güreşçide Ortalama istirahat nabzını 63 bulmuştur. Yine 1966’da 22-32 yaşları arasındaki  16 Milli güreşçi de yapılan bir incelemede saptanılan ortalama nabız değeri 55.4 idi. Arteriyel kan basıncı güreşçilerde gerek istirahatta gerek eforda normal sınırlar içindedir (24).Bazı bilim adamları nabız hızı üzerinde çalışmanın etkilerini test etmiş ve çalışma ile dinlenme arasındaki nabız ortalama hızının dokuz atış azaltıla bilecegini bulmuştur (40).Bazı araştırmacılar olimpik düzeydeki ve iyi antrene olmuş sporcularda kalp atım sayısının antrene edilmemiş kişilerden daha düşüktür oldugunu bulmuştur. Bir araştırmada düzenli antrenmanlarla kalp atım sayısının 6-8 arasında bir düşüş olabileceğini göstermiştir. Bazı sporcularda kalp atım sayısı normal insanlara göre 10-30  atış daha düşüktür.Kalp atım sayısı antrene olmuş kişilerde eğzersizlerden sonra daha kısa bir sürede normal seviyeye düşer (40). Bazı araştırmacılar  serbest ve Greko-romen Ümit Milli Güreş takımlarının istirahat  kalp atım sayılarını ölçmüştür.Serbest takımın ortalaması 56,78 atım/dk.Greko-romen takımının ise ortalaması 58,00 atım/dk bulmuşlardır(28).

 

            2.1.4.Güreşçilerin Kan Basıncı

            Kan basıncı, kanın atardamarların iç duvarlarına yaptığı basıncın sayısal değerlerle ölçülmesidir. Arterlerde meydana gelen bu basınç vücutun değişik bölgelerinde ve kalp kasılmasının değişik fazlarında farklılıklar gösterir. Kan basıncı sistolik ve diastolik diye ikiye ayrılır. Kan basıncını etkileyen bir takım faktörler vardır. Bunlar genetik özellikler, tuz alımı, stres, irtifa ve eğzersizdir. Tuz alımı ve stres kan basıncını olumsuz olarak etkiler. Fakat yüksek irtifa ve egzersiz pozitif olarak etkiler. Yüksek irtifada yaşayanlar daha düşük kan basıncına sahiptirler. Kan basıncı seviyesi aktif kişilerde aktif olmayan kişilerden daha düşüktür. Düzenli egzersiz proğramları yüksek tansiyonu düşürür. Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) kalp yetmezliklerinde, kalp krizlerinde karaciğer bozukluklarında, önemli kan damarlarının zedelenmesinde, atardamarların sertleşmesinede önemli rol oynar. İnsanlarda kan basınca (tansiyon) yaşa cinsiyete, duygusal duruma, gıda alma şekline, soya çekime, çevrenin etkilerine göre farklılıklar gösterir (40).

            Bazı araştırmacılar  Normal şartlarda sistolik kan basıncının 120 mm Hg. diastolik kan basıncının 80 mm Hg civarında olması gerekir demişler.Sistolik ve diostolik kan basınçları düzenli eğzersiz proğramı ile anlamlı  düşürülebilir (41).

             Araştırmalar göstermiştir ki, Antrenmanlı kişilerde antrenmansız kişilere göre yüksek kan basıncı (yüksektansiyon) daha az görülür. Kan basıncı ile kas çalışması arasındaki ilişki egzersizin süresine, uygunluğuna ve performansın oranına bağlıdır (42).        Bazı araştırmacılar Kanada’lı 36 elit Serbest güreşçide yaptığı incelemede kan basıncının sistolik  119 mm Hg Diastolik 77 mm Hg ortalama bulmuştur (38).Bilim adamları yaptığı araştırmada 35 Kanada’lı olimpik güreş takımının kan basıncını sistolik 117 mm Hg Diastolik 69 Hg ortalama  bulmuştur (29). Bazı araştırmacılar serbest ve Greko-romen güreş milli takımlarının sistolik kan basıncını serbest güreşçilerde 119.3 mmHg  Greko-romen güreşçilerde 121.2 mmHg diastolik kan basıncını ise serbest güreşçilerde 77.56 mmHg Greko-romen güreşçilerde 74.56 mmHg ortalama bulmuştur(28).

 

            2.1.5.Güreşçilerin  Maksimum Oksijen Tüketimi

            Maksimum anerobik güç de denilen maksimum oksijen tüketimi  kişinin ağır bir çalışma sırasında kullanılabildiği en yüksek miktardaki oksijeni belirtir. Çalışmanın ilk dakikalarında oksiyen alımı “Sabit” bir seviyeye kadar yükselir, Bu seviyeyi dokuların oksijen ihtiyacı belirler,çalışma sona erdiğinde oksijen alımı yavaş yavaş normal seviyesine düşer.Çalışmanın başında oksijen alımı yavaş yavaş yükselir.Bunun nedeni oksijen taşıyıcı sistemlerinin hızla  çalışmaya başlamak konusunda gösterdikleri tembelliktir.Hafif çalışmaların ilk bir kaç dakikasında enerji anaerobik yoldan karşılanabilir. Daha ağır çalışmalarda enerjinin bir bölümü anaerobik solunum sağlar.  Buda laktit asitin üremesine yol açar (40).Eğzersizin yoğunluğu,  tüketilen glikojenin miktarı yada sarfedilen enerji ile açıkça belirtilmiştir. Maksimum oksijen tüketimi, her bireyin çalışma yoğunluğunun değişik düzeylerine dayanma yeteneğinin en iyi göstergesidir. Genetik faktörlerinde oksijen tüketimi, arasında güçlü bir ilişki vardır. Antrenman oksijen taşıma kapasitesini kardiak çıkışı ve çalışan kaslardan oksijen alımını yükseltir.

   Genel olarak oksijen kullanımı ölçmek için üç türlü laboratuvar metodu vardır.

            1. Tredmil üzerinde koşma ve yürüme,

            2. Bisiklet ergonometresinde çalışma,

            3. Step testir (Astrand ve Rodahl, 1986 ; Fox ve Mathews 1976).

            Uzun mesafe koşucularda saha testi olarak kardiyovasküler uygunluğu ölçmek için yaygın olarak cooper testi kullanılmaktadır. Cooper 12 dakikalık koşu testi. Aerobik kapasiteyi ölçmek için bilim adamları ve antrenörler tarafından uygulanmaktadır (43).Bazı araştırmacılar Amerikalı Olimpik seviyedeki serbest güreşçilerin maksimum oksijen tüketimlerini ölçmüşler, ortalamasını 61.1 ml/kg/dk bulmuşlar. Aerobik  kapasite ile güreşte başarı arasında yüksek bir ilişki olduğunu söylemişler (37).Bilim adamları Kanadalı 49 serbest güreşçiyi test etmişler,  maksimum oksijen tüketimlerinin ortalamasını 61.8. ml/kg/dk bulmuşlar (38).

             Bazı araştırmacılar Türkiye I.liğinde güreşen MTA güreşçilerinin maksimum oksijen tüketiminin ortalamasını 48.02 ml/kğ/dk , şekerspor takımının ortalamasını 50.14 ml/kg/dk bulmuşlar (31).Bilim adamları 39 elit genç güreşçilerini maksimum oksijen tüketiminin ortalamasını 57.2 ml/kg/dk. bulmuşlar. Bazı araştırmacılar 14-18 yaşları arasındaki 77 Amerikalı ve kollejli güreşçilerinin aerobik güçlerini ölçmüşler,  ortalamasını 51.2 ml/kg/dk bulmuşlardır (36).Bir araştırmacı Amerikan güreşçilerinin ortalama normlarını toplamış, bu değerler tablo X’da verilmiştir (44).

Tablo X

Çeşitli Amerikan Güreşçilerin MaxVO2 Değerleri

Yaş (Yıl)

Boy

(cm)

Kilo

(Kğ)

MaxVO2

(ml/kğ/dk)

Araştırmacı

21

174.8

67.3

58.3

Stine-1977

23

-

79.2

50.4

Taylor-1979

24

175.6

77.2

57.4

Nagel-1975

26

177.0

81.8

64.0

Fehey-1975

27

176.0

75.7

54.3

Gale-1974

19.1

173.6

78.0

55.0

Silva-1981

Bilim adamları Amerikalı değişik yaş gruplarındaki güreşçilerin Aerobik güçlerini ölçmüş. Bu değerler Tablo XI’de verilmiştir(39).

Tablo XI

Amerikalı  Güreşçilerin Aerobik Güçlerinin (MaxVO2)

Ortalama Değerleri

Araştırma Grupları

N

MaxVO2

(ml/kğ/dk)

Asgari

(ml/kğ/dk)

Azami

(ml/kğ/dk)

Amerikan Milli Takımı

8

55.59

49.2

59.9

Elit Büyükler

33

48.97

37.37

56.7

Elit Gençler

39

51.21

34.40

68.3

Gelişen Gençler

38

52.29

37.5

63.6

            Bilim adamları Kanadalı ve Japon olimpik aday milli takım güreşçilerinin aerobik güçlerini ölçmüşler. Bu değerler talo XII’de verilmiştir(29).

 Tablo XII

Kanada ve Japon Olimpik Aday Güreşçilerin Aerobik Güçlerinin (MaxVO2)

Ortalama Değerleri

 

Takımlar

N

MaxVO2  (ml/kğ/dk)

Kanada Takımı

15

54.46

Japon Takımı

19

55.36

     

            Bir araştırmacı 10 elit Etibank sas serbest güreş takımının maksimum oksijen tüketiminin (MaxVO2) ortalamasını 48.9 ml/kg/dk, bulmuştur (15).

            Bazı araştırmacılar Amerika’da 9 olimpik güreşçinin yaş ortalamasını  27 maksimum oksijen tüketiminin (Max VO2) ortalamasını 54.3 ml/kg/dk,          Sekiz gelişmiş denegin yaş ortalamalarını  23,  Max VO2 ortalamalarını 54.8 ml/kg/dk,iki gelişmekte olan deneğin yaş ortalamasını 24 MaxVO2 ortalamasını 39.9 ml/kg/dk bulmuşlar (27).

            Bir araştırmacı serbest ve Greko-romen  güreş milli takımlarının maksimum oksijen tüketimlerini(Max VO2) ölçmüştür. Serbest takımın Max VO2 ortalamasını 48.01 ml/kgkdk, Greko-romen takımının ortalamasını 43.57 ml/kg/dk. bulmuştur (28).Bilim adamları     10 elit güreşçinin maksimum oksijen tüketimini (MaxVO2) 58 ml/kg/dk bulmuştur. Bu değerin aerobik karekterde spor yapanlara oranla daha düşük olduğunu söylemiştir (45). Bazı araştırmacılar  Kanadalı 7 elit Greko-romen güreşçinin maksimum oksijen tüketiminin ortalamasını (MaxVO2) 50.38 ml/kg/dk  bulmuştur (46).

            2.1.6.Güreşçilerin Anaerobik Güçleri

            Anaerobik güç bir sporcunun enerjisini bir birim zamanda güce çevirebilme yeteneğidir(47). Anaerobik  enerji sistemlerinin (APT-PC ve laktik asit enerji üretmek için gerekli maksimal kabiliyetidir(48). Anaerobik yolla yapılan egzersizler esnasında maksimal enerji üretebilme yetenegi olarakta tanımlanır. Sporcunun anaerobik gücünü öğrenmede (Sorgent testi) sıçrama testinin kullanılmasında, vücut ağırlığı ve Sıçrama hızı, dikey sıçrama mesafenin ölçülmesinde dikkate alınmalıdır. Yüksek anaerobik kapasite pozitif olarak aerobik kapasiteye transfer edilir. Eger bir sporcu aerobik kapasitesini geliştirmişse oksijen borçlanmasından sonra, normale dönüş yada toparlanması daha hızlı olacağından ve oksijen borçlanmasına girmeden daha uzun süre fonksiyon gösterebileceğinden, anaerobik kapasitesi daha da gelişecektir (49).Bazı araştırmacılar  Organizmanın oksijen borçlanmasına girdiği anda gerekli enerji ihtiyacının, vücut depolarından temini için, anaerobik sistem mekanizmasını kullanır(23). Dolaşım ve glikojen depolarından veya glikoz mekanizmasından laktik asit ve metobolikler üretilmesi sonucunda, oksijen kullanılmaksızın enerji temin edilebilir (23).Yoğun şiddetli aktivitelerden sonra ATP kaynaklarının azalması, istirahat seviyesini ancak %40’ı kadardır. PC kaynakları ise hemen hemen tamamen tüketilir. Bu nedenle PC’nin miktarı, kısa, süreli ağır egzersizleri sınırlayan bir faktördür. ATP. PC yüksek şiddetteki bir egzersize ancak 6 saniye süreyle enerji sağlayabilmekdedir(50). Bir araştırmacı, bu sürenin 8-10 saniyeye kadar olabileceğini ifade etmiştir (51).Anaerobik kapasite, Anaerobik enerjinin daha çok laktik komponenti ile ilgilidir, 5-10 sn’den fazla süren özellikle 3 dakikaya kadar yapılan maksimal yüklenmelerde alaktik komponente ilaveten, laktik komponentinde devreye girmesiyle enerji üretilir ve kanda LA yükselmeye başlar.

            Egzersizin 3. dakikasından sonra aerobik güç kullanılmaya başlanır. Aerobik güç ölçümünde en çok kullanılan testler durarak dik sıçrama, durarak uzun atlama, Margaria - Kalamen  40 yard koşu, Wingate ve Bosko testleridir (52).Bilim adamları Antrene güreşçilerin anaerobik kapasitesi ve laktat ölçümünün cevabı için 85 mph de 20 derecelik bir yokuşta tredmil koşusu mükemmel bir  ayırt edicidir.  Bu prosedür mesafesindeki ortalama 64 Sn’lik bir koşudan sonra maksimum değerler 141.3 mg % bulunmuştur(38).Bazı araştırmacılar 18 Serbest güreşçinin anaerobik (Dikey Sıçrama) değerlerinin ortalamasını 122.6 kg-m/sn, 18 Greko-romen güreşçinin anaerobik değerlerinin ortalamasını 123.6 kg-m/sn bulmuştur (28). Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksek okulu gezici Laboratuarı (1993) Serbest Güreş  A       milli takımının Sguat sıçrama  ortalamalarını 38.49 cm. Hareketli sıçrama ortalamalarını 39.90 cm. bulmuştur (25).

 

            2.1.7.Güreşçilerin Esneklikleri

            Eklem ya da eklem serilerinin mümkün olan en geniş açıda hareket edebilme yeteneğidir. Eklemlerin geniş bir açı içersinde serbestçe hareket etme özelliği olup ölçü birimi açı yada cm olarak değerlendirilmelidir (53). Eklemlerde hareket; Eklem oynaklığı ile esnekliğin işbirliği süresinde gerçekleşen miktarıdır. Eklem oynaklığı eklemi meydana getiren kemiklerin yapısı ve eklem yüzeyleri (kaslar, bantlar ve kirişler) ile ilgili olmaları nedeniyle kişiden kişiye değişiklikler göstermektedir(54). Kasların yeterince esnek olmaması eklem hareketliliğini önler. Bu da eklemin çabuk yıpranmasına neden olur. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, süratın geliştirilmesi esneklik antrenmanları ile kasların uzaması sayesinde gerçekleşmektedir. Çünkü 5-10 dk. yapılan ısınma çalışmalarından sonra yapılan esnetme gerdirme egzersizleri iç sürtünme veya antogonistlerin dirençlerini azalttığı ve dolayısıyla da kuvvet arttıkça kasın kontraksiyon (Kasılma) hızı da buna parelel olarak artacaktır. Esnekliğin etkinliğini antogonist kas grubunun gevşeme özelliği yeterli oranda değilse hareketlerin oluşumu kısıtlaması ve engel teşkil etmesi açısından önem arz eder. Esneklik sporcularda sakatlıkları en aza indirgemesi bakımından önemlidir(40).

            Bazı bilim adamları Kanadalı 49 Elit serbest güreşçide yaptığı araştırmada ortalama bel esnekligini 15.3 cm bulmuştur(38).Bir araştırmacı 18 serbest Milli Takım güreşçisinin ortalama bel esnekliklerini 29.83 cm, 18 Greko-romen Milli Takım güreşçisinin ortalama bel esnekliğini 31.83 cm ölçmüştür(28). Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksek Okulu gezici Laboratuarı,  Serbest güreş  Milli Takımının  oturarak bel esnekliğini ortalama 17.8 cm, Ayaktaki esnekliğini ise ortalama 14.8 cm bulmuştur(25).

 

            2.1.8.Güreşçilerin  Sürat Ve Reaksiyon Zamanı

            Sürat vücutun bölümleri ya da tamamının hızı olarak tanımlanır, yani devinim oranıdır. Sürat ölçme metodu olarak kısa mesafeli koşular çok kullanılır. Sürat; reaksiyon zamanın ve hareket zamanı olarak iki bölümde incelenebilir.

            Reaksiyon ; Sinyal efektör organa gelince özelleşmiş efektör hücreler reaksiyon gösterirler. Efektör hücreler kas ve bez hücreleridir ki, belirli fonksiyonların yapılması için iyice özelleşmiş hücrelerdir. Bir veya birden fazla uyarana çabuk ve uygun bir motorsal cevaptır(55). Atletizimde verilen starta karşı tek ve bilinen tepki.

            Basit Reaksiyon: Uygulanacak hareket biçimi bilinmektedir. (Starta karşı çıkış yapmak gibi).             Kombine Reaksiyon ; Bir çok uyarıya karşılık en iyi ve en doğru yolu seçmektir, rakip oyuncuya perdeleme yapmak gibi.

            Reaksiyon Zamanı, uyarana cevap alınmasıyla harekete geçme zamanı arasında geçen süredir. 100 metre koşuda çıkış sesi ile koşuya başlama arasında geçen süre reaksiyon zamanıdır. reaksiyon Zamanı , organik faktörler, uyaran şiddeti, kas tansiyonu, motivasyon, antrenman, yorgunluk ve genel sürat sporlarında ve çıkışta rol oynayan önemli bir faktördür. Bir çok spor dalları için reaksiyon hızı çok önemlidir. uyaranların mümkün olduğu kadar çabuk cevaplanması, uyaranların iletim hızına bağlıdır(55).Bir araştırmacı Serbest ve Greko-romen Ümit güreş milli takımının 50 m. hızlarını ölçtü. Serbest takımının ortalaması 7.56 sn , Greko-romen takımının 7.69 sn bulmuştur (28).Amerika Olimpiyat Komitesi bilimsel çalışmalar sonrası raporunda, çeşitli güreş takımlarının süratini bildirdi,bu değerler Tablo XIII’de sunulmuştur (39).

   Tablo XIII

40 YARD (36.6 m)  Çeşitli Amerikan Güreş takımlarının

Hızlı Koşu Değerleri

Takımlar

N

Stil

GR-FR

40 YARD Hız

Araştırmacı

1983 Dünya Kupası Takımı

8

FR

5.28

Scott-1983

Elit Büyük Güreşçi

33

25-GR

8-FR

4.92

Scott-1987

Elit Junior Güreşçi

39

25-BS

13-FR

1-GR

5.36

Scott-1978

Gelişen Güreşçi

38

FR

5.45

Scott-987

            Bir araştırmacı 18 Serbest  Güreş Milli takımının ışığa ve sese karşı reaksiyon zamanlarını araştırdı. Işığa karşı reaksiyon zamanı el için 18.83 mı/sn Ayak için 22.72 mı/sn sese karşı reaksiyon zamanı el için 21.11 mı/sn Ayak için 25.39 mı/sn 18 Greko-romen güreşçinin ışığa karşı reaksiyon zamanı el için 18.83 mı/sn Ayak için 23.17 mı/sn sese karşı reaksiyon zamanı el için 18.78 m/sn Ayak için 23.11 mı/sn bulmuştur (28). Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Yüksek Okulu gezici laboratuarı, serbest güreş  milli takımının  reaksiyon zamanını ölçmüştür, ayak hareket hızının ortalaması   176.4 ml/sn, Ayak hareket hızını öne alma ortalaması 409.9 ml/sn mankene hücum (Hareket süratı) reaksiyon zamanı ölçümü ortalaması 412.04 ml/sn  bulmuştur (25).

            2.1.9.Güreşçilerin Pençe, Bacak Ve Sırt Kuvveti 

            Bilim adamları; kuvvet sportif başarı için önemli bir faktördür. Kuvvet kasların kasılma gücüdür. Müsabakalarda özellikle kas dayanıklılığı için kullanılır ve kasılma kabiliyeti olarak tanımlanır(46).Bazı araştırmacılar  pençe kuvvetinin 12-18 yaşları arasında önemli bir gelişme kaydettiğini ve kuvvetin kişilerde 20-30 en yüksek seviyeye çıktığını 65 yaşa kadar düştüğünü bulmuştur (28). Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksek Okulu gezici Laboratuarı, serbest güreş  milli takımının pençe kuvvetlerinin ortalamasını sol el 46.83 kg, sağ el 47.16 kg bulmuştur(25).Bazı araştırmacılar Dünya kupasında güreşen Amerikalı 8 güreşçinin pençe kuvvetlerini ölçmüştür, sağ el ve sol el toplam 99.13 kg. ortalama ve en kuvvetli elin pençe kuvvetini 50.38 kg ortalama, zayıf elin pençe kuvvetini 48.75kg ortalama  bulmuştur(39).Bilim adamları Kanada ve Japon olimpik aday milli takımının pençe kuvvetlerini ölçmüş. Bu değerler Tablo XIV’de verilmiştir (29).

Tablo XIV

Kanada ve Japon Güreşçilerin   Pençe Kuvvetlerinin Ortalama  Değerleri

Takımlar

N

Sağ El Pençe

Kuvveti (Kğ)

Sol El Pençe Kuvveti  (Kğ)

Kanada

15

54.95

54.27

Japon

19

53.85

52.05

Bazı araştırmacılar etibank sas güreş takımının pençe kuvvetlerini ölçmüş, çift pençe kuvvetinin ortalaması 81.9 kg, zayıf pençe kuvvetinin ortalaması 38.1 kg, bulmuştur (15).Bir araştırmacı  Türkiye’de yaptığı çalışmada MTA güreş takımı ile şekerspor güreş takımının pençe kuvvetlerini ölçmüş, bu değerler  tablo XV’de verilmiştir (31).


 

Tablo XV

MTA ve Şekerspor Güreş Takımlarının Pençe Kuvvetleri

Ortalama  Değerleri

Takımlar

N

Sağ El Pençe Kuvveti (Kğ)

Sol El Pençe Kuvveti (Kğ)

MTA

10

38.95

36.72

Şekerspor

10

40.47

37.36

Bazı araştırmacılar Ümit Güreş Milli Takımlarının pençe kuvvetlerini ölçmüş, bu değerler Tablo’XVI da verilmiştir (28).


 

Tablo XVI

Türkiye Ümit Milli Takımları Pençe Kuvvetlerinin  Ortalama  Değerleri

Takımlar

N

Sağ El Pençe Kuvveti (Kğ)

Sol El Pençe Kuvveti (Kğ)

Serbest Milli Tak.

18

43.2

38.8

Greko-romen Tak

18

40.7

38.1

 

Bilim adamları 104 tecrübeli Lise öğrencisinin değişik zamanlarda pençe kuvvetlerini ölçmüş. Kasım ayındaki ölçümde 30.72 kg ortalama Şubat ayında 42.27 kg ortalama bulmuştur (56). Bazı araştırmacılar Romanya amatör güreş kurumunun güreşçilerin ağırlıklarına karar vermede kullandıkları kuvvet normları ise Tablo XVII’de görülmektedir. Bu çalışmada 3000 denek ölçülmüştür(57).

Tablo XVII

Sporcunun Güreştiği Kilo (Kğ)

48

52

57

62

68

74

82

90

100

130

 

Bençpres (Kğ)

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

 

Sguat (Kğ)

150

160

170

180

185

190

195

200

205

205

 

 

 

                               3.BÖLÜM

 

                                   3.1.MATERYAL VE  METOD

 

            Bu çalışmanın amacı 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunlarına Katılacak Serbest ve Greko-romen Güreş Milli Takımlarının sahip oldukları seçilmiş fiziksel ve fizyolojik değerlerini ortaya çıkartır. Alt proplem olarak  Serbest Takım ile Greko-romen Takımının fizyolojik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenerek mukayese edilmesi temel amaç olarak belirlenmiştir.

            Ayrıca güreşçilerin kişisel bilgileri için (adı, soyadı, yaş, sigara içimi, alkol kullanımı, sağlık ve sakatlanma durumları ve nedenleri, spor geçmişleri vs) önceden hazırlanmış bir kişisel bilgi formu doldurtulmuştur.

 

                        3.1.1Deneklerin Seçimi 

 

            Bu çalışma için seçilmiş denekler 1996 yılında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılan serbest ve Greko-romen Büyükler Avrupa Şampiyonasında ilk sekiz sırayı alan ve FILA’nın  seçtiği başarılı güreşçiler, 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkını kazanmışlardır. Ülkemizi Serbest ve Greko-romen stilde Avrupa Şampiyonasında temsil eden güreşçilerden, Serbest Stilde altı sporcu, Greko-romen stilde yedi sporcu Avrupa Şampiyonasındaki barajı geçerek 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkını kazanmışlardır. Araştırmamız 1996 yılında Türkiye’yi Atlanta olimpiyat oyunalarında temsil edecek Serbest stilde altı güreşçi Greko-romende yedi güreşçi üzerinde olmuştur.

 

                        3.2.GENEL METODLAR

            Sporcular üzerindeki deneyler Serbest Güreş Milli Takımının Kamp Merkezi olan Ankara Kızılcahamam’daki kamp tesislerinde, Greko-romen takımının deneyleri ise Bolu Aladağ’daki izcilik ve Kamp eğitim merkezinin tesislerinde yapılmıştır. Sporcular teste başlamadan bir gün önce uyarılarak aşağıdaki kurallara uymaları istenmiştir.

            1 - Test gününde en geç testten 3 saat evvel yemek yemeleri.

            2 - Testler öncesi hiç bir ilaç ve testten bir saat evvel kahve, çay gibi uyarıcılar ile sigara kullanılmaması.

            3 - Test öncesi zorlayıcı fiziksel aktivitelerden kaçınılması.

            4 - Testlere spor kıyafeti ile gelinmesi.

Bu çalışmada istatistiki olarak aşağıdaki değerler hesaplanmıştır.

            1- Aritmetik ortalama

            2- Standart sapma

            3- Standart hata

            4- T  testi uygulanmıştır.

                        Laboratuvardaki Ölçümler Şu Sırayı Takip Etmiştir

            1 - Boy ve Kilo

            2 - İstirahatta Kalb Atım Sayısı

            3 - Sistolik ve Diastolik Kan Basıncı

            4 - Vücut Yağ Yüzdesi

            5 - Aerobik Kapasite

            6 - Anaerobik Kapasite (Dikey Sıçrama)

            7 - Esneklik

            8 - Pençe Kuvveti

            9 - Hız

            10 - Reaksiyon Zamanı

            11 - Barfiks

            12 - Mekik

            13 - Şınav

            14 - Sırt Kuvveti

            15 - Bacak Kuvveti

              

            3.2.1. Testin Adı : Boy Ve Kilo Ölçümü

            Kullanılan Araç: Kantar

            Açıklama : Denek hassas bir kantarda (kg. birimi) çıplak ayak ve sadece şort giydirilerek tartılmıştır. Uzunluk (cm) ölçümü ise hassas kantarda sabit olarak kullanılan metal bir çubuğa denek dik bir pozisyonda durdurularak ölçülmüştür. Çubuk deneyin kafasının üzerine gelecek şekilde ayarlanır ve uzunluk metal çubuğun üzerinden (m) olarak okunmuştur.

 

            3.2.2. Testin Adı : Kalp Atım Sayısının Ölçülmesi

            Kullanılan Araç : Steteskop

            Açıklama : Dinlenme alanındaki kalp atım sayıları denek otururken alınmıştır. Kalp Atım Sayısı “Auscultation” kalp sesi steteskop ile dinlenme metoduna göre alınmıştır.

            Deneğin göğsüne bir steteskop yerleştirilmiş ve kalp atım sayısı “TAB” sesinin duyulması ile kronometreye basılır ve aynı kalp sesleri sayılarak bir dakikalık kalp atım sayısı kaydedilmiştir.    

 

            3.2.3. Testin Adı : Kan Basıncının Ölçülmesi

            Kullanılan Araç : Steteskop, Tansiyon Aleti.

            Açıklama : Denek oturur vaziyette iken kan basınçları alınır. Steteskop’u dirsek ekleminin hemen üst kısmına ve brachial arterin üzerine yerleştirilmiştir. (Avuç içi yukarı dönük vaziyette iken kolun orta noktasına) tansiyon aleti 160mm Hg civarına gelene kadar hızlı bir şekilde şişirilir ve ilk şiddetli “TAB” sesi duyulana kadar basınç yavaş yavaş azaltılır. Buna “Krotkoff” sesi denir. ve arterdeki basıncın azaltılmasından dolayı kanın arterden geçmeye başladığı anda duyulur. Bu ilk “Krotkoff” sesi sistolik kan basıncı olarak kabul edilir. Basınç azaltılmaya devam edilmiştir, vuruş sesleri aniden azaldığından veya tamamen kaybolduğunda gösterge okunur. Bu da diastolik kan basıncı olarak kabul edilmiştir.

 

            3.2.4. Testin Adı : Vücut Yağ Yüzdesinin Ölçülmesi

            Kullanılan Araç : Lange Skinfold Kalifer Aleti.

            Açıklama : Vücut yağ yüzdesinin ölçülmesi için vücutun 6 standart bölgesinin deri altı yağ ölçümleri iki defa alınır. Bunun için Biceps,Triceps, Subra iliac, Tning, Scapula ve Chest deri altı yağ dokusu tekniğe uygun olarak ölçülür. Ölçümler iki defa aynı değer elde edilinceye kadar deneyin sağ tarafından alınır. Ölçüm bölgeleri şu şekilde tespit edilmiştir.

            1 - Biceps : Üst kolun iç orta hattında (biceps üzerinde) acromion ve olecronen proseslerin aradındaki mesafenin orta noktasından alınan dikey tutamlardır.

            2 - Triceps : Üst kolun dış orta hattında (Triceps üzerinde) acromion ve olecronen proseslerinin arasındaki mesafenin ortasından alınan dikey tutamdır.

            3 - Supra İliac : Vücutun yan orta hattında ilium crest’in hemen üstünden alınan yarım yatay diyagonal tutamdır.

            4 - Scapula : Kürek kemiğinin iç kanerının hemen altından ve kemiğin kenarına parelel olarak alınan tutamdır.

            5- Tnigh : Üst bacağın (uyluk) orta hattında inguinal ligament ve patellanın üstü arasındaki mesafenin orta noktasından alınan dikey tutamdır. (Bu ölçüm alınırken denek ağırlığını sol bacağın üstüne taşır, sağ bacağın yerle teması kesmeden sağ bacağın serbest tutamı sağlanır.)

            6 - Chest : Önce sternal bölge ile göğüs memesi arasındaki mesafenin orta noktasında alınan diyagonal göğüs kıvrımına parelel katlamalardır. Ölçümler iki kat deri dokusunun baş parmak ve işaret parmağının tutumu ile altındaki adaleden ayrılması ile alınır. Bu ölçümler aşağıdaki formül işleme tabi tutularak vücut yağ oranın hesaplanır. Vücut yağ yüzdesi sloan ve Weir formülü kullanılarak belirlenmiştir (58).

            Vücut Yağ 9 m/ml=1.1043-0.000133

            (Bacak SF) -0.00013 (Subscapular SF)

            Yağ %’si = (4.570/Yoğunluk-4.142).100

            SF=Deri altı ölçümü

 

            3.2.5. Testin Adı : 12 Dakika Koşu Testi (Cooper)

            Kullanılan Araç :    a) 400 Metrelik Koşu Pisti

                                   b) Düdük

                                   c) Kronometre

            Açıklama : Başlama düdüğü ile beraber koşuya başlayan deneğin 12 dakika boyunca katettiği tur sayısı tespit edilerek düdükle beraber koşu bittiğinde koşulan toplam mesafe metre olarak kaydedilmiştir. Bu testle kişinin bir dakikada koşmuş olduğu metre hesap edilerek, aşağıdaki formül kullanılarak max.V02 değeri bulunmuştur.

Max.V02 =33.3+(X-150) 0.173 

(X=Bir dakikada koşulan mesafe)  (59).

 

            3.2.6. Testin Adı : Dikey Sıçrama

            Kullanılan Araç :Dikey Sıçrama Sehpası

            Açıklama : Ayaklar bitişik ve vücut dik durumda iken tek kol yukarı uzatılarak parmak ucunun değdiği yer işaretlenmiştir, daha sonra denek çift ayak kullanarak yukarı doğru sıçrar ve kolun uzanabileceği en üst çıta dilimine vurur. Yukarı doğru sıçrarken adım alınmaz Ayaklar bitişik pozisyonda uzanma noktası ile sıçrayarak dokunulan nokta arasındaki fark santimetre olarak kaydedilmiştir. Hareket iki defa tekrarlanır ve en iyi derece değerlendirmeye alınır. Bu test sonucu aşağıdaki formül kullanılarak işleme tabi tutulur. Anaerobik gücün hesaplanması için Lewis’in formülü kullanıldı  (60).

            Anaerobik Güç = Ö 4.9  (Vücut ağırlığı) Ö D

            D = Sıçranılan Mesafe (cm)

 

            3.2.7. Testin Adı :Esneklik Testi

            Kullanılan Araç : Sit And Reach Sehpası

            Açıklama : Sporcu yere parelel bir şekilde ve bacakları düz pozisyonda olacak şekilde oturur. Ayaklarını Sit And Reach sehpasının altına yerleştirilmiştir. Elleriyle sehpanın üzerine doğru dizlerini bükmeden uzanabildiği kadar uzanır ve bir müddet sabit olarak bekler, uzanabildiği bu mesafe cm. olarak kaydedilmiştir.

            3.2.8. Testin Adı : Pençe Kuvvetinin Ölçülmesi  

            Kullanılan Araç : El Dinamometresi

            Açıklama : Pençe Kuvveti sağ ve sol elden “El Dinamometresi” ile gerçekleştirilmiştir. Ölçüm sırasında denek dik olarak ayakta durur. Ölçüm yapılan kolu bükmeden, vücuta temas ettirmeden ve vücuttan hafif mesafeli pozisyonda ölçüm yapılmıştır. Aynı durum sağ ve sol kol için 2 defa tekrar edilmiştir, en iyi değer kilogram olarak kaydedilmiştir.

            3.2.9. Testin Adı : Hızın Ölçülmesi

            Açıklama : 100 metrelik nizami parkurda 50 metrelik mesafe belirlenerek deneklerin hız ölçümü yapılmıştır. Denekler iki’şer kişilik gruplar halinde 2 defa koşturulmuş ve en iyi derecesi alınmıştır. Denekler başlama çizgisinde hafif öne eğilir, vaziyette çıkış pozisyonu almaları söylenmiştir, startın verilmesiyle denekler koşmaya başlamışlardır,  bitiş çizgisine geldiklerinde kronometreye basılarak zaman kaydedilmiştir. Deneklerin kaydedilen mesafeleri (saniye) olarak alınmıştır.

            3.2.10. Testin Adı : Reaksiyon Zamanı Ölçüm Testi 

            Kullanılan Araç : Reaksiyon Ölçüm Cetveli

            Açıklama : Denek sandalyede eli rahat olacak biçimde durdurulmuştur. Başparmak ve işaret parmak uçları vücutun ön kısmında duracak şekilde hazır duruma getirilmiştir. Baş parmak ve işaret parmağı birbirine horizontal olmalıdır. Test eden kişi test sopasının ucundan ve deneğin baş parmağının üst düzeyi ile aynı hizada olmalıdır. Deneğin direkt olarak konsantrasyon bölgesine bakması sağlanmıştır. denek kesinlikle testi yapan kişinin eline bakmamalıdır. Ne de elini aşağı yukarı hareket ettirerek düşen cetveli yakalamaya çalışmamalıdır. Üç deneme yaptırılır ve en iyi sonuç kaydedilmiştir. Sonuçlar ml/sn cinsinden değerlendirilmiştir (58).

 

            3.2.11. Testin Adı : Barfiks Testi

            Açıklama: Test kol fleksör kaslarının kuvvet dayanıklılığını ölçer. Barfiks’te eller omuz genişliğinde, öne bakar şekilde tutularak, gövde çene hizasına çekilerek maksimal süratle, hareket yapılır, 30 sn. süresince gövdenin her çekilişi sayılarak kaydedilmiştir.

            3.2.12. Testin Adı : Mekik Testi

            Açıklama: Test karın kaslarının kuvvet ve dayanıklılığını ölçer. Cimnastik minderi üzerine dizler bükülü ve sabit, eller ensede kenetli olarak 30 sn. süre ile sporcu gövdesini doğrultalarak, dirseklerini dizlerine dokunarak yatar. hareketin her tekrarı sayılarak kaydedilmiştir. 

            3.2.13. Testin Adı : Şınav Testi

            Açıklama: Test Biceps ve Triceps kaslarının dayanıklılığını ölçer. Test güreş minderi üzerinde yere parelel, kollar gergin şınav hareketini yapacak şekilde sporcu beklemiştir, 30 Sn. süre ile sporcu kollarını dirsekten bükerek göğsünü yere değdirir. Kolları ile kendini iterek başlangıç pozisyonuna gelmiştir, hareketin her tekrarı sayılarak kaydedilmiştir.

            3.2.14. Testin Adı : Sırt  Kuvvetinin Ölçülmesi

            Kullanılan Araç : Dinamometre

            Açıklama : Ölçüm sırasında denek ayakta belden öne doğru yere 90’derecelik bir açı pozisyonunda durdurulmuştur, kollar bükülmeden dinamometrenin çekiş çubuğundan iki eli ile tutar, yukarı doğru çeker çelik tel gerilir ve ibreyi hareket ettirir. İki defa tekrar edilir, en iyi değer kg.olarak kaydedilmiştir.         

            3.2.15. Testin Adı : Bacak Kuvvetinin Ölçülmesi

            Kullanılan Araç : Dinamometre

            Açıklama : Ölçüm sırasında denek ayakta bel düz, kollar gergin, dizler bükük olarak dinamometrenin çekiş çubuğundan iki eli ile tutar. Yukarı doğru çeker. Çelik tel gerilir, İbreyi hareket ettirir. İki defa tekrar edilir, en iyi değer kg olarak kaydedilmiştir.

 

4.  BÖLÜM

 

            4.1.BULGULAR

             Bu çalışmaya 1996 Atlanta yaz olimpiyat oyunlarına katılacak 6 serbest, 7 Greko-romen milli takımlarından toplam 13 güreşçi katılmıştır. Bu çalışma için toplam 18  fiziksel uygunluk değişkeni kaydedildi. (Yaş, Boy, Kilo, istirahat kalp atım sayısı, istirahatta sistolik ve diastolik kan basıncı, vücut yağ yüzdesi, maksimal oksijen kullanım kapasitesi (Max Vo2), Anaerobik güç, Esneklik, pençe kuvveti, sırt kuvveti, Bacak kuvveti sürat, Reaksiyon zamanı, Barfiks, mekik, Şınav). Ölçümleri hem serbest güreşçilere hemde Greko-romen güreşçilere yapılmıştır.

 

            1996 Atlanta olimpiyat oyunlarına katılan serbest güreş milli takımı ile Greko-romen güreş milli takımı mukayese edildi, serbest güreş milli takımı ve Greko-romen güreş milli takımının fizyolojik değişkenlerinin ortalama değerleri, en düşük ve en yüksek değerleri, standart sapmaları ve standart hataları tablo XVIII ve XIX da verilmiştir.


 

TABLO XVIII

Türkiye Olimpiyat Serbest Güreş Milli Takımı Güreşçilerinin

Ortalama Fizyolojik Değerleri

Değişkenler

N

Ortalama

En düşük Değer

En yüksek Değer

Standart Hata

Standart Sapma

Yaş (Yıl)

6

25.83

21

29

1.27

3.12

Boy (cm)

6

171

163

185

3.21

7.87

Kilo (kg)

6

80.6

58

117

8.58

21.01

İstirahat Kalp Atımı (atım/dk)

6

54.66

48

60

2.04

5.00

Sistolik Kan Basıncı (mmHg)

6

115.83

110

120

2.00

4.91

Diastolik Kan Basıncı (mmHg)

6

76.66

70

80

2.10

5.16

Vücut Yağ (%)

6

10.03

6.37

17.24

1.62

3.98

Max.VO (ml/kg/dk)

6

49.75

47.71

52.04

0.95

2.34

Anaerobik Güç (kg.m/sn)

6

125.86

91.68

163.79

10.33

25.32

Esneklik (cm)

6

24.00

20

28

1.29

3.16

Pençe Kuvveti Sağ el (Kg)

6

43.16

34

48

2.22

5.45

                        Sol el (Kg)

6

40.16

33

44

1.62

3.97

Sırt Kuvveti (kg)

6

137.66

111

168

8.48

20.79

Bacak Kuvveti (kg)

6

149.50

122

170

7.02

17.20

50 m. hız (sn)

6

6.80

6.38

7.05

0.18

0.45

Reaksiyon Zamanı (ml/sn)

6

124.16

115

130

2.38

5.84

Barfiks (30 sn)

6

21.83

12

30

2.40

5.87

Mekik (30 sn)

6

35.33

30

42

3.93

1.60

Şınav (30 sn)

6

35.66

30

40

1.60

3.93

 

TABLO XIX

Türkiye Olimpiyat Greko-romen Güreş Milli Takımı Güreşçilerinin

Ortalama Fizyolojik Değerleri

Değişkenler

N

Ortalama

En düşük Değer

En yüksek Değer

Standart Hata

Standart Sapma

Yaş (Yıl)

7

23.57

20

29

1.58

4.19

Boy (cm)

7

172.2

163

190

4.22

11.17

Kilo (kg)

7

74.71

54

94

5.34

14.13

İstirahat Kalp Atımı (atım/dk)

7

49.28

38

55

2.36

6.26

Sistolik Kan Basıncı (mmHg)

7

117.85

110

120

1.48

3.93

Diastolik Kan Basıncı (mmHg)

7

73.57

70

80

142

3.77

Vücut Yağ (%)

7

8.13

6.98

9.66

0.39

1.04

MaxVO2 (ml/kg/dk)

7

50.08

47.71

52.04

0.60

1.59

Anaerobik Güç (kg.m/sn)

7

112.83

71.64

139.58

10.06

26.63

Esneklik (cm)

7

25.85

19

33

1.63

4.33

Pençe Kuvveti Sağ el (Kg)

7

45.85

32

55

2.75

7.28

                        Sol el (Kg)

7

43.71

29

53

3.06

8.09

Sırt Kuvveti (kg)

7

140.85

106

185

12.41

32.84

Bacak Kuvveti (kg)

7

163.85

130

201

10.53

27.87

50 m. hız (sn)

7

7.60

7.10

808

0.12

0.32

Reaksiyon Zamanı (ml/sn)

7

124.28

115

140

30.68

9.75

Barfiks (30 sn)

7

21.57

19

23

0.78

2.07

Mekik (30 sn)

7

31.85

29

38

1.20

3.18

Şınav (30 sn)

7

43.71

40

46

0.74

1.97

4.1.1. Yaş, Boy Ve Ağırlık

            Olimpik serbest güreş milli takımı ile Greko-romen güreş milli takımları yaş, boy ve ağırlık ortalama degerleri ve standart sapmaları Tablo XX’de sunulmuştur.

 

TABLO XX

Türkiye Olimpiyat Serbest  ve  Greko-romen Güreş Milli Takımlarının

Fizyolojik Özelliklerinin

Ortalama Değerleri ve Standart Sapmaları

Takımlar

N

Yaş (Yıl)

Boy (cm)

Ağırlık (kg)

Serbest Güreş

Milli Takımı

6

25.83 + 3.12

 

171 + 7.87

80.16 + 21.01

Greko-romen Güreş

Milli Takımı

7

23.57 + 4.19

172.2 + 11.17

74.71 + 14.13

 

+ Ortalama değerlerin standart sapması

Tablo 20’de görüldüğü gibi, serbest güreş milli takımının yaş ortalaması 25.83 yıl, Greko-romen güreş milli takımının yaş ortalaması 23.57 yıldır. Serbest güreş milli takımı Greko-romen milli takımına oranla  yaşlı bulunmuştur.

            Boy serbest güreş milli takımı ortalaması 171 cm, Greko-romen güreş milli takımı ortalaması 172.2 cm’dir. Bu değerlere göre Greko-romen güreş milli takımı uzundur.

            Ağırlık ortalaması serbest güreş milli takımı 80.16 kg. Greko-romen güreş milli takımı ise 74.71 kg.’dır. Serbest güreş milli takımı Greko-romen milli takımına göre ağırdır.

                        Bu sonuçlara göre iki takımın yaş, boy ve ağırlıkları arasında 0.05’lik önemlilik seviyesine göre istatistiki fark bulunamamıştır.

                 4.1.2.Vücüt Yağ  Oranı Ve Aerobik  Güç

            Olimpik Serbest güreş milli takımı ile Greko-romen olimpik güreş milli takımları vücut yağ oranı ve aerobik güç (MaxVO2) ortalama değerleri standart sapmaları tablo  XXI’de sunulmuştur.

TABLO XXI

Türkiye Olimpiyat Serbest  ve  Greko-romen Güreş Milli Takımlarının

Vücut Yağ Oranı ve Aerobik Güç (MaxVO2)

Ortalama Değerleri ve Standart Sapmaları

Takımlar

N

Vücut Yağ Oranı

(%)

MaxVO2

(ml/kg/dk)

Serbest Güreş

Milli Takımı

6

10.03 + 3.98

 

49.75 + 2.34

Greko-romen Güreş

 Milli Takımı

7

8.13 + 1.04

50.08 + 1.59

 

+ Ortalama değerlerin standart sapması

 

            Tablo 21’de görüleceği gibi, serbest güreş milli takımının vücut yağ oranları ortalaması % 10.03, Greko-romen güreş milli takımı ortalaması %8.13 yağlı bulunmuştur. Greko-romen güreş milli takımı serbest güreş milli takımına oranla daha az yağlı ve avantajlıdır.

            Aerobik güçte (Maksimum Oksijen tüketimi)  serbest güreş milli takımı ortalaması 49.75 ml/kg/dk’dır.Greko-romen güreş Milli takımının ortalaması 50.08 ml/kg/dk’dır.Aerobik güçte serbest güreş milli takımının aerobik kapasitesi Greko-romen güreş milli takımına göre iyidir.

            Bu sonuçlara göre her iki takımın vücut yağ oranı ve aerobik güçte (MaxVO2) 0.05’lik önemlilik seviyesinde istatistiki fark bulunamamıştır.

             4.1.3.Reaksiyon Zamanı, Hız Ve Anaerobik Güç

            Olimpik Serbest güreş milli takımı ile Olimpik Greko-romen güreş milli takımları Reaksiyon zamanları, Hızları (50 m. koşu) ve Anaerobik güçleri ortalama değerleri ve standart sapmaları Tablo 22’de sunulmuştur.

TABLO XXII

Türkiye Olimpiyat Serbest  ve  Greko-romen Güreş Milli Takımlarının

Reaksiyon Zamanı,Hız ve Anaerobik Güç

Ortalama Değerleri ve Standart Sapmaları

Takımlar

N

Reaksiyon Zamanı

(ml/sn)

Hız

(sn)

Anaerobik Güç

(kg-m/sn)

Serbest Güreş

Milli Takımı

6

124.16 + 5.84

 

6.80 + 0.45*

125.86 + 25.32

Greko-romen Güreş

Milli Takımı

7

124.28 + 9.75

7.60 + 0.32*

112.83 + 26.63

 

+ Ortalama değerlerin standart sapması

* İstatiksel (P<0.05) olarak farklılık vardır

                        Tablo 22’de görüldüğü gibi, serbest güreş milli takımı Reaksiyon zamanı ortalaması 124.16 ml/sn, Greko-romen güreş milli takımının ortalaması 124.28 ml/sn’dir. Burada serbest güreş Milli takımı, Greko-romen güreş milli takımına göre  reaksiyon zamanı daha iyidir.

            Serbest Güreş Milli takımının 50 m. koşu ortalaması 6.80 sn, Greko-romen Greko-romen Güreş milli takınının ortalaması 7.60 sn’dir.  Serbest Güreş Milli takımının 50 m hızı Greko-romen Milli takımına göre  iyidir.

             Anaerobik güçte serbest güreş milli takımının ortalama değeri 125.86 kg-m/sn’dir. Serbest güreş Milli takımının Anaerobik gücü Greko-romen güreş milli takımına göre iyidir.

            Bu sonuçlara göre her iki takımın reaksiyon zamanı ve anaerobik güç’lerinde 0.05’lık önemlilik seviyesinde istatistiki fark bulunamamıştır. Ancak 50 m. hızda istatiksel olarak 0.05 anlamlılık seviyesinde anlamlı bir fark vardır.

                        4.1.4.Pençe Kuvvetleri, Sırt Ve Bacak Kuvveti

           

            Olimpik serbest güreş milli takımı ile olimpik Greko-romen güreş milli takımları pençe kuvvetleri, sırt kuvveti ve bacak kuvveti’nin ortalama değerleri ve standart sapmaları tablo XXIII’te sunulmuştur.

 

TABLO XXIII

Türkiye Olimpiyat Serbest  ve  Greko-romen Güreş Milli Takımlarının

Pençe , Sırt ve Bacak Kuvvetlerinin

Ortalama Değerleri ve Standart Sapmaları

Takımlar

N

Pençe Kuvveti

Sağ El(Kg)

Pençe Kuvveti

Sol El (Kg)

Sırt

Kuvveti

(Kg)

Bacak

Kuvveti

(Kg)

Serbest Güreş

Milli Takımı

6

43.16+5.45

40.16+3.97

137.66+20.79

149.50+17.20

Greko-romen  Güreş

Milli Takımı

7

45.85+7.28

43.71+8.09

140.85+32.84

163.85+27.87

 

+ Ortalama değerlerin standart sapması

 

            Tablo 23’de görüldüğü gibi, serbest güreş milli takımının sağ el pençe kuvveti ortalaması 43.16 kg. , Greko-romen güreş milli takımı sağ el pençe kuvveti ortalaması 45.85 kg ölçülmüştür.

            Serbest güreş milli takımının sol el pençe kuvveti ortalaması 40.16 kg., Greko-romen güreş milli takımı sol el pençe kuvveti ortalaması 43.71 kg ölçülmüştür.Sırt kuvveti ortalamasında serbest güreş milli takımı 137.66 kg., Greko-romen güreş milli takımının ortalaması 140.85 kg. ölçülmüştür.

            Bacak kuvveti ortalamasında serbest güreş milli takımının ortalaması 149.50 kg Greko-romen Milli Güreş takımının ortalaması 163.85 kg.ölçülmüştür.

            Elde edilen sonuçlara göre her iki takımın sağ el, sol el, sırt kuvveti, Bacak kuvvetinde 0.05’lik önemlilik seviyesinde istatistiki fark bulunamamıştır.

             4.1.5.istırahat Kalp Atım Sayısı Ve Kan Basıncı

 

            Olimpik Serbest güreş milli takımı ile olimpik Greko-romen güreş milli takımları istirahat Kalp atım sayıları ve istirahat kan basınçlarının (Sistolik-diostolik) ortalama değerleri ve standart sapmaları Tablo XXIV’te sunulmuştur.

TABLO XXIV

Türkiye Olimpiyat Serbest  ve  Greko-romen Güreş Milli Takımlarının

İstirahat Kalp Atım Sayıları ve Kan Basınçlarının

Ortalama Değerleri ve Standart Sapmaları

Takımlar

N

İstirahat Kalp Atım

 

İstirahat Kan Basıncı

(mmHg)

 

 

Sayısı (Atım/dk)

Sistolik

Diastolik

Serbest Güreş Milli Takımı

6

54.66+5.00

115.83+4.91

76.66+5.16

Greko-romen Milli Takımı

7

49.28+6.26

117.85+3.93

73.57+3.77

+ Ortalama değerlerin standart sapması

           

  

                        Tablo 24’te görüldüğü gibi, serbest güreş milli takımının istirahat kalb atım sayısı ortalaması 54.66 atım/dk dır. Greko-romen güreş milli takımının ortalaması  49.28 atım/dk ölçülmüştür.

             Sistolik kan basınçları serbest güreş milli takımının ortalaması 115.83 mm Hg., Greko-romen güreş milli takımının 117.85 mm Hg ölçülmüştür.

             Bu sonuçlara göre her iki takımın istirahat kalb atım sayısı, sistolik ve diastolik kan basınçlarının 0.05’lik önemlilik seviyesinde istatistiki fark bulunmamıştır.

 

            4.1.6.Esneklik

 

            Olimpik Serbest Güreş Milli takımı ile olimpik Greko-romen güreş milli takımları bel esneklikleri ortalama değerleri ve standart sapmaları Tablo XXV’te sunulmuştur.

 

TABLO XXV

Türkiye Olimpiyat Serbest  ve  Greko-romen Güreş Milli Takımlarının

Esnekliklerinin

Ortalama Değerleri ve Standart Sapmaları

Takımlar

N

Esneklik (cm)

Serbest Güreş Milli Takımı

6

24.00+3.16

Greko-romen Güreş Milli Takımı

7

25.85+4.33

+ Ortalama değerlerin standart sapması

 

            Tablo 25’de görüleceği gibi serbest güreş milli takımının esneklik

ortalaması 24.00 cm Greko-romen güreş milli takımının ortalaması 25.85 cm ölçülmüştür. Greko-romen güreş milli takımının bel esnekliği  iyidir.

 

            Bu sonuçlara göre her iki takımın bel esnekliklerinde istatiksel olarak 0.05’lik anlamlılık seviyesinde bir fark yoktur.

               4.1.7. Barfiks , Mekik  Ve Şınav

            Olimpik serbest güreş milli takımı ile olimpik Greko-romen güreş milli takımları 30 saniye Barfiks, mekik ve şınav ortalama değerleri ve standart sapmaları Tablo XXVI’da sunulmuştur.

TABLO XXVI

Türkiye Olimpiyat Serbest  ve  Greko-romen Güreş Milli Takımlarının

Barfiks,Mekik ve Şınav

Ortalama Değerleri ve Standart Sapmaları

Takımlar

N

Barfiks (sn)

Mekik (sn)

Şınav (sn)

Serbest Güreş

Milli Takımı

6

21.83 + 5.87

 

35.33 + 1.60

35.66 + 3.93  *

Greko-romen  Güreş

Milli Takımı

7

21.57 + 2.07

31.85 + 3.18

43.71 + 1.97 *

 

+ Ortalama değerlerin standart sapması

*  İstatiksel (P<0.05) olarak farklılık vardır.

 

            Tablo 26’da görüleceği gibi, serbest güreş milli takımının 30 sn barfiks ortalaması 21.83’tür, Greko-romen güreş milli takımının ortalaması 21.57’dir. Burada serbest güreş milli takmının  üstünlüğü ortaya çıkmıştır.

            Serbest güreş milli takımının 30 sn.mekik ortalaması 35.33 tür.Greko-romen güreş milli takımının ortalamsı 31.85’dir.Burada da serbest güreş milli takımının üstünlüğü vardır.

            Serbest güreş milli takımının 30 sn şınav ortalaması 35.66’dır.Greko-romen güreş milli takımının ortalaması 43.71 dir. Burada Greko-romen güreş milli takımının üstünlüğü vardır.

            Bu sonuçlara göre her iki takımın Barfiks ve mekikte 0.05’lik anlamlılık seviyesinde bir fark yoktur.Ancak şınavda istatiksel olarak 0.05 ‘lik anlamlılık seviyesinde bir fark vardır.

 


 

5.BÖLÜM

 

                                               5.1.SONUÇ  VE   TARTIŞMA

 

 

                        5.1.1.Yaş, Boy Ve  Ağırlık

 

            Bu araştırma, 1996 Atlanta olimpiyat oyunlarına katılacak serbest güreş milli takımı ile Greko-romen güreş milli takımının fizyolojik değerleri hesaplanarak bulgular oluşturulmuş ve elde edilen bulgular mukayese edilmiştir. Dünya güreşinde önemli bir yeri olan Türk güreşinin olimpik serbest ve Greko-romen güreş milli takımlarının yaş ortalamaları arasında istatistiki anlamda bir fark görülmemektedir.

            Buna rağmen serbest güreş milli takımı Greko-romen güreş, milli takımından 2.26 yıl daha yaşılıdır. Elit seviyedeki güreşçilerin 20-30 yaşlarında  daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bazı  araştırmacılar Amerika olimpik milli takımının yaş ortalamasını 27 yıl ( 27). Bilim adamları  Kanada ve Japon olimpik adalarının yaş ortalamalarını 24.4 yıl (29 ). Bazı  araştırmacılar  Etibank sas serbest güreş takımının yaş ortalamasnını 24.9 yıl (15).  Bir araştırmacı   Türkiye I. liglerinde mücadele eden MTA güreş takımı yaş ortalaması  23.4 yıl, şeker spor güreş takımının ortalamasını da 23.8 yıl bulmuştur (31). Bu araştırmalar yukarıdaki sonucu kuvvetlendirmektedir. Bu değerler güreşteki fiziksel olgunun bu seviyelerde olduğunu göstermektedir.

            Her iki takımın boy ortalamalarına baktığımızda yaşta olduğu gibi boyda da istatistiki anlamda bir fark olmamasına rağmen, Greko-romen güreş milli takımı serbest güreş milli takımına oranla 1.2 cm.lik bir farkla uzundur. Bazı araştırmacılar Amerika olimpik milli takımının boy ortalamasını 176 cm. bulmuştur (27). Bazı araştırmacılar Türkiye Serbest ve Greko-romen Ümit Milli takımlarının boy ortalamalarını ölçmüş, serbest takımı ortalamasını 172.0 cm., Greko-romen takımının ortalaması 172.5 cm. bulmuştur(28). Bir araştırmacı Etibank  sas serbest güreş takımının boy ortalamasını 172.9 cm. bulmuştur(15) Bazı araştırmacılar Türkiye I. liğlerinde mücadele eden MTA güreş takmının boy ortalamasını 172.3 cm. Şekerspor güreş takımının boy ortalamasını 173.3 cm bulmuştur( 31).

            Serbest güreş milli takımının boy ortalaması 171 cm, Greko-romen güreş milli takımının boy ortalaması 172.2 cm’dir. Bu araştırmanın sonuçları ile ar paralellik arz etmektedir.

 

            Olimpik Serbest güreş milli takımı ağırlık ortalaması 80.16 kg’dır. olimpik Greko-romen güreş milli takımı ortalaması 74.71 kg’dır. Bu ölçümlere göre ortalamalarında istatastiki fark yoktur. Fakat serbest güreş takımının 5.45 kg lık, fazlalığı mevcuttur. Ancak bu fazlalık serbest güreş milli takımı adaylarının üst kilolarda yoğunlaştığından kaynaklanmaktadır. Hacettepe Üniversitesi spor bilimleri ve Teknolojisi yüksek okulu gezici laboratuarı  serbest güreş milli takımının ağırlık ortalamasını 77.46 kg bulmuştur(25). Bazı araştırmacılar  Amerika milli takımının ağırlık ortalamasını 75.66 kg bulmuştur (27). Bir araştırmacı Türkiye I.ligin’de   güreş yapan Etibank sas güreş takımının ağırlık ortalamasını 75.3 kg. bulmuştur (15). Bir araştırmacı Türkiye’de MTA ve Şekerspor güreş takımlarının ağırlıklarını ölçmüş, MTA takımı ağırlık ortalamasını 75.9 kg. Şekerspor takımının ortalamasını 75.3 kg. bulmuştur (31). Bilim adamları Kanadalı Olimpik güreşçilerin ağırlık ortalamasını 74.02 kg. Japon güreşçilerinin 74.3 kg. bulmuştur (29). Bir araştırmacı Türkiye Serbest ve Greko-romen güreş Ümit milli takımlarının ağırlıklarını ölçtümüş, serbest takımın ağırlık ortalamasını 78.11 kg. Greko-romen takımının ortalamasını 75.83 kg bulmuştur (28). Yapılan araştırmalar araştırmamızı kuvvetlendirmektedir. Ancak güreşte en son siklet olan 130 kg  ortalamaları  olumlu  veya olumsuz   etkileyebilmektedir.

             5.1.2.Vücut Yağ Oranı

            Her iki takımın vücut yağ oranlarını karşılaştırdığımızda aralarında istatistiki anlamda bir fark bulunamamıştır. Güreşçilerin yağ yüzdeleri Bilim adamları tarafından önerildiği gibi yaklaşık % 7 ile % 10 arasında değişmektedir (26). Ancak ağır sikletlerde bu değerlerin üzerine çıkılmaktadır (29). Greko-romen güreş milli takımının vücut yağ yüzdesi ortalama % 8.13 serbest güreş milli takımının ortalaması %10.03, bu degerler normal olduğu gibi diğer çalışmalarlada aynı oranlardadır.

            Bazı araştırmacılar 39 elit güreşçinin vücut yağ oranlarını %7.2 bulmuştur (36).  Bazı  araştırmacılar 8 Amerikalı milli güreşçinin vücut yağ oranlarını %9.48 , yine 33 elit güreşçinin vücut yağ oranlarını %9.81 bulmuştur (39). Bilim  adamları  7 Amerikalı olimpik seviyedeki güreşçinin vücut yağ oranlarını %7.6 bulmuştur (37). Bir araştırmacı 49 elit serbest güreşçinin yağ oranlarının ortalamasını %8.2 bulmuştur (38). Bir araştırmacı Etibank sas güreş takımının vücut yağ oranlarını  % 7.92 bulmuştur (15). Bazı araştırmacılar  M.T.A Takımının vücut yağ oranlarını % 9.1, Şekerspor takımını % 8.96 bulmuştur (31). Bir araştırmacı  Türkiye serbest ve Greko-romen Ümit milli takımlarının vücut yağ oranlarını ölçmüş, serbest takımın ortalamasını % 8.24, Greko-romen takımının ortalamasını % 8.56 bulmuştur(28). Bilim adamları Kanadalı 35 olimpik aday güreşçinin vücut yağ oranlarının ortalamasını %11.8 bulmuştur(29).Bu araştırmalarda gösteriyor ki serbest ve Greko-romen olimpik güreş takımlarının gerek yabancılara gerekse Türk güreşçilerine oranla vücut yağ yüzdeleri iyidir ve bilim adamlarının önerdiği oranlarda bulunmuştur.

            5.1.3.Aerobik Güç

            Olimpik serbest güreş milli takımı ile Greko-romen güreş milli takımları arasında maksimum oksijen tüketimi (MaxVO2) kapasitesinde istatistiki anlamda bir fark yoktur. Ancak Greko-romen milli takımının  üstünlüğü vardır. Bilim adamları gelişmiş yüksek seviyedeki aerobik kapasite ile başarılı bir güreş müsabakası arasında yüksek bir ilişki olduğunu söylemiştir(37). Bazı  araştırmacılar  Kanadalı 7 elit Greko-romen güreşçinin MaxVO2’ni   50.38 ml/kg/dk ortalamasını bulmuştur(46). Bazı araştırmacılar Amerikalı 9 olimpik güreşçinin maksimum oksijen tüketimini (MaxVO2) ortalamasını 54.3 ml/kg/dk,  Yine 8 gelişmiş güreşçinin (MaxVO2) ortalamasını 54.8. ml/kg/dk bulmuştur(27). Bilim adamları   77 Amerikalı kollej güreşçisinin aerobik güçlerinin  ortalamasını 51.2 ml/kg/dk olarak bulmuştur(36).  Bazı bilim adamları  Amerikalı 33 elit güreşçinin aerobik güçlerinin ortalamasını 48.97 ml/kg/dk, Amerikalı 39 elit genç güreşçinin (MaxVO2) ortalamasını 51.21 ml/kg/dk bulmuştur(39). Bazı araştırmacılar   Etibank sas serbest güreş takımının MaxVO ’lerini 48.9 ml/kg/dk bulmuştur(15). Bazı araştırmacılar  Türkiye’de MTA ve Şekerspor güreş takımlarının MaxVO2 ’ni ölçmüş MTA takımının ortalamasını 48.02 ml/kg/dk, Şekersporun ortalamasını 50.14 ml/kg/dk bulmuştur(31).

             Bu araştırmalarda serbest ve Greko-romen güreş milli takımlarının yabancılar  karşısında  aerobik güçleri düşük  bulunmuştur.  Türkiyede yapılan araştırmalarda milli takımlarımızın  aerobik  güçleri  iyidir,   serbest ve greko romen  milli takımlarının arasında, Grekoromen  milli takımı daha başarılıdır. Güreşte ağırlık arttıkça aerobik güçte düşmektedir. Ağır siklet sporcuları hafif sikletlere oranla daha hantal ve yavaş kalmaktadırlar.

            5.1.4.Anaerobik Güç

            Olimpik serbest güreş milli takımı ile Greko-romen güreş milli takımları arasında anaerobik güç kapasitesinde istatistiki anlamda bir fark yoktur. Fakat Greko-romen milli takımının  üstünlüğü vardır. Araştırmacılar anaerobik gücü, kısa zaman biriminde büyük oranda güç üretebilme yeteneği olarak tamınlamışlardır. Deneklerin bacaklarının anaerobik güçlerini belirlemek için dikey sıçrama testi kullanıldı, güreşte çeviklik, atiklik, pozisyonlarda bacakların reaksiyonu, denğenin korunması önemli bir faktördür. Bilim  adamları Antrene güreşçilerin anaerobik güçlerini ölçmek için 64 sn’lik tredmildeki koşu ile  tesbit etmiştir, ortalamasını 141.3 mg% bulmuştur(38). Bazı araştırmacılar Serbest ve Greko-romen  milli takımlarının anaerobik güçlerini ölçmüş, serbest takımın ortalamasını 122.6 kg-m/sn, Greko-romen takımın ortalamasını 123.6 kg-m/sn bulmuştur(28). Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Teknoloji Yüksek Okulu Gezici Laboratuarı  Serbest Güreş  milli takımının Sguat sıçrama ortalaması 38.49 cm hareketli sıçrama ortalamalarını 39.90 cm bulmuştur(25). Araştırmamızda da olimpik serbest takımın dikey sıçrama ortalaması 51.6 cm Greko-romen takımının ortalaması 49.7 cm’dir. Bu değerler gerek yabancılara, gerekse Türk güreşçilerine oranla anaerobik güçleri  iyidir.

 

           5.1.5. Sürat  Ve Reaksiyon  Zamanı

            Her iki takımın hız ortalamalarına baktığımızda olimpik serbest güreş milli takımını 0.80 sn daha başarılı olduğunu görüyoruz. İstatistiki olarakta 0.05 anlamlalık seviyesinde bir fark vardır.  Bazı araştırmacılar serbest ve Greko-romen  milli takımlarının 50 m hızlarını ölçmüş, serbest takımın ortalamasını 7.56 sn, Greko-romen takımının 7.59 sn bulmuştur(28). Araştırmamızda serbest güreş milli takımının 50 m hız ortalaması 6.80 sn., Greko-romen takımının 7.60. sn’dir. Bu derecelerin her ikiside normal aynı zamanda başarılıdır. Sürat koşusuna etki eden reaksiyon zamanı, patlayıcı kuvvet ve anaerobik kapasitede yabancı ve yerli güreşçilere göre her iki milli takımın değerlerinin yeterli olduğu görülmüştür. 

            Olimpik serbest güreş takımının reaksiyon zaman ortalaması 124.16 ml/sn, Greko-romen güreş milli takımının ortalamasını 124.28 ml/sn’dir. Bu değerlere göre istatistiksel     olarak 0.05    anlamlılık   seviyesinde  anlamlı bir fark  yoktur.    Bazı araştırmacılar   serbest   ve  Greko-romen   güreş  milli    takımlarının  50 m   hızını ölçmüş,serbest takımının ortalamasını 7.56 sn, Greko-romen takımının ortalamasını 7.69 sn. bulmuştur(28).  Hacettepe üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksek Okulu Gezici Laboratuarı  serbest güreş milli takımının reaksiyon zamanını ölçmüş ayak hareketinin arkaya çekme hızı 176.4 ml/sn , ayak hareket hızı öne alma 409.9 ml/sn, mankene hucum (Hareket sürati) 412.04 ml/sn ortalama bulmuştur(25).  Bu araştırmalar farklı metotlarla yapılmıştır araştırmamız bu alanda yapılacak çalışmalara en üst seviyede ışık tutacaktır.

 

 

             5.1.6.  Pençe Kuvetleri

            Olimpik serbest güreş milli takımı ile Greko-romen milli takımları arasında pençe kuvvetlerini (sağ el kuvveti, sol el kuvveti) mukayese ettiğimizde istatistiki anlamda bir fark bulunamamıştır. Buna rağmen Greko-romen takımının   üstünlüğü vardır. Gerek sağ el pençe kuvveti gerekse sol el pençe kuvvetinde Greko-romen takımının daha kuvvetli olduğunu görüyoruz.         Genel fiziki kuvvette de serbest takıma göre daha güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü pençe kuvvetleri bir anlamda fiziki kuvvetler hakkında genel bilgi vermektedir.

             Bilim adamları  Kanada ve Japon milli takımlarına yaptıkları çalışmaya baktığımızda  serbest ve Greko-romen milli takımlarımızın daha az kuvvetli olduklarını görüyoruz(29). Türkiye’de yapılan çalışmalarda, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksek Okulu Gezici Laboratuarı  Serbest güreş milli takımı pençe kuvvetlerini, ortalama sağ el 47.16 kg, sol el 46.83 kg ölçmüştür(25).  Bazı bilim adamları serbest ve Greko-romen milli takımlarını ölçmüş, serbest takımın ortalamasını sağ el 43.2 kg, sol el 38.8 kg, Greko-romen takımının sağ el 40.7 kg, sol el 38.1 kg bulmuştur(28).  Bazı  araştırmacılar MTA ve şekerspor güreş takımlarını ölçtü, MTA takımının ortalaması sağ el 38. 95 kg, sol el 36. 72 kg,  Şekerspor takımının ortalaması sağ el 40.47 kg, sol el 37.36 kg bulmuştur(31).Bu duruma göre serbest ve Greko-romen takımlarının ölçümleri Türkiye’deki araştırmalara göre pençe kuvvetleri iyi yabancılara karşı yeterli  bulunmamıştır.

           

            5.1.7.  Sırt Ve Bacak  Kuvveti

            Her iki takımın sırt kuvveti ortalamalarına baktığımızda olimpik Greko-romen güreş milli takımı 3.19 kg ile daha başarılıdır. Ancak isitatistiki olarak 0.05 anlamlılık seviyesinde bir fark yoktur. Araştırmamız da Greko-romen takımının ortalaması 140.85 kg., serbest takımın ortalaması ise 137.66 kg’dır.

            Olimpik Greko-romen güreş milli takımı  ile serbest güreş milli takımları arasında bacak kuvvetini mukayese ettiğimizde istatistiki olarak 0.05 anlamlılık seviyesinde bir farklılık yoktur. Greko-romen takımının 14.35 kg’lık bir farkla daha başarılı olduğunu görüyoruz.

                        Greko-romen takımının pençe kuvvetlerinde sırt ve bacak kuvvetlerinde daha başarılı olmasının nedeni, Greko-romen güreşinin doğal yapısından’da kaynaklanmaktadır.Ayakta ve parterde yapılan teknikler göbekten yukarı uygulandığı için güreşçiler rakiplerini  yukarı asarak, yerden yukarı kaldırarak uygulanan zor tekniklerden dolayı branşa özel kuvvet isteyen bir güreş şeklidir. Bundan dolayı bütün kuvvet ölçümlerinde serbest takıma oranla Greko-romen takımı daha kuvvetli bulunmuştur.

           

            5.1.8. Istirahat  Kalp  Atım  Sayısı

Olimpik serbest güreş milli takımı ile Greko-romen güreş milli takımları arasında istirahat kalp atım sayısına baktığımızda Greko-romen takımının ortalama değerleri 49.28 atım/dk, serbest takımının ortalama değerleri 54.66 atım/dk’dır. Bu ölçümlere göre Greko-romen takımının 5.38 atım/dk daha düşük ve daha başarılı olduğunu görüyoruz. Ancak istatiksel olarak 0.05 anlamlılık seviyesinde bir fark yoktur. 

            Araştırmalarda dakikadaki kalp atışı ortalamasının koşma performansı ile yakından ilgilisi olduğu görülmüştür, yine fiziksel uygunlugun tek göstergesi veya belirleyici olarak, nabız hızını almak yanıltıcı olabilir. Herhangi bir hastalık durumu dışında düşük nabız sayısı fiziksel uygunlugun kısmi belirleyicisi kabul edilebilir. Elit seviyedeki bazı sporcularda istirahat kalp atım sayısını 38 atım olarak ölçülmüştür. Araştırmamızda da 1992 Barselona olimpiyat oyunları 62 kg olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif PİRİM’in istirahat kalp atım sayısının 38 atım olarak bulunmuştur. Bazı  araştırmacılar serbest ve Greko-romen güreş milli takımlarının istirahat kalp atım sayısını ölçtümüş, serbest takımın 56.78 atım/dk, Greko-romen takımının ortalamasını 58.00 atım/dk bulmuştur(28).

            Her iki milli takımın istirahat kalp atım sayılarının normal fakat Greko-romen takımının daha başarılı olduğunu görüyoruz.

            5.1.9. Kan  Basıncı

            Olimpik serbest güreş milli takımı ile Greko-romen güreş milli takımları arasında sistolik ve diastolik kan basınçlarına baktığımızda, serbest takımının ortalama sistolik kan basıncı 115.83 mm Hg, diastolik kan basıncı ortalama 76.66 mm Hg’dir, Greko-romen takımının sistolik kan basıncı ortalaması 117.85 mm Hg, diastolik kan basıncı ortalaması 73.57 mm Hg’dir.  Bu değerlere göre sistolik ve diastolik kan basınçları her iki  mili takımında normları  iyidir, Ancak istatiksel olarak 0.05’lik anlamlılık seviyesinde bir fark yoktur.

            Araştırmalar kanın arterin iç duvarlarına karşı yaptığı basıncı ifade eder,  Bilim  adamları  kardüyovasküler rahatsızlıkların sebep olduğu ani ölüm olaylarının spor arenalarında meydana geldiğini bildirmiştir(40).

            Kardüyovasküler rahatsızlıklardan biri olan yüksek tansiyon, damar sertliği ve böbrek rahatsızlıkları ile ilgilidir. Kan basıncı ölçümleri bir insanın genel sağlığının  göstergesinden biri olarakta kabul edilmektedir. Bazı araştırmacılar Kanadalı serbest güreşçilerin sistolik kan basıncını 119 mm Hg, diastolik kan basıncını 77 mm Hg ortalama bulmuştur(38). Bilim adamları 35 Kanadalı olimpik aday güreş takımının sistolik kan basınçlarını ortalama 117 mm Hg, diastolik kan basıncını ortalama 69 mm Hg bulmuştur(29). Bazı araştırmacılar serbest ve Greko-romen  milli takımlarının kan basınçlarını ölçmüş, serbest takımın sistolik kan basıncı 119.3 mm Hg, Diastolik kan basıncı 77. 56 mm Hg’dir. Greko-romen takımının sistolik kan basıncı 121.2 mm Hg, Diastolik kan basıncı 74.56 mm Hg ortalama bulmuştur(29).

            Her iki milli takımın sistolik ve diastolik kan basınçları Devires ve Borderline tarafından sunulan yüksek ve düşük tansiyon seviyelerine göre normal seviyede bulunmuştur. Yine yerli ve yabancı araştırmalarlada karşılaştırdığımızda değerler normal bulunmuştur.

           

            5.1.10. Esneklik

            Olimpik serbest güreş milli takımı ile Greko-romen milli takımları arasında bel esnekliklerine baktığımızda, serbest takımın ortalaması 24, 00 cm, Greko-romen takımın ortalaması 25.85 cm’dir. Bu değerlere göre Greko-romen takımı 1.85 cm’lik farkla daha esnektir. Ancak istatiksel olarak 0.05 anlamlılık seviyesinde anlamlı bir fark yoktur. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksek Okulu Gezici Laboratuarı 27 serbest güreş milli takımının oturarak bel esnekliğini ölçmüş ortalama 17.8 cm, ayaktaki bel esnekliği ortalama 14.8 cm bulmuştur(25).  Bazı araştırmacılar Serbest ve Greko-romen Ümit milli takımlarını ölçmüş, serbest takımın bel esnekliği 29.83cm, Greko-romen takımının bel esnekliğini 31.88 cm bulmuştur(28). Bilim  adamları Kanadalı 49 elit serbest güreşçinin bel esnekliğini 15.3 cm bulmuştur(40). Yukarıdaki araştırmalar serbest ve Greko-romen milli takımlarının bel esnekliklerinin normal seviyede olduğunu göstermiştir. Ancak mukayesesini yaptığımız da Greko-romen milli takımı biraz daha esnektir.

            5.1.11. Barfiks, Mekik  Ve Şınav

            Her iki takımın 30 sn Barfiks, Mekik ve Şınav değerlerine baktığımızda Barfikste olimpik serbest milli takımı 0.26 farkla daha iyidir. Ancak istatistiki olarak 0.05 anlamlılık seviyesinde bir fark yoktur. Araştırmamızda serbest takımının ortalaması 21,83. Greko-romen takımının ortaması 21.57 bulunmuştur.

            Olimpik serbest güreş takımı ile Greko-romen güreş milli takımları arasında 30 sn mekik testini mukayese ettiğimizde istatistiki olarak 0.05 anlamlılık seviyesinde bir fark bulunamamıştır. Serbest takımının 3.68’lik bir farkla  iyi olduğunu görüyoruz. Serbest takımının  ortalaması 35.53, Greko-romen takımının ortalaması 31.85  bulunmuştur.      Olimpik serbest güreş milli takımı ile Greko-romen güreş milli takımları arasında 30 sn şınav testini mukayese ettiğimizde istatistiki olarak 0.05 anlamlılık seviyesinde bir fark vardır.            Greko-romen takımımın 8.05’lik bir farkla daha başarılı olduğunu görüyoruz. Greko-romen takımının ortalaması 43.71, serbest takımının ortalaması 35.66  bulunmuştur. Bu ölçümlere göre barfiks ve mekik’te serbest takımı başarılı şınav’da ise Greko-romen takımı daha başarılıdır.      

Bu araştırmalarda bizim araştırmamızı destekler niteliktedir.

 

 6. BÖLÜM

    

                                               6.1. SONUÇLAR

     

           Bu çalışmada,    1996 Atlanta olimpiyat oyunlarına katılacak olimpik serbest güreş milli takımı ile olimpik Greko-romen güreş milli takımlarının fiziksel ve  fizyolojik özellikleri değerlendirildi.

            Bu çalışma için belirlenen hipotezler aşağıdaki şekilde sonuçlandı.

            1- Olimpik Serbest güreş milli takımı ile Greko-romen güreş milli takımlarının aşağıdaki fiziksel ve fizyolojik değerleri arasında 0.0.5 anlamlılık seviyesinde istatistiki olarak anlamlı bir fark yoktur:

            Yaş, boy, kilo, istirahat kalp atımı, sistolik ve diastolik kan basıncı, vücut yağ oranı, esneklik, Aerobik güç (MaxVO2) , anaerobik güç, barfiks, mekik, reaksiyon zamanı, pençe kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvvetinde hipotez  kabul edildi.

            2- Olimpik serbest ve Greko-romen güreş milli takımlarının aşağıdaki fizyolojik değişkenleri arasında anlamlı bir fark vardır. Şınav ve 50 m. Hız’da hipotez reddedildi.

            Burada görülüyor ki bilimsel metodlarla antrenman ve hazırlıklar yapan serbest ve Greko-romen güreş milli takımlarının son yıllarda Avrupa ve Dünya şampiyonalarındaki başarıları bilinmektedir. Fiziksel ve fizyolojik olarak her iki takımda denk bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.

            Ancak serbest güreş milli takımı hız’da greko-romen milli takımıda şınavda daha iyidir.

            Bu çalışmanın sonuçları Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezinde t-testi kullanılarak değerlendirildi.

           

             Bu araştırma neticesinde serbest ve Greko-romen güreş milli takımlarının fiziksel ve fizyolojik özellikleri üst düzeydedir. Güreşçilerimiz olimpiyatlarda aşağıdaki  başarı ve madalyaları kazanmıştır.

 

            Olimpik serbest Güreş milli takımının Olimpiyatlarda kazandığı madalyalar :

 

                                                                                              Olimpiyat

                                   52 kg. Metin TOPAKTAŞ -                  Altıncı

                                   57 kg. Harun DOĞAN                          Dördüncü

                                   68 kg. Yüksel ŞANLI                        İlk on’a giremedi.

                                   74 kg. Turan CEYLAN                     ilk on’a giremedi.

                                   82 kg. Sebahattin ÖZTÜRK                 Dördüncü

                                   130 kg. Mahmut DEMİR                       Şampiyon

                                  

                        Olimpik Greko-romen güreş milli takımlarının olimpiyatlarda kazandığı madalyalar :

 

                                                                                              Olimpiyat

                                   48 kg. Bayram ÖZDEMİR               ilk on’a giremedi

                                   57 kg. Şeref EROĞLU                    ilk on’a giremedi

                                   62 kg. Mehmet Akif PİRİM                   Üçüncü

                                   68 kg. Yalçın KARAPINAR             ilk on’a giremedi

                                   74 kg. Nazmi AVLUCA                   ilk on’a giremedi

                                   82 kg. Hamza YERLİKAYA                Şampiyon

                                   90 kg. Hakkı BAŞAR                             Beşinci

 

  

                                     6.2.   ÖNERİLER

 

            1- Güreşçilerin fizyolojik özellikleri standart test metotları kullanılarak direk ölçüm aletleri ile yapılmalı.

            2- Çalışma kapasitesi, kan yapısı, akciğer kapasitesi ve Oksijen kullanımı ile kas mukavetini tanımlaya bilmek için daha fazla sporcu üzerinde araştırma yapılmalı,çeşitli antrenman sezonlarında yapılan çalışmaların fizyolojik özelliklere etkileri araştırılmalıdır.

            3- Yaş ve kilo farklılıkları görülen güreşçiler arasında farklar incelenmeli. Güreşteki sikletlere göre eşit şekilde her sikleti ayrı ayrı kendi içinde araştırma yapılmalı ve sikletlerin fiziksel ve fizyolojik karakteristikleri tesbit edilerek standart normlar geliştirilmelidir.

            4- Güreşçilerimizin  daha  fazla  başarılı olması  için  yurt  genelinde  tek  tip  antrenman  proğramı  uygulanmalıdır.

            5- Türk  güreşçilerinin aerobik  ve pençe  kuvvetleri  yabancı  güreşçilere  oranla  düşük  bulunmuştur. Bu fiziksel  özellikleri  içeren  çalışmalar  güreşçilerimize  daha  fazla  yaptırılmalıdır.

            6- Elde edilen bu verileri yabancı ülke güreşçileri ile mukayese etmeli,  mukayese ile ileride yapılacak araştırmalara ışık tutulmalı ve Türk güreşçisinin fiziksel ve fizyolojik profili bulunmalıdır.

            7-Türk  güreşinin  ekolü  tespit  edilmeli,  güreşçilerimiz  sistemli, disiplinli bir  şekilde   tespit edilen  ekol  üzerinde  eğitilmelidir.

            8- Bu tür  çalışmaların  düzenli  bir  şekilde  yürümesini  sağlamak  için  sporcu  sağlık  merkezlerinin  sayıları  artırılmalıdır.

            9- Antrenör fizyolog işbirliğinin sağlanması ve sporcunun fizyolojik değerleri göz önüne alınarak antrenman proğramlarının hazırlanmasına dikkat edilmelidir.

 

 

 

ÖZET

 

            Bu çalışmanın amacı 1996 Atlanta olimpiyat oyunlarına katılacak serbest ve Greko-romen güreş milli takımlarının fiziksel ve fizyolojik kapasitelerinin analizini yaparak, serbest takımla, Greko-romen takımını kıyaslamaktır.

            Araştırma için; yaş, boy, ağırlık, istirahat kalp atım sayısı, sistolik, diastolik kan basınçları, vücut yağ oranı, esneklik, aerobik güç (MaxVO2) , anaerobik güç, hız, barfiks, şınav, mekik, reaksiyon zamanı, pençe kuvveti, sırt kuvveti ve bacak kuvveti ile ilgili fizyolojik özellikler seçildi.

            Testlere 1996 Olimpiyat oyunlarına katılacak serbest güreş milli takımından 6 güreşci (52,57,68,74,82,130 kg) ve Greko-romen güreş milli takımından 7 güreşçi (48,57,62,68,74,82,90 kg) ile toplam 13 güreşçi katılmıştır.

            Olimpik serbest ve Greko-romen takımlarının fizyolojik değerlerinin karşılaştırılmasında “t” degeri tekniği kullanıldı ve 0.005 önellik seviyesi kabul edildi.

            İki takımın fiziksel ve fizyolojik değerlerinin karşılaştırılmasında; Yaş, boy, ağırlık, istirahat kalp atım, sistolik ve diastolik kan basıncı, vücut yağ oranı, esneklik, aerobik güç, (MaxVO2), anaerobik güç, barfiks, mekik, reaksiyon zamanı, pençe kuvveti, sırt kuvveti ve bacak kuvveti değişkenlerinin kıyaslanmasında 0.05 önemlilik seviyesinde istatistiki bir fark bulunamamıştır.

            50 metre Hız’da serbest güreş milli takımı lehine anlamlı bir farklılık (P> 0.05) vardır. Şınavda ise Greko-romen takımı lehine anlamlı bir farklılık (P> 0.05) vardır.

            Ayrıca bu araştırma Türk güreşçilerinin yabancı elit güreşçilere oranla aynı seviyede olduğunu göstermiştir.

 

                                              

 

                                           SUMMARY

           

 

            Purpose of this ınvestigatıon was to  compare physıcal and physıologıcal capacıtıes of frete style and greko romen natıonal wrestling teams attendıng to 1996 Atlanta olympic games. By analysıng theır

           

            For ınvestıgatıon; (Age, heıght, weıght, rest pulse systolıc and diastolıc pulse.. Body fat value, flexıbılıty, aerobıc. power, (MaxVO2 ), anaerobıc power, speed (50 mts) Barfıx, şınav, mekik reactıon time, back power, leg power) physıologıcal specs were selected.

           

            These traıts  were  tested  on  6 freestyle wrestler from natıonal wrestlıng team, (52, 57, 68, 74 82, 130 kgs)  and 7 Greco-romen wrestlers from natıonal team. (48,57,62,68,74,82,90 kgs) total 13 wrestlers.

           

            For comprarıng of olympıc free style and greco romen wrestling teams  t. value technıque was used at 0.05  probabilits level.

           

             Age, heght, weıght, rost. Pulse, Aerobıc power (MaxVO2 ), Anaerobic power, back power and leg power values were  notsigniticant  at   0.05 probability  level.

           

            There was a meanıngfull difference (P> 0.05) for teh speed of 50 mts. at the free style wrestlıng team. At the exam there was meanınjful differince at the Greco romen team. (P> 0.05)     

           

            Results of this ınvestıgatıon indicated  that the Turkısh wrestlers are at the same level of foreıgn elit  wrestlers.

 

 

KAYNAKLAR

 

1.D.P.T.: Geleneksel Spor Dallarının Geliştirilmesi, Özel İhtisas Komisyonu                   Raporu Yayın No:224, Ankara, (1990).

2.Yıldırım, E.: Güreşte Yeni Eğitimin İlimi ve Metodik Temelleri  Uzman                                                 matbacılık,  Ankara, (1977).

3. Kılıç, R.: Dairesel Çabuk Kuvvet Antremanın 14-16 Yaş Gurubu Erkek      

          Güreşçilerin Bazı Özelliklerine Etkisi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri             Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek     Lisans Tezi, Ankara 1- 7, (1993).

4.Başaran, M.: Serbest ve Greko-romen Güreş Teknik Taktik ve Teorik Bilgiler,                    G.S.G.M. Yayın No: 84, Ankara, 5-10, (1986)

5. Koç, H.: Greko-romen Güreş Milli Takım Hazırlıklarında Uygulanan                                Proğramlar ve Başarıya Etkisinin İncelenmesi, Gazi Ünv. Bed. Eğt.             ve Spor Ana Bilim Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Ankara,

                 (1991)

6. Akpınar, E.: “Türk Güreşi” Hayat Tarihi Mecmuası Cilt I, Sayı,5 s. 69 ,

                           Haziran (1966)

7. Toyga, Y.:Türk Spor Tarihine Genel Bakış, G.S.G.M. Yayınları Ankara (1991)

8. Alptekin, G.: Ansiklopedik Spor Dünyası, Yelken Matbaası, İstanbul (1982).

9. Gümüş, A.: Türk Spor Vakfı Güreş Tarihi, Türk Spor Vakfı 5/4 Başkent

                        Yayınları , Ankara , 2- 5, (1988)

10. FİLA .: History of Wersling, Paris (1962)

11. Keskin, E.: Aba Güreşi,Kasacı Matbaası,  Ankara,  (1978)

12. Gümüş, A.: Teknik Güreş ve Ustaları, Tercüman Gazetesi Matbaası,                                 İstanbul, 23, (1972)

13. T.M.O.K .: Dergisi No.  70 İstanbul, 5.10. 1987

14.Scherer , K.A.: Deutscher Ringer-Bund Hordbuch, Scher Druck Gmbh.                      Verlog “Der Kinger” 8751 Niedernber (1986).

15. Taşkıran, C.:Etibank Sas Serbest Güreş Takımı ile A.B.D. Serbest Güreş                          Milli Takımının Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin                                         Karşılaştırılması, Selçuk Ünv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden                        Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans                         Tezi, Konya, (1992)

16. Kaçmaz, İ.:Greko-romen Güreş Tekniklerinin Serbest Güreş                                              Müsabakalarında Başarıya Etikileri, Gazi Ünv. Sağlık Bilimleri                      Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yayınlanmamış                        Yüksek Lisans Tezi, Ankara, (1992).

17. Matura, M.:“Training in Wresling of Child and adolas cents”İnternational                             Chinic for Belgrad (1976)

18. T.G.F.:   Uluslar Arası Amatör Güreş Federasyonu (FILA) Uluslar Arası               Güreş Kaideleri, Serberst ve Greko-romen ve Bayanlar Güreşi,                   Ankara, (1990).

19.Bodur, M.:1993 Serbest Güreş Şampiyonası Teknik ve Taktik                                          Komponentlerinin Değerlendirilmesi, Gazi Ünv. Sağlık Bilimleri                  Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yayınlanmamış                      Yüksek Lisans Tezi, Ankara, (1995).

20. Meydan Larouse.: 8. Cilt

21. Pehlivan, D.: Serbest Güreş Teknikleri, Ankara,(1984).

22. Sharrat, M.T.: Wrestling Profile,Clinics is Sport Medicine. 3,273-289. (1984)

23. Astran, P.O. and K,Rodahl.: Textbook of Work physiology, 3 th, edition, 

                      Newyork: Mc Graw-Hill Book Comp (1986).

24. Akgün, N.:Egzersiz Fizyolojisi, I. Cilt, 4. Baskı Gökçek Ofset                                               Matbacılık, Ankara, 199-201,(1989).

25. G.S.G.M.:Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksek Okulu                      Spor Araştırmaları Gezici Labaratuarı Değerlendirme Raporu,                       Ankara, (1993).

26. Hursh, L.: Food and Water Restriction in the Wrestler. JAMA. 241,915-             916,(1979)

27.James,B: Aleand Kenneth  W.Flynn.:Maximal oxygen Consumption and              relative body fat of hing-ability Wrestlers. Medicine and Science              ın sports vol, 6. No-4. pp, 232-234. (1974).

28. Baykuş, S.:The Analysis of the physiological Characteristics of the Turkish                       National Free style and Gerco-romen Espoir Teams. Wrestlers.                         Social Scinence Institute of the Middle East Tecnical University,                 Mastec of Science, (1989)

29. Song, T.M.K. ant G.T. Garvie.:Antropametric, Flexibility. Starength, anda                          physiological Measurens of Cnation Wrestlers and Comparison                       of Canadion and Japonesse olympic Wrestlers. Canadion J.                      Appl. Spt. Science 5, 1-8. (1980).

30. Hirata, L.: Food and Water Restriction in the Wrestler.JAMA,241,

                          215,916,(1979)

31.Dönmez, B.:M.T.A ve Şekerspor Serbest Takım Güreşçilerinin Fizyolojik                          Özelliklerinin Ölçümü ve Karşılaştırılması,Gazi Üniversitesi                    Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı,                         Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Ankara, (1989).

32. Noble, B. J.Physıology  of  exercıse  and  Sport ,  Times Mivror  mosb,                           coll., publ., USA,  (1986).

33. Crews Roberts “Effects of in ınteroction of Freguency and ıntercity of                                Trainning” Researeh Quarter, cilt 47, No:1 s.48-55,(1979).

34.Kaçar, M. ve Y. İpbüken.: 1980 Avrupa Şampiyonasına Katılan Serbest ve                       Greko-romen Güreşçilerde Vücut Yağ Oranları. Spor Hekimliği                         Değisi 4. 135-138.(1981)

35. Fleck, S.J.Body Composition of elite american athletes. The American J. of                   sports Medicine, 11, 398-403,(1983).

36. Horswill, C.A et al.:physiological profile of Elit Junior Wrestlers. Researech                      Quarterly, 3,257-261,(1988).

37. Hellickson, R.D.: An evaluation of maxsimal aerobic capacity and percent                         body fat in united States. olimpic cless wrestlers unpub M.A.                         Thesis university of wisconsin,(1977).

38. Sharratt, M.T.: A physiological profile of elite Canadion freestyle Werestlers                       Can J. Appl. Sport. Science, 11,100-105,(1986).

39. Scott, R.C.:Youth Wrestling and performance parametres By Age Level       Among Sportsmen From the United states Of America presented at the fıla 75 th Anniversory Scientific Council Symposium, Clermant-Ferrant, France, (1987).

40. Yamaner, F: Galatasaray Profesyonel Futbol Takımının Fizyolojik özelliklirinin Analizi ve Yabancı Ülke Futbolcularıyla Mukayesesi Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul ,(1990).

41. Mc Ardle, W.D., F. Katc and V.L.Katch.:Exercise physiology. Philadelphia:                          Lea and Febiger, 1980 p. 17-21,.

42. Bucher, C. A.:Foundations of physicial Education and sports. st. Louis: Teh                        C.V. Mosby, Conpony, 1983. p. 15-21

43. Astrand, P.O. and K.Rodalh.: 1977 Textbook of work, physiology Mc Graw,                        Hill Book Compony New York, p. 193.

44. Wilmore, J.H.: Body Composition and thletic performance in Has kell                                   w. Scala s. Whit tomj (eds): Nutrition and Athletic                                  performance, California: Bull publising. 158-175,(1982).

45.Saltin, B. and P.O. Astrand .:Maxsimal oxygen uftake in athletes. J.                                      Appl. Physiology, 4.131-134,(1987).

46. Taylor, A.W. Brassard, L. proteau, L. and. Robin, D. A.: Physiological                     profile of Canadion Greko-romen Wrestlers. Can J. Appl. Spt.                            Sc:4:2: 131-134, (1979).

47. Fox EL, Mathews OK.: The physiological Basis of physical Education and                         Tthletics. Sounders Company, New York 1976, p. 19-39

48. Noble BJ.: Physiology of Exercise. Miror-Mosmy-Collage Bublishing U.S.A                       1976, p 101-360

49. Gençay, Ö.:Hazırlık döneminde prafösyönel Futbolcuların Atletik                            Perfarmansının Değerlendirilmesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans                         Tezi s.20.22, Kayseri, (1995).

50. Mc. Ardle, W.D.:Katch, F.1., Katch V.1: Exercise physiology, Lea Febiger                       Compony, Second Edition, Philadelphia, 347, 4, (1986)

51. Bompa, T.D.: Theory and Medhoddogy of Training. Dubugue 10 WA, MAW,                    249, (1986)

52. Filiz, K.: Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasına katılan güreşçilerin                                   müsabaka sonrası ile maksimal yüklenme sonrası Laktik asit                        seviyeleri,G.Ü.Sağlık bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora                     Tezi, Ankara ,(1995).

53. Dogan A.A.: “Esnekliğin Geliştirilmesinde Kullanılan farklı esnetme                                     tekniklerinin etkinliği M.Ü Saglık bilimleri enstitüsü,                                 Yayınlanmamış Doktora Tezi İstanbul, (1992).

54.Yalçıner M.: Süretin Mekonik ve fizyolojik özellikleri G.S.G.M. yayını yayın                            No: 118, Ankara , 18-19,(1992).

55.Çimen, O.: Çabuk Kuvvet Çalışmalarının 16-18 yış grubu erkek masar                   Tenisçilerin bazı motorik özelliklerine etkisi,G.Ü.Sağlık Bilimleri                   Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yayınlanmamış                        Yüksek Lisans Tezi, Ankara, (1994).

56. Freisclag, J.:Weight Lass, Body Composition and Nealth of High                                       School Wrestlers Teh physician and  Sport Medicine 1,

                           121-126,(1984).

57. Cornianu, I.: Güreşte Antrenman Planlaması Antrenör Semineri notlar,                  İstanbul, (1987).

58. Tamer, K.:Fiziksel performansın ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, (Egzersiz                      fizyolojisi Labarotuar Rehberi) Gökçe ofset Matkbaacılık I.                           Baskı, Ankara,116-117,(1991).

59. Bolke, B.:Cardio pulmonary and metabolic Effects of physical Trainin”,                 Health and Fitness in the Modern World, Teh Athetic ınstitute                         anda ACSM, (1961). p. 41.

60. Fox, E.L., R.W. Bowers and Foss, M.L.: The physiological Basis of Physical                   Education and Athetics. New York:(1988), p. 674, 422-423.

  

 

EKLER

 

 

EK-1

FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK

ÖLÇÜM FORMU

 

Adınız Soyadınız        :

Yaşı (Yıl)                     :

Boyu (cm)                  :

Ağırlık (kg)                 :

İstirahat Kalp Atım Sayısı (atım/dk)                                    :

İstirahat Kan Basıncı (mm HG) (Sistolik/Diastolik)          :

Pençe Kuvveti (Kg)              Sağ El:

                                               Sol El :

Sırt Kuvveti                                        :

Bacak Kuvveti                                  :

Deri altı (Skinfold) Yağ Ölçümleri (mm)                 :

                                               Scapula                    :

                                               Chest                         :

                                                Biceps                       :

                                                Triceps                      :

                                                Subra iliak                 :

                                               Thigh                          :

50 metre Koşu Testi           (sn)      :

12 Dakika Koşu Testi         (mt)      :

Dikey Sıcrama Testi          (cm)      :

Esneklik Testi                   (cm)        :

Reaksiyon Zaman Testi (ml/sn)      :

Barfiks Testi                 (30 sn)        :

Mekik Testi                 (30 sn)          :

Şınav Testi                   (30 sn)         :


 

EK-2

KİŞİ BİLGİ FORMU

                                                                                              Tarih ...../......./........

            Aşağıdaki bilgiler kayıtlarımız için ve sizin hali hazırdaki fizyolojik kapasitelerinizi belirlemek için gereklidir. Bu teste katıltığınız için teşekkür ederiz.

Adınız Soyadınız                   :                                                          Boyunuz :

Doğum Tarihiniz                   :                                                          Kilonuz   :

Adresiniz                               :                                                                     

Mesleğiniz                             :

İş Adresiniz                           :

Öğrenim Durumunuz                        :

Kaçkardeşsiniz                                :                                              Kız:            Erkek

Babanızın Mesleği                                                                          :

Kulübünüz                                                                             :

Ailenizde Sizden Başka Güreşen Varmı,                                     :

Varsa Hangi Kulüp’te Güreşmektedir ?                                       :

Babanızda Güreşirmiydi ?                                                 :

Uluslar Arası En İyi Derecenizi Yazınız?                            :

Sigara İçermisiniz ? Evetse günde ne kadar?                            :

Alkol Kullanırmısınız ? Evetse ne kadar?                                      :

Spora Kaç Yaşında Başladınız,                                                     :

İl Önce Hangi Baranşta Yaptınız?                                                  :

Kaç Yıldır Güreş Yapıyorsunuz ?                                                    :

Güreşe Nerede Başladınız ?                                                          :

Hangi Kilolarda Güreştiniz ?                                                          :

Günde Kaç Saat İdman Yapıyorsunuz?                                        :

Antremanlardan Sonra Özel Olarak Kaç Saat Çalışıyorsunuz?            :

Kaç defa Milli oludunuz?                                                                            :

Yabancı dil biliyormusunuz? (Derecesi)                                       :

Hayatınızda önemli bir hastalık geçirdinizmi?                              :

Spor yaşamımızda önemli bir sakatlık geçirdiniz mi?                 :

Geçirdinizse nedenini ve türünü yazınız ?                                     :

Şimdiye kadar böyle bir fiziksel uygunluk testinden geçtiniz mi ?         :

 

 

             ÖZGEÇMİŞ

 

            1963 Kahramanmaraş doğumluyum. İlk, orta ve lise tahsilimi Kahramanmaraş’ta tamamladım.

            1976 yılnda Kahramanmaraş’ta güreşe başladım. 1980 yılında Türkiye şampiyonu oldum ve milli takıma çağrıldım. 1991 yılına kadar milli takımda güreştim. 1987 de ordular Dünya şampiyonu, 1991 yıllarında Büyüklerde Avrupa Şampiyonu ve  birçok grant prix turnuvalarında şampiyon oldum. Afşin TEK ve Ankara Ulaştırma spor kulüplerinde güreş hayatımı devam ettirdim. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bülümüne girdim. 1993 yılında Güreş İhtisas Dalın’dan mezun oldum. 1994 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünde öğretim elemanı olarak göreve başladım. 1995 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında Master Proğramına girdim. Master tezi hazırlığımın son aşamasına geldim. Tezimi Türk güreşçisinin tamamen bilimsel veriler ışığı altında yetiştirilmesi ve Ülkemizi Uluslararası Müsabakalarda daha başarılı sonuçlar almalarını sağlamak amacı ile hazırladım.

            Halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve spor bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmaktayım Aynı zamanda 1992’den 1994’de kadar Genç ve Yıldız Milli takımında Antrenörlük yaptım. 1994’ten sonra Yıldız Milli takımının Teknik Direktörlüğünü yapmaktayım. Evli ve 2 çocuk  babasıyım.

 

                                                                                                                                             Metin KAPLAN

 

 

1996 ATLANTA OLİMPİYAT OYUNLARINA KATILAN GREKO-ROMEN VE SERBEST GÜREŞ MİLLİ TAKIMALRININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Metin KAPLAN         (*)                             Yrd.Doç.Dr.Faruk YAMAN (*)

Tamer KARADEMİR (*)                            Ziya BOYRAZ                     (*)

 

            Bu  çalışmanın amacı 1996 yılında  Amerikanın Atlanta şehrinde organize edilen Greko-romen ve serbest güreş milli takımlarının  fiziksel ve fizyolojik parametrelerini ölçerek, özelliklerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu çalışma doğrultusunda izlenen yöntem de , planlama evresinde literatür taraması yapılıp gerekli kaynaklar toplanmıştır. Daha sonra güreşçilerin fiziksel ve fizyolojik kapasitelerini ölçmek için yaş, boy, kilo (Y.B.K), istirahat kalp atım sayıları (İ.K.A.S), sistolik kan basınçları (S.K.B), diastolik kan basınçları (D.K.B), vücut yağ yüzdeleri (V.Y.Y), esneklik (E.S), 50 m. sürat (S), reaksiyon zamanı (R.Z), pençe kuvveti (P.K), sırt kuvveti (S.K), bacak kuvveti (B.K) Barfiks(B), Mekik(M), Şınav(Ş), aerobik güçleri (A.G), anaerobik güçleri (A.G),  test edilerek mukayese yapılmıştır. Ölçümlerde elde edilen her bir fizyolojik değişken (P < 0.05) anlamlılık seviyesinde istatiksel olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Greko-romen güreş milli takımı ile  serbest güreş milli takımlarının sınav ve 50 m. sürat değişkenleri arasında istatiksel olarak (P < 0.05) anlamlı olarak bir fark bulunmuştur.

            Geriye kalan fizyolojik değişkenleri arasında ise  istatiksel olarak (P > 0.05 ) anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yaptığımız araştırmaya katılan  güreşçilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin belirlenmesi yapılacak yeni araştırmalara örnekler teşkil etmesi açısından son derece önemli olduğu anrenörler, eğitimciler, araştırmacılar ve Türk güreşine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

            Anahtar kelimeler: Güreşçilerin yaş, boy, kilo, vücut yağ yüzdesi, istirahat kalp atım sayısı, sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı, esneklik, 50 m. sürat, reaksiyon zamanı, pençe kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti, mekik, barfiks, şınav, aerobik güç, anaerobik güç.

           

            GİRİŞ

           

             Güreş fonksiyonel özelliklerinin bir arada bulunmasını gerektiren bir spor dalıdır. Güreşte kasal  kuvvet, süratli reaksiyon zamanı, çeviklik, nöromüsküler koordinasyon, statik dinamik mükemmel bir denge, yüksek anaerobik kapasite, performansta rol oynayan  önemli faktörlerdir. Güreş antremanlarının amacı ve içeriği bu özellikleri geliştirme olmalıdır (1).

            Fizyolojik veriler, antrenman proğramalarının düzenlenmesinde ve sporcuların müsabaka stratejilerinin belirlenmesinde kullanılır(2).Güreşçiler üzerinde yapılan antropometrik çalışmalarda fiziksel karakteristikleri ise mezomorfisi ağır basan endo-mesomorf  tipte oldukları belirlenmiştir. Antrenman düzeyi iyi olan güreşçilerde bradikardin bir nabız bulunur.Literatürde rastlanılan istirahat nabzı, 60 civarındadır. Arteriyal kan basıncı güreşçilerde gerek istirahat gerek eforda normal sınırlar içindedir. Güreşçilerdeki kalp büyüklüğü ile ilgili araştırmalar transvers çapının, kalp büyüklüğünün normalin üst sınırında olduğu belirlenmiştir. Güreşte kullanılan en çok enerji sisteminin ATP-CP-LA olduğu belirlenmiştir. %90 enerji bu sistemden %10 enerji LA-O2  sisteminden geldiği belirlenmiştir. Güreşçilerin MaxVO değerleri genellikle 60 cc/kg/dk. kadardır.(1)

            Güreşçilerin vücut yağ oranları uzun mesafe koşucularındaki gibi genellikle düşüktür. Güreşçiler için tavsiye edilen en küçük yağ oranı %5 idealinin %7 ile %10 arasında olması gerektiği söylenmektedir. (3) Bugün 5 dakikalık güreş müsabakasında aerobik ve anaerobik kapasite ile güç ön plana çıkmıştır. Sürekli hareket gerektiren yüksek tempolu dinamik bir spor dalı olan güreş dolaşım, solunum ve kas sistemlerinin gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli çalışma yöntemleri ile motorsal özelliklerini  artırıp geliştirmek zorundadırlar. Güreşçiler güreş için gerekli maksimum fizyolojik kapsite ve özelliklere müsabaka sezonunun başlangıcından önce ulaşmalıdırlar(4).

           

            METOD VE YÖNTEM

            Yaptığımız araştırmaya katılan güreşçilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin belirlenmesi, yapılacak yeni araştırmalara  örnekler teşkil etmesi açısından son derece önemli ve Türk güreşine ve camiasına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.          Greko-romen ile serbest güreş milli takımları olimpiyat hazırlıkları yaptıkları kamp merkezlerinde aynı test yöntemleri kullanılarak test edildiler. Greko-romen takımından 7, serbest takımdan 6 güreşçi toplam 13 elit güreşçi 18 farklı ölçüme tabii tutuldu.Boy ve ağırlığın, hassas bir boy ve ağırlık ölçeğinde belirlenmesinden sonra oturur pozisyonda istirahat kalp atım sayıları steteskop ile kan basınçları, steteskop ve tansiyon aleti kullanılarak ölçüldü. Deri altı yağ  ölçümleri skinfold kaliper aleti ile ölçülerek slom ve weir formülü kullanılarak vücut yağ yüzdesi belirlendi(5).

            Vücut yağ 9 m/ml=1.1043-0.000133          (Bacak SF)-0.00013(subscapular SF)

            Yağ % si =(4.570/yoğunluk- 4.142).100    SF=Deri altı ölçümü

            Maksimal aerobik gücün belirlenmesi amacıyla deneklere 12 dakika süre ile (çevresi 400 m. ) koşabilecekleri en uzun mesafe bulunarak maksimal oksijen tüketimleri Balke'nin aşağıdaki formülü kullanılarak belirlendi(6).

            MaxVO2 =33.3 + (X-150) 0.173

            (X=1 dak. koşulan mesafe )

            Dikey sıçrama ile bacakların anaerobik gücü tesbit edildi. Bunun için duvarda bir metrik pano hazırlanarak deneklere  iki sıçrama yaptırıldı ve en iyi sonuç değerlendirilmeye alındı. Anaerobik gücün hesaplanması için Lewis'in formülü kullanılmıştır (7). Anaerobik güç = Ö 4.9 (vücut ağırlığı Ö D  (D = Sıçranılan mesafe )

            Esneklik sit and reach sehpası (otur-eriş) kullanılarak ölçüldü. 50 m. sürat koşusu ile hız ölçümü yapıldı, kuvvet testlerinde sağ ve sol el pençe kuvvetleri el dinamometresi kullanılarak ölçüldü. Sırt ve bacak kuvvetlerinin ölçümü için de dinamometre aleti kullanılarak ölçüldü, reaksiyon zamanı ise reaksiyon ölçümü cetveli ile tekniğine uygun olarak yapıldı. Son olarak da barfiks , mekik , şınav testleri ölçüm tekniklerine uygun olarak 30 sn süre içerisinde sayısal değer olarak  kaydedilmiştir.Testlerin uygulanması sonucu elde edilen değerler aritmetik ortalama ve standart sapmalar hesaplanarak iki takım arasındaki farklılığın tespit edilmesi için t-testi kullanıldı. Farklılıkların belirlenmesinde 0.05 anlamlılık seviyesi kabul edildi.

 

BULGULAR

TABLO  I

Türkiye Olimpiyat Greko-romen Güreş Milli Takımı Güreşçilerinin

Ortalama Fizyolojik Değerleri

 

 

 

 

 

 

Değişkenler

N

Ortalama

En düşük Değer

En yüksek Değer

Standart Hata

Standart Sapma

 

Yaş (Yıl)

7

23.57

20

29

1.58

4.19

 

Boy (cm)

7

172.2

163

190

4.22

11.17

 

Kilo (kg)

7

74.71

54

94

5.34

14.13

 

İstirahat Kalp Atımı (atım/dk)

7

49.28

38

55

2.36

6.26

 

Sistolik Kan Basıncı (mmHg)

7

117.85

110

120

1.48

3.93

 

Diastolik Kan Basıncı (mmHg)

7

73.57

70

80

142

3.77

 

Vücut Yağ (%)

7

8.13

6.98

9.66

0.39

1.04

 

MaxVO2 (ml/kg/dk)

7

50.08

47.71

52.04

0.60

1.59

 

Anaerobik Güç (kg.m/sn)

7

112.83

71.64

139.58

10.06

26.63

 

Esneklik (cm)

7

25.85

19

33

1.63

4.33

 

Pençe Kuvveti Sağ el (Kg)

7

45.85

32

55

2.75

7.28

 

                        Sol el (Kg)

7

43.71

29

53

3.06

8.09

 

Sırt Kuvveti (kg)

7

140.85

106

185

12.41

32.84

 

Bacak Kuvveti (kg)

7

163.85

130

201

10.53

27.87

 

50 m. hız (sn)

7

7.60

7.10

808

0.12

0.32

 

Reaksiyon Zamanı (ml/sn)

7

124.28

115

140

30.68

9.75

 

Barfiks (30 sn)

7

21.57

19

23

0.78

2.07

 

Mekik (30 sn)

7

31.85

29

38

1.20

3.18

 

Şınav (30 sn)

7

43.71

40

46

0.74

1.97

 

 

 


 

TABLO II

 

Türkiye Olimpiyat Serbest Güreş Milli Takımı Güreşçilerinin

Ortalama Fizyolojik Değerleri

 

Değişkenler

N

Ortalama

En düşük Değer

En yüksek Değer

Standart Hata

Standart Sapma

 

Yaş (Yıl)

6

25.83

21

29

1.27

3.12

 

Boy (cm)

6

171

163

185

3.21

7.87

 

Kilo (kg)

6

80.6

58

117

8.58

21.01

 

İstirahat Kalp Atımı (atım/dk)

6

54.66

48

60

2.04

5.00

 

Sistolik Kan Basıncı (mmHg)

6

115.83

110

120

2.00

4.91

 

Diastolik Kan Basıncı (mmHg)

6

76.66

70

80

2.10

5.16

 

Vücut Yağ (%)

6

10.03

6.37

17.24

1.62

3.98

 

Max.VO (ml/kg/dk)

6

49.75

47.71

52.04

0.95

2.34

 

Anaerobik Güç (kg.m/sn)

6

125.86

91.68

163.79

10.33

25.32

 

Esneklik (cm)

6

24.00

20

28

1.29

3.16

 

Pençe Kuvveti Sağ el (Kg)

6

43.16

34

48

2.22

5.45

 

                        Sol el (Kg)

6

40.16

33

44

1.62

3.97