TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

EĞİTİM – BİLİM KURULU KARARLARI

 

TOPLANTI
YER VE TARİH
Sayfa
1

DSİ 14.Bölge Müdürlüğü-İstanbul

23-25 Mart 2001

 

1-11

2
Büyük Söğütlü Otel- Trabzon

7-8 Nisan 2001

 

12-16
3
Sarıyer-İstanbul

14 Nisan 2001

 

17-23
4
Aksal İnşaat- Ankara

 

24-37
5
Kervansaray Otel

Bursa 18-19 Mayıs 2001

 

38-53

  

23 Mart- 19 Mayıs 2001

TARİHLERİ ARASI

 

 

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

EĞİTİM – BİLİM KURULU TOPLANTISI

 

 

TOPLANTI 1

 

 

 

DSİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-25 Mart 2001

Küçük Çamlıca / İSTANBUL

 

 

GÜREŞ ANTRENÖRÜNÜN EL KİTABI İÇERİK ÇALIŞMASI

 

Konu

Görevlendirme

1

Sağlık kontrolü ve Yaralanmalar

Dr Adnan Bağrıaçık Doç.Dr.Osman İmamoğlu

 

Prof.Dr.Mehmet Akif Ziyagil

Öğr.Gör.Mehmet Özdemir

2

Performans testleri ve dönemleri

Doç.Dr.Mehmet  Kutlu

Doç.Dr.Osman İmamoğlu

 

Dr.İbrahim Cicioğlu

Arş.Gör.Ramiz Arabacı

3

Yetenek seçimi

4

Güreşte psikolojik yaklaşımlar

Prof. Dr.Şevki Kolukısa

Y.Doç.Dr.Celal Taşkıran       

Öğr.Gör.Yusuf Arıkan

5

Kamplar

Prof.Dr. Gazanfer Doğu

Prof.Dr.M.Akif Ziyagil

Yrd.Doç.Dr.M.Türkmen

Yakup Topuz

 

 

Salih Bora

Avni Tarhan

Muhammed Bodur

 Hamdi Sancaklı

Osman gürsesoğlu

 

6

Yaş gruplarına göre teknik ve taktik öğretim metotları

Ramazan Savranbaşı

 Mahmut Acak 

Şevki Kolıkısa

Celal Taşkıran

 

Muhammed Bodur

Hamdi Sancaklı

Gürsel Uzunca

Avni Tarhan

7

Antrenman yöntemleri ve programlanması

 

Prof.Dr.Mehmet Akif Ziyagil Doç.Dr.Mehmet Kutlu

Ramazan Savranbaşı

Mahmut Acak

YakupTopuz

Salih Bora

 Hamdi Sancaklı

 

Doç.Dr.O.İmamoğlu

Dr.İbrahim Cicioğlu

Satılmış Baykuş

Cemali Çankaya

Avni Tarhan

 

8

Güreşçilerin sosyo-kültürel eğitimi

Y.Doç.Dr.M.Türkmen

 Prof.Dr.Gazanfer Doğu

 

 

 

Dr.Şevki Kolukısa

Gürsel Uzunca

Muhammet Bodur

 

9

Güreşte beslenme ergojenik yardım ve doping

Doç.Dr.Osman İmamoğlu

Prof.Dr.M.Akif Ziyagil

Doç.Dr. Mehmet Kutlu

 

Dr.Şevki Kolukısa

YakupTopuz

Muhammet Bodur

10

Bayan güreşinin özellikleri  ve çalışma yöntemleri

Öğr.Gör.Muhammet Bodur

Prof.Dr.Rana VAROL

Doç.Dr.O.İmamoğlu

 

F.Neşe Şahin

Ayla Gedik

Dr.İbrahim.Cicioğlu

11

Dünyada şampiyon yetiştiren ülkelerin sistemlerinin analizi

Avni Tarhan

Yakup Topuz

Osman Gürsesoğlu

 

Abdurrahim Kuzu  Prof.Dr.M.Akif Ziyagil

Ramiz Arabacı

Doç.Dr.Osman İmamoğlu

12

Güreş Kuralları

Dr.İbrahim Cicioğlu

 

Ender Büyükerşen

13

Seyahat Problemleri

Prof.Dr.Rana VAROL Prof.Dr.M.Akif Ziyagil

Y.Doç.Dr.M.Türkmen

* Koyu yazılmış isimler gurup liderleridir.


 

ALINAN KARARLAR

        

         Türkiye Güreş Federasyonu Eğitim Kurulunun 23-25 mart 2001 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan toplantısında:

1. Detaylı Türkiye Güreş federasyonu Web sayfasının içeriğinin Vehbi Emre Turnuvasına kadar hazırlanması ve konuda Prof. Dr. Mehmet Akif Ziyagil, Dr. İbrahim Cicioğlu, Doç.Dr.Osman İmamoğlu, Avni Tarhan ve Arş.Gör.Ramiz Arabacı’nın görevlendirilmelerine;

2. Güreş  antrenörünün ihtiyaç duyduğu bilginin belirlenen ana başlıklar için yukarıda tablo 1’de gösterilen görevlendirmelerin yapılmasına;

3. Karar 2'deki içerikte yer alan konu başlıklarına göre  oluşturulan çalışma gruplarının 10 mayıs 2001 tarihine kadar kendi konularındaki  detaylı çalışma içerikler ve kaynaklar eğitim kurulu toplantısına getirmelerine;  bu toplantıdan önce içerikteki bir konuyu hazırlamakla görevli çalışma guruplarının liderlerinin Vehbi Emre Turnuvasında Trabzon da toplanmalarına, 

4. Güreş antrenörünün el kitabının 4 veya 6 aylık zaman zarfında çıkarılmasına;

5. Aylık veya 2 ayda bir yayınlanacak “Güreşte bilim ve aktüalite” dergisinin çıkarılmasına;

         6. Eğitim amaçlı güreş teknikleri ve antrenman bilgilerini içerecek CD’lerin hazırlanması ve GEM’lerine gönderilmesi; bu konuda Avni Tarhan  ve Yakup Topuz’un görevlendirilmelerine;

7. TV ve radyo programları hazırlanmasına; bu konuyla ilgili gelecek toplantıda ayrıntıların ve görevlendirmelerin görüşülmesine;

8. Milli takım kamplarında görevli antrenörlerle eğitim ve bilim kurulu üyelerinden oluşan “bilimsel istişare komitesinin” kamptan önce programların yapılmasında, kampın başında, ortasında ve sonunda programın etkinliğinin değerlendirilmesiyle ilgili olarak görevlendirilmesine; gelecek toplantıda milli takım da antrenörlük yapmış veya yapanlar ile eğitim kurulu üyelerinin bu konuyla ilgili “görevlendirmelerin, kuralların ve prosedürlerin” belirlemesi çalışması yapmasına;

9. Avrupa ve dünya şampiyonası sonrasında 2 gün süre ile milli takım antrenörleri ve bu şampiyonanın teknik ve taktik analizini yapan eğitim kurulu üyelerinin değerlendirme yapmasına ve eğitim semineri vermesine;

10. İnternette yer alan Güreşle ilgili Web sayfalarının Türk güreşine tanıtılması ve gerekli görülenlerin Türkçe’ye tercüme edilmesiyle ilgili çalışmaların ve görevlendirmelerin gelecek toplantıda planlanmasına;

11. Türk güreşine kaynak yaratma bakımından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 400’e yakın yatılı bölge okulunda güreş faaliyetlerinin geliştirme planlarının yapılmasına; bu konuda MEB Eğitim Dairesi Şube Müdürü Metin Cengiz’in çalışma planı hazırlamasına;

 

a)    Milli eğitimde kız ve erkek öğrencilerin güreşe çekilmesine;

b)    Güreş sporunun yapı taşı niteliğindeki müsabaka aşamasında olan öğrencilerin koordinasyonunun sağlanmasına;

c)    Beden eğitimi öğretmenlerinin güreş konusunda lider haline getirilmesine;

d)    Güreş Federasyonu MEB işbirliğiyle sınıf öğretmenliği yapanların yazları güreş branşı ile ilgili kursların organize edilmesine;

e)    Okul kulüp işbirliğinin sağlanmasına;

12. Yurt içi ve yurt dışından gelecek konularında uzman kişilerce GEM ve diğer antrenörlerin yaz kamplarında eğitilmelerine;

13. “Güreş ve Bilim” konusunda ileride belirlenecek tarihte Ondokuz Mayıs Üniversitesinde “sempozyum” düzenlenmesine;

14. Güreş pedagojisini bilen kişilerin Güreş Federasyonu tarafından başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batı Avrupa, Slav ülkeleri ve Uzak Doğu ülkelerine güreş sistemlerini incelemek üzere gönderilmelerine; bu konuyla ilgili Prof.Dr. Gazanfer Doğu, Abdürrahim Kuzu, Adem Kaya ve Faruk Şahin'in görüşlerinin alınmasına;

15. Türkiye çapında güreşle ilgili üniversitelerde mevcut yazılmış kitap ve araştırmaların Federasyon bünyesinde toplanmasına;

16. İlkokullara yönelik kitabın hazırlanmasına; bu konuda Mehmet Özdemir, Metin Akbal, Mehmet Kılıç ve Mehmet Cengiz'in  yardımcı olmalarına;

17. MEB'in izniyle İlköğretim okullarına güreşi sevdirmek için slayt, sinevizyon gibi görsel yayınların hazırlanmasına; bu konuda Prof.Dr. Uğur Demiray, Prof.Dr. Gazanfer Doğu ve Y.Doç.Dr. Mehmet Türkmen görevlendirilmelerine;

18. MEB’ na bağlı okullardaki minder ve mekan noksanlığının giderilmesine;  bu konuda pilot bölgelere öncelik verilmesine;

19. MEB ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığının hazırlamış oldukları okullar için özel kulüpler girişimi takip edilerek güreş branşının bu kulüplerde öncelik alması için çalışma yapılmasına;

20. MEB'na bağlı okullardaki müsabaka yaşlarının uluslararası düzeyde yapılan yaş gurupları ile aynı düzeye getirilmesine; daha küçük yaş gurubuna güreşi sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacı ile oyunsal boyut kazandırmak (mini güreş) adı altında organizasyonlar düzenlenmesine;

21. MEB ile güreş federasyonu yıllık müsabaka (faaliyet) programlarını koordineli olarak hazırlanmasına;

         22. MEB‘ na güreş federasyonunun verdiği güreş uzmanlıktan mezun beden eğitimi öğretmenlerinin listesini vererek tayinini pilot okul veya bölgelere özellikle yatılı bölge okulları görevlendirilmesi için MEB nezdinde girişimde bulunulmasına;

23. Madde 22'de belirtilen okullara güreş minderi verirken, bu malzemelerin güreş ve spor dışında başka bir amaç için kullanılmaması konusunda taahhütname hazırlanmasına; burada görevlendirilen öğretmenlerin uluslararası düzeyde sistematik olarak eğitilmesine;

24. Yatılı bölge okulları kendi bölgelerindeki güreş kulüpleri ile entegre bir çalışma içine girmesinin sağlanmasına; yatılı bölge okullarında güreşte başarılı öğrencilerin motivasyonlarının arttırılması için yaz-kış kampları gibi faaliyetlere düzenlenmesine; güreşte ve derste başarılı olan  ve illerde güreş takımlarında istikbali görülen öğrencilerin diğer tedbirlerle teşvik edilmesine; bu okullarda görevli olan beden eğitimi öğretmenleri güreş federasyonu tarafından geliştirilecek kurslara alınmasına; teşvik maksadıyla beden eğitimi öğretmenlerinin en başarılıların uluslararası müsabakalara götürülmesine; MEB’ in merkez birimlerindeki yetkililerin uluslararası müsabakalar dahil her türlü organizasyonlara davet edilmesine;

25. MEB’da  görevli  beden eğitimi öğretmenlerinin güreş çalışmalarını kolaylaştırmak için yetkililerce gerekli tedbirlerin alınmasına;

26. MEB ile GSGM‘de bulunan karşılıklı iş birliğinin mevcut protokolüne Güreş Federasyonunu da dahil ederek geliştirilmesine;

27. GEM ‘lerinin eski doğu bloğu ülkelerinin sistemleri ile paralel bir yapı içerisinde olması ve bu yapılanmanın Türk aile yapısına ters gelmesi sebebiyle bu yapılanmanın terk edilmesine; GEM' lerindeki sosyal yapıdaki yanlışlıkların giderilmesine; GEM‘ lerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarının yerinden tespiti, bunların karşılanması mütevelli heyeti tarafından sağlanmasına; mütevelli heyetinin mahalli idarelerin GEM’leri ile ilgili her türlü destekleyici faaliyeti organize etmesine;

28. GEM ‘in idari, teknik ve pedagojik yönetimi ile ilgili bütünsel olarak sorumlu yetkin bir kişinin görevlendirilmesine mütevelli heyetinin takdirinde olduğuna;

         29. GEM ‘lerinde görev alacak  teknik adamların pedagojik formasyon alması şart olduğuna; bu görevlilerin uluslararası düzeyde yetiştirilmesini Güreş Federasyonunun sağlamasına;

30. GEM’ lerinin başarı kriterleri federasyon tarafından önceden belirlenmesine; bu aşamadan sonra GEM'lerin harekete geçirilmesine;

31. GEM’ lerine alınan ve burada bulunan güreşçilerin sportif, kültürel ve mesleki eğitimi temin edilmesine;

32. GEM’ lerinde Atatürk ilkelerine bağlı güreşçilerin yetiştirilmesine; bu konunun Güreş Federasyonunun en önemli misyonlarından sayılmasına; .

33. GEM’ lerinde bulunan güreşçi öğrencilerin eğitiminin daha üst düzeyde yapılması için etüt çalışmasının yapılmasına; çok yönlü eğitimlerin gerçekleşebilmesi için psikolojik danışman, sağlık uzmanı, beslenme uzmanı ve antrenman bilimci sağlanmasına;

34. GEM’ lerde bulunan sporcu öğrencilerin bir okula değil bir çok okula dağıtımının sağlanmasına;

35. GEM’ lerinin fiziki ve sağlık koşullarının en üst düzeyde temini ve sürekliliğinin sağlanmasına;

36. GEM’ lerdeki yatak düzeninin idealinin 2, bunun temin edilemediği bölgelerdde azami 6 kişilik odaların teminine;

37. GEM’ lerin 24 saat sürekli disiplin altında tutulmasına;

38. GEM’ lere dahil edilecek güreşçilerin bağlı bulunduğu bölgelerden seçilmesine; bulundukları ilde ikamet eden sporcular gündüzlü olarak çalışmalara katılmaları sağlanmasına;

39. GEM’ lere sporcu seçiminin güreş, motorik yetenekleri, davranış şekilleri ve zeka düzeyi ve benzeri kademeli değerlendirmeler sonucu sağlanmasına;

40. GEM’ lere alınacak sporcuların seçimi en kritik konudur. Hiçbir hataya yer verilmemesi bakımından bu konuda çok titiz davranılmasına;

41. Seçilen öğrencilerin GEM’ lere devam edebilmeleri için sportif, akademik, davranış ve belirlenecek diğer kriterler açısından uygunluğunun değerlendirilmesine;

42. GEM’ lerle ilgili her türlü bilgiler temin edilmesine ve arşivlenmesine;

43. GEM’ lerde yapılacak güreş eğitimleri, yaş grupları dikkate alınarak  federasyonun diğer birimleri ile koordinasyonun sağlanmasına;

44. Beden Eğitimi ve Spor Bölüm ve Yüksekokullarında güreş dersinin seçmeli konumundan çıkarılıp, zorunlu dersler kategorisine alınmasının gereklidir. MEB ve YÖK’na güreşin zorunlu ders haline getirilmesinin gerekçeli raporunun Prof.Dr.Gazanfer DOĞU tarafından hazırlanmasına;

45.  Güreş federasyonu BESYO’na başvurarak güreşle ilgili bilimsel çalışmaları desteklediğini; konuyla ilgili ciddi politikalarının olduğunu; bu konuları aktif hale getirmek için projeler, yarışmalar, sempozyum veya seminerler düzenleyeceği; ilgili çalışmaların ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmasını desteklediğini; Prof.Dr. Uğur DEMİRAY ve Dr. Esen GÜRBÜZSEL’in ilgili birimlere rapor hazırlayarak duyurmalarına;

46.  Güreş Federasyonu;  güreşle ilgili  yurt içi ve yurtdışı akademik çalışmalarda başarılı olmuş, uygulamada bu başarıların ürünleri görülerek Federasyona katkılarda bulunan üniversite ve akademisyenlerin mutlaka ödüllendirilmelerine; bu konuyla ilgili koşulların  Prof. Dr. Uğur  DEMİRAY  ve Dr. Esen GÜRBÜZSEL tarafından hazırlanmasına;

47. GEM'nin mütevelli  heyetine o bölgede bulunan  beden eğitimi bölümleri ve spor yüksekokullarındaki güreşle ilgili akademisyenlerin  dahil edilmesine;

48. Güreş Bölge kurullarında  görev yapabilecek güreşle ilgili akademisyenlerinin  bu kurullara  dahil edilmesine

49. FILA  ve uluslararası güreşle ilgili  yayın, araştırma ve kitapların Güreş Federasyonu tarafından temin edilmesine; tercihen Web ortamında  üniversitelerdeki  güreş akademisyenlerinin  emrine sunmasına; Federasyon  Ankara  merkezinde bir Web iletişim merkezi kurmasına; Dr. Esen GÜRBÜZSEL yönetimindeki komitenin güreş sitesini ilgili  bilgileri  aktif bir şekilde  ve zamanında  güreş camiasına kullanımına sunmasına;

50. Federasyonun  Bilim- Eğitim  Kurulunun  parçası olarak  birer  alt komisyonun kurarak  devamlılığın, sürekliliğin ve organikliliği  sağlanmasına;

51. Federasyon  eğitimle ilgili  lisan bilen  ve full time  çalışacak  bir elemanı bünyesinde  bulundurmalı veya bu konuda tüm zamanını güreş eğitimine ayıracak bir çalışma grubunu oluşturulmasına;

52. Ankara ve İstanbul'da  Eğitim ve Geliştirme  Sekreteryası kurulmasına; bu sekreteryanın  yüksek motivasyonla çalıştırılmasına;

53.  Eğitim-Bilim komitesinin  grup liderleri periyodik olarak  Ankara  İstanbul veya  Bolu da toplanıp çalışmalarının izlenmesine;

54. Her bir grup lideri kendi grubundan  sorumlu olmasına, bunlarla sürekli elektronik ağ ortamında  iletişimlerini  sürdürmelerine; en geç 45 gün de bir araya gelerek gelişmeleri takip edip değerlendirme yapmalarına; bu toplantılara Federasyon Başkanın gerektiğinde başkanlık etmesine;

55.  Özellikle  Bilim -Eğitim kurulu üyelerinin elektronik adreslerinin alınmasına  ve iletişim  sürekliliğinin sağlanmasına;

56. Trabzon’da organize edilecek Uluslararası Vehbi EMRE Greko-Romen Güreş Turnuvasında tüm maçları kapsayan teknik ve taktik analizin yapılmasına; bu konuda Prof. Dr. Mehmet Akif Ziyagil, Y.Doç. Dr. Mehmet Türkmen, Doç. Dr. Osman İmamoğlu ve Dr. Şevki Kolukısa’nın görevlendirilmelerine; bu tip analizlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına;

Bu toplantıya katılan aşağıda ad ve soyadları yazılı eğitim kurulu üyeleri tarafından oybirliğiyle karar verildi.

  25 Mart 2001

  

Yalçın

          İpbüken

M.Akif

Ziyagil

Gazanfer

 Doğu

 

Mehmet

Türkmen

 

 

Orhan

Gökçe

Uğur

Demiray

Mehmet

Kutlu

 

Osman

 İmamoğlu

 

 

Şevki

Kolukısa

 

Celal

Taşkıran

İbrahim

Cicioğlu

Ramazan Savranbaşı

 

 

Muhammet

 Bodur

 

Yusuf

Arıkan

Mehmet

 Özdemir

Esen

Gürbüzsel

 

 

Ayla

Gedik

Hamdi

Sancaklı

Avni

Tarhan

Cemali

 Çankaya

 

 

H.Hüseyin

Yaşar

Metin

Cengiz

Mehmet

Kılıç

Mahmut

Acak

 

 

Ender

 Büyükerşen

 

Tayfun

 Karali

Gürsel

Uzunca

Ramiz

Arabacı

 

 

Osman Gürsesoğlu

 

Satılmış

 Baykuş

Salih

Bora

Yakup

Topuz

 

 

 

 

Caner

 Açıkada

Emin

Ergen

 

 

 

 

 

Kurula Katılan Üyelerin Telefon, Fax  ve  İnternet Adresleri

 

1-Gürsel UZUNCA- Kırıkkale Üni.B.E.S.Y.O Yahşihan –Kırıkkale

ev ad.100.yıl işçi sitesi 11 yıldız blok a kanat 6/32 balgat/ANKARA

Cep; 0532-2722762 iş ve faks ; 0318-3573863

2-Doç Dr Osman İmamoğlu-19 May Üni Yaşar Doğu Spor Yük okulu Kurupelit –Samsun 0362-4577600

e-mail-osmani@samsun.omu.edu.tr.

 

3-Öğr.Gör.Mahmut Acak- İnönü Üniv,İş 0422-341-0000-15 hat 4462

İstiklal Mah 3 sok.Özyuvam ap no; 14 Malatya

Ev;0422-326 11 71  fax; 0422-3231611

4-Satılmış BAYKUŞ; Polis akademisi Gölbaşı-Ankara

0312-4997002 -  fax-0312-4997019

12 cad,33.sokak 33/8 Demetevler Ankara

ev-0312-3458734   cep Tlf; 0535-2571326

5-Dr Şevki Kolukısa; KTÜ Giresun Eğitim Fak-Tel;0454-2155373

Fax;0454-2155375 ev ad;Hasan Hüseyin mah,Hamam

Sk no,43/11    Trabzon     

 kolukisa@hotmail.com

6-Ramiz Arabacı- Uludağ Üni.Bed eğit spor böl.

Tlf;iş-0224-4428045  cep-0532-2631774

e-mail-ramizarabaci@superonline.com

7-Yrd. Doç Dr-Cemali Çankaya-Uludağ Üniv.Bed. Eğt Spor Bölümü

İş-0224-4428045 cep-0532-2631774

 

8-Yrd Doç. Dr. İbrahim Cicioğlu-Gazi Üni Be eğit spor Y.O

İŞ-0312-2152495/214          cep-0532-3520444

e-mail-ciciogluibrahim@hotmail.com

9- Yakup Topuz,

TEDAŞ genel müd sosyal ve idari işler daire başkanlığı şef antrenör

İş-0312-2137580        0312-2126915-3098  ev 4842121-1714

Cep-0532-2859591

 

10-Yrd Doç.Dr. Yusuf Arıkan-polis akademisi/gölbaşı Ankara

İş-4997002/1352    6.grup poliş loj.14B-3Çamlıca mah.

Yenimahalle ANKARA

Ev-3971280

11-Avni TARHAN –Yeni şehir mah.Cum.cad.sezal b apt kat 1 no-3

Kahramanmaraş.   Tel-ev-03442239100  faks-0344-2217273

Cep-0532-3340110 -Kahramanmaraş    

E mail-avnitarhan@mynet.com-----------a.tarhan@zaman.com.tr

12-Prof. Dr. M.Akif Ziyagil-19 mayısı Üniv Yaşar Doğu BESYO kurupelit Samsun- 0362-4577600  0358-2526230  cep 0532-7226779

e-mail-mziyagil@hotmail.com

13-Hamdi Sancaklı —Marmara Üni,BESYO Anadoluhisarı/İst

okul-0216 3085661     faks-3321620   ev-0216-4561681

cep-0532-4167282

14-Osman Nuri Gürsesoğlu -WillyBrant sok no;18/7 06690

Emekli öğrt görevlisi, Çankaya-ANKARA

0312-4399321       EV-0312-447-8363

15-Yrd Doc Dr. Ramazan Savranbaşı A.yavuz cad.no 14 gaziemir-İZMİR tel-0236-2314646      faks-2362313001

e-mail-r.savranbasi@turkport.com

16-Doç. Dr. Mehmet Kutlu -  Firat Üni Besyo Müdürlüğü ELAZIĞ

Tlf-0424-2367743 telefon ve faks aynı numara

e-mail-m kutlu@firat.edu.tr

17-Yrd. Doç. Dr. Mehmet Türkmen - 19 mayıs üni BESYO kurupelit samsun. 0362-4577600  cep-0532-6588027

18-Metin Cengiz - MEB'lığı Okul İçi Beden Eğt. ve Spor İzcilik Dairesi

Başkanlığı Okul Sporları Şube md.C Blok Beşevler-ANKARA                

4133221-2231387-faks-2222510  cep-0532-2251420

19-Prof. Dr. Uğur Demiray -Anadolu Üni. İletişim Fak.-Eskişehir

0542-2322167    faks-0222-3204520 ev-0222-2490576

e-mail-udemiray@anadolu.edu.tr 

20-Öğr.Gör.Mehmet Özdemir -Selçuk Üni. BESYO Konya

tlf-0332/2410041-3128      cep-0542-5639473  faks-0332-2411608

e-mail-ozdemirim2000@yahoo.com

21-Yalçın İPBÜKEN -Sefir sok no-39/3 sarıyer ,İSTANBUL

H532-4344863--- 0212-2420996- 0212-2180383 Faks

e-mail-yalcini@mail.koc.net

22-Salih Bora - Demir spor kulubü Haydarpaşa-İSTANBUL

Hamit kaplan spor salonu  Tlf-iş-0216-3499070—ev 0216-3265307

Cep-0533-2268269

23.Bekir DOĞAN -Güreş federasyonu genel sekreteri

3107047-3119677  ev-4673549   cep-0542-3177918

24.Prof.Dr.Caner AÇIKADA -Hacettepe üni spor bil ve tek yük okulu

0312-2976890-5        2992167

acikada@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Emin Ergen -   Ankara   Üni. Tıp Fak.  Spor  Hek. ABD

0312-3103010-226   3106370 faks

ergen@dialup.ankara.ed.tr

 

Doç.Dr. Kadir GÖKDEMİR'in "Güreş Antrenmanının Bilimsel Temelleri" Adlı Kitabın Satın Alınması

Hakkındaki Rapor

 

İLGİ: GSGM'nün 16.03.2001 tarih ve sayılı yazısı.B.02.1.GSM.0.72.00.02/SE-Y-/451 sayılı

 

Doç.Dr. Kadir GÖKDEMİR'in hazırladığı "Güreş Antrenmanının Bilimsel Temelleri" adlı kitabın konuları açısından güreş antrenörlerinin ihtiyaç duyduğu bilgileri kapsamaktadır. Kitapta kullanılan dil açık ve sadedir. Yine kullanılan kaynaklar güreşle ilgili en son literatürü de kapsamaktadır.

Sonuç olarak, bu kitabın güreş antrenör ve spor bilimcilerine yararlı olacağı düşüncesiyle gerekli görülen sayıda satın alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Gereğini bilgilerinize saygı ile arz ederiz.

26 Mart 2001

  

Prof.Dr.

Mehmet Akif

ZİYAGİL

Doç.Dr.

Osman

İMAMOĞLU

Yrd.Doç.Dr.

Mehmet

TÜRKMEN

 

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

EĞİTİM – BİLİM KURULU TOPLANTISI

 
 
 
TOPLANTI 2

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜYÜK SÖĞÜTLÜ OTEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- 8 Nisan 2001

Söğütlü - TRABZON

 

ALINAN KARARLAR

 

Türkiye Güreş Federasyonu Eğitim-Bilim Kurulunun 7-8 Nisan 2001 tarihleri arasında Trabzon’da yapılan toplantısında:

         1.Güreşte yetenek seçimi konusunda kurul üyelerinin görüşleri doğrultusunda aşağıda tablo 1’de gösterilen taslak planda belirlenen kriterlerin bir sonraki eğitim-bilim kurulu toplantısında nihai şekline kavuşturulmasına; ayrıca, bu maddeyle ilgili olarak aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine;

                   a.Üstün yetenekli minik güreşçi potansiyelinin atıl kalmaması ve güreş yetenek seçimine yüksek oranda katılım  sağlamak için köylere kadar reklam vs. duyurunun sağlanmasına (yazılı ve görsel basın, ilanlar, afişler vasıtasıyla);

b.Tüm seçmeler il, ilçe ve köylerdeki ilköğretim okullarının katılımını sağlamak için M.E.B ile işbirliğiyle yapılmasına;

c.Tablo 1’de belirtilen 6 haftalık kamp sonrasında yapılacak seçmelerde Doping kontrolü yapılmasına;

d.Sıkletler kendi içerisinde değerlendirilmesine;

e. 6 Haftalık kampta kilo düşmeye müsaade edilmeden her güreşçi vücut ağırlığına en yakın sıklette seçmelere girmelidir.

f.Yukarıdaki kriterlerin gerekçelerinin eğitim-bilim kurulunda tartışılarak açıklanmasına;

          2. Türkiye Güreş Federasyonu Eğitim Kurulunun 23-25 mart 2001 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan toplantısında kabul edilen 56 madde ve diğerlerinin kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi için tablo 2’de gösterildiği şekilde her hedefin projelendirilmesine;

 

Tablo 2. Belirlenen Hedefin Projelendirilmesi.

 

A  Ç  I  K  L  A  M  A

Projenin adı

 

Sorumlu veya Sorumluları

 

Koşulları

 

Maliyeti

 

Başlama tarihi

 

Bitiş Tarihi

 

 

3. Türkiye Güreş Federasyonu Eğitim Kurulunun 23-25 mart 2001  tarihli toplantısında kabul edilen 8’inci maddede ifade edilen “bilimsel istişare komitesinin” adının  “bilimsel koordinasyon komitesi” olarak değiştirilmesine; bu komitenin kamptan önce programların yapılmasında, kampın başında, ortasında ve sonunda programın etkinliğinin değerlendirilmesiyle ilgili olarak görevlendirilmesine; gelecek toplantıda aşağıda tablo 3’de ad ve soyadları belirtilen milli takım da antrenörlük yapmış veya yapanlar ile eğitim kurulu üyelerinin bu konuyla ilgili “görevlendirmeleri, kuralları ve prosedürleri” hazırlamasına;

 

Tablo 3. “Bilimsel Koordinasyon Komitesi” Gurubu

Üyeler

Konu

Avni Tarhan

Koordinasyonla ilgili Kurallar ve

Prosedürlerin belirlenmesi

Yıldız, Genç, Büyükler ve Bayanlarda görev yapacak “Bilimsel Koordinasyon Komitelerinin” belirlenmesi.

Ata Karataş

Yakup Topuz

Prof.Dr.Mehmet Akif Ziyagil

Y.Doç.Dr.M.Türkmen

Y.Doç.Dr.Haluk Koç

Doç.Dr.Kadir Gökdemir

Doç.Dr.Osman İmamoğlu

Dr.Şevki Kolukısa

Cahit Ahıskalı

Metin Topaktaş

Tahir Yılmaz

 

4.Yıldız, genç, büyükler kategorisinde serbest ve grekoromen güreş milli takımlarının Maç Analizinin projelendirilmesi; bu konuyla ilgili olarak aşağıda tablo 4’de belirlenen geçici çalışma gurubunun geçici projesi.

Tablo 4. Maç analizleri için Geçici Çalışma Gurubu.

Sıra No

Konu

ADRES

1

Prof.Dr.Mehmet Akif Ziyagil

OMÜ Yaşar Doğu BESYO Kurupelit-Samsun

2

Y.Doç.Dr.M.Türkmen

OMÜ Yaşar Doğu BESYO Kurupelit-Samsun

3

Doç.Dr.Osman İmamoğlu

OMÜ Yaşar Doğu BESYO Kurupelit-Samsun

4

Dr.Şevki Kolukısa

KTÜ Giresun Eğitim Fakültesi- Giresun

5

Dr.Esen Gürbüzsel

Gazi Üniversitesi-Ankara

6

Ruhi Seren

100. Yıl Lisesi Unkapanı-Samsun

7

Ruhi Koçer

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Bafra/Samsun

8

N.Fazıl Kishalı

OMÜ Yaşar Doğu BESYO Kurupelit-Samsun

9

Mehmet Çebi

OMÜ Yaşar Doğu BESYO Kurupelit-Samsun

10

Murat Eliöz

OMÜ Yaşar Doğu BESYO Kurupelit-Samsun

11

Mustafa Kızılay

OMÜ Yaşar Doğu BESYO Kurupelit-Samsun

12

Salih Şahin

50. Yıl Lisesi,  Kadifekale-Samsun

 

            5.Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonasından sonra 26 Mayıs 2001 tarihinde  “teknik değerlendirme toplantısının” yapılmasına; bu toplantı neticesinde güreşimizin teknik, taktik, kamplar, takım yönetimi, yeterlilikler ve yetersizliklerimiz açısından değerlendirilmesine ve tüm antrenör ve  teknik adamların bilgilendirilmesine;                                                                                                                                         

 

6.Eğitim-bilim kurulu toplantılarına katılmayan üyelere ulaşılıp gelecek toplantılara katılımın sağlanmasına;

         7. 9 Mayıs 2001 tarihine kadar üst düzey sporcuların performanslarının geliştirilmesi konusu da dahil olmak üzere eğitim-bilim kurulunun hedeflediği çalışmalarda Hacettepe Üniversitesi BESYO ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği ABD ile işbirliği imkanlarının araştırılması için Prof.Dr.Caner AÇIKADA ve Prof.Dr.Emin ERGEN’le Ankara’da görüşme yapılmasına;

         8.MEB’ğı ile işbirliği yapılarak yatılı bölge okullarına atanması düşünülen beden eğitimi ve spor bölümlerinin güreş uzmanlık dalından mezun öğretmenlerin Temmuz ayı içerisinde 10-15 günlük antrenörlük gelişim kamplarına alınması için eğitim programının hazırlanmasına;

         9.Güreş antrenörlerinin standartlarının belirlenmesi için çalışma yapılmasına; bu konuyla ilgili taslak olarak aşağıda tablo 5’de belirlenen kriterlerin kabulüne;

 

                                     8 Nisan 2001

 

Yalçın

İpbüken

M.Akif

Ziyagil

Mehmet

Türkmen

Osman

İmamoğlu

 

 

Haluk

 Koç

Uğur

Demiray

Kadir

Gökdemir

Şevki

Kolukısa

 

 

Celal

Taşkıran

Satılmış

 Baykuş

Esen

Gürbüzsel

Salih

Bora

 

 

Ender Büyükerşen

 

 

H.Hüseyin

 Yaşar

İbrahim

Cicioğlu

Ayla

Gedik

 

 

Salih

Şahin

 

Tayfun

Karali

Mehmet

Kılıç

Yakup

Topuz

 

 

N.Fazıl

Kishalı

Ruhi

 Seren

Birol

Kurtoğlu

 

 

 

 

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

EĞİTİM – BİLİM KURULU TOPLANTISI

 
 
 
TOPLANTI 3

 

 

 

 

 

 

 

 

SARIYER
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Nisan 2001

Sarıyer - İSTANBUL

 

ALINAN KARARLAR

 

         Türkiye Güreş Federasyonu Eğitim-Bilim Kurulunun 14 Nisan 2001 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan toplantısında:

         1.Türkiye Güreş federasyonu “Stratejik Plan Taslağının” Mehmet Kılıç ve Remzi Aydın tarafından tamamlanarak Federasyon başkanı Osman Şansal’ın imzasına sunulmasına;

2.Türkiye Güreş Federasyonu Eğitim Kurulunun 23-25 mart 2001  tarihli toplantısında kabul edilen 8’inci maddede ifade edilen “bilimsel istişare komitesinin” adı 8 nisan 2001 tarihinde Trabzon’da yapılan toplantıda “bilimsel koordinasyon komitesi” olarak değiştirilmişti; bu çalışma gurubunun adının son olarak “bilim-teknik koordinasyon komitesi” olarak değiştirilmesine;

3.Bilim-Teknik Koordinasyon Komitesinin elde ettiği bilimsel bilgileri GEM’lerde, kulüplerde, bölgelerde ve milli takımlardaki pratiğin içinde bulunan teknik elemanlarla paylaşmasına;

4.Bilim-Teknik Koordinasyon Komitesinin yeniden belirlenen aşağıda tablo 1’de gösterilen isimlerle Ankara’da Güreş federasyonu Başkanlığında tablo 2’deki konularla ilgili toplantı yapmasına; bu konuyla ilgili taslak uygulama planının hazırlanmasına;

 

Tablo 1. “Bilim-Teknik Koordinasyon Komitesi”  Taslak Çalışma Gurubu

Üyeler

Konu

Yalçın İpbüken

GEM’lerde, kulüplerde, bölgelerde ve milli takımlardaki Koordinasyonla ilgili Kurallar ve

Prosedürlerin belirlenmesi

Yıldız, Genç, Büyükler ve Bayanlarda görev yapacak “Bilim-teknik Koordinasyon Komitelerinin” belirlenmesi.

Prof.Dr.Mehmet Akif Ziyagil

Y.Doç.Dr.M.Türkmen

Doç.Dr.Osman İmamoğlu

Doç.Dr.Kadir Gökdemir

Y.Doç.Dr. Ramazan Savranbaşı

Dr.Şevki Kolukısa

Avni Tarhan

Ata Karataş

İbrahim Akgün

Öğr.Gör.Mahmut Acak

Dr.Hakan Ayaz

Salih Bora

Dr.Esen Gürbüzsel

Y.Doç.Dr. Haluk Koç

Yakup Topuz

  Tablo 2.Bilim-Teknik koordinasyon Komitesinin Çalışma Planı.

 

Konular

1

Tanımı

2

Yöntemi

3

Alanı, Görevlendirmeler, İş listesi

4

Çalışma Takvimi

 

Tablo 3.Güreşte Yetenek Seçiminde belirlenen Kriterleri

Aşamalar

Kriterler

Ağırlıklı Yüzde (%)

 

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

 

 

Sağlık Muayenesi

 

1

İllerde sıkletlerinde ilk 3’e giren ve kontenjandan 1 güreşçi (GEM’lerin bulunduğu pilot illerde kontenjanlar 2 katına çıkarılabilir.)

0

(ikinci aşamaya davet edilir)..

2

Türkiye seçmelerinde sıkletlerinde ilk 20’ye giren adaylar 3’üncü aşamaya alınır

0

(kampa girmeye hak kazanır)

3

Vücut Kompozisyonu

Skinfold Ölçümleri (7 ölçüm)

Uzunluk Ölçümleri (boy, kol, bacak)

 

3 ve 7’ncı aşamalar birlikte değerlendirilecek

 

4

Fiziksel Uygunluk Testleri

Koordinasyon

Çoklu Sürat Testi (10*20 m)

1500 m koşu

İzometrik Kuvvet

Omuz ve dirsek fleksiyon ve ekstansiyonu

Esneklik (goniometrik ölçüm)

    Gövde, Omuz, dirsek ve kalça

4 ve 8’inci aşamalar birlikte değerlendirilecek

gelişim ve dereceler dikkate alınacak

 

 

Genel Sağlık Muayenesi

 

5

6 HAFTALIK ÇALIŞMA KAMPI

Üst düzey antrenörle

6

El ön ve arka filminden kemik yaşı belirlenecek (kemik yaşı atlasından)

Yaş tashihini önlemek için Kamp sırasında yapılacaktır

7

Vücut Kompozisyonu

Skinfold Ölçümleri (7 ölçüm)

Uzunluk Ölçümleri (boy, kol, bacak)

 

3 ve 7’ncı aşamalar birlikte değerlendirilecek

10

8

Fiziksel Uygunluk Testleri

Koordinasyon

Çoklu Sürat Testi (10*20 m)

1500 m Koşu

İzometrik Kuvvet

Omuz ve dirsek fleksiyon ve ekstansiyonu

Esneklik (goniometrik ölçüm)

    Gövde, Omuz, dirsek ve kalça

4 ve 8’inci aşamalar birlikte değerlendirilecek

gelişim ve dereceler dikkate alınacak

35

9

SEÇME MÜSABAKALARI

Yarışma Derecesi

Kurallara uyma

Teknik Gözlem

Yer (hücum-savunma-kontra)

Ayak (hücum-savunma-kontra)

45

 

Genel Sağlık Muayenesi

 

10

MÜLAKAT

Psikolojik testler

Kişilik

   Kaygı

   Motivasyon

   Atılganlık

   Kendine güve

Zeka Testi (non-verbal)

Okuldaki not ortalamasın

10

(bu alandaki uzmanların görüşü alınmalıdır)

 

TOPLAM

100

 

5.GEM’lere güreşçi seçimiyle ilgili olarak güreşçilerin öncelikle GEM’in bulunduğu ilden seçilmesine; bunun mümkün olmadığı durumlarda ise bölgeye yakınlığının dikkate alınmasına; GEM’in olmadığı yerlerde potansiyeli yüksek ilde yetenek seçiminin yapılmasına;

6. GSGM Baş Müfettişi Haluk Çetin’in GEM’le ilgili hazırlamış olduğu raporların değerlendirilmesine;

7.27 nisan 2001 tarihinde Ankara’da yapılacak olan toplantıda tablo 3’te gösterilen kriterlerin tartışılmasına; ayrıca tablo 4’te belirtilen ilgili kişilere yetenek seçimi taslağının gönderilerek görüşlerinin alınmasına;

 

 

Tablo 4. Güreşte Yetenek Sınavı Taslağı Hakkında Görüşü Alınacakların Listesi.

Sıra no

Adı ve Soyadı

Adres

1

Prof.Dr.Gazanfer Doğu

Aban İzzet Baysal Üni. BESYO-Bolu

2

Avni Tarhan

Yeni şehir mah.Cum.cad.sezal b apt kat 1 no-3, Kahramanmaraş. 

3

Doç.Dr.Kadir Gökdemir

Gazi Üni.BESYO-Ankara

4

Y.Doç.Dr. Haluk Koç

Gazi Üni.BESYO-Ankara

5

Y.Doç.Dr.Ramazan Savranbaşı

Celal Bayar Üni.BESYO_Manisa

6

Yakup Topuz

TEDAŞ Spor Kulübü-Ankara

7

Sezai Işkın

GEM Antrenörü-Tokat

9

Öğr.Gör.Mahmut Acak

İnönü Üni.BESYO_Malatya

10

Mustafa Demirkıran

GEM Antrenörü-Samsun

11

Mehmet Biçici

GEM Antrenörü-Aksaray

12

Navzi Avluca

Milli Takım Kampı-Sarıyer, İstanbul

13

Şeref Eroğlu

Milli Takım Kampı-Sarıyer, İstanbul

 

 8. Mevcut GEM’lere ilaveten yatılı ve gündüz olmak üzere açılması Federasyon Başkanlığına önerilen GEM’ler  tablo 5’de gösterilmiştir.

 

Tablo 5. Açılması Önerilen GEM’ler.

Sıra No

Yatılı

Gündüz

1

Edirne

İstanbul Anadolu Yakası

2

Malatya

İstanbul Avrupa Yakası

3

Sakarya

Ankara, Keçiören  veya Yenimahalle

4

Diyarbakır

Ankara, Sincan veya Etimesgut

5

Van

Kocaeli

6

Siirt

Çanakkale

7

Şanlıurfa

tekirdağ

8

Trabzon

Balıkesir

9

 

Bilecik

 

8.Sporcu Eğitim Merkezleriyle (SEM) ilgili güreş politikalarının daha sonraki toplantıda belirlenmesine;

         9. GEM seçmelerinde Türkiye’de sıkletlerin ilk 20’ye giren güreşçilerin 6 haftalık eğitim kampı için Güreş federasyonunun şimdiden GSGM’lüğüne bağlı Çanakkale İntepe Kampının veya uygun olacak diğer yerlerin Temmuz veya ağustos ayı için tahsisiyle ilgili girişimde bulunması;

         10.GEM-Kulüp-Okullar koordinasyon kuruluna “bilim-teknik koordinasyon kurulunun” danışmanlık yapmasına;

         11.Milli takım kamp standartlarının belirlenme konusunda Eğitim-Bilim Kurul üyelerinin görüşlerinin alınmasına;

            12.Farklı düzeydeki antrenörlük kriterlerinin belirlenmesi konusunda aşağıda tablo 6’da gösterilen kriterlerin görüşülmesine;

13. Türkiye Güreş Federasyonu Eğitim-Bilim Kurulunun 23-25 mart 2001 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan toplantısında tablo 7’de gösterilen “Güreş Antrenörünün El Kitabı” içeriğinde yer alan konularda tüm görevlilerin 9 mayıs 2001 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan Eğitim-Bilim Kurulu Toplantısına sorumlu oldukları yazılı metinleri disketleriyle birlikte getirmelerine;

Tablo 6. Antrenörlük Kriterleri.

 

 

1

DEĞERLER:

1.TGF Stratejik Planındaki Değerlere bağlı,

2.Gençlerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimini öncelikli amaç edinmek,

3.Başarılı bir takıma sahip olmak,

4.Hedeflerini daima sporcunun çıkarını gözeterek almak,

5.İşbirlikçi olan nemelazımcı ve emredici değil,

6.Antrenörlük isteği yüksek,

7.Daima kazanmayı göz önünde bulunduran,

2

EĞİTİM:

1.Monotonluktan uzak eğlendirici olmak,

2.Antrenman bilimleri, hareket bilimleri, spor psikolojisi, spor sosyolojisi, spor pedogojisi, takım yönetimi gibi konularda yeterli bilgi sahibi olmak,

3.Empati yeteneği güçlü olmak,

4.Spor alanında eğitim görmek,

5.Yabancı dil bilmek,(ilave özellik olarak)

 

3

TEKNİK:

1.Teknik, taktik ve kurallar hakkında  yeterli  bilgi sahibi olmak,

2.Kulüp, Bölge ve GEM gibi alt yapıdan yükselmek,

3.Geçmişte antrenör olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde başarılı olmak,

4.Çalıştırdığı özel gurubun antrenman ihtiyaçları konusunda çok detaylı bilgiye sahip olmak, (örneğin yıldız ve gençlerde teknik kapasitesi yüksek, gelişim ve öğrenme bilgisi; büyüklerde performansın en üst düzeye çıkarılması, yüksek taktik ve motivasyon kapasitesi),

5.Ulusal ve uluslar arası antrenör seminerlerine sürekli katılan ve başarılı olmak,

Tablo 7.Güreş Antrenörünün El Kitabı İçerik Çalışması.

 

Konu

Görevlendirme

1

Sağlık kontrolü ve Yaralanmalar

Dr Adnan Bağrıaçık Doç.Dr.Osman İmamoğlu

 

Prof.Dr.Mehmet Akif Ziyagil

Öğr.Gör.Mehmet Özdemir

2

Performans testleri ve dönemleri

Doç.Dr.Mehmet  Kutlu

Doç.Dr.Osman İmamoğlu

 

Dr.İbrahim Cicioğlu

Arş.Gör.Ramiz Arabacı

3

Yetenek seçimi

4

Güreşte psikolojik yaklaşımlar

Prof.Mehmet Akif Ziyagil Dr.Şevki Kolukısa

Y.Doç.Dr.Celal Taşkıran       

Öğr.Gör.Yusuf Arıkan

5

Kamplar

Prof.Dr. Gazanfer Doğu

Prof.Dr.M.Akif Ziyagil

Yrd.Doç.Dr.M.Türkmen

Yakup Topuz

Salih Bora

Avni Tarhan

Muhammed Bodur

6

Yaş gruplarına göre teknik ve taktik öğretim metotları

Ramazan Savranbaşı

 Mahmut Acak 

Şevki Kolıkısa

Celal Taşkıran

 

Muhammed Bodur

Hamdi Sancaklı

Gürsel Uzunca

Avni Tarhan

7

Antrenman yöntemleri ve programlanması

 

Prof.Dr.Mehmet Akif Ziyagil Doç.Dr.Mehmet Kutlu

Ramazan Savranbaşı

Mahmut Acak

YakupTopuz

Salih Bora

 Hamdi Sancaklı

 

Doç.Dr.O.İmamoğlu

Dr.İbrahim Cicioğlu

Satılmış Baykuş

Cemali Çankaya

Avni Tarhan

 

8

Güreşçilerin sosyo-kültürel eğitimi

Y.Doç.Dr.M.Türkmen

 Prof.Dr.Gazanfer Doğu

 

 

 

Dr.Şevki Kolukısa

Gürsel Uzunca

Muhammet Bodur

 

9

Güreşte beslenme ergojenik yardım ve doping

Doç.Dr.Osman İmamoğlu

Prof.Dr.M.Akif Ziyagil

Doç.Dr. Mehmet Kutlu

 

Dr.Şevki Kolukısa

YakupTopuz

Muhammet Bodur

10

Bayan güreşinin özellikleri  ve çalışma yöntemleri

Öğr.Gör.Muhammet Bodur

Prof.Dr.Rana VAROL

Doç.Dr.O.İmamoğlu

 

F.Neşe Şahin

Ayla Gedik

Dr.İbrahim.Cicioğlu

11

Dünyada şampiyon yetiştiren ülkelerin sistemlerinin analizi

Avni Tarhan

Yakup Topuz

Osman Gürsesoğlu

 

Abdurrahim Kuzu  Prof.Dr.M.Akif Ziyagil

Ramiz Arabacı

Doç.Dr.Osman İmamoğlu

12

Güreş Kuralları

Dr.İbrahim Cicioğlu

 

Ender Büyükerşen

13

Seyahat Problemleri

Prof.Dr.Rana VAROL Prof.Dr.M.Akif Ziyagil

Y.Doç.Dr.M.Türkmen

*Koyu yazılmış isimler gurup liderleridir. 

14. 27 nisan 2001 tarihinde Ankara’da üst düzey sporcuların performanslarının geliştirilmesi konusu da dahil olmak üzere eğitim-bilim kurulunun hedeflediği çalışmalarda Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği ABD ile işbirliği imkanlarının araştırılması için Prof.Dr.Caner AÇIKADA ve Prof.Dr.Emin ERGEN’le  görüşme yapılmasına;

         Oybirliğiyle karar verildi.

 

 

14 Nisan 2001

 

Yalçın

 İpbüken

M.Akif Ziyagil

Mehmet Türkmen

Sait

Yavuz

 

 

 

Mehmet

 Kılıç

 

 

Remzi

 Aydın

 

H.Hüseyin Yaşar

 

Tayfun

Karali

 

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

EĞİTİM – BİLİM KURULU TOPLANTISI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLANTI 4

 

 

 

 

 

 
 
AKSAL İNŞAAT
 

 

 

 

21-23 Nisan 2001

 ANKARA

 

ALINAN KARARLAR

 

Milli Takım Güreşçi Seçim Kriterleri

        

A. Milli takımlarda güreşçilerin seçilmesiyle ilgili genel prensipler önem derecesine göre aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

1.    Avrupa, dünya ve Olimpiyat Oyunlarında sporcuların en son elde ettiği derecelerin dikkate alınması;

2.    Greko-Romen de Vehbi Emre,serbest stilde Yaşar Doğu Güreş Turnuvalarında ve diğer denk uluslar arası turnuvalarda güreşçilerin derecesine bakılması;

3.    Aynı sıklette İki veya daha fazla denk güreşçiler arasında tercih yapılmasında en son maçlardaki sıkletinde dünya klasmanında ilk sıralarda yer alan yabancı güreşçilere karşı teknik ve taktik performans analizinin dikkate alınması;

4.    Aynı sıklette kamp başlangıç vücut ağırlığına göre daha az kilo düşülmesi;

5.    Çok zorunlu durumlarda müsabaka öncesi kamplarda seçme amaçlı “kontrol maçlarının” yapılması;

6.    Kontrol maçlarında da tereddüt yaşandığında, kamp sırasında (a) sporcuların antrenmanlara devam durumu, (b) antrenman performansı, (c) performans test kriterlerinin kullanılması (maksimal kuvvet, çoklu sürat ve yüklenme/toparlanma yeteneği vb.).

B. Milli takımlara güreşçi seçiminde yukarıda belirtilen kriterlere uyulmaması ve her hangi bir durumda maç ile seçme yapılması halinde aşağıdaki  sorunlar yaşanabilir:

1.Hedeflerde sapma, şampiyona yerine rakibe konsantre olma;

2.Kilo ayarlanmasında sorun;

3.Performansın zirvesine uluslararası şampiyonadan önce ulaşma;

4.Antrenman hedeflerinde sapma. Güreşçi seçme düşünerek antrenmanlarda yeterli yüklenme yapmaktan kaçınması;

5.Sporcu ve antrenör arasında güvensizlik doğması;

6.Kamp atmosferinin bozulması;

7.Antrenörün sporcu üzerindeki kontrolünün azalması.

 

Milli Takım Kamplarının Özellikleri

 

Milli takım kamplarının değişik açılardan sahip olması gereken özellikleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir;

1. Kamp süresinin 18-21 gün arasında belirlenmesi (kulüp güreşçilerinin antrenman ihtiyaçları milli takım teknik direktörlerinin hedeflediği standartlarda karşılanması durumunda bu süre azaltılabilir);

2. Kamplar arasında  (a) uluslar arası turnuvanın olduğu durumda  3-4 gün, (b) olmadığı durumda 5-7 gün ara verilmesine (bu dinlenme döneminde antrenörün sporcuya kamp dışı çalışma programı vermelidir);

3.Hedeflenen şampiyonalardan önce 3 veya 4 kampın aralıklı yapılması;

4.Vehbi Emre ve Yaşar Doğu gibi turnuvalarında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarından 5-6 hafta önce organize edilmesi;

5.kamplarda sporcuların tek tip antrenman malzemesi kullanılması (eşofman, ayakkabı, tişört, şort, çorap, havlu vs);

6.Kamplarda diyet planı kullanılması,

7.Yemek servisinde açık büfe sisteminin geliştirilmesi,

8.Kamplarda ulaşım sorunun olmaması için antrenman salonu ile  yemekhane ve yatakhanenin biri birine yakın olması;

9.Kampta spor hekimi ve ona bağlı masör bulundurulması;

10.Şampiyona öncesi kampın maçların yapılacağı ülke veya şehrin coğrafi ve iklim şartlarına uygun olması (yükselti, hava sıcaklığı, nem oranı vs);

11.Kamp sırasında seyahat la ilgili planın yapılması (uçuş zamanı, diğer araçlarla ulaşım, saat farkı, sporcunun rahat ettirilmesi, beslenme, uyku ve antrenman düzeni gibi).

12.Teknik direktörün ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin zamanında temin edilmesi; tahmin edilemeyen acil harcamalar için teknik direktöre nakit paranın verilmesi;

13.Kamplarda mesleki yabancı dil, gidilecek ülkenin sosyo-kültürel tanıtımı;

14.Kamplarda duvar gazetesi hazırlanması, büyük ekranlı televizyon ve video (slow motion’nuda kapsayan çok fonksiyonlu) bulundurulması;

15.Her sıklet için muhtemel güçlü rakiplerin (a) maçlarının teknik ve taktik analizi, (b) etkin olduğu oyunların hareket analizinin ve uygulama biçiminin görsel analiziyle ilgili bilginin sunulması;

 

Milli Takım Antrenör Kriterleri

 

Milli takım kamplarında antrenörlerin etkin çalışmasıyla ilgili olarak aşağıdaki standartların oluşturulması gerekmektedir;

1.Milli takım kamplarında bir teknik direktör ve 2-3 antrenörün görevlendirilmesi;

2.Kendi güreştiği dönemin sporcularına yardımcı antrenörden üstte görevlendirilmemesi;

3.Teknik direktörlere yardımcılarını seçme hakkının verilmesi;

4.Gerekli görüldüğü durumlarda Teknik direktöre kamp müdürlüğü yetkisinin verilmesi veya teknik direktörün seçeceği menajerlik kadrosunun ihdas edilmesine;

5.Psikolojik yönden sporcularına destek sağlayabilecek teknik ve becerileri uygulayabilme,

6.Teknik direktör ve antrenörlerin sözleşmeli çalıştırılması;

7.Ulusal ve Uluslararası antrenör gelişim kurslarına katılması;

 

Tablo 1. 2001 Yılı Güreş Federasyonu  Greko-Romen A-Milli Takım Dünya Şampiyonası Ve Akdeniz Oyunları Faaliyet Programı.

 

Tarih

Müsabakanın Adı

Kampın Adı

Müsabaka veya Kamp yeri

Müsabaka veya kamp Süresi (gün)

22 mayıs-13 Haziran 2001

 

1. Hazırlık kampı

Sarıyer-İstanbul

22

15-16 Haziran 2001

Grand Prix Turnuvası

 

Avusturya

5

20 Haziran-4 Temmuz 2001

 

2.Hazırlık Kampı

Aladağ-Bolu

15

6-8 Temmuz 2001

İon Corneanu Turnuvası

 

Bükreş-Romanya

5

17 Temmuz-7 Ağustos 2001

 

3. Hazırlık Kampı

Sarıyer-İstanbul

21*

19-20 Temmuz 2001

Moskova Turnuvası

 

Moskova-Rusya

5*

9-11 Ağustos 2001

Pytlasinski Turnuvası

 

Wroc-Polonya

6

14 Ağustos- 1 Eylül 2001

 

Akdeniz Oyunları Son ve Dünya şampiyonası Son kampı

Sarıyer-İstanbul**

17

3-8 Eylül 2001

AKDENİZ OYUNLARI

 

Tunus-Tunus

 

5-24 Eylül

 

Dünya Şampiyonası Toparlanma Kampı

Sarıyer-İstanbul

19

26-30 Eylül 2001

DÜNYA ŞAMPİYONASI

 

New York- ABD

 

 

 

 

 

 

  *   Sarıyer de yapılan kamp sırasında Moskova Turnuvasına gidilecektir.

** Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonasına 2 ayrı takım götürülmesi    varsayımıyla 38 günlük kamp 17 ve 19 günlük 2 bölüme ayrılmıştır.

 

Not: Akdeniz Oyunlarına katılacak takım için son hazırlık kampının iklim açısından Girne veya Antalya’da yapılması uygun olacaktır. New York’ta yapılacak  Dünya Şampiyonasının da en uygun kamp yeri İstanbul’dur (bakınız tablo 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonasının ve

Kampların Yapılacağı Şehirlerin Eylül Ayı Yükselti ve İklim

Özelliklerinin Karşılaştırılması.

 

 

K r i t e r l e r

New York

İstanbul

Tunus

Girne

İzmir

Ankara

Yükselti/Rakım (m)

96

114

66

20

28

862

Ortalama Güneş

Işığı (gün/saat)

8

8

9

11

10

10

Ortalama Minimum

Isı (oC)

16

16

19

21

17

11

Ortalama Maksimum Isı (oC)

26

24

31

31

29

26

Kaydedilen En

Düşük Isı (oC)

4

6

11

13

6

-2

Kaydedilen En

 Yüksek Isı (oC)

38

38

44

39

39

36

Isı ve Nemin Verdiği Rahatsızlık

Orta

Normal

Orta

Yüksek

Orta

Normal

Nisbî Nem

Oranı (sabah)

79

81

80

65

64

62

Nisbî Nem Oranı (Öğleden Sonra)

61

59

51

60

42

31

Ortalama Günlük Yağış Oranı (mm)

91

58

33

5

27

16

 Bu değerler BBC Weather Center’dan alınmıştır (www.BBC.com).

 

Tablo 3. Dünya Kupası için Yapılacağı Baltimore’un Yükselti ve Mayıs

Ayı İklim Özelliklerinin Karşılaştırılması.

 

K r i t e r l e r

Baltimore

İzmir

İstanbul

Samsun

Ankara

Yükselti/Rakım (m)

4

28

114

6

862

Ortalama Güneş

Işığı (gün/saat)

8

10

9

7

9

Ortalama Minimum

Isı (oC)

13

13

12

12

9

Ortalama Maksimum Isı (oC)

23

26

21

19

23

Kaydedilen En

Düşük Isı (oC)

1

3

3

2

-1

Kaydedilen En

 Yüksek Isı (oC)

37

41

35

37

34

Isı ve Nemin Verdiği Rahatsızlık

-

Normal

-

-

-

Nisbî Nem

Oranı (sabah)

67

65

82

79

68

Nisbî Nem Oranı (Öğleden Sonra)

51

45

61

-

38

Ortalama Günlük Yağış Oranı (mm)

85

29

71

50

50

 

Tablo 4. 2001 Yılı Güreş Federasyonu Serbest A-Milli Takım Dünya Şampiyonası Ve Akdeniz Oyunları Faaliyet Programı

 

Tarih

Müsabaka

Adı

Kampın Adı

Müsabaka veya Kamp yeri

Müsabaka veya kamp Süresi (gün)

28 Nisan-3 Mayıs 2001

 

Dünya Kupası Toplanma Kampı

Belli değil

5

5-6 Mayıs2001

Dünya Kupası

 

Baltimore-ABD

5

7-13 Mayıs 2001

 

2.Hazırlık Kampı

Colarado Springs_ABD

7

12-31 Mayıs 2001

 

Dünya Şampiyonası hazırlık kampı

Belli değil

19

6-20 Haziran 2001

 

Dünya Şampiyonası hazırlık kampı

Belli değil

15

22-24 Haziran 2001

Leipzig  turnuvası

 

Leipzig-Almanya

6

4-20 Temmuz 2001

 

Hazırlık 4. kampı

Ankara-Bolu

16

21-23 Temmuz 2001

İvan Yarigin Turnuvası

 

Rusya

6

3-24 Ağustos 2001

 

Dünya Şampiyonası 5. Hazırlık kampı

Ankara

21

28 Ağustos-2 Eylül 2001

 

Hazırlık Kampı

Tunus

5

3-8 Eylül 2001

AKDENİZ OYUNLARI

 

Tunus-Tunus

3

30 Ağustos-21 Eylül 2001

 

Dünya Şampiyonası Son Kampı

Ankara

21

26-30 Eylül 2001

DÜNYA ŞAMPİYONASI

 

New York- ABD

3

 

 

 

 

 

  

Not: Akdeniz Oyunlarına katılacak takım için son hazırlık kampının iklim açısından Girne veya Antalya’da yapılması uygun olacaktır. New York’ta yapılacak  Dünya Şampiyonasının da en uygun kamp yeri İstanbul’dur (bakınız tablo 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Yukarıda belirtilen Milli Takım Güreşçi Seçim Kriterleri, kamp özellikleri ve milli takım antrenör seçimiyle ilgili kriterlerin Federasyon Başkanlığının Dikkatine sunulması;

2.Akdeniz ve Dünya Şampiyonaları öncesi yapılması düşünülen kamplar ve katılması planlanan uluslararası turnuvalarla ilgili programların değerlendirmelerinin Federasyon Başkanlığının dikkatine sunulması;

Aşağıda isimleri yazılı Bilim-Eğitim Koordinasyon Komitesi üyeleri tarafından hazırlanmıştır.

 

 

21-23 Nisan 2001

   

Mehmet Akif Ziyagil

Avni Tarhan

Osman İmamoğlu

 

 

Mehmet Türkmen

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

EĞİTİM – BİLİM KURULU TOPLANTISI

 
 
 
TOPLANTI 5

 

 

 

 

 

 

 

KERVANSARAY OTEL
 

 

 

 

 

18-19 Mayıs 2001

BURSA

ALINAN KARARLAR

 

Eğitim Kurulunun 18-19 Mayıs 2001 tarihleri arasında Bursa Kervansaray Otelde yapılan toplantısında, alınan kararlar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

            1. Milli Eğitim Bakanlığı ile Güreş Federasyonu arasında imzalanma aşamasına gelen orta öğretimde güreşin yaygınlaştırılması kapsamı içerisinde “Yatılı Bölge Okullarında” güreş faaliyetlerinin başlatılması protokol çalışmalarının hızlandırılması ve bu konuda aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine;

a) Dr.Esen Gürbüzsel, MEB’ında Şube Müdürü Metin Cengiz, Hasan Hüseyin Yaşar ve Doç.Dr.Osman İmamoğlu 15 haziran 2001 tarihine kadar öncelikle protokolün teşekkülünü sağlayacak ekip olarak belirlenmesine;

b) Aynı çalışma grubunun MEB bünyesinde yer alan güreş geçmişi olan mevcut beden eğitimi öğretmenleri, beden eğitimi ve spor bölümleri veya yüksekokullarının güreş uzmanlık mezunları veya diğer antrenörlük yapacak uygun öğretmenlerin tespitine;

c) 15 temmuz 2001 tarihinde yapılması planlanan klinikle ilgili müfredat belirleme ve eğitim materyallerinin bir proje taslağı şeklinde Prof.Dr. Mehmet Akif Ziyagil, Doç.Dr.Osman İmamoğlu ve Y.Doç.Dr. Mehmet Türkmen tarafından 15 haziran 2001 tarihine kadar hazırlanmasına;

d) İlk aşamada 25 pilot YBO’da projenin başlatılmasına ve bu okullarda 25 güreşle ilgili seçilmiş beden eğitimi öğretmenlerinin görevlendirilmesine;

e) YBO için seçilmiş 25 öğretmenin hazır bulunduğu klinik sırasında Güreş federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokolün imzalanmasına;

2. Son Avrupa serbest ve greko-romen güreş şampiyonalarının hazırlık programlarının, müsabakaların bilim-teknik koordinasyon ve ilgili antrenörlerce 27 Mayıs 2001 tarihinde Bolu termal Otelde aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmesine;

3. Bilim-Teknik Koordinasyon Komitesinin üyeleri nihai olarak şu isimlerden oluşturulmuştur:Yalçın İpbüken, Mehmet Akif Ziyagil, Mehmet Türkmen, Esen Gürbüzsel, Mehmet Kılıç, Hasan Hüseyin Yaşar, Abdurrahim Kuzu,  Avni Tarhan,  Yakup Topuz,  Salih Bora,  Ata Karataş ve Adnan Bağrıaçık. Ayrıca bu komitenin çalışmasıyla ilgili olarak;

a)Milli takım antrenörleriyle birlikte kamp programlarının yapılması, gözden geçirilmesi, düzeltici tedbirlerin alınması ve değerlendirilmesine;           b)Milli takım kamplarının genel özelliklerinin belirlenmesine;

c)Milli takım antrenörlerinin seçim kriterlerinin belirlenmesine

d)Yıllık ve 4 yıllık çalışma programlarının stratejik plana uygun belirlenmesine;

e)GEM ve MEB’na bağlı okulların  müsabakalarının programla ve planlamasının yapılmasına; ayrıca Üniversite Sporları Federasyonuyla işbirliğine gidilerek Üniversiteler Güreş faaliyetlerinin planlanmasına;

f)Güreş Federasyonunun yurt içi ve dışı organizasyonlarının planlamasına ve değerlendirilmesine;

g)Gerekli konularda alt komitelerin oluşturulmasına;

4.Amerika Birleşik Devletlerinde serbest güreş çalışmalarının analizi için Abdurrahim Kuzu, Mehmet Akif Ziyagil ve Mehmet Kılıç’tan oluşan çalışma gurubunun  bu konuyla ilgili genel bilgi birikiminin ortaya konmasına ve elde edilen bilgilerin WEB sitesinde yayınlanarak federasyon arşivinin oluşturulmasına;

5. Bilim-Eğitim Kurulunun toplantılarında alınan kararların analizinin yapılmasına;

a) Yapılacak projelerde maddi boyutlarının belirlenmesi ve maddi destek sağlanmasına;

b) Elit sporcuların yaşam kalitelerinin değiştirilmesine;

6. Sağlık Kurulu için Dr. Adnan Bağrıaçık’ın tekrar göreve davet edilmesine;

7. GEM’nin idari ve teknik organizasyonunun sağlanması;

a)GEM’nin MEB’na bağlı Yatılı Bölge Okullarıyla birlikte ele alınması ve koordinasyonunun sağlanmasına; bu konuyla ilgili idare teşkilatlanmanın da GEM’de dikkate alınarak değerlendirilmesi;

b)Kasım ayı itibarıyla asgari 50 YBO’nun müsabaka yapar hale getirilmesine;

c)Abdurrahim Kuzu’nun yardımıyla ABD okul sporlarındaki yararlı uygulamaların YBO’larda sağlanmasına;

8. Türkiye’de güreşe özgü mimari projelerin oluşturulması için tespit edilecek mimarın Anadolu’nun çeşitli illerindeki GEM ve YBO’nı gezerek mevcut durumu tespit ederek gerekli alternatif projelerin yapılmasına;

9. Her yılın kasım ayında yıllık antrenör eğitim takviminin açıklanmasına;

         10.Çeşitli yabancı ülkelerle ikili ve bölgesel ilişkilerin yapılandırılmasına; bu ülkelerdeki güreş sistemlerinin ve uygulamalarının araştırılmasına; bu konuyla ilgili Hasan Hüseyin Yaşar’ın görevlendirilmesine ve hazırlayacağı raporun haziran ayı sonunda sunulmasına;

            a)Türkiye’ye yararlı olabilecek ülkelerle ikili çalışmaların planlamasına ve yabancı ülkelerden gelen ortak kamp tekliflerinin değerlendirilmesine;

         b)Ortak kampların bölgesel olarak geliştirilerek güreşçilerimizin yurt dışı müsabaka deneyimlerinin arttırılmasına;

         11. Stratejik planın baskıya hazır hale getirilmesi için eksikliklerinin giderilerek WEB sayfası için hazırlanmasına;

         12. WEB sitesinin teknik ve içerik yönünden etkinleştirilmesi için data girdisinin Ankara, İstanbul ve Samsun olarak sağlanmasına; ayrıca basından seçmeler altında butonun açılmasına;

         13. Süreli yayın olarak iki ayda bir “güreş haber ve magazin dergisinin”, üç ayda bir “güreş araştırmaları dergisinin”  çıkarılmasına;         a)Güreş haber ve magazin dergisi için Altuğ İstanbullu, Selçuk Kaynarkan ve Esen Gürbüzsel’in görevlendirilmesine;

         b)Güreş Araştırmaları dergisi için Mehmet Türkmen, Mehmet  Akif Ziyagil, Osman İmamoğlu ve Necip Fazıl Kishalı’nın görevlendirilmelerine;

            c)Her iki derginin hazırlanmasıyla ilgili kurallar ve maddi boyutunun projelendirilmesi;

         14. Milli takım kamp kurallarının tespiti ve açıklanması için Mehmet Akif Ziyagil, Osman İmamoğlu, Mehmet Türkmen, Ata Karataş, Yakup Topuz, Salih Bora ve Hasan Hüseyin Yaşar’ın görevlendirilmesine; bu kuralların stratejik planla örtüşmesinin sağlanmasına;

         15. Uluslararası turnuva şampiyonalarda video kaydı için profesyonel bir ekip oluşturularak röportajlarıyla birlikte müsabakaların görüntülerinin sağlanmasına ve TV haberleri için görüntü hazırlanmasına;

        

Bilim-Teknik Koordinasyon Komitesi 19-20 Mayıs 2001 Bursa Kervansaray Otelde aşağıda belirtilen başlıklarda daha önceden hazırlanan taslak üzerinde çalışarak şu başlıklar altında yeniden düzenlemeleri yapmıştır;

            1) A Milli Takım Güreşçi Seçim Kriterleri

2) Milli Takım Kamplarının Özellikleri

3) Milli Takım Antrenör Kriterleri

4) Büyükler Milli Takım Sporcularının Uyması Gereken Genel Kurallar

5 ) GEM’nin Yetenek Seçiminden Yeniden Belirtilen Kriterler

 

Milli Takım Güreşçi Seçim Kriterleri

 

         A. Milli takımlarda güreşçilerin seçilmesiyle ilgili genel prensipler önem derecesine göre aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

1.    Avrupa, dünya ve Olimpiyat Oyunlarında sporcuların en son elde ettiği derecelerin dikkate alınması;

2.    Greko-Romen de Vehbi Emre,serbest stilde Yaşar Doğu Güreş Turnuvalarında ve diğer denk uluslar arası turnuvalarda güreşçilerin derecesine bakılması;

Aynı sıklette İki veya daha fazla denk güreşçiler arasında tercih yapılmasında en son maçlardaki sıkletinde dünya klasmanında ilk

1.    sıralarda yer alan yabancı güreşçilere karşı teknik ve taktik performans analizinin dikkate alınması;

2.    Aynı sıklette kamp başlangıç vücut ağırlığına göre daha az kilo düşülmesi;

3.    Çok zorunlu durumlarda müsabaka öncesi kamplarda seçme amaçlı “kontrol maçlarının” yapılması;

4.    Kontrol maçlarında da tereddüt yaşandığında, kamp sırasında (a) sporcuların antrenmanlara devam durumu, (b) antrenman performansı, (c) performans test kriterlerinin kullanılması (maksimal kuvvet, çoklu sürat ve yüklenme/toparlanma yeteneği vb.).

B. Milli takımlara güreşçi seçiminde yukarıda belirtilen kriterlere uyulmaması ve her hangi bir durumda maç ile seçme yapılması halinde aşağıdaki  sorunlar yaşanabilir:

1.Hedeflerde sapma, şampiyona yerine rakibe konsantre olma;

2.Kilo ayarlanmasında sorun;

3.Performansın zirvesine uluslararası şampiyonadan önce ulaşma;

4.Antrenman hedeflerinde sapma. Güreşçi seçme düşünerek antrenmanlarda yeterli yüklenme yapmaktan kaçınması;

5.Sporcu ve antrenör arasında güvensizlik doğması;

6.Kamp atmosferinin bozulması;

7.Antrenörün sporcu üzerindeki kontrolünün azalması.

 

 

Milli Takım Kamplarının Özellikleri

 

Milli takım kamplarının değişik açılardan sahip olması gereken özellikleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir;

1. Kamp süresinin 18-21 veya 15-17 gün arasında belirlenmesi (kulüp güreşçilerinin antrenman ihtiyaçları milli takım teknik direktörlerinin hedeflediği standartlarda karşılanması durumunda bu süre azaltılabilir);

2. Kamplar arasında  (a) uluslar arası turnuvanın olduğu durumda  3-4 gün, (b) olmadığı durumda 7-10 gün ara verilmesine (bu dinlenme döneminde antrenörün sporcuya kamp dışı çalışma programı vermelidir); Bu sürelerin değiştirilme yetkisi teknik direktörlere aittir.

3.Hedeflenen şampiyonalardan önce 3 veya 4 kampın aralıklı yapılması;

4.Vehbi Emre ve Yaşar Doğu gibi turnuvalarında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarından 5-6 hafta önce organize edilmesi; ikisinin ayrı ayrı yerde yapılması;

5.Tüm kategorilerde sporcuların kamplarda tek tip antrenman malzemesi kullanılması (eşofman, ayakkabı, tişört, şort, çorap, havlu,

anorak, yağmurluk, şapka vs); bu malzemelerin yıkanması, kurutulması, ütülenmesi ve sporculara dağıtımı için malzemeci kadrosunun ihdas edilmesi;

6.Kamplarda diyet planı kullanılması,

7.Yemek servisinde açık büfe sisteminin geliştirilmesi,

8.Kamplarda ulaşım sorunun olmaması için antrenman salonu ile  yemekhane ve yatakhanenin biri birine yakın olması;

9.Kampta spor hekimi ve ona bağlı masör bulundurulması; bu görevlilerde gerekli tıbbi malzemenin bulundurulması;

10.Şampiyona öncesi kampın yapılacağı yerin maçların yapılacağı şehrin coğrafi ve iklim şartlarına uygun olması (yükselti, hava sıcaklığı, nem oranı vs);

11.Kamp sırasında seyahatla ilgili planın yapılması (uçuş zamanı, diğer araçlarla ulaşım, saat farkı, sporcunun rahat ettirilmesi, beslenme, uyku ve antrenman düzeni gibi).

12.Teknik direktörün ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin zamanında temin edilmesi; tahmin edilemeyen acil harcamalar için teknik direktöre nakit paranın verilmesi;

13.Kamplarda mesleki yabancı dil, gidilecek ülkenin sosyo-kültürel tanıtımı; kendi güreşimizin özgeçmişi,  tarih ve diğer konularda teorik dersler anlatılmalı;

14.Kamplarda duvar gazetesi hazırlanması, büyük ekranlı televizyon ve video (slow motion’nuda kapsayan çok fonksiyonlu) bulundurulması;

15.Milli takım kampına katılan öğrenci sporcuların eğitim kurumlarındaki akademik takvime göre vize, final ve bütünleme sınavları için kamplardan izinli sayılması veya bu sınav tarihleri göz önünde bulundurularak kamp takvimi hazırlanmalıdır.

16.Her sıklet için muhtemel güçlü rakiplerin (a) maçlarının teknik ve taktik analizi, (b) etkin olduğu oyunların hareket analizinin ve uygulama biçiminin görsel analiziyle ilgili bilginin sunulması;

         17.Tekdüzeliğin giderilmesi için sosyo-kültürel etkinliklerin düzenlenmesi;

         18.Kampın organize edildiği yerel yönetim ve mülki idareyle sıcak ilişkiler geliştirilmeli;

19. Kampların tarihleri  FILA takvimine uygun olarak Bilim-Teknik Koordinasyon Kurulu tarafından programlanmalıdır.

20. Kamplarda fiziksel güç geliştirme veya fitnes merkezlerinin kurulması;

 

 

Milli takım kamplarında antrenörlerin etkin çalışmasıyla ilgili olarak aşağıdaki standartların oluşturulması gerekmektedir;

1.Milli takım kamplarında bir teknik direktör ve antrenörlerin görevlendirilmesi;

2.Kendi güreştiği dönemin sporcularına yardımcı antrenörden üstte görevlendirilmemesi;

3. Teknik Kurul ve Milli Takım Teknik direktörüne uygun görülen sayıda yardımcı antrenör seçme hakkının verilmesi; bu yardımcı antrenörlerin birinin teorik veya akademisyen, diğerinin pratisyen veya uygulayıcı ve üçüncüsünün ise taktisyen yönünün olmasına dikkat edilmesi;

4.Federasyonun gerekli gördüğü durumlarda Teknik direktöre kamp müdürlüğü yetkisinin verilmesi veya teknik direktörün seçeceği menajerlik kadrosunun ihdas edilmesine;

5.Psikolojik yönden sporcularına destek sağlayabilecek teknik ve becerileri uygulayabilme,

6.Teknik direktör ve antrenörlerin sözleşmeli çalıştırılması;

7.Ulusal ve Uluslararası antrenör gelişim kurslarına katılması veya Güreş Federasyonu Eğitim-Bilim Kurulunun düzenlediği seminerlere katılması ve başarılı olması;

8.Milli sporcunun yetişmesinde önemli derecede emeği olan alt yapı veya GEM antrenörlerinin milli takım kamplarına yardımcı antrenör olarak alınması;

9.En son iki yıla kadar altyapı, GEM, kulüpte görev yapması veya uluslararası düzeyde kendi yeterliliğini ispatlaması;

 

Büyükler Milli Takım Sporcularının Uyması Gereken Genel Kurallar

 

1.Sporcular kampa gelirken, Federasyonun isteği doğrultusunda pasaportların süresinin uzatılması şarttır.

2.Milli takım kamplarına gelen sporcular birinci gün akşamki toplantıda mutlaka bulunması gerekmektedir. Kampa gelmeyen sporcular en fazla 3 günlük meşru mazeretini teknik direktöre makul gerekçesiyle birlikte bildirmek mecburiyetindedir.

4.Kamplarda her türlü alkol, sigara ve buna benzer zararlı maddeleri bulundurmak ve kullanmak yasaktır. Bu gibi maddeleri kullanan sporcular teknik direktör tarafından kamptan çıkarılır ve ceza kuruluna sevk

5.Kampa gelen devlet erkanı, Federasyon görevlileri, güreşe ve spora  emeği geçmiş veya geçen kişilere karşı “milli ve genel ahlak değerleri” çerçevesinde davranış göstermek zorundadır.

6.Hiç bir sporcu  kamp hizmetlileri veya kamp yöneticileri ile herhangi bir konu hakkında tartışmaya girmeyecek ve kavga etmeyecektir.

7.Kamptan İzin alan sporcuların, kamp dışı davranışlarında da  “toplumun ortak değer yargıları” ölçüsünde hal ve hareketlerine dikkat etmelidirler.

8.Sporcular yurt içi ve  dışında basına; Türk Devlet geleneğine ve Güreş Federasyonunun değerlerine aykırı her türlü demeç vermesi yasaktır.

9.Kamplarda dini, siyasi veya ideolojik konularda propaganda yapmak ve her türlü tartışma yasaktır.

10.Yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalarda legal, illegal ve siyasi parti örgütlerinin her hangi bir simge veya işaretini yapamaz.

11. Uluslararası turnuvalar ve şampiyonalar da  sporcular maçlara ay yıldızlı mayo ile, seremoniye ise ay yıldızlı eşofmanla çıkmak mecburiyetindedir.

12. Uluslararası şampiyonalarda doktor raporuyla kanıtlanmış sakatlık dışında sporcuların maça çıkmama konusunda mazeret beyan etme hakları yoktur.

13.Sporcular kamplarda  ve müsabakalarda teknik direktör tarafından belirlenen saatler arasında yemek yemelidir.

14.Yurtiçi ve yurt dışı kamplarda ve müsabakalarda güreşçiler sporcuya yakışır şekilde kılık ve kıyafetine dikkat etmeli ve saç- sakal tıraşı olmalıdır. Her türlü küpe takması ve dövme yaptırması yasaktır.

 

*  Milli Takım aday kadrosuna seçilen sporcular yukarıda belirtilen tüm    kurallara uymak zorundadır. Aksi halde, kampa alınmayacak veya kamptan atılacaktır. Bunun dışında GSGM disiplin yönetmenliği çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır.

 

 

Güreş Eğitim Merkezleri Yetenek Seçimi Taslağı

 

A– GEM’ne Alınacak Öğrencilerde I.Aşamaya Katılma Kriterleri:                                                                           

1.  Adayların vukuatlı nüfus kayıt örneğini sunmaları

2.  Sağlık Ocağından alınmış Doktor    Raporunun olması

3. 14 Yaşından gün almamış olması

4. Sporcuların Velilerinden alınmış “müsaade belgesinin” olması

 B-   Eleme ve Değerlendirme Kriterleri:

1. Güreş müsabakaları çift eleme (iki yenilgi) sistemine göre yapılır

2. Kilolarında ilk üç dereceye giren sporcular 2.Aşamaya girmeye   hak kazanırlar. Bu aşama yüz üzerinden  birinci 15 puan, ikinci 12 puan, üçüncü ve  kontenjandan çağrılanlar 9 puan olmak üzere değerlendirilir.

3. Sporcular müsabakalara kesinlikle kilo düşmeden katılacaklar.Kilo düştüğü tespit edilen sporcular eleneceklerdir.Bütün sıkletler için 1 kilo tolerans uygulanacaktır.

 

C-   İkinci Aşama Kriterleri:

1. Bu aşamaya gelenler seçilmiş 8 bölgede 15-21 gün süre ile kampa tabii tutulurlar.

2. 8 bölgede görev yapacak seçici teknik heyet, kendi bölgesinde yapılacak kamplarda görev almayacaktır(Öğretim elemanları hariç).

3. Kamplarda nezaret edecek ekip için bölge Üniversitelerinde bulunan Güreş akademisyenlerinden faydalanılır.

4. GEM’lere güreşçi yerleştirilmesi ile ilgili olarak, güreşçilerin öncelikle GEM’in bulunduğu ilden seçilmesine;bunun mümkün olmadığı durumlarda ise bölgeye yakınlığının dikkate alınmasına;

5. Bu aşamada Güreş müsabakası yapılmayacaktır.

6. Güreşçilerin seçiminde yüzde olarak puan değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır: (1.aşama%15, 2.aşama%85üzerinden yapılacaktır)

a-Yaş tashihini önlemek için kamp sırasında sporcuların ellerinin ön ve arka filmlerinin çekilmesi (Kemik yaşı atlası); 6 puan

 - 11 yaş için 6 puan

 - 12 yaş için 3 puan

 - 13 yaş için 0 puan

            b-Vücut kompozisyonu için değişik 5 bölgeden skinfold ölçümleri  ve kol, gövde ve boy uzunluğu yapılır. 6 puan

            c-Çoklu sürat testi (5 x 20m) 25 puan

            d-Esneklik (köprü, gövde rotasyonu ve otur-eriş ) 15 puan

            e-Koordinasyon  20 puan  (şekil 1 )

            f- Kişilik ve psikolojik testler 13 puan 

7. Puanlama tablo 1’ de gösterildiği şekildedir.

Tablo 1:    Genel Değerlendirme kriterleri

 

Aşama

Kriterler

Puanlar

 

Birinci Aşama

Güreş:

Birinci

İkinci

Üçüncü

Kontenjan

15

15

12

9

9

İkinci Aşama

15-21

günlük

Kamp Sırasında

Yaş

11 yaş

12 yaş

13 yaş

6

6

3

0

Vücut kompozisyonu

Skinfold ölçümleri

Kol, gövde ve  boy uzunluğu

6

3

3

Çoklu sürat testi

(5 x 20 metre her 20 sn’de)

25

Esneklik*

Köprü

Gövde Rotasyonu

Otur-eriş

15

5

5

5

Koordinasyon**

20

Kişilik ve psikolojik testler

Duygusal-duygusal değil

Spontan-soğukkanlı

Disiplinli-disiplinsiz

Agressif-agressif değil

Mücadeleci-mücadeleci değil

Konsantreli-konsantresi

Rizikoyu sever- dikkatli

13

Toplam

100

Not: Koordinasyon şekli, Kişilik ve psikolojik testler ek olarak verilecektir.

 

 

TABLO 2.GÜREŞÇİ PERFORMANSININ GENEL ÖĞELERİ.

 

Ö Ğ E L E R

A Ç I K L A M A

1.Fiziksel Uygunluk

 

 

3.Psikolojik Beceriler

 

 

4.Temel Beceriler

 

 

5.Teknik ve Taktik Beceriler

 

 

6.Ağırlık Kontrolü

 

 

7.Spor Hekimliği

 

 

 

TABLO 3. AVRUPA SERBEST VE GREKO-ROMEN GÜREŞ ŞAMPİYONASI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ.

 

A)ŞAMPİYONA ÖNCESİNDE;

 

1.Kulüp Çalışmaları

2.kampların sıklığı, süresi, yerleri ve diğer koşulları

3.Turnuvaların takvimi ve sayısı  (ulusal ve uluslar arası)

4.Yönetim desteği

5.Milli takım Antrenörlerinin bilgi birikimi ve becerileri

6.Sporcu Seçimi

7.Ödüllendirmenin açıklanması veya belli olmaması

8.Aile ve yakın çevre  desteğinin sağlanması

9.Basının motivasyon aracı olarak etkinliği

10.Rakiplerin analizi, kuvvetli ve zayıf yönlerinin belirlenmesi

 

B) ŞAMPİYONA SIRASINDA;

 

1.Takım Yönetimi

a)      Organize olma, iş bölümü yapma

b)     Motivasyon

c)      Yeterli ısınma

d)     Yeterli dinlenme (gevşetme)

e)     Yaralanma (yeterli müdahale veya tıbbi destek)

       2.Taktik hatalar

a)      Sporcudan kaynaklanan

b)     Antrenörden Kaynaklanan

c)      Seyirci Desteği

d)     Basının Desteği

e)     Kurallara  uyma

f)       Sporcunun performans kriterleri (* detaylı olarak incelenecektir).                            

3. Hakemlerin Organizasyondan memnuniyeti

4.Ulusal ve Uluslararası Maş Deneyimi

 

TABLO 4.BİREYSEL GÜREŞÇİ DEĞERLENDİRME FORMU.

Adı ve Soyadı  :

Sıkleti (kg):

Şampiyona adı:

Yılı             :

 

Mükemmel

iyi

Orta

Zayıf

A-FİZİKSEL UYGUNLUK

 

    1)Kuvvet

 

 

 

 

    2)Dayanıklılık

 

 

 

 

        a)Kassal dayanıklılık

 

 

 

 

        b)Aerobik Dayanıklılık

 

 

 

 

        c)Anaerobik Dayanıklılık

 

 

 

 

             -Alaktik

 

 

 

 

             -Laktik

 

 

 

 

    3) Hız

 

 

 

 

    4)Güç

 

 

 

 

B-PSİKOLOJİK BECERİLER

 

     1)İletişim

 

 

 

 

     2)Hedeflerin Belirlenmesi

 

 

 

 

     3)Motivasyon

 

 

 

 

     4)Gevşeme

 

 

 

 

     5)Kaygı kontrolü

 

 

 

 

     6)Hayal kurma (Canlandırma)

 

 

 

 

C-TEMEL BECERİLER

 

       1) Motor Yetenek

 

 

 

 

       2)Denge

 

 

 

 

       3)Çeviklik

 

 

 

 

 D-7 TEMEL BECERİ

 

     1) Duruş

 

 

 

 

     2)Yer değiştirirken hareket

 

 

 

 

     3)Seviye değiştirme

 

 

 

 

     4) İleri Hareket

 

 

 

 

      5)Kaldırma

 

 

 

 

      6)Geriye adım

 

 

 

 

      7)Gövdenin Geriye kavis

 

 

 

 

E-TEKNİK VE TAKTİK BECERİLER

 

    1) Blokaj ve Aksiyon

 

 

 

 

        a)Ayak Güreşinde

 

 

 

 

        b)Yer güreşinde

 

 

 

 

    2)Kontra atak

 

 

 

 

        a)Ayak Güreşinde

 

 

 

 

        b)Yer  Güreşinde

 

 

 

 

    3) Kalça atışı ve Döndürme

 

 

 

 

    4) Maç Stratejisi

 

 

 

 

    5) Kural Bilgisi

 

 

 

 

F-AĞIRLIK KONTROLÜ

 

    1)Diyet

 

 

 

 

    2)Beslenme

 

 

 

 

    3)Vücut Kompozisyonu

 

 

 

 

    4)Ağırlık Kaybetme

 

 

 

 

    5)Ağırlık Kazanma

 

 

 

 

 

 

F-SPOR HEKİMLİĞİ

var

yok

Açıklama

    1)Yaralanma&Sakatlık

 

 

 

    2)Hastalık

 

 

 

    3)Rehabilitasyon

 

 

 

    4)Toparlanma Antrenmanı

 

 

 


 

TABLO 5. ALTERNATİF GÜREŞÇİ DEĞERLENDİRME FORMU

Özellikler

Kuvvetli

Ortalama

Zayıf

Geliştirme Stratejisi (Aylık-Yıllık-maç sayısı)

Temel Becerilere

 

 

 

 

Kontak-Aksiyon

 

 

 

 

Hücum Ayak

 

 

 

 

Hücum Yer

 

 

 

 

Savunma Ayak

 

 

 

 

Savunma Yer

 

 

 

 

Kalça atışı ve döndürme

 

 

 

 

Psikolojik Beceriler

 

 

 

 

Fiziksel Uygunluk

 

 

 

 

Vücut ağırlığı kontrolü

 

 

 

 

Yaralanma

 

 

 

 

 

                               19-20 mayıs 2001/ Bursa

BİLİM-TEKNİK KOORDİNASYON KOMİTESİ ÜYELERİ

 

 

Yalçın İpbüken

 

 

 

M. Akif Ziyagil

Mehmet Türkmen

Esen Gürbüzsel

 

 

 

Mehmet Kılıç

H. Hüseyin Yaşar

Abdurrahim Kuzu

 

 

 

Avni Tarhan

Yakup Topuz

Salih Bora

 

 

 

Ata Karataş

Adnan Bağrıaçık

 

 

Milli Takımlar Teknik Direktör ve Antrenörlerinin Uyması Gereken Genel Prensipler (Bu madde Bolu ’da tartışıldıktan sonra Kesinleşecek)

 

1.Teknik Direktörler Milli takımlardaki her türlü sevk, idari konuda tek yetkili kişidir.

2. Milli takım Antrenörleri Teknik Direktörlere bağlı ve Federasyon yönetimi tarafından bildirilen

3. Milli takım antrenörleri ve Teknik direktörlerin her bakımdan ahlaken sporculara örnek olmaktır.

,4. Milli takım antrenörleri koydukları kural ve kaidelere ve programlara kendilerinin de uymaları şarttır.

5.2. maddeye uymayan teknik direktörler, Antrenörleri önce ikaz edilir, uygunsuz hareketlere devam ediyorsa teknik komiteye direktör tarafından rapor edilir.

4- Milli takım antrenörleri sporcuların disiplinsiz hareketlerinden dolayı hiçbir şekilde dövme ve küfür gibi fiilleri uygulama yetkisine sahip değildir. Sadece cezai işlem yapabilir, ihtar, kamptan çıkartma ceza kuruluna sevk etmesi gibi.

5- Milli takım antrenörleri kampa gelen şampiyon sporcular veya Devlet Büyüklerine Türk adet ve geleneklerine göre saygı göstermek mecburiyetindedirler.

6- Milli takım antrenörleri yurt içi ve yurt dışında her bakımdan Türk milletini en iyi temsil eden kişi olmalıdır.

7- Milli takım antrenörleri yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalarda Antrenörlerin Ahlak dışı hal  ve hareketleri yapmaları yasaktır. Bu gibi disiplinsiz hareketleri yapmaları yasaktır. Bunları yapan kişiler federasyon tarafından tespit edilirse kamplarda uzaklaştırılır, uygun görülürse ceza kuruluna sevk edilir.

8- Milli takım antrenörleri yurt içi ve yurt dışında resmi müsabakalarda federasyonun verdiği giysileri giymek mecburiyetindedir. Reklam giyilmeyecek.

9- Milli takım antrenörleri hiçbir partinin legal ve illegal bir örgütün işaretini yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda yapması yasaktır. ilgililer tarafından önce ikaz edilir, devamı halinde federasyon tarafından görevden alınır.

10- Milli takım antrenörleri yurt içi ve yurt dışında görsel veya yazılı asına devleti, spor teşkilatını ve federasyonu küçük düşürücü, alçaltıcı demeç veremez, böyle yapan antrenörler ceza kuruluna sevk edilir. Antrenörlükten ihraç edilir.

11- Milli takım antrenörlerinin sevk ve idaresi her konuda yetkili milli takım teknik direktörleridir.

12- Milli takım teknik direktörleri ve Antrenörleri kamp antrenman programları, raporları ve kampta alınan her türlü kararı Antrenörler tarafından imza edilerek dosya yapılarak federasyona rapor etmek mecburiyetindedir.

13- Milli takım antrenörleri her konuda ekseriyetle karar alırlar, beraberlik halinde Teknik Direktörlerin 2 oy kullanır.

4- Milli takım antrenörleri kampın ilk gününde kampta bulunmaları şarttır. Her türlü mazereti ve izin verme yetkisi Federasyonla ilişki kurularak  teknik kurula aittir.

15- Milli takım antrenörleri sporcularla bir kamp süresince üç toplantı yapmak mecburiyetindedir.

a)    Kampın başında akşam yemeğinden sonra;

Burada kampın amacını ve genel kuralların anlatılması

b)    Ortasında; kampın nasıl gittiği, olumlu ve olumsuz yönlerin anlatılması gibi...

c)     Sonunda; Değerlendirme bir sonraki kampın listesi, çalışmaların nasıl geçtiği ve ev ödevleri

16- Milli takım antrenörleri Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonaları 10-12 gün öncesi takım açıklanacak ve takıma giren  sporcuların takıma neden girdikleri niye giremedikleri açıklanacak.

17- Milli takım antrenörleri sporcuların yanında tartışmak veya kendi aralarında gizli kalacak kuralları sporculara bildirmesi yasaktır. Bunu yapan antrenörleri Teknik Direktör tarafında belgeleri ile rapor edilir.

18- Milli takım antrenörleri antrenmanlarda sporcuları motive edici sözler, disipline yönelik sözler , provalar ve her türlü kararlar kampın başında görülebilecek bir panoya asılır. Aynı zamanda Antrenman programları bütün sporculara verilecek ve Antrenörlerin odasına asılacaktır. Bu kamp programları en geç kampın üçüncü günü asılır.

19- Kampa her türlü doping maddesi girmesi yasaktır. Bu konu doktorlar veya antrenörler tarafından takip edilir. Doping olayında sorumlu doktor, masör ve antrenördür.

Kampa gelirken kamp öncesi antrenör ve idareci, kulüp idarecilerin sporcu tarafından teknik direktöre bildirilmesi, Ulusal ve uluslar arası otoritelerce belirlendiği şekilde doping olayından doktor, masör ve antrenör sorumludur.

         Not: En son kampa gelirken çalıştığı antrenör, idareci ve kulüp yöneticisinin ad ve soyadları sporcu tarafından teknik direktöre bildirilecek.

         Uluslararası otoritelerce doping olarak kabul edilen         tüm maddelere müsamaha edilmeyecek.

 

 

TEKNİK KURUL TOPLANTISI

18-20 OCAK 2001 ANTALYA

 

KONU 1.

TEKNİK DİREKTÖR VE ANTRENÖR SEÇİM KRİTERLERİ

 

A-BİLGİ BÖLÜMÜ :

 Adı ve Soyadı                              :

Doğum yeri ve Tarihi                  :

Kurumu (kulüp , üniversite , vb) :

Adres ve Telefon                         :                        

  

B-DEĞERLENDİRME :

            Bilim –Teknik kurulu üyeleri aşağıda belirlenen 7.maddeye göre adayları derecelendirerek Federasyon Yönetim kurulunun değerlendirmesine sunar.Seçilen Teknik direktörün ve Bilim Teknik kurulu üyelerinin ortak değerlendirmesi sonucunda mutabık kalınan 3 adaydan birisi Federasyon yönetim kurulu ile mutabık kalmak kaydı ile antrenör olarak atanır.En son karar aşamasında Federasyon yönetim kurulu adayların çalıştığı kulüplerden  , kuruluşlardan ve  ilgili şahıslardan alınan referansları dikkate alınacaktır.

 

1-ÖĞRENİMİ :

a-İlk Öğretim  b-Lise  c-Lisans  d-Lisans üstü

 

2-MESLEKİ TECRÜBE :

 

a-Uluslar arası düzeyde başarılı olmuş bir sporcunun   en az 3 yıl ilk antrenörlüğünü yapmış olmak.

b-Kulüpte ve milli takımda uluslar arası başarılı sporcu yetiştirmek.

c-Dünya ve olimpiyat şampiyonalarında başarılı olmuş takımda antrenör olmak

d-Avrupa şampiyonasına katılmış takımda antrenör  olmak

 

3-SPOR KARİYERİ:

a-Olimpiyat ve Dünya şampiyonası

b-Avrupa Şampiyonası

c-Diğerleri (Akdeniz-Balkan ,Üniversite ve Askeri oyunlar)’ında bireysel  olarak katılmak veya derece almış olmak.

 

4-AHLAKİ ÖZELLİKLER :

a-Liderlik  b-Özgüven  c-Objektiflik  d-Kendini yenileme f-Empati (Kendini karşıdakinin yerine koyabilme)

 

5-ANRENÖRÜN BİR PROJE OLARAK HAZIRLAYIP  SUNDUĞU ANTRENMAN

PROGRAMININ BİLİM TEKNİK KURULU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.

a-Teknik  b-Taktik   c-Motorik  d-Psikolojik e-Takım yönetimi

İçerik hazırlanacak.

 

6-SOSYAL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLER :

a-Grup dinamiği   b-Antrenörlük felsefesi  c-Çevre ve medya ile olan ilişkileri.

 

7-YABANCI DİL

a-İngilizce  b-Almanca  c-Fransızca   d-Rusca

   

8-ANTRENÖRLÜK  DİPLOMASI

(1nci Kademe ) ( 2nci kademe)   ( 3ncü kademe)

Antrenörlük seminerindeki başarı notu.İçerik belirleme çalışması yapılacak.

 

9-EĞİTİM SEMİNERİNİNDEKİ BAŞARI PUANI

 

10-SON 4 YILDA GÜREŞLE İLGİLİ FAALİYETLERİ

 

 

GENEL DEĞERLENDİRME TABLOSU

1-ÖGRENİMİ

Lisans üstü   :               

Lisans          :                

Lise              :               

İlköğretim  :                  

 

 

10 PUAN

2-MESLEKİ TECRÜBE

3ncu kademe :         

2nci kademe  :         

1nci kademe  :         

 

 

 

10 PUAN

3-SPOR KARİYERİ

Olimpiyat ve Dünya :   

Avrupa şampiyonas ı:  

Diğerleri                    :  

 

5 PUAN

4-KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

liderlık     :             

özgüven :               

Objektiflik:            

Kendini yenileme :

Empati :                 

 

 

5 PUAN

5-YILLIK ANTRENMAN PROJESİ

1-teknik   2-Taktik

motorik :   Psikolojik :

 

20 PUAN

6-SOSYAL KÜLTÜREL ÖZELLİKLER

Grup dinamiği                         

ant felsefesi                             

çevre ve medya ile ilişki :       

 

5 PUAN

7-YABANCI DİL BİLGİSİ

İngilizce-fransızca-almanca-Rusca

 

 

5 PUAN

8-ANTRENÖRLÜK DİPLOMASI

1nci kademe :          

2nci kademe :          

3ncü kademe :         

 

 

10 PUAN

9-EĞİTİM SEMİNERİNDEKİ BAŞARI

PUANI

25 PUAN

10-Son 4 yılda GÜREŞLE İLGİLİ FAALİYETLERİ

 

 

5 PUAN

 

 

“Kulüp yönetim kurulu , İl Müdürlükleri  ilgili kamu kuruluşları yönetim kurullarından aldığı referanslar göz önüne alınarak nihai kararın değerlendirilmesi.”

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONU 2.

TEKNİK KURULUN  ORGANİZYONU

 SERBEST STİL

 1-A ve Genç Erkek ve Bayan Takımlardan sorumlu Teknik kurul üyesi (BAŞKAN)

2-Yıldızlar Gemler ve Okullardan Sorumlu                                             ( kurul üyesi)

3-A ve Genç Takımların Teknik direktörü                                               (Tabii üye)

 

GREKOROMEN GÜREŞ

 1-A ve Genç Takımlardan sorumlu Teknik kurul üyesi          (BAŞKAN)

2-Yıldızlar Gemler ve Okullardan Sorumlu kurul üyesi         (Üye)

3-A ve Genç Takımların Teknik direktörü                              (Tabii üye)

                        TEKNİK KOMİTE VEYA KURULU GÖREVLERİ

        ( GREKO- ROMEN VE SERBEST TAKIMLAR AYRI AYRI )

 Teknik Komite Başkanı ( Greko-Romen Takım       ) :

 Teknik Komite Başkanı ( Serbest ve Bayan Takım ) :

                         Sekreterya  oluşturulacaktır :

 1. KAMP ANTRENMAN PROGRAMI ( Tüm yaş gruplarına )

2. MİLLİ TAKIMLARDAN SORUMLU

3. UYGULAMA SORUMLULUĞU

4. YÖNETİM KURULU RAPORTÖRLÜĞÜ

5. BÖLGE YÖNETİMİNDE GÖREV ÜSTLENME ( ANKARA ve İSTANBUL )

6. ALT YAPI KOORDİNASYON SORUMLULUĞU

7. KADRO ATAMA YETKİSİ

8 .KÜÇÜK YAŞ GURUBU İÇİN ANTRENMAN PROGRAMI

9-KULÜPLER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

10-BİLİM  TEKNİK KOORDİNASYON KURULU İLE İLGİLİ ORTAK ÇALIŞMALAR

11-SAĞLIK – BİLİM-TEKNİK –MİLLİ TAKIMLAR TEKNİK KOMİTE İLE BERABER ÇALIŞACAKTIR.

 OLUŞTURULMASI DÜŞÜNÜLEN KURUL VE GRUPLAR

 

A-Genel Sekreterya

B-Arge

C-Bilgi İşlem

D-G.E.M

E-Klüpler

F-Organizasyon

g-2003-2004 yıllık program

  

KONU 3.

 
REZERV TAKIM OLUŞTURULMASI

             2004 ve 2008 Olimpiyat oyunları için mevcut takımın desteklenmesi ve alternatif takımların oluşturulması , yetenekli  sporculara özel ilginin gösterilebilmesi için REZERV takım uygulamasına geçilmesi yararlı olacaktır.Rezerv takım uygulamaları ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

            1-A takım teknik direktörü Genç takımdanda sorumlu olacaktır.Ayrıca Teknik direktörün altında genç takımdan sorumlu bir antrenörde tayin edilmelidir.

             2-Rezerv takımın kadrosu aktif tutulmalıdır.Sürekli olarak  umulan performansı sergileyemeyenler elenirken , genç takımda üstün performans sergileyenler takıma alınacaktır.Bu konuda milli Takım teknik direktörü ve teknik komite yetkili kılınmalıdır.

             3-Gençler ve büyüklerde şampiyona tarihleri örtüşmediğinden son kamplar  rezerv takımda yer alan güreşçiler ve büyük kategorisindekiler için ayrı ayrı yapılmalıdır.

             4-2004 olimpiyatları için Teknik komitenin Gençler ve büyüklerden uygun göreceği güreşçilerin rezerv takıma alınması, 2008 olimpiyatları içinde yıldız kategorisinden genç takımda oluşturulacak rezerv takıma güreşçi seçilmelidir.2004 için düşünülen rezerv takımın yarısı kadar sayıda güreşçi 2008 rezerv takıma alınmalıdır.

  

KONU 4.                   

KAMP VE ANTRENMAN KOŞULLARININ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ.

             1-Kamplarda sporcuların kaldıkları odaları yatak sayısı , konforu , Tv,si ve diğer koşulları bakımından değerlendirmek.

            2-Kamplarda sporcuların beslenme durumlarını biokimyasal destek , kilo ayarlamaya yönelik diyet , ara öğünler ve sporcuların damak zevkine göre beslenmesi açısından değerlendirmek

            3-Antrenman salonu, minder sayısı, kondisyon salonu , saunu , açık ve doğal alanlar , kafeterya , Tv ve video salonları kütüphane bakımından değerlendirmek.

 

            4-Periyodik sağlık kontrolleri ve kondisyon testleri , acil yardım ve sağlık eğitimi açısından değerlendirmek.

            5-Kampların coğrafi özellikelri, süresi , sıklığı , zamanlaması, kamplar arası geçiş süresi, turnuvaların seçimi ve sayısı bakımından değerlendirmek.

            6-Antrenman , müsabaka ve günlük kıyafetlerin temini bakımından kampları değerlendirmek

            7-Şehirlerarası ve uluslar arası ulaşım bakımından değerlendirmek

            8-Kamplarda rakiplerin video görüntülerinin izlenmesi, Teknik direktör ve antrenörlerin birlikte maç analizi çalışma ortamını değerlendirmek.

            9-Eğlence , sinema tiyatro vb sosyal aktiviteler açısından değerlendirmek.

            10-Kamplarda antrenman programları bakımından değerlendirmek

            11-Antrenman programları yapılırken bilim ve teknik kurulunun görüşleri alınıyormu? Ve bu kurul yeterli yardımda bulunuyormu açısından değerlendirmek.

            12-Yıllık , aylık, Haftalık ve günlük antrenman  planları hazırlanıp ilan edilmesi açısından değerlendirmek.

            13-Yıllık , Aylık haftalık ve günlük antrenman programlarının uygulanmasından sonra hedeflere ulaşılması açısından değerlendirmek.

            14-Akdeniz ve olimpiyat oyunları , Avrupa ve Dünya şampiyonaları dikkate alınarak her güreşçi için kısa orta ve uzun vadede ulaşılacak hedefler yönünden değerlendirmek.

            15-Kamplarda sıkleklere göre özel antrenman yönünden değerlendirmek.

            16-Güreşçiler , fiziksel, teknik taktik ve psikolojik açıdan zayıf yönlerinin giderilmesi ve geliştirilmesi için özel çalışmaların yapılması bakımından değerlendirmek.

            17-Her sıklette güreşçilere partnerleri yeterli mücadale ile antrenmana cevap vermesi açısından değerlendirmek

            18-Teknik direktör, Antrenör, Masör ve doktorun verimli çalışabilmesi açısından mevcut ekonomik durumları açısından değerlendirmek.

            19-Güreşçilerin başarılı olmaları açısından mevcut ekonomik durumları açısından değerlendirmek.

            20-Güreşçilerin ergojenik maddeleri kullanımı kimlerle ve hangi kriterlere göre yapıldığı bakımından değerlendirmek

            21-Antrenör ve sporcular arasında sosyal ilişkiler bakımından değerlendirmek.

            22-Antrenör ve sporcu arasında antrenman programları ve teknik bilgiler konusunda bilgi alışverişi yeterli düzeyde olması bakımından değerlendirmek.

            23-Sporcuların antrenörlerin antrenman programlarına inanarak katılması bakımından değerlendirmek.

            24-Kampların yeri , süresi ve sıklığı ve programı hakkında sporcularımızın fikirlerinin dikkate alınması bakımından değerlendirmek

            25-Teknik direktör antrenörler ve diğer görevliler kamplarda uyum açısından çalışmalarını değerlendirmek.

            26-Kamplarda bazı sporculara bir çok açıdan haksız farklı imtiyazlar tanınıyormu açısından değerlendirmek.

            27-Kamplardaki antrenmanların şiddetinin ayarlanmasında gerçekci kriterle dikkate alınması açısından değerlendirmek.

            28-Sporcuların aileleri ile birlikte kampta kalma imkanı açısından değerlendirmek

            29-İdari –Teknik menecer açısından değerlendirmek.

  

 

 MİLLİ TAKIMLARA GÜREŞÇİ SEÇİM KRİTERLERİ

 

(Gençler ve Büyükler kategorisi)

 

 

 

 

                  Milli takımlarda güreşçilerin seçimesiyle ilgili genel prensipler aşağıda belirtilmiştir.

 

         1-Türkiye Şampiyonasında , sporcunun kendi yaş grubu ve kenndi sıkletinde elde etmiş oldukları dereceler.

 

         2-Avrupa, Dünya  ve Olimpiyat oyunlarında sporcuların en son elde etmiş oldukları derceler.

 

         3-Greko-Romen stilde Vehbi Emre , Serbest stilde Yaşar Doğu Turnuvaları ile diğer uluslar arası turnuvalardaki derece ve performansları,

 

         4-Aynı sıklette , Dünya klasmanında yer alan rakiplerine karşı yapmış oldukları müsabakaların dakkate alınması

 

         5-Sporcunun kamp başlangıç ağırlığına göre düşecek olduğu kilonun dikkate alınması,

 

         6-Sporcunun antrenmanlara devam, durumu ve testlerdeki performansı ve kamp disiplinine uyması,

 

         7-Milli takım antrenörlerinin kanaatı,

 

         8-Güreşçilerin son iki yılda kendi aralarında yapmış oldukları  müsabakaların değerlendirilmesi.

 

TOPLANTIYA KATILANLAR

 1-Yalçın İPBÜKEN                        

 

2-Salih BORA

 

3-Ata KARATAŞ

 

4-Yakup TOPUZ

 

5-Mehmet Akif ZİYAGİL

 

6-Seçkin SARUHAN

 

7-Ali TOKUŞ

 

8-Ender BÜYÜKERŞEN

 

9-İbrahim CİCİOĞLU

 

10-Mehmet TÜRKMEN

 

11-Şevki KOLUKISA

 

12-Osman İMAMOĞLU

 

13-Remzi AYDIN

 

14-Mehmet KILIÇ

 

15-Mehmet ÖZDEMİR

 

16-Ramazan SAVRANBAŞI

 

17-Kadir GÖKDEMİR

 

18-Mehmet ACAK

 

19-İsmail NİZAMOĞLU

 

20-Avni TARHAN